มีล็อกเหตุการณ์ความล้มเหลวเมื่อมีการเปิดใช้งานหน้าจอต้อนรับ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 305822 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

มีการล็อกออและ/หน้าจอ และเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ หรือบัญชี ต้อนรับสู่ ความสำเร็จและการตรวจสอบความล้มเหลวจะเปิดใช้งาน มีเพิ่มคู่ของความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบหรือ audits ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบบัญชีกับรายการการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบสำเร็จไปยังล็อกการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

เหตุการณ์ที่เข้าสู่ระบบอาจมีลักษณะเหตุการณ์ต่อไปนี้:
ชนิดเหตุการณ์: การตรวจสอบความล้มเหลวของ
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ความปลอดภัย
ประเภทเหตุการณ์: การเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ
รหัสเหตุการณ์: 529
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM NT
คอมพิวเตอร์: %ชื่อคอมพิวเตอร์%
คำอธิบาย::
ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ:
เหตุผล: ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
ชื่อผู้ใช้: %ชื่อผู้ใช้:%
โดเมน: %ชื่อคอมพิวเตอร์%
ชนิดการเข้าสู่ระบบ: 2
กระบวนการเข้าสู่ระบบ: Advapi
แพคเกจการรับรองความถูกต้อง: เจรจา
ชื่อของเวิร์กสเตชัน: %ชื่อคอมพิวเตอร์%

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com


ชนิดเหตุการณ์: การตรวจสอบความล้มเหลวของ
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ความปลอดภัย
ประเภทเหตุการณ์: การเข้าสู่ระบบบัญชี
รหัสเหตุการณ์: 680
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM NT
คอมพิวเตอร์: %ชื่อคอมพิวเตอร์%
คำอธิบาย::
ความพยายามในการเข้าสู่ระบบโดย: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
บัญชีการเข้าสู่ระบบ: %ชื่อผู้ใช้:%
แหล่งเวิร์กสเตชัน: %ชื่อคอมพิวเตอร์%
รหัสข้อผิดพลาด: 0xC000006A

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com


ชนิดเหตุการณ์: การตรวจสอบสำเร็จ
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ความปลอดภัย
ประเภทเหตุการณ์: การเข้าสู่ระบบบัญชี
รหัสเหตุการณ์: 680
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM NT
คอมพิวเตอร์: %ชื่อคอมพิวเตอร์%
คำอธิบาย::
ความพยายามในการเข้าสู่ระบบโดย: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
บัญชีการเข้าสู่ระบบ: %ชื่อผู้ใช้:%
แหล่งเวิร์กสเตชัน: %ชื่อคอมพิวเตอร์%
รหัสข้อผิดพลาด: 0x0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com

สาเหตุ

windows XP พยายามเข้าสู่ระบบแบบจำกัดสำหรับแต่ละบัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอต้อนรับเพื่อกำหนดว่าจะแสดงพร้อมท์ให้ผู้ใช้ใส่รหัสผ่าน การเข้าสู่ระบบในการพยายามเข้าสู่ระบบสำหรับแต่ละบัญชีที่แสดง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP
เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ การปิดการใช้งานหน้าจอต้อนรับใช้หน้าจอเข้าสู่ระบบแบบคลาสสิ หรือปิดใช้งานการตรวจสอบเหตุการณ์ของการเข้าสู่ระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิด หรือปิดการใช้งานหน้าจอต้อนรับและการสลับผู้ใช้อย่างเร็ว คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
279765คำอธิบายเกี่ยวกับ 'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'
เมื่อต้องการปิดการตรวจสอบใน Microsoft Management Console (MMC) สแน็ปอินสำหรับนโยบายกลุ่ม:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:gpedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายรายการต่อไปนี้:
  • นโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่
  • การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์
  • การตั้งค่า windows
  • การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย
  • นโยบายท้องถิ่น

 3. คลิกนโยบายการตรวจสอบ.
 4. คลิกสองครั้งตรวจสอบเหตุการณ์ของการเข้าสู่ระบบ.
 5. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นความสำเร็จและความล้มเหลวกล่องกาเครื่องหมายไว้
 6. คลิกตกลง.
 7. ปิดหน้าต่าง'นโยบายกลุ่ม'

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้ามีการเปิดใช้งาน นโยบายการปิดใช้บัญชีเป็นไปได้สำหรับบัญชีผู้ใช้จะได้รับการล็อค จำนวนการเข้าสู่ระบบล้มเหลวจะต้องตั้งค่าใหม่เมื่อผู้ใช้สำเร็จแล้วล็อกอิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเกิดซึ่งขึ้นกับแต่ละบัญชีทุกครั้งที่มีแสดงหน้าจอต้อนรับ ถ้านโยบายการปิดใช้บัญชีถูกกำหนดเป็น 3 เหลวซ้ำ และล็อกของผู้ใช้ A ในเวลา 3 ในแถว B ของผู้ใช้จะมีความพยายามล้มเหลวที่ 3 และบัญชีจะถูกปิดใช้งาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 305822 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbshell kbui kbwinxpsp1fix kbmt KB305822 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305822

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com