Artikkel-ID: 306126 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO306126
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

INNLEDNING

Denne artikkelen beskriver hvordan du installerer og bruker funksjonen for deling av Internett-tilkobling i Microsoft Windows XP. Med Deling av Internett-tilkobling kan du bruke datamaskiner på et nettverk til å dele én enkelt tilkobling til Internett.

Slik bruker du Deling av Internett-tilkobling

Når du vil bruke Deling av Internett-tilkobling, må vertsdatamaskinen ha ett nettverkskort som er konfigurert til å kobles til det interne nettverket, og ett nettverkskort eller modem som er konfigurert til å kobles til Internett.

På vertsdatamaskinen

På vertsdatamaskinen følger du denne fremgangsmåten for å dele Internett-tilkoblingen:
 1. Logg deg på vertsdatamaskinen som administrator eller eier.
 2. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.
 3. Klikk Nettverks- og Internett-tilkoblinger.
 4. Klikk Nettverkstilkoblinger.
 5. Høyreklikk tilkoblingen du bruker til å koble til Internett. Hvis du for eksempel kobler til Internett via et modem, høyreklikker du tilkoblingen du vil ha, under Pålogging.
 6. Klikk Egenskaper.
 7. Velg kategorien Avansert.
 8. Under Deling av Internett-tilkobling merker du av for Tillat andre nettverksbrukere å koble seg til gjennom denne datamaskinens Internett-tilkobling.
 9. Hvis du deler en ekstern Internett-tilkobling, merker du av for Etabler en ekstern tilkobling når en datamaskin på nettverket forsøker å få tilgang til Internett hvis du vil at datamaskinen skal kobles til Internett automatisk.
 10. Klikk OK. Du får følgende melding:
  Når Deling av Internett-tilkobling er aktivert, vil nettverkskortet vil bli satt til å bruke IP-adressen
  192.168.0.1. Datamaskinen kan miste tilkoblingen til andre datamaskiner i
  nettverket. Hvis disse datamaskinene har statiske IP-adresser, bør du konfigurere dem
  til å motta IP-adressene automatisk. Er du sikker på at du vil aktivere deling av
  Internett-tilkobling?
 11. Klikk Ja.
Tilkoblingen til Internett deles med andre datamaskiner på det lokale nettverket (LAN). Nettverkskortet som er koblet lokalnettet, er konfigurert med den statiske IP-adressen 192.168.0.1 og nettverksmasken 255.255.255.0

Klikk Spill av-knappen (
Skjul dette bildetVis dette bildet
Spill av-knapp
) i den følgende Windows Media Player-visningen for å se en video om hvordan du konfigurerer vertsdatamaskinen for Deling av Internett-tilkobling:Obs!  Du må bruke Windows Media Player 7.0 eller senere for å kunne vise denne videoen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i Windows Media Player 7.1, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
299321 Beskrivelse av og tilgjengelighet for Windows Media Player 7.1

På klientdatamaskinen

Hvis du vil koble til Internett via den delte tilkoblingen, må du først bekrefte IP-konfigurasjonen av nettverkskortet og deretter konfigurere klientdatamaskinen. Følg denne fremgangsmåten for å bekrefte IP-konfigurasjonen av nettverkskortet:
 1. Logg deg på klientdatamaskinen som administrator eller eier.
 2. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.
 3. Klikk Nettverks- og Internett-tilkoblinger.
 4. Klikk Nettverkstilkoblinger.
 5. Høyreklikk Lokal tilkobling, og klikk deretter Egenskaper.
 6. Velg kategorien Generelt, klikk Internett-protokoll (TCP/IP) i listen Denne tilkoblingen bruker følgende elementer, og klikk deretter Egenskaper.
 7. I dialogboksen Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP) klikker du Motta IP-adresse automatisk (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk deretter OK.

  Obs!  Du kan også tilordne en unik, statisk IP-adresse i området 192.168.0.2 til 192.168.0.254. Du kan for eksempel tilordne følgende statiske IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway:
    IP-adresse     192.168.0.2
    Nettverksmaske   255.255.255.0
    Standard gateway  192.168.0.1
  					
 8. Klikk OK i dialogboksen Egenskaper for den lokale tilkoblingen.
 9. Avslutt Kontrollpanel.
Hvis du vil vise en video om hvordan du bekrefter IP-konfigurasjonen av nettverkskortet, klikker du Spill av-knappen (
Skjul dette bildetVis dette bildet
Spill av-knapp
) i Windows Media Player nedenfor:Obs!  Du må bruke Windows Media Player 7.0 eller senere for å kunne vise denne videoen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i Windows Media Player 7.1, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
299321 Beskrivelse av og tilgjengelighet for Windows Media Player 7.1
Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere klientdatamaskinen til å bruke den delte Internett-tilkoblingen:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Klikk Nettverks- og Internett-tilkoblinger.
 3. Klikk Alternativer for Internett.
 4. I dialogboksen Egenskaper for Internett velger du kategorien Tilkoblinger.
 5. Klikk Sett opp-knappen.

  Veiviseren for ny tilkobling startes.
 6. På siden Velkommen til veiviseren for ny tilkobling klikker du Neste.
 7. Klikk Koble til Internett, og klikk deretter Neste.
 8. Klikk Angi tilkoblingen manuelt, og klikk deretter Neste.
 9. Klikk Koble til ved hjelp av en bredbåndstilkobling som alltid er aktiv, og klikk deretter Neste.
 10. På siden Fullfører veiviseren for ny tilkobling klikker du Fullfør.
 11. Avslutt Kontrollpanel.
Når du nå starter Microsoft Internet Explorer, prøver klientdatamaskinen å koble til Internett ved å bruke vertsdatamaskinens delte Internett-tilkobling.

Hvis du vil vise en video om hvordan du konfigurerer klientdatamaskinen til å bruke den delte Internett-tilkoblingen, klikker du Spill av-knappen (
Skjul dette bildetVis dette bildet
Spill av-knapp
) i Windows Media Player-visningen nedenfor:Obs!  Du må bruke Windows Media Player 7.0 eller senere for å kunne vise denne videoen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i Windows Media Player 7.1, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
299321 Beskrivelse av og tilgjengelighet for Windows Media Player 7.1

Feilsøking

Når du aktiverer Deling av Internett-tilkobling på vertsdatamaskinen, tilordnes nettverkskortet på vertsdatamaskinen automatisk til IP-adressen 192.168.0.1. En av følgende situasjoner kan derfor oppstå:
 • IP-adressekonflikt
  Hver datamaskin på lokalnettet må ha en unik IP-adresse. Hvis flere datamaskiner har den samme IP-adressen, oppstår det en IP-konflikt, og ett av nettverkskortene deaktiveres til konflikten er løst. Når du skal løse denne konflikten, konfigurerer du klientdatamaskinen til å motta en IP-adresse automatisk, eller du tilordner en unik IP-adresse til den.
 • Tap av nettverkstilkobling
  Hvis nettverket er konfigurert med et annet IP-adresseområde enn det som brukes av den delte Internett-tilkoblingen, mister du nettverkstilkobling med vertsdatamaskinen. Når du skal løse dette problemet, må du konfigurere klientdatamaskinene til å motta en IP-adresse automatisk, eller du må tilordne en unik IP-adresse i området 192.168.0.2 til 192.168.0.254 til hver klientdatamaskin.


Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om Deling av Internett-tilkobling, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (Disse artiklene kan være på engelsk.):
234815 Beskrivelse av Deling av Internett-tilkobling
308552 Beskrivelse av veiviseren for nettverksinstallasjon i Windows
308021 Ressurser for feilsøking av Deling av Internett-tilkobling i Windows XP
308006 Feilsøke Deling av Internett-tilkobling i Windows XP
310563 Beskrivelse av Deling av Internett-tilkobling i Windows XP

Egenskaper

Artikkel-ID: 306126 - Forrige gjennomgang: 2. august 2006 - Gjennomgang: 5.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Nøkkelord: 
kberrmsg kbhowto kbhowtomaster kbtshoot kbarttypeshowme kbenv KB306126

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com