วิธีการเพิ่มผู้ใช้ภายในระบบ โดยใช้บริการไดเรกทอรีและ Visual c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306273 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้แสดงวิธีใช้นี้DirectoryServicesnamespace เพื่อเพิ่มผู้ใช้ระบบภายในและกลุ่ม

ความต้องการ

 • Microsoft Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0
 • visual c#

สร้างตัวอย่างนี้

 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET 2003, Microsoft Visual Studio 2005 หรือ Microsoft Visual Studio 2008 และสร้างโครงการ Visual c# คอนโซลแอพพลิเคชันใหม่
 2. คลิกขวาใน Explorer โซลูชันอ้างอิง:แล้ว คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
 3. เพิ่มการอ้างอิงไปยังSystem.DirectoryServices.dllแอสเซมบลี
 4. แทนโค้ดในแฟ้ม Class1.cs กับรหัสต่อไปนี้

  หมายเหตุ:ใน Microsoft Visual c# 2005 หรือ Microsoft Visual c# 2008 แฟ้ม Class1.cs ถูกแทนที่ ด้วยแฟ้ม Program.cs
  using System;
  using System.DirectoryServices;
  
  class Class1
  {
    static void Main(string[] args)
    {
    try
      {
  	 DirectoryEntry AD = new DirectoryEntry("WinNT://" + 
  	           Environment.MachineName + ",computer");
  	 DirectoryEntry NewUser = AD.Children.Add("TestUser1", "user");
  	 NewUser.Invoke("SetPassword", new object[] {"#12345Abc"});
  	 NewUser.Invoke("Put", new object[] {"Description", "Test User from .NET"});
  	 NewUser.CommitChanges();
  	 DirectoryEntry grp;
  
  	 grp = AD.Children.Find("Guests", "group");
  	 if (grp != null) {grp.Invoke("Add", new object[] {NewUser.Path.ToString()});}
  	 Console.WriteLine("Account Created Successfully");
  	 Console.ReadLine();
  	}
    catch (Exception ex)
  	{
  	 Console.WriteLine(ex.Message);
  	 Console.ReadLine();
  
  	}
    }
  }
  					
 5. การคอมไพล์ และเรียกใช้โครงการ
 6. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ให้ตรวจสอบว่า บัญชีถูกสร้างขึ้น และเพิ่มกลุ่ม Guest:

  1. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
  2. คลิกเพื่อขยายผู้ใช้และกลุ่มภายในโหน บัญชีใหม่ควรปรากฏภายใต้การผู้ใช้โหน เช่นเดียวกันเป็นที่อยู่ภายใต้โหนดเพื่อแขกกลุ่ม
  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP จะตรวจสอบว่า บัญชีถูกสร้างขึ้น และเพิ่มกลุ่ม Guest:
  1. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู คลิกแผงควบคุม.
  2. คลิกสองครั้งบัญชีผู้ใช้. บัญชีผู้ใช้ใหม่ควรปรากฏขึ้นในการบัญชีผู้ใช้กล่องโต้ตอบ
  หมายเหตุที่สำคัญ: เอาบัญชีผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่จากระบบหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการทดสอบ

คำอธิบายของรหัส

สร้างรายการการไดเรกทอรีใหม่

เมื่อคุณสร้างรายการไดเรกทอรีในตัวอย่างนี้ มันจะสันนิษฐานว่า ระบบที่ใช้ Microsoft Windows NT, Windows 2000 หรือ Windows XP หมายเหตุที่สายอักขระที่ส่งผ่านไปยังDirectoryEntryตัวสร้างเริ่มต้นด้วย " WinNT: / / " นอกจากนี้คุณสามารถเรียกใช้บริการไดเรกทอรีบนระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ของบริษัทอื่น
DirectoryEntry AD = new DirectoryEntry("WinNT://" + SystemInformation.ComputerName + ",computer");
				

เพิ่มรายการไดเรกทอรีทรีของไดเรกตอรี

เพิ่มรหัสต่อไปนี้เป็นDirectoryEntryชนิดผู้ใช้:ด้วยค่าของTestUser1ไปไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่แผนภูมิ
DirectoryEntry NewUser = AD.Children.Add("TestUser1", "user");
				

การตั้งค่ารหัสผ่านและคำอธิบายสำหรับบัญชีผู้ใช้ใหม่

ต่อไปนี้รหัสเรียกเรียกใช้วิธีการเรียกSetPasswordและย้ายวิธีการนี้DirectoryEntryวัตถุ การตั้งค่ารหัสผ่าน และการกำหนดคำอธิบายให้กับบัญชีผู้ใช้ รหัสนี้ยังเรียกCommitChangesวิธีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
NewUser.Invoke("SetPassword", new object[] {"#12345Abc"});
NewUser.Invoke("Put", new object[] {"Description", "Test User from .NET"});
NewUser.CommitChanges();
				

เพิ่มบัญชีในกลุ่ม

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ให้กับกลุ่ม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. กำหนดตัวแปรของชนิดDirectoryEntry.
 2. เรียกค้นหาวิธีการนี้ลูกสมาชิกนี้ActiveDirectoryคลาสของการเติมข้อมูลตัวแปร ในกรณีนี้ กลุ่ม Guest เป็นเป้าหมายของการค้นหา รหัสนี้ทดสอบค่าที่จะค้นหาวิธีการส่งกลับค่าการตรวจสอบว่า กลุ่มที่พบ ถ้าพบกลุ่ม บัญชีผู้ใช้ใหม่ถูกเพิ่มเข้าในกลุ่ม
DirectoryEntry grp;
grp = AD.Children.Find("Guests", "group");
if (grp != null) {grp.Invoke("Add", new object[] {NewUser.Path.ToString()});}
				

การแก้ไขปัญหา

รหัสในบทความนี้ไม่สำเร็จหากคุณพยายามเรียกใช้รหัสไม่ มีสิทธิ์เพียงพอที่จะสร้างบัญชีผู้ใช้ For the code to complete successfully, the currently logged on user must be a member of the Administrators group or have specific permissions that allow the user to create user accounts.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306273 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual C# 2005
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB306273 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306273

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com