Αναγν. άρθρου: 306084 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.

Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για κάποιες εκδόσεις των Windows

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του εργαλείου Επαναφοράς Συστήματος, για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε μια προηγούμενη κατάσταση. Η Επαναφορά Συστήματος καταγράφει "στιγμιότυπα" των σημαντικών αρχείων συστήματος, ορισμένων αρχείων προγραμμάτων και ρυθμίσεων μητρώου και, στη συνέχεια, αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές ως σημεία επαναφοράς. Εάν ο υπολογιστής σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα σημεία επαναφοράς για να επαναφέρετε τα Windows XP σε προηγούμενη κατάσταση, στην οποία ο υπολογιστής σας λειτουργούσε σωστά. Μπορεί επίσης να αλλάξει δέσμες ενεργειών, αρχεία δέσμης και άλλα είδη εκτελέσιμων αρχείων στον υπολογιστή σας.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε αρχάριο έως μέσου επιπέδου χρήστη υπολογιστή.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2683283
Σημείωση Η Επαναφορά Συστήματος δεν επηρεάζει προσωπικά αρχεία, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα ή φωτογραφίες. Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία που διαγράψατε, μόνο αν έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας αυτών των αρχείων.

Περισσότερες πληροφορίες

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2683283
Σημείωση Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά συστήματος, πρέπει να έχετε συνδεθεί στα Windows ως διαχειριστής. Αν ο υπολογιστής σας ανήκει σε ένα δίκτυο, ενδεχομένως να χρειαστεί να ζητήσετε τη συνδρομή του διαχειριστή συστήματός σας.

Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στα Windows ως διαχειριστής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed


 1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και ώρα (Date and Time).
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
   timedate.cpl  (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα
 2. Ακολουθήστε ένα από τα κατάλληλα βήματα, ανάλογα με το αποτέλεσμα.
  • Σε περίπτωση που εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ημερομηνίας και ώρας (Date and Time Properties), είστε ήδη συνδεδεμένος ως διαχειριστής. Κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο (Cancel), για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ημερομηνίας και ώρας (Date and Time Properties). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα
  • Αν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, δεν έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Τρόπος χρήσης της Επαναφοράς Συστήματος για την επαναφορά των Windows XP σε προηγούμενη κατάσταση

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Για να χρησιμοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος για να επαναφέρετε τα Windows XP σε προηγούμενη κατάσταση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στα Windows ως διαχειριστής.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά συστήματος (System Restore). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα
 3. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στην Επαναφορά Συστήματος (Welcome to System Restore), κάντε κλικ για να επιλέξετε Επαναφορά του υπολογιστή μου σε προγενέστερη κατάσταση (Restore my computer to an earlier time) και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο (Next). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα
 4. Στη σελίδα Επιλογή ενός σημείου επαναφοράς (Select a Restore Point), κάντε κλικ στο πιο πρόσφατο σημείο επαναφοράς συστήματος στη λίστα Σε αυτήν τη λίστα, κάντε κλικ σε ένα σημείο επαναφοράς (On this list, click a restore point) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2683283
  Σημείωση Μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα της Επαναφοράς Συστήματος, το οποίο θα αναφέρει τις αλλαγές στις ρυθμίσεις των παραμέτρων που θα πραγματοποιήσει η Επαναφορά Συστήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα
 5. Στη σελίδα Επιβεβαίωση επιλογής σημείου επαναφοράς (Confirm Restore Point Selection), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Η Επαναφορά Συστήματος επαναφέρει την προηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων των Windows XP και στη συνέχεια κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 6. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής. Έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί OK στη σελίδα επαναφοράς του συστήματος Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε (Restoration Complete). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα
Αν η επαναφορά του υπολογιστή σας σε προηγούμενη κατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο υπολογιστής λειτουργεί σε αναμενόμενο επίπεδο, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο.


Αν η διαδικασία επαναφοράς ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αλλά ο υπολογιστής δεν λειτουργεί σε αναμενόμενο επίπεδο, μεταβείτε στην ενότητα "Τρόπος αναίρεσης της επαναφοράς συστήματος μετά την εκτέλεση μιας διαδικασίας επαναφοράς". Εάν εμφανίστηκε κάποιο μήνυμα σφάλματος και η διαδικασία επαναφοράς δεν ολοκληρώθηκε ή εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε την Επαναφορά Συστήματος, τότε μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Τρόπος αναίρεσης επαναφοράς συστήματος μετά την εκτέλεση μιας Επαναφοράς Συστήματος

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Μπορεί να πραγματοποιήσατε κατά λάθος επαναφορά των Windows XP σε προηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων την οποία δεν επιθυμείτε. Για να αναιρέσετε την επαναφορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στα Windows ως διαχειριστής.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά συστήματος (System Restore). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα
 3. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στην Επαναφορά Συστήματος (Welcome to System Restore), κάντε κλικ την επιλογή Αναίρεση της τελευταίας επαναφοράς μου (Undo my last restoration) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2683283
  Σημείωση Μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα της Επαναφοράς Συστήματος, το οποίο θα αναφέρει τις αλλαγές στις ρυθμίσεις των παραμέτρων που θα πραγματοποιήσει η Επαναφορά Συστήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα
 4. Στη σελίδα Επιβεβαίωση αναίρεσης επαναφοράς (Confirm Restoration Undo), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Η Επαναφορά Συστήματος επαναφέρει την αρχική ρύθμιση παραμέτρων των Windows XP και στη συνέχεια κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 5. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής. Θα εμφανιστεί η σελίδα Η αναίρεση ολοκληρώθηκε (Undo Complete) της Επαναφοράς Συστήματος. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε Επαναφορά Συστήματος ξανά από ένα διαφορετικό σημείο επαναφοράς.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Εάν αυτές οι μέθοδοι δεν λειτούργησαν στην περίπτωσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Web των Υπηρεσιών Υποστήριξης Πελατών της Microsoft για να βρείτε άλλες λύσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Οι τοποθεσίες των Υπηρεσιών Υποστήριξης Πελατών της Microsoft στο Web περιλαμβάνουν τις εξής υπηρεσίες:
 • Γνωσιακή βάση με δυνατότητα αναζήτησης: Αναζήτηση πληροφοριών τεχνικής υποστήριξης και εργαλείων βοήθειας για τα προϊόντα της Microsoft.
 • Κέντρα Παροχής Λύσεων: Προβολή των συνηθέστερων ερωτήσεων και βασικών θεμάτων υποστήριξης για κάθε συγκεκριμένο προϊόν.
 • Άλλες επιλογές υποστήριξης: Χρησιμοποιήστε το Web για να υποβάλετε μια ερώτηση, να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Microsoft ή να στείλετε τα σχόλιά σας.
Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη:

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που το εργαλείο Επαναφοράς Συστήματος στα Windows XP δεν ξεκινά, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
304449 Τρόπος εκκίνησης του εργαλείου Επαναφοράς Συστήματος από γραμμή εντολών των Windows XP χρησιμοποιώντας την επιλογή Ασφαλούς λειτουργίας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επαναφορά Συστήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support).
 3. Στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε τις λέξεις επαναφορά συστήματος (system restore) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 306084 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 - Αναθεώρηση: 8.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbhowtomaster kbcip KB306084

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com