ID c?a bi: 306084 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao ban ang chay Windows XP vi Goi Dich vu 3 (SP3). ? bi?t thm thng tin, h?y tham kh?o trang web sau c?a Microsoft: M?t s? phin b?n Windows s?p h?t th?i gian h? tr?

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cach s dung cng cu Khi phuc H thng a may tinh tr lai trang thai trc o. Khi ph?c H? th?ng ch?p "?nh t?c th?i" cc t?p h? th?ng quan tr?ng v m?t s? t?p chng tr?nh c?ng nh ci ?t ng k? r?i khi ph?c thng tin ny ? d?ng cc i?m khi ph?c. Nu may tinh cua ban khng hoat ng ung, ban co th s dung cac thi im khi phuc nay a Windows XP tr lai trang thai trc o khi may tinh hoat ng ung. Vic nay cung co th thay i cac tp lnh, goi tp va cac loai tp thi hanh khac trn may tinh cua ban.

Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh s cp n trung cp.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Lu ? Khi ph?c H? th?ng khng tc ?ng ?n t?p c nhn, ch?ng h?n nh th email, ti li?u ho?c ?nh. Ban chi co th khi phuc cac tp a xoa nu ban a tao cac ban sao lu cua nhng tp o.

Thng tin thm

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Chu y thc hin Khi phuc H thng, ban phai c ng nhp vao Windows vi t cach quan tri vin. Nu may tinh cua ban la mt phn cua mang, ban co th phai yu cu quan tri vin h thng giup .

? xc minh r?ng b?n ? ng nh?p Windows v?i t cch qu?n tr? vin, h?y th?c hi?n cc b?c sau
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed


 1. M hp thoai Ngay va Gi.
  1. B?m B?t ?u r?i b?m Ch?y.
  2. Nh?p l?nh sau y vo h?p tho?i Ch?y r?i b?m OK:
   timedate.cpl (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 2. S dung mt trong cac bc phu hp, tuy thuc vao kt qua.
  • N?u h?p tho?i Thu?c tnh Ngy v Gi? xu?t hi?n th? c ngh?a l b?n ? ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin. B?m H?y ? ng h?p tho?i Thu?c tnhNgy v Gi?. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
  • N?u b?n nh?n ?c thng bo sau th? c ngh?a l b?n cha ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cch s? d?ng Khi ph?c H? th?ng ? khi ph?c Windows XP v? tr?ng thi tr?c

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
? s? d?ng Khi ph?c H? th?ng ? khi ph?c Windows XP v? tr?ng thi tr?c, h?y th?c hi?n cc b?c sau:
 1. ng nhp vao Windows vi t cach quan tri vin.
 2. Bm Bt u, tro vao Tt ca Chng trinh, tro vao Cac tin ich, tro vao Cng cu H thng, sau o bm Khi phuc H thng. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 3. Trn trang Cho m?ng ?n v?i Khi ph?c H? th?ng, b?m ch?n ty ch?n Khi ph?c my tnh c?a ti v? th?i i?m tr?c r?i b?m Ti?p theo. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 4. Trn trang Chon Thi im Khi phuc, bm thi im khi phuc h thng gn y nht trong danh sach Trn danh sach nay, bm vao mt thi im khi phuc, sau o bm Tip theo.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2683283
  Ch ? Thng bo Khi ph?c H? th?ng c th? xu?t hi?n v li?t k cc thay ?i v? c?u h?nh m Khi ph?c H? th?ng s? th?c hi?n. Bm OK. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 5. Trn trang Xc nh?n L?a ch?n Th?i i?m Khi ph?c, b?m Ti?p t?c. Khi ph?c H? th?ng s? khi ph?c c?u hinh Windows XP tr?c r?i kh?i ?ng l?i my tnh.
 6. ng nh?p vo my tnh v?i t cch qu?n tr? vin. Sau , b?m OK trn trang Hon t?t Khi ph?c c?a Khi ph?c H? th?ng. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
N?u b?n ? khi ph?c thnh cng my tnh c?a m?nh v? tr?ng thi tr?c v my tnh ch?y nh mong mu?n th? b?n ? th?c hi?n xong.


N?u qu tr?nh khi ph?c hon t?t thnh cng nhng my tnh khng ch?y nh mong mu?n, h?y truy c?p m?c "Cch hon tc khi ph?c h? th?ng sau khi th?c hi?n Khi ph?c H? th?ng". N?u b?n nh?n ?c m?t thng bo l?i v qu tr?nh khi ph?c cha hon t?t ho?c n?u b?n khng th? ch?y Khi ph?c H? th?ng, h?y truy c?p m?c "Cc b?c Ti?p theo".
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cch hon tc khi ph?c h? th?ng sau khi b?n th?c hi?n Khi ph?c H? th?ng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
C th? b?n ? v t?nh khi ph?c Windows XP v? m?t c?u h?nh tr?c m b?n khng mu?n. hoan tac vic khi phuc, hay lam theo cac bc sau:
 1. ng nhp vao Windows vi t cach quan tri vin.
 2. Bm Bt u, tro vao Tt ca Chng trinh, tro vao Cac tin ich, tro vao Cng cu H thng, sau o bm Khi phuc H thng. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 3. Trn trang Cho m?ng ?n v?i Khi ph?c H? th?ng, h?y b?m ch?n ty ch?n Hon tc khi ph?c cu?i cng c?a ti r?i b?m Ti?p theo.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2683283
  Ch ? Thng bo Khi ph?c H? th?ng c th? xu?t hi?n v li?t k cc thay ?i v? c?u h?nh m Khi ph?c H? th?ng s? th?c hi?n. B?m OK. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 4. Trn trang Xac nhn Hoan tac Khi phuc, bm Tip theo. Khi ph?c H? th?ng khi ph?c c?u h?nh Windows XP g?c r?i kh?i ?ng l?i my tnh.
 5. ng nh?p vo my tnh v?i t cch qu?n tr? vin. Trang Hoan tac Hoan tt cua tinh nng Khi phuc H thng xut hin. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 6. Bm OK. By gi ban co th chay lai Khi phuc H thng t thi im khi phuc khac.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

CC B?C TI?P THEO

N?u cc phng php ny khng hi?u qu? ?i v?i b?n, b?n c th? s? d?ng trang web D?ch v? H? tr? Khch hng Microsoft ? t?m cc gi?i php khc cho s? c? c?a m?nh. Cc d?ch v? m cc trang web H? tr? Khch hng Microsoft cung c?p bao g?m:
 • C s? Ki?n th?c C th? T?m ki?m: T?m ki?m thng tin h? tr? k? thu?t v cc cng c? t? gip ? cho cc s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tm Gi?i php: Xem cc bi vi?t n?i b?t h? tr? v cu h?i th?ng g?p c? th? theo s?n ph?m.
 • Cc Tu? ch?n H? tr? khc: H?y s? d?ng web ? ?t cu h?i, lin h? v?i D?ch v? H? tr? Khch hng c?a Microsoft ho?c cung c?p ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c g?p s? c?, b?n c th? lin h? v?i B? ph?n h? tr?:

Tham kh?o

? bi?t thm thng tin v? cc b?c th?c hi?n n?u cng c? Khi ph?c H? th?ng trong Windows XP khng kh?i ?ng, h?y b?m vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
304449 Cch kh?i ?ng cng c? Khi ph?c H? th?ng b?ng ty ch?n ch? ? an ton c d?u nh?c L?nh trong Windows XP
? bi?t thm thng tin v? Khi ph?c H? th?ng, h?y th?c hi?n cc b?c sau:
 1. B?m B?t ?u.
 2. Bm Tr giup va H tr.
 3. Nh?p system restore vo h?p T?m ki?m r?i nh?n Enter.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 306084 - L?n xem xt sau cng: 08 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
T? kha:
kbenv kbhowtomaster kbcip KB306084

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com