ID на статията: 306126 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се описва как да настроите и използвате функцията за споделяне на Интернет връзка в Microsoft Windows XP. Чрез функцията за споделяне на Интернет връзка няколко компютъра в мрежа могат да споделят една връзка към Интернет.

Използване на функцията за споделяне на Интернет връзка

За да използвате функцията за споделяне на Интернет връзка, е необходимо хостът да има една мрежова карта, конфигурирана за връзка с вътрешната мрежа, както и друга мрежова карта или модем, конфигуриран за свързване с Интернет.

На хоста

Изпълнете следните стъпки на хоста, за да споделите Интернет връзка:
 1. Влезте в операционната система на хоста като администратор (Administrator) или като собственик (Owner).
 2. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Control Panel ("Контролен панел").
 3. Щракнете върху Network and Internet Connections ("Мрежови и Интернет връзки").
 4. Щракнете върху Network Connections ("Мрежови връзки").
 5. С десния бутон на мишката щракнете върху връзката, която искате да използвате за свързване с Интернет. Например ако искате да се свързвате с Интернет посредством модем, щракнете с десния бутон върху желаната връзка под Dial-up ("Комутируеми").
 6. Изберете Properties ("Свойства").
 7. Щракнете върху раздела Advanced ("Разширени").
 8. Под Internet Connection Sharing ("Споделяне на Интернет връзка") поставете отметка в Allow other network users to connect through this computer's Internet connection ("Позволи на други потребители на мрежата да се свързват през Интернет връзката на този компютър").
 9. Ако споделяте комутируема връзка към Интернет и искате да разрешите на компютъра автоматично да се свързва с Интернет, поставете отметка в Establish a dial-up connection whenever a computer on my network attempts to access the Internet ("Установявай комутируема връзка всеки път, когато някой компютър от мрежата се опитва да получи достъп до Интернет").
 10. Натиснете OK. Появява се следното съобщение:
  When Internet Connection Sharing is enabled, your LAN adapter will be set to use IP ("След активиране на споделянето на Интернет връзка мрежовата карта ще е с настройка да използва IP адрес...")
  192.168.0.1. Your computer may lose connectivity with other computers on ("Вашият компютър може да загуби връзката с други компютри...")
  your network. ("...в мрежата.") If these other computers have static IP addresses, it is a good idea to set them ("Ако тези компютри са със статични IP адреси, препоръчително е да зададете...")
  to obtain their IP addresses automatically. ("...да получават своите IP адреси автоматично.") Are you sure you want to enable Internet ("Сигурни ли сте, че искате да активирате споделянето...")
  Connection Sharing? ("...на Интернет връзка?")
 11. Натиснете бутона Yes ("Дa").
Връзката с Интернет се споделя с други компютри в локалната мрежа (LAN). Мрежовата карта, свързана с LAN, е конфигурирана със статичен IP адрес 192.168.0.1 и подмрежова маска 255.255.255.0.

За да видите видеоинструкции за конфигуриране на хоста за споделяне на Интернет връзка, натиснете бутона Play ("Възпроизвеждане") (
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
бутон за възпроизвеждане
) на следния визуализатор на Windows Media Player:Забележка За да видите този видеозапис, е необходимо да използвате Windows Media Player 7.0 или по-късна версия.

За допълнителна информация относно получаването на версия 7.1 на Windows Media Player щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
299321 Описание и наличие на Windows Media Player 7.1 (Това може да е на английски)

На клиентския компютър

За свързване с Интернет чрез споделена връзка е необходимо да научите IP конфигурацията на LAN картата и след това да конфигурирате клиентския компютър. За да видите IP конфигурацията на LAN картата, изпълнете следните стъпки:
 1. Влезте в операционната система на клиентския компютър като администратор (Administrator) или като собственик (Owner).
 2. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Control Panel ("Контролен панел").
 3. Щракнете върху Network and Internet Connections ("Мрежови и Интернет връзки").
 4. Щракнете върху Network Connections ("Мрежови връзки").
 5. С десния бутон щракнете върху Local Area Connection ("Локална връзка") и изберете Properties ("Свойства").
 6. В раздела General ("Общи") изберете Internet Protocol (TCP/IP) ("Интернет протокол (TCP/IP)") в списъка This connection uses the following items ("Тази връзка използва следните елементи:") и след това щракнете върху Properties ("Свойства").
 7. В диалоговия прозорец Internet Protocol (TCP/IP) Properties ("Свойства за Интернет протокола (TCP/IP)") поставете отметка в квадратчето Obtain an IP address automatically ("Автоматично получаване на IP адрес") и след това натиснете OK.

  Забележка Можете също и да присвоите уникален статичен IP адрес в диапазона от 192.168.0.2 до 192.168.0.254. Например можете да присвоите следния статичен IP адрес, подмрежова маска и подразбиращ се шлюз:
    IP адрес   192.168.0.2
    Подмрежова маска   255.255.255.0
    Шлюз по подразбиране 192.168.0.1
  					
 8. В диалоговия прозорец на Local Area Connection Properties ("Свойства на локалната връзка") натиснете OK.
 9. Затворете контролния панел.
За да видите видеоинструкции за проверка на IP конфигурацията на мрежовата карта, натиснете бутона Play ("Възпроизвеждане") (
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
бутон за възпроизвеждане
) на следния визуализатор на Windows Media Player:Забележка За да видите този видеозапис, е необходимо да използвате Windows Media Player 7.0 или по-късна версия.

За допълнителна информация относно получаването на версия 7.1 на Windows Media Player щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
299321 Описание и наличие на Windows Media Player 7.1 (Това може да е на английски)
За да конфигурирате клиентския компютър да използва споделена Интернет връзка, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Control Panel ("Контролен панел").
 2. Щракнете върху Network and Internet Connections ("Мрежови и Интернет връзки").
 3. Щракнете върху Internet Options ("Опции за Интернет").
 4. В диалоговия прозорец Internet Properties ("Свойства за Интернет") щракнете върху раздела Connections ("Връзки").
 5. Натиснете бутона Setup ("Инсталиране").

  Стартира се съветникът за нова връзка.
 6. На страницата Welcome to the New Connection Wizard ("Добре дошли в съветника за нова връзка") щракнете върху Next ("Напред").
 7. Натиснете Connect to the Internet ("Свързване с Интернет"), след това Next ("Напред").
 8. Натиснете Set up my connection manually ("Ръчна настройка на връзката"), след това Next ("Напред").
 9. Щракнете върху Connect using a broadband connection that is always on ("Свързване чрез постоянна широколентова връзка"), след което натиснете Next ("Напред").
 10. На страницата Completing the New Connection Wizard ("Завършване на работата на съветника за нова връзка") щракнете върху Finish ("Край").
 11. Затворете контролния панел.
Сега, щом стартирате Microsoft Internet Explorer, клиентският компютър ще се опита да се свърже към Интернет чрез използване на споделената от хоста Интернет връзка.

За да видите видеоинструкции как да конфигурирате клиентския компютър за използване на споделена Интернет връзка, натиснете бутона Play ("Възпроизвеждане") (
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
бутон за възпроизвеждане
) на следния визуализатор на Windows Media Player:Забележка За да видите този видеозапис, е необходимо да използвате Windows Media Player 7.0 или по-късна версия.

За допълнителна информация относно получаването на версия 7.1 на Windows Media Player щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
299321 Описание и наличие на Windows Media Player 7.1 (Това може да е на английски)

Отстраняване на неизправности

При включване на функцията за споделяне на Интернет връзка на хоста мрежовата му карта автоматично получава IP адреса 192.168.0.1. Затова е възможно да възникне една от следните ситуации:
 • Конфликт на IP адреси
  Всеки компютър в локалната мрежа трябва да има уникален IP адрес. Ако два или повече компютри в мрежата имат един и същи IP адрес, възниква конфликт на IP адреси и съответно една или няколко мрежови карти се изключват до разрешаването на конфликта. За да разрешите този конфликт, конфигурирайте клиентския компютър да получава автоматично IP адрес или му присвоете уникален такъв.
 • Загуба на мрежова свързаност
  Ако мрежата е конфигурирана с различен диапазон от IP адреси в сравнение с използвания от услугата за споделяне на Интернет връзка, ще загубите връзка с хоста чрез мрежата. За да разрешите този проблем, конфигурирайте клиентските компютри да получават автоматично IP адрес или присвоете на всеки клиентски компютър уникален IP адрес от диапазона от 192.168.0.2 до 192.168.0.254.


Библиография

За допълнителна информация относно услугата за споделяне на Интернет връзка щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
234815 Описание на услугата за споделяне на Интернет връзка (Това може да е на английски)
308021 Ресурси за отстраняване на неизправности с услугата за споделяне на Интернет връзка в Windows XP
308006 Отстраняване на неизправности с услугата за споделяне на Интернет връзка в Windows XP (Това може да е на английски)
310563 Описание на услугата за споделяне на Интернет връзка в Windows XP (Това може да е на английски)
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 306126 - Последна рецензия: 24 юни 2014 г. - Редакция: 1.0
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ключови думи: 
kbhowto kbenv kbarttypeshowme kberrmsg kbhowtomaster kbtshoot KB306126

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com