כיצד להגדיר את תכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט (ICS) במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 306126 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מסביר את אופן הגדרתה של תכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט והשימוש בה במערכת Microsoft Windows XP. באמצעות תכונה זו תוכל להשתמש במחשבים המחוברים לרשת תוך שיתוף בחיבור יחיד לאינטרנט.

אופן השימוש בתכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט (ICS)

כדי להשתמש בתכונה זו לצורך שיתוף מחשבים בחיבור יחיד לאינטרנט, המחשב המארח חייב להיות מצויד במתאם רשת אחד המוגדר להתחבר לרשת הפנימית ובמתאם רשת או במודם אחד המוגדר להתחבר לאינטרנט.

במחשב המארח

במחשב המארח, בצע את הפעולות הבאות כדי לשתף את החיבור לאינטרנט:
 1. היכנס למחשב המארח במעמד 'מנהל' או 'בעלים'.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על חיבורי רשת ואינטרנט.
 4. לחץ על חיבורי רשת.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על החיבור שבו אתה משתמש כדי להתחבר לאינטרנט. לדוגמה, אם אתה מתחבר לאינטרנט דרך מודם, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על החיבור הרצוי לך תחת חיוג.
 6. לחץ על מאפיינים.
 7. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 8. תחת שיתוף התקשרויות לאינטרנט, סמן את התיבה אפשר למשתמשים אחרים ברשת להתחבר באמצעות התקשרות האינטרנט של מחשב זה.
 9. אם אתה משתף חיבור לאינטרנט מסוג התקשרות חיוג, סמן את התיבה צור התקשרות חיוג בכל פעם שמחשב ברשת מבצע ניסיון גישה לאינטרנט כדי לאפשר למחשבך להתחבר לאינטרנט באופן אוטומטי.
 10. לחץ על אישור. כעת תופיע ההודעה הבאה:
  ????כאשר התכונה שיתוף התקשרויות לאינטרנט מופעלת, מתאם ה-LAN שברשותך יוגדר לשימוש
  בכתובת ה-IP? 192.168.0.1. המחשב שלך עשוי לאבד את יכולת החיבור למחשבים אחרים
  ברשת שלך. אם המחשבים האחרים הם בעלי כתובות IP סטטיות, עליך להגדירם
  כך שיקבלו את כתובות ה-IP שלהם באופן אוטומטי. האם אתה בטוח שברצונך להפעיל את התכונה
  שיתוף התקשרויות לאינטרנט?
 11. לחץ על כן.
כעת החיבור לאינטרנט משותף עם מחשבים אחרים ברשת המקומית (LAN). מתאם הרשת המחובר לרשת המקומית (LAN) מוגדר עם כתובת IP סטטית 192.168.0.1 ומסכת רשת משנה 255.255.255.0

כדי לצפות בסרטון וידיאו על אופן הגדרת המחשב המארח עבור תכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט, לחץ על הלחצן הפעל (
כווץ את התמונההרחב את התמונה
לחצן 'הפעל'
) במציג של Windows Media Player:שים לב כדי להציג סרטון וידיאו זה, עליך להשתמש ב-Windows Media Player גירסה 7.0 ואילך.

לקבלת מידע נוסף על אופן ההשגה של Windows Media Player גירסה 7.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
299321 הנגן Windows Media Player 7.1 - תיאור וזמינות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

במחשב הלקוח

כדי להתחבר לאינטרנט באמצעות החיבור המשותף, עליך לאשר את תצורת ה-IP של מתאם הרשת המקומית ולאחר מכן להגדיר את תצורת המחשב הלקוח. כדי לאשר את תצורת ה-IP של מתאם הרשת המקומית, בצע את הפעולות הבאות:
 1. היכנס למחשב הלקוח במעמד 'מנהל' או 'בעלים'.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על חיבורי רשת ואינטרנט.
 4. לחץ על חיבורי רשת.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חיבור מקומי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 6. לחץ על הכרטיסייה כללי, לחץ על פרוטוקול אינטרנט (TCP/IP) ברשימה בהתקשרות זו נעשה שימוש בפריטים הבאים: ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 7. בתיבת הדו-שיח מאפייני פרוטוקול אינטרנט (TCP/IP), לחץ על קבל כתובת IP באופן אוטומטי (אם טרם נבחרה) ולאחר מכן לחץ על אישור.

  שים לב באפשרותך להקצות גם כתובת IP ייחודית בתחום 192.168.0.2 עד 192.168.0.254. לדוגמה, תוכל להקצות את כתובת ה-IP, מסכת רשת המשנה ושער ברירת המחדל הבאים:
    כתובת IP?    192.168.0.2
    מסכת רשת משנה 255.255.255.0
    שער ברירת מחדל 192.168.0.1
  					
 8. בתיבת הדו-שיח מאפייני חיבור מקומי (LAN), לחץ על אישור.
 9. צא מלוח הבקרה.
כדי לצפות בסרטון וידיאו על אופן אישור תצורת ה-IP של מתאם הרשת המקומית, לחץ על הלחצן הפעל (
כווץ את התמונההרחב את התמונה
לחצן 'הפעל'
) במציג של Windows Media Player:שים לב כדי להציג סרטון וידיאו זה, עליך להשתמש ב-Windows Media Player גירסה 7.0 ואילך.

לקבלת מידע נוסף על אופן ההשגה של Windows Media Player גירסה 7.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
299321 הנגן Windows Media Player 7.1 - תיאור וזמינות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
כדי להגדיר את תצורת המחשב הלקוח כך שיוכל להשתמש בחיבור המשותף לאינטרנט, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על חיבורי רשת ואינטרנט.
 3. לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני אינטרנט, לחץ על הכרטיסייה התקשרויות.
 5. לחץ על הלחצן הגדרה.

  כעת מופעל אשף ההתקשרות החדשה.
 6. בדף ברוך הבא אל אשף ההתקשרות החדשה, לחץ על הבא.
 7. לחץ על צור התקשרות לאינטרנט ולאחר מכן לחץ על הבא.
 8. לחץ על הגדר את ההתקשרות שלי באופן ידני ולאחר מכן לחץ על הבא.
 9. לחץ על התקשר באמצעות התקשרות פס רחב הפעילה תמיד ולאחר מכן לחץ על הבא.
 10. בדף משלים את אשף ההתקשרות החדשה, לחץ על סיום.
 11. צא מלוח הבקרה.
כעת, כאשר תפעיל כעת את Microsoft Internet Explorer, ינסה המחשב הלקוח להתחבר לאינטרנט באמצעות החיבור המשותף לאינטרנט של המחשב המארח.

כדי לצפות בסרטון וידיאו על אופן הגדרת המחשב הלקוח כך שיוכל להשתמש בחיבור המשותף לאינטרנט, לחץ על הלחצן הפעל (
כווץ את התמונההרחב את התמונה
לחצן 'הפעל'
) במציג של Windows Media Player:שים לב כדי להציג סרטון וידיאו זה, עליך להשתמש ב-Windows Media Player גירסה 7.0 ואילך.

לקבלת מידע נוסף על אופן ההשגה של Windows Media Player גירסה 7.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
299321 הנגן Windows Media Player 7.1 - תיאור וזמינות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פתרון בעיות

כאשר תפעיל את תכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט במחשב המארח, מתאם הרשת המקומית של המחשב המארח יקבל את כתובת ה-IP ?192.168.0.1 באופן אוטומטי. משום כך, עלול להתרחש אחד מהמצבים הבאים:
 • התנגשות בין כתובות IP
  כל מחשב ברשת המקומית חייב לקבל כתובת IP ייחודית. אם כתובת IP מסוימת שייכת ליותר ממחשב אחד, תתרחש התנגשות IP, ואחד ממתאמי הרשת ינוטרל עד לביטול ההתנגשות. כדי לבטל את ההתנגשות, הגדר את תצורת המחשב הלקוח לקבל כתובת IP באופן אוטומטי או הקצה לו כתובת IP ייחודית.
 • אובדן הקישוריות לרשת
  כאשר הרשת מוגדרת עם תחום כתובות IP השונה מזה שבו משתמשת תכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט, תאבד הקישוריות לרשת עם המחשב המארח. כדי לפתור את הבעיה, הגדר מחשבי לקוח לקבל כתובת IP באופן אוטומטי, או הקצה לכל מחשב לקוח כתובת IP ייחודית בתחום 192.168.0.2 עד 192.168.0.254.


מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על תכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט (Internet Connection Sharing), לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
234815 תיאור תכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט (Internet Connection Sharing)
308552 תיאור של אשף הגדרת הרשת במערכת Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
308021 משאבים לפתרון בעיות בקשר לתכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
308006 פתרון בעיות בקשר לתכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
310563 תיאור תכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט (Internet Connection Sharing) במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 306126 - Last Review: יום חמישי 15 מרץ 2007 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbenv kbarttypeshowme kberrmsg kbhowtomaster kbtshoot KB306126

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com