วิธีการเรียกคืนค่าสถานะของ Windows XP ไปเป็นสถานะก่อนหน้า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306084 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เพื่อรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บเพจนี้ของ Microsoft: การสนับสนุน Windows บางรุ่นจะสิ้นสุดลง

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการใช้เครื่องมือ System Restore เพื่อเรียกคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับสู่สถานะก่อนหน้า System Restore จะสร้าง "สแนปช็อต" แฟ้มของระบบที่ีมีความสำคัญ แฟ้มของโปรแกรมบางแฟ้ม และการตั้งค่ารีจิสทรี จากนั้นจะจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นจุดคืนค่า หากคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานผิดปกติ คุณสามารถใช้จุดคืนค่าดังกล่าวเพื่อช่วยให้ Windows XP กลับสู่สถานะเดิมซึ่งเป็นสถานะที่คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานเป็นปกติ และยังสามารถเปลี่ยนแปลงสคริปต์ แฟ้มแบตช์ และแฟ้มที่ดำเนินการได้ประเภทต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ System Restore จะไม่ส่งผลกระทบต่อแฟ้มส่วนตัว เช่น ข้อความอีเมล เอกสาร หรือ ภาพถ่าย คุณสามารถเรียกคืนค่าแฟ้มที่ได้ลบไป เมื่อคุณทำการสำรองข้อมูลของแฟ้มเหล่านี้ไว้แล้วเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ ในการใช้งาน System Restore คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ Windows ในฐานะผู้ดูแลระบบ หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณได้เข้าสู่ระบบ Windows ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


 1. เปิดกล่องโต้ตอบ วันที่และเวลา
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ แล้วคลิก ตกลง:
   timedate.cpl  (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 2. ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่เหมาะสมตามผลที่ได้รับ
  • หากกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติวันที่และเวลา ปรากฏขึ้น แสดงว่าคุณได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบแล้ว คลิก ยกเลิก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติวันที่และเวลา (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  • หากคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ แสดงว่าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีการใช้ System Restore ในการคืนค่า Windows XP ไปยังสถานะก่อนหน้านี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการใช้ System Restore ในการคืนค่า Windows XP ไปยังสถานะก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
 1. เข้าสู่ระบบ Windows ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิก เริ่ม เลือกที่ โปรแกรมทั้งหมด เลือก เบ็ดเตล็ด เลือก เครื่องมือสำหรับระบบ แล้วคลิก System Restore (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 3. ในหน้า ยินดีต้อนรับสู่การคืนค่าระบบ คลิกเพื่อเลือกตัวเลือก คืนค่าคอมพิวเตอร์ให้กลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ แล้วคลิก ถัดไป (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 4. ในหน้า เลือกจุดคืนค่า ให้คลิกที่จุดคืนค่าของระบบล่าสุดในรายการ ในรายการนี้ ให้คลิกจุดคืนค่า แล้วคลิก ถัดไป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ ข้อความของ System Restore อาจปรากฏขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงกำหนดค่าที่ System Restore จะสร้าง คลิก ตกลง (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 5. ในหน้า ยืนยันการเลือกจุดคืนค่า ให้คลิกที่ ถัดไป System Restore จะเรียกคืนการกำหนดค่าของ Windows XP และเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 6. เข้าใช้งานเครื่องเป็นผู้ดูแลระบบ จากนั้นคลิก ตกลง ในหน้า การคืนค่าเสร็จสมบูรณ์ ของ System Restore (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
หากคุณคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สถานะเดิมได้สำเร็จและเครื่องทำงานตามที่ต้องการ แสดงว่าเสร็จสมบูรณ์


หากการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์แต่คอมพิวเตอร์ไม่ทำงานตามที่ต้องการ ให้ไปที่ส่วน "วิธียกเลิกการเรียกคืนค่าของระบบหลังจากคุณใช้คำสั่ง System Restore" ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดและขั้นตอนการเรียกคืนค่ายังไม่เสร็จสิ้น หรือถ้าคุณไม่สามารถเรียกใช้งาน System Restore ได้ ให้ไปที่ส่วน "ขั้นตอนต่อไป"

วิธียกเลิกการเรียกคืนค่าของระบบหลังจากคุณใช้คำสั่ง System Restore

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
คุณอาจทำการเรียกคืนค่า Windows XP ไปยังการกำหนดค่าก่อนหน้าที่คุณไม่ต้องการโดยไม่ได้ตั้งใจ หากต้องการยกเลิกการเรียกคืนค่า โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เข้าสู่ระบบ Windows ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิก เริ่ม เลือกที่ โปรแกรมทั้งหมด เลือก เบ็ดเตล็ด เลือก เครื่องมือสำหรับระบบ แล้วคลิก System Restore (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 3. ในหน้า ยินดีต้อนรับสู่การคืนค่าระบบ คลิกเพื่อเลือกตัวเลือก ยกเลิกการเรียกคืนค่าล่าสุด แล้วคลิก ถัดไป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ ข้อความของ System Restore จะปรากฏขึ้น และแสดงการเปลี่ยนการกำหนดค่าในโปรแกรม System Restore คลิก ตกลง (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 4. ในหน้า ยืนยันการยกเลิกการเรียกคืนค่า ให้คลิกที่ ถัดไป System Restore จะเรียกคืนการกำหนดค่าของ Windows XP และเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 5. เข้าใช้งานเครื่องเป็นผู้ดูแลระบบ หน้า การยกเลิกเสร็จสมบูรณ์ ของ System Restore จะปรากฏขึ้น (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 6. คลิก ตกลง ในตอนนี้คุณสามารถเรียกใช้ System Restore ได้อีกครั้งจากจุดคืนค่าอื่น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ขั้นตอนต่อไป

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ คุณสามารถใช้เว็บไซต์ Microsoft Customer Support Services เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาอื่นๆ สำหรับปัญหาของคุณ บริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Microsoft Customer Support Services มีดังนี้: หากคุณยังคงมีปัญหาอยู่ คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน:

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่สามารถดำเนินการ หากเครื่องมือ System Restore ใน Windows XP ไม่เริ่มทำงาน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
304449 วิธีการเริ่มต้นเครื่องมือ System Restore โดยการใช้ตัวเลือกเซฟโหมดด้วยพร้อมท์คำสั่งใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ System Restore ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม
 2. คลิก บริการช่วยเหลือและวิธีใช้
 3. พิมพ์ system restore ในกล่องค้นหา ค้นหา แล้วกด Enter

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306084 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2557 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbcip KB306084

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com