Jak naprawić mapowanie usług IIS po usunięciu i ponownym zainstalowaniu usług IIS

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 306005 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Po zainstalowaniu zestawu Microsoft .NET Framework Software Development Kit (SDK), programu Microsoft Visual Studio .NET 2002, programu Visual Studio .NET 2003 lub programu Visual Studio 2005 tworzone są mapowania Internetowych usług informacyjnych (IIS), które służą do kojarzenia nowych rozszerzeń plików i ustawień środowiska ASP.NET. Jeśli w chwili uruchomienia Instalatora zestawu SDK lub programu Visual Studio na komputerze nie były zainstalowane usługi IIS lub jeśli odinstalowano te usługi i zainstalowano je ponownie po uruchomieniu Instalatora zestawu SDK lub programu Visual Studio, te ustawienia nie będą skonfigurowane. Przy próbie wyświetlenia stron środowiska ASP.NET wystąpi nieoczekiwane zachowanie.

Przy próbie utworzenia nowej aplikacji sieci Web środowiska ASP.NET w programie Visual Studio .NET 2003 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Visual Studio .NET has detected that the specified Web server is not running ASP.NET version 1.1. You will be unable to run ASP.NET Web applications or services.

Więcej informacji

Aby naprawić mapowania usług IIS dla środowiska ASP.NET, należy uruchomić narzędzie Aspnet_regiis.exe:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  "%windir%\Microsoft.NET\Framework\wersja\aspnet_regiis.exe" -i
  W podanej ścieżce parametr wersja odpowiada numerowi wersji architektury .NET Framework, którą zainstalowano na danym serwerze. Podczas wpisywania tego polecenia należy zastąpić ten parametr rzeczywistym numerem wersji.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Aspnet_regiis.exe, uruchom jego plik .exe z parametrem -?.

Aby uzyskać opis symptomów, które są zwykle związane z nieprawidłowo skonfigurowanymi mapowaniami aplikacji środowiska ASP.NET i usług IIS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325093 PRB: Strony ASP.NET przejawiają nieoczekiwane zachowanie, ponieważ kod po stronie serwera nie został przetworzony

Właściwości

Numer ID artykułu: 306005 - Ostatnia weryfikacja: 4 grudnia 2007 - Weryfikacja: 7.6
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft ASP.NET 2.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Internetowe usługi informacyjne Microsoft 6.0
 • Microsoft Internet Information Services version 5.1
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbhowto kbsetup KB306005

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com