Numer ID artykułu: 306126 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306126
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak skonfigurować funkcję Udostępnianie połączenia internetowego w systemie Microsoft Windows XP i jak jej używać. Dzięki funkcji Udostępnianie połączenia internetowego komputerów w sieci można używać w celu udostępnienia jednego połączenia z Internetem.

Jak używać funkcji Udostępnianie połączenia internetowego

Aby można było udostępniać połączenie internetowe za pomocą funkcji Udostępnianie połączenia internetowego, komputer-host musi mieć kartę sieciową skonfigurowaną do łączenia się z siecią wewnętrzną i drugą kartę sieciową lub modem skonfigurowany do łączenia się z Internetem.

Na komputerze-hoście

Na komputerze-hoście udostępnij połączenie internetowe, wykonując następujące czynności:
 1. Zaloguj się do komputera-hosta jako Administrator lub Właściciel.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij łącze Połączenia sieciowe i internetowe.
 4. Kliknij łącze Połączenia sieciowe.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, którego używasz do łączenia się z Internetem. Na przykład, jeśli łączysz się z Internetem za pomocą modemu, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie połączenie w obszarze Połączenie telefoniczne.
 6. Kliknij polecenie Właściwości.
 7. Kliknij kartę Zaawansowane.
 8. W obszarze Udostępnianie połączenia internetowego zaznacz pole wyboru Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera.
 9. Jeśli udostępniasz telefoniczne połączenie internetowe, zaznacz pole wyboru Ustanów połączenie telefoniczne zawsze, gdy komputer w mojej sieci próbuje uzyskać dostęp do Internetu, o ile chcesz zezwolić, by dany komputer automatycznie łączył się z Internetem.
 10. Kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Po włączeniu Udostępniania połączenia internetowego karta sieci LAN zostanie ustawiona na używanie adresu IP
  192.168.0.1. Komputer może utracić łączność z innymi komputerami
  w sieci. Jeśli te inne komputery mają statyczne adresy IP, należy je ustawić tak,
  aby ich adresy IP były uzyskiwane automatycznie. Czy na pewno chcesz włączyć Udostępnianie
  połączenia internetowego?
 11. Kliknij przycisk Tak.
Połączenie z Internetem zostanie udostępnione innym komputerom w sieci lokalnej (LAN). Karta sieciowa połączona z siecią LAN zostanie skonfigurowana przy użyciu statycznego adresu IP 192.168.0.1 i maski podsieci 255.255.255.0

Aby wyświetlić film wideo ilustrujący sposób skonfigurowania komputera-hosta do udostępniania połączenia internetowego, kliknij przycisk Odtwórz (
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Przycisk Odtwórz
) w następującej przeglądarce programu Windows Media Player:Uwaga Do wyświetlenia tego klipu wideo jest potrzebny program Windows Media Player 7.0 lub nowszy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania programu Windows Media Player 7.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
299321 Opis i dostępność programu Windows Media Player 7.1 (strona może być w języku angielskim)

Na komputerze klienckim

Aby łączyć się z Internetem przez połączenie udostępnione, należy potwierdzić konfigurację protokołu IP karty sieci LAN, a następnie skonfigurować komputer kliencki. Aby potwierdzić konfigurację IP karty sieci LAN, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do komputera klienckiego jako Administrator lub Właściciel.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij łącze Połączenia sieciowe i internetowe.
 4. Kliknij łącze Połączenia sieciowe.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Kliknij kartę Ogólne, kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) na liście To połączenie wykorzystuje następujące składniki, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 7. W oknie dialogowym Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) kliknij opcję Uzyskaj adres IP automatycznie (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona), a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Można również przypisać unikatowy statyczny adres IP z zakresu od 192.168.0.2 do 192.168.0.254. Na przykład można przypisać następujący statyczny adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną:
    Adres IP     192.168.0.2
    Maska podsieci  255.255.255.0
    Brama domyślna  192.168.0.1
  					
 8. W oknie dialogowym Właściwości: Połączenie lokalne kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij Panel sterowania.
Aby wyświetlić film wideo ilustrujący sposób potwierdzenia konfiguracji IP karty sieci LAN, kliknij przycisk Odtwórz (
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
przycisk Odtwórz
) w następującej przeglądarce programu Windows Media Player:Uwaga Do wyświetlenia tego klipu wideo jest potrzebny program Windows Media Player 7.0 lub nowszy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania programu Windows Media Player 7.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
299321 Description and availability of Windows Media Player 7.1 (strona może być w języku angielskim)
Aby skonfigurować komputer kliencki do używania udostępnionego połączenia internetowego, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Połączenia sieciowe i internetowe.
 3. Kliknij łącze Opcje internetowe.
 4. W oknie dialogowym Właściwości: Internet kliknij kartę Połączenia.
 5. Kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie uruchomiony Kreator nowego połączenia.
 6. Na stronie Kreator nowego połączenia — Zapraszamy! kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij opcję Połącz z Internetem, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij opcję Konfiguruj moje połączenie ręcznie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Zaznacz opcję Połącz używając połączenia szerokopasmowego, które zawsze jest włączone, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Na stronie Kończenie pracy Kreatora nowego połączenia kliknij przycisk Zakończ.
 11. Zamknij Panel sterowania.
Gdy zostanie uruchomiony program Microsoft Internet Explorer, komputer kliencki będzie próbował się połączyć z Internetem za pomocą udostępnionego połączenia internetowego komputera-hosta.

Aby wyświetlić film wideo ilustrujący sposób skonfigurowania komputera klienckiego do używania udostępnionego połączenia internetowego, kliknij przycisk Odtwórz (
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Przycisk Odtwórz
) w następującej przeglądarce programu Windows Media Player:Uwaga Do wyświetlenia tego klipu wideo jest potrzebny program Windows Media Player 7.0 lub nowszy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania programu Windows Media Player 7.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
299321 Opis i dostępność programu Windows Media Player 7.1 (strona może być w języku angielskim)

Rozwiązywanie problemów

Po włączeniu funkcji Udostępnianie połączenia internetowego na komputerze-hoście karcie sieci LAN tego komputera jest automatycznie przypisywany adres IP 192.168.0.1. Dlatego może wystąpić jedna z następujących sytuacji:
 • Konflikt adresów IP
  Każdy komputer w sieci LAN musi mieć unikatowy adres IP. Jeśli więcej niż jeden komputer ma ten sam adres IP, występuje konflikt adresów IP i jedna z kart sieciowych pozostaje wyłączona do czasu rozwiązania konfliktu. Aby rozwiązać konflikt, należy skonfigurować komputer kliencki do automatycznego uzyskiwania adresu IP lub przypisać mu unikatowy adres IP.
 • Utrata łączności sieciowej
  Jeśli dla sieci jest skonfigurowany inny zakres adresów IP niż używany przez funkcję Udostępnianie połączenia internetowego, zostanie utracona łączność sieciowa z komputerem-hostem. Aby rozwiązać ten konflikt, należy skonfigurować komputery klienckie do automatycznego uzyskiwania adresów IP lub przypisać każdemu z nich unikatowy adres IP z zakresu od 192.168.0.2 do 192.168.0.254.


Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Udostępnianie połączenia internetowego, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
234815 Opis funkcji Udostępnianie połączenia internetowego
308021 Zasoby do rozwiązywania problemów z funkcją Udostępnianie połączenia internetowego w systemie Windows XP
308006 Rozwiązywanie problemów z funkcją Udostępnianie połączenia internetowego w systemie Windows XP
310563 Opis funkcji Udostępnianie połączenia internetowego w systemie Windows XP
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 306126 - Ostatnia weryfikacja: 6 czerwca 2013 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbenv kbarttypeshowme kberrmsg kbhowtomaster kbtshoot KB306126

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com