โพรโทคอล AppleTalk ไม่พร้อมใช้งานใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 305989 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

การสนับสนุนสำหรับโพรโทคอล AppleTalk ได้ถูก discontinued ใน Windows XP ไม่มีการติดตั้งใน Windows XP โพรโทคอลนี้อยู่

ถ้าคุณปรับรุ่นจากรุ่นก่อนหน้าของ Microsoft Windows กับโพรโทคอล AppleTalk ที่ติดตั้ง ตัวช่วยสร้างความเข้ากันได้แสดงข้อความต่อไปนี้:
โพรโทคอล AppleTalk ติดตั้งไว้ในขณะนี้ไม่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows XP และจะต้องถูกถอนการติดตั้งสำหรับการปรับรุ่นเพื่อดำเนินต่อ โพรโทคอลนี้จะถูกเอาออกจาก Windows รุ่นใหม่นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนี้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตที่ http://www.microsoft.com ที่อยู่เว็บสามารถเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้

สำหรับรายชื่อของโพรโทคอลที่ได้รับการสนับสนุน โดย Windows XP ดู Microsoft Windows XP protocols รายการความเข้ากันได้ที่เว็บไซต์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์หรือสเตชันที่ต้องการเข้าถึงทรัพยากร โดยใช้โพรโทคอลนี้เครือข่าย คุณอาจสามารถใช้อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งในอ็อพชันต่อไปนี้:
  • บริการสำหรับ Macintosh บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 จะดำเนินต่อการเสนอการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์และทรัพยากรเหล่านี้
  • แปลง หรือปรับรุ่นเครื่องพิมพ์เครือข่ายของคุณเพื่อสนับสนุนโพรโทคอล TCP/IP โพรโทคอลเครือข่ายนี้ได้รับการสนับสนุน โดยระบบปฏิบัติการ Macintosh และ Microsoft รุ่นปัจจุบัน
  • ติดตั้ง AppleTalk โซลูชันของบริษัทอื่น
เรียกซอฟต์แวร์อื่น ๆ ต่อไปนี้เพื่อสนับสนุน Windows XP:
  • MACLAN พีซีแบบเคลื่อนที่ โดยระบบ Miramar
หมายเหตุ:: ถ้าคุณพบปัญหาต่าง ๆ กับผลิตภัณฑ์ของบุคคลสามที่กล่าวถึงในบทความนี้ กรุณาติดต่อผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นสำหรับการสนับสนุน ตรวจสอบกับผู้ผลิตมีสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของตนรุ่นใดกับ Windows XP

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 305989 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kb3rdparty kbinfo kbnetwork kbmt KB305989 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305989

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com