รายละเอียด: พลาดทั่วไปเมื่อคุณตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ใน Visual Studio .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306172 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงรายการของบทความที่อธิบายบางอย่าง ปัญหาพบบ่อยที่สุด คุณพบเมื่อคุณตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ใน Visual Studio .NET

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เมื่อคุณทำการดีบักโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ใน Visual Studio .NET คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด ขณะพยายามเรียกใช้โครงการ: ไม่สามารถเริ่มแก้จุดบกพร่องบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ โครงการไม่ได้รับการกำหนดค่าให้ถูก debugged

  สำหรับโครงการ ASP.NET ตรวจสอบว่า คุณมีแฟ้มโครงการที่ถูกต้องที่ชื่อว่า 'Web.config' สำหรับ URL ระบุ และมีการตั้งค่า 'การตรวจแก้จุดบกพร่อง' เป็น 'true' ในแฟ้มนั้น
  สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ATL โครงการ ตรวจสอบว่า คำกริยาที่ 'ดีบัก' ได้มีการเชื่อมโยงกับ ISAPI ของคุณ เบอร์ต่อภายใน
  คุณต้องการปิดการใช้งานในอนาคตพยายามแก้จุดบกพร่อง ASP.NET หน้าสำหรับโครงการนี้หรือไม่
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานี้ ข้อผิดพลาดข้อความ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ Microsoft Knowledge Base:
  306156 PRB: ข้อผิดพลาด "โครงการไม่ได้กำหนดค่าเพื่อที่ถูก Debugged" เมื่อคุณทำการดีบักโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET
 • เมื่อคุณทำการดีบักโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ใน Visual Studio .NET คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด ขณะพยายามเรียกใช้โครงการ: ไม่สามารถเริ่มแก้จุดบกพร่องบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เกิดข้อผิดพลาดกับเซิร์ฟเวอร์ด้านบนการส่งการร้องขอ HTTP ตรวจแก้จุดบกพร่อง

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ถูกปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตรวจสอบว่า มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ใด ๆ ใน web.config ด้วยการทำดีเป็น Debug.Start โดยไม่มีบัก คุณอาจต้องการอ้างอิง หัว ASP.NET และเซิร์ฟเวอร์ ATL ตรวจแก้จุดบกพร่องข้อไปในเอกสารประกอบแบบออนไลน์ คุณต้องการปิดการใช้งานในอนาคตพยายามตรวจแก้จุดบกพร่องของเพจ ASP.NET สำหรับสิ่งนี้ โครงการหรือไม่
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ข้อความ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  306163 PRB: ข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเริ่มแก้จุดบกพร่อง" เมื่อคุณส่ง Debug การร้องขอ HTTP
 • เมื่อคุณจากระยะไกล debug โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ใน Visual Studio .NET คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาดขณะพยายามเรียกใช้โครงการ: ไม่สามารถเริ่มแก้จุดบกพร่องบน เว็บเซิร์ฟเวอร์ การเข้าถึงถูกปฏิเสธ ตรวจสอบการตั้งค่าการกำหนดค่า DCOM สำหรับการ ตัวจัดการการตรวจแก้จุดบกพร่องของเครื่องจักร คุณต้องการปิดการใช้งานในอนาคตพยายามตรวจแก้จุดบกพร่อง เพจที่ ASP.NET สำหรับโครงการนี้หรือไม่
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ข้อความ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  306164 PRB: 'การเข้าถึงถูกปฏิเสธ' ข้อผิดพลาดข่าวสารเกี่ยวกับเมื่อคุณตรวจแก้จุดบกพร่อง ASP.NET เพจ
 • เมื่อคุณทำการดีบักโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ใน Visual Studio .NET คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด ขณะพยายามเรียกใช้โครงการ: ไม่สามารถเริ่มแก้จุดบกพร่องบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ จะต้อง คุณต้องการปิดใช้งานในอนาคตพยายามตรวจแก้จุดบกพร่องการเพจ ASP.NET สำหรับโครงการนี้หรือไม่
  สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ คลิก เลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  306165 PRB: ข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเริ่มแก้จุดบกพร่องบนเว็บเซิร์ฟเวอร์" เมื่อคุณทำการดีบักโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET
 • เมื่อคุณทำการดีบักเพจ ASP.NET, .NET Studio การแสดงผล ดีบักเกอร์อาจหยุดบนจุดสั่งหยุดสำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ คลิกบทความ หมายเลขด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  306169 PRB: ดีบักเกอร์.NET Visual Studio ไม่หยุดบนจุดสั่งหยุดเมื่อคุณตรวจแก้จุดบกพร่อง ASP.NET เพจ
 • เมื่อคุณทำการดีบักโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ใน Visual Studio .NET คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด ขณะพยายามเรียกใช้โครงการ: ไม่สามารถเริ่มแก้จุดบกพร่องบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเข้าถึงถูกปฏิเสธ คุณต้องการปิดการใช้งานในอนาคตพยายามแก้จุดบกพร่อง ASP.NET หน้าสำหรับโครงการนี้หรือไม่
  ตรวจดูว่า คุณเป็นสมาชิกของการ กลุ่มผู้ดูแลและกลุ่มผู้ใช้ดีบักเกอร์บนคอมพิวเตอร์ คำที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องเมื่อต้องการเริ่มต้นการตรวจแก้จุดบกพร่อง กระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน ASP.NET (Aspnet_wp.exe ใน Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XP และ W3wp.exe บน Microsoft Windows Server 2003)
 • เมื่อคุณทำการดีบักโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ใน Microsoft Visual Studio .NET คุณอาจได้รับสภาพแวดล้อมการพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:
  ข้อผิดพลาดขณะพยายามเรียกใช้โครงการ: ไม่สามารถ เมื่อต้องการเริ่มต้นการดีบักบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนการตรวจแก้จุดบกพร่องของ โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET หรือเซิร์ฟเวอร์ ATL เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งเพื่อติดตั้ง.NET Studio การแสดงผล คอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ ถ้ามีการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง ตรวจสอบว่า URL ที่ถูกต้องได้ มีระบุ

  นอกจากนี้คุณอาจต้องการอ้างอิงไปยัง ASP.NET และเซิร์ฟเวอร์ ATL หัวข้อที่ตรวจแก้จุดบกพร่องในเอกสารประกอบแบบออนไลน์ คุณต้องการปิดการใช้งานในอนาคต ความพยายามในการดีบักเพจ ASP.NET สำหรับโครงการนี้หรือไม่
  สำหรับการเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความ ด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  318465 PRB: ไม่สามารถตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เว็บ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASP.NET อ้างถึงใน กลุ่มข่าวสารของ MSDN ต่อไปนี้:
microsoft.public.dotnet.framework.aspnet

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306172 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
Keywords: 
kbpubtypekc _ik kbdebug kberrmsg kbgrpdsasp kbinfo kbmt KB306172 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306172

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com