WD2002: Ochrona dokumentu programu Microsoft Word 2002

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 306474 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306474
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Informacje zawarte w tym artykule zostały dostarczone przez: Microsoft Press .

W tym artykule opisano sposób ochrony dokumentu programu Microsoft Word. Te informacje są wyjątkiem z książki Microsoft Word krok po kroku, rozdział 8: „Współpraca z innymi.” Więcej informacji: Microsoft Word 2002 Step-by-Step .

Więcej informacji

Opcji zabezpieczeń w programie Word można użyć do ochrony integralności dokumentu w czasie przeglądania go przez innych użytkowników. Czasami konieczne jest używanie informacji w dokumencie bez zmieniania ich, natomiast w innych przypadkach może być konieczne udostępnienie dokumentu do przeglądania określonym osobom w biurze. Aby ochronić dokument, należy użyć opcji na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym Opcje.

W tym oknie dialogowym można ustawić hasło, które należy wprowadzić, aby móc otworzyć lub modyfikować dokument. Zaznaczenie pola wyboru Zalecane tylko do odczytu umożliwia wyświetlenie komunikatu umożliwiającego otwarcie przez użytkownika dokumentu w trybie tylko do odczytu; jest to ustawienie, które umożliwia czytanie lub kopiowanie pliku, ale nie pozwala na zmienianie lub zapisywanie go. Ustawienie dokumentu w trybie tylko do odczytu jest użyteczne, gdy chcesz, aby biuletyn firmowy był rozpowszechniany i czytany, ale nie zmieniany. Można również użyć przycisku Chroń dokument na karcie Zabezpieczenia, aby ustawić hasła, tak aby można było ograniczyć śledzenie zmian lub wprowadzanie komentarzy przez użytkowników.

Przy ustawianiu hasła trzeba poświęcić czas na zapisanie go. Program Word nie przechowuje listy haseł. Jeżeli utracisz lub zapomnisz hasło dokumentu chronionego hasłem, nie będzie możliwe jego otwarcie. Aby otworzyć dokument chroniony, należy wprowadzić hasło w taki sam sposób, w jaki zostało ustawione, włącznie ze spacjami, symbolami, wielkimi i małymi literami. W tej procedurze ustawiasz hasło dla dokumentu. Dokument jest zapisywany i zamykany, a następnie zabezpieczenia są testowane przez wprowadzenie niepoprawnego hasła. Dokument jest otwierany w trybie tylko do odczytu, a następnie ponownie otwierany z wpisaniem poprawnego hasła. Na koniec ochrona zostaje usunięta z dokumentu.
 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Otwórz. Pojawi się okno dialogowe Otwieranie. Otwórz dokument.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

  Pojawi się okno dialogowe Opcje.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, aby wyświetlić opcje zabezpieczeń.
 4. W polu Hasło ochrony przed zmianami wpisz hasło tgc3.

  W czasie wpisywanie hasła zamiast wpisywanych znaków pojawiają się gwiazdki, aby zachować poufność hasła.

  PORADA: Hasła nie powinny być nigdy popularnymi wyrazami lub frazami i nie należy używać tego samego hasła dla wielu dokumentów.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

  Pojawi się okno dialogowe Potwierdzanie hasła.
 6. W polu Wpisz ponownie hasło modyfikacji wpisz hasło tgc3.
 7. Kliknij przycisk OK, aby ustawić hasło.
 8. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać dokument.
 9. Kliknij przycisk Zamknij okno w oknie dokumentu.
Aby otworzyć dokument w trybie tylko do odczytu,a następnie z pełnymi uprawnieniami, wykonaj następujące kroki:
 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Otwórz.

  Pojawi się okno dialogowe Otwórz.
 2. Otwórz plik utworzony w czasie wykonywania wcześniejszej procedury.
 3. Pojawi się okno dialogowe Hasło.

  Dokument jest teraz chroniony hasłem ustawionym przez użytkownika.
 4. W polu Hasło wpisz hasło tgc1, a następnie kliknij przycisk OK.

  Pojawi się komunikat informujący, że zostało wpisane niepoprawne hasło. W polu komunikatu kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Hasło kliknij przycisk Tylko do odczytu.

  Dokument zostanie otwarty w trybie tylko do odczytu. Tekst (Tylko do odczytu) pojawi się w pasku tytułu.
 6. Kliknij przycisk Zamknij okno w oknie dokumentu.

  Dokument tylko do odczytu zostanie zamknięty.
 7. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Otwórz.

  Pojawi się okno dialogowe Otwórz.
 8. Otwórz ponownie plik.

  Pojawi się okno dialogowe Hasło.
 9. Wpisz polecenie tgc3, a następnie kliknij przycisk OK.

  Po wpisaniu poprawnego hasła dokument zostanie otwarty.
 10. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

  Pojawi się okno dialogowe Opcje.
 11. Kliknij kartę Zabezpieczenia jeżeli jest to konieczne, zaznacz zawartość pola Hasło ochrony przed zmianami, naciśnij klawisz DELETE, a następnie kliknij przycisk OK.

  Ochrona hasłem zostaje usunięta.
 12. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać dokument.
 13. Kliknij przycisk Zamknij okno w oknie dokumentu.

  Dokument zostanie zamknięty.

Materiały referencyjne

Informacje zawarte w tym artykule są fragmentem książki Microsoft Word 2002 krok po kroku opublikowanej przez wydawnictwo Microsoft Press.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Picture of Word Step-by-Step book


Dowiedz się więcej na ten temat Microsoft Word 2002 Step-by-Step

Aby uzyskać więcej informacji o tej publikacji i innych tytułach wydawnictwa Microsoft Press, odwiedź witrynę http://mspress.microsoft.com .

Właściwości

Numer ID artykułu: 306474 - Ostatnia weryfikacja: 11 września 2001 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto KB306474

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com