ซอฟต์แวร์ถอดรหัส MPEG-2 DVD ใน Windows Media Player สำหรับ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306331 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบและ (อาจจะ) ปรับรุ่นซอฟต์แวร์ถอดรหัส MPEG-2 DVD ใน Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์รายชื่อ Hardware Compatibility List ของ Microsoft Windows

รายชื่อเว็บไซต์ Hardware Compatibility List ของ Windows แสดงตัวถอดรหัส DVD ที่อาจทำงานได้กับ Windows Media Player สำหรับ Windows XP:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx

หมายเหตุ

  • คุณต้องเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การทำงานต่างๆ ต่อไปนี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณต้องมีสิทธิของผู้ดูแลระบบหรือ power user ใน Windows XP Professional หรือสิทธิความเป็นเจ้าของใน Windows XP Home Edition
  • หากมีการติดตั้งตัวถอดรหัส DVD ไว้ก่อนที่คุณจะปรับรุ่นไปเป็น Windows XP กลไกการปรับรุ่น DVD จะทำงานห้านาทีหลังจากการปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์

วิธีการตรวจสอบการดาวน์โหลดการปรับรุ่นของตัวถอดรหัส DVD

หากก่อนหน้านี้คุณคลิก Upgrade Later เมื่อปรากฏหน้าปรับรุ่นขึ้นในการช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ปัญหา DVD โดยจะมีการสร้างทางลัดไว้บนเดสก์ท็อป เมื่อต้องการปรับรุ่นโปรแกรมถอดรหัส DVD ให้คลิกสองครั้งที่ทางลัดบนเดสก์ท็อป หากไม่มีการสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อป ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจดูว่ามีการปรับรุ่นสำหรับโปรแกรมถอดรหัส DVD ของคุณหรือไม่:
  1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
  2. พิมพ์ dvdupgrd /detect แล้วกด ENTER
หลังจากคุณใช้คำสั่ง dvdupgrd /detect ตัวถอดรหัส DVD ใดๆ ที่ตรวจพบจะแสดงโดยมีคำว่า "yes" หรือ "no" เพื่อระบุว่ามีหรือไม่มีโปรแกรมปรับรุ่นจากบริษัทผู้ผลิตทั้งรุ่นสำหรับ Microsoft Windows 98/95 และ Microsoft Windows 2000 ของซอฟต์แวร์

วิธีปรับรุ่นตัวถอดรหัส DVD Decoder

หากมีโปรแกรมปรับรุ่นสำหรับโปรแกรมถอดรหัส DVD ของคุณ:
  1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
  2. พิมพ์ dvdupgrd /upgrade แล้วกด ENTER
หลังจากคุณใช้คำสั่ง dvdupgrd /upgrade คุณจะได้รับการเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตซึ่งมีโปรแกรมปรับรุ่นโหลดไว้ ทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับรุ่นสำหรับโปรแกรมถอดรหัส DVD

ไม่มีโปรแกรมปรับรุ่นหรือไม่มีโปรแกรมถอดรหัส DVD

หากไม่มีโปรแกรมปรับรุ่นหรือหากไม่พบโปรแกรมถอดรหัส DVD ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสที่ใช้งานได้กับ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ผลิตโปรแกรมถอดรหัส โปรดแวะไปที่เว็บไซต์อื่นๆ ต่อไปนี้:

ATI Technologies

http://ati.amd.com/

CyberLink (PowerDVD)

http://www.cyberlink.com

InterVideo (WinDVD)

http://www.intervideo.com

MediaMatics (DVMatics)

http://www.national.com

MGI Software (SoftDVD)

http://www.roxio.com/en/products/index.jhtml

Ravisent (CineMaster)

http://www.sonic.com/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการเล่น DVD โดย Windows Media Player สำหรับ Windows XP รวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังซอฟต์แวร์ถอดรหัส DVD อื่นๆ กรุณาแวะที่เว็บไซต์ต่างๆ ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/plugins.aspx
Microsoft ให้รายละเอียดสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ ดังกล่าว เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับความสนับสนุนทางเทคนิคได้ รายละเอียดสำหรับการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ข้อมูลสำคัญ: โปรแกรมถอดรหัส DVD ใดๆ ที่ไม่พบอาจไม่สามารถใช้งานได้กับ Windows XP การให้การสนับสนุนเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ กับโปรแกรมถอดรหัสจะทำโดยบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมถอดรหัสเหล่านั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306331 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤษภาคม 2554 - Revision: 11.0
ใช้กับ
  • Windows Media Player 11 for Win XP
  • Microsoft Windows Media Player 10
Keywords: 
kb3rdparty kbenv kbinfo KB306331
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com