ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πληροφοριών σε CD

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 306524 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR306524
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Εάν ο υπολογιστής σας είναι εξοπλισμένος με συσκευή εγγραφής CD, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων ή φακέλων σε ένα εγγράψιμο (CD-R) ή επανεγγράψιμο CD (CD-RW). Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας αρχείων ή φακέλων σε CD-R ή CD-RW.


Αντιγραφή αρχείων και φακέλων σε CD

Για να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους σε CD:
 1. Τοποθετήστε ένα κενό εγγράψιμο CD στη συσκευή εγγραφής CD.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να αντιγράψετε στο CD. Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα αρχεία που θέλετε.
 3. Κάντε κλικ σε μια από τις ακόλουθες επιλογές:
  • Αντιγραφή αυτού του αρχείου (Copy this file)
  • Αντιγραφή αυτού του φακέλου (Copy this folder)
  • Διαχωρισμός επιλεγμένων στοιχείων (Copy the selected items)
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή στοιχείων (Copy Items), κάντε κλικ στη μονάδα εγγραφής CD και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή (Copy).
 5. Στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer), κάντε διπλό κλικ στη μονάδα εγγραφής CD.

  Τα Windows εμφανίζουν μια προσωρινή περιοχή όπου διατηρούνται τα αρχεία πριν από την αντιγραφή τους στο CD. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία και οι φάκελοι που σκοπεύετε να αντιγράψετε στο CD εμφανίζονται στην ενότητα Αρχεία έτοιμα για εγγραφή στο CD (Files Ready to Be Written to the CD).
 6. Στην ενότητα Εργασίες εγγραφής CD (CD Writing Tasks), κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή σε CD (Write to CD).
 7. Μετά την εκκίνηση του "Οδηγού εγγραφής CD" (CD Writing Wizard), ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού.
 8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο οδηγός εμφανίζει ένα πλαίσιο ελέγχου, για να επιλέξετε τη δημιουργία ενός άλλου CD όπως αυτό που μόλις δημιουργήσατε. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε πολλά αντίγραφα του ίδιου CD, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, να εγγραφούν αυτά τα αρχεία σε ένα άλλο CD (Yes, write these files to another CD) και στη συνέχεια τοποθετήστε ένα άλλο κενό εγγράψιμο CD στη μονάδα εγγραφής CD. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την αντιγραφή των αρχείων ή των φακέλων στο CD, είναι χρήσιμο να προβάλετε το CD, για να βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία έχουν αντιγραφεί.

Διαγραφή προσωρινών αρχείων από μια μονάδα εγγραφής CD

Για να διαγράψετε αρχεία και φακέλους από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης της συσκευής εγγραφής CD:
 1. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στη συσκευή εγγραφής CD.

  Τα Windows εμφανίζουν ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης όπου διατηρούνται τα αρχεία πριν από την αντιγραφή τους στο CD. Τα αρχεία ή οι φάκελοι που βρίσκονται στην περιοχή προσωρινής αποθήκευσης εμφανίζονται στη λίστα Αρχεία έτοιμα για εγγραφή στο CD (Files Ready to be Written to the CD).
 2. Στην ενότητα Εργασίες εγγραφής CD (CD Writing Tasks), κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή προσωρινών αρχείων (Delete temporary files).

  Τα Windows διαγράφουν τα αρχεία και τους φακέλους από την περιοχή προσωρινής αποθήκευσης και τα μετακινούν στον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν διαγράφετε τα περιεχόμενα της περιοχής προσωρινής αποθήκευσης, αυτή η περιοχή θα είναι διαθέσιμη για κάποιο άλλο σύνολο αρχείων και φακέλων που θέλετε να αντιγράψετε στο CD. Δεν γίνεται διαγραφή των αρχείων από την αρχική τους θέση στον υπολογιστή σας ή από το CD.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Ενδέχεται η δημιουργία (ή "εγγραφή") δίσκων CD-RW να μην είναι δυνατή σε παλαιότερες συσκευές εγγραφής CD. Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή εγγραφής CD για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών σε δίσκους CD-R.
 • Μπορείτε να διαγράψετε και να χρησιμοποιήσετε ξανά τους δίσκους CD-RW, αλλά οι δίσκοι ενδεχομένως να μην αναπαράγονται σε άλλες συσκευές (όπως σε συσκευές αναπαραγωγής CD ήχου). Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή εγγραφής CD για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών σε δίσκους CD-R. Αυτοί οι δίσκοι μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά, αλλά αναπαράγονται με τις περισσότερες συσκευές αναπαραγωγής CD και μονάδες CD-ROM.
 • Η εγγραφή CD ενδέχεται να αποτυχαίνει κατά διαστήματα. Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Κάντε τακτικά ανασυγκρότηση του σκληρού δίσκου. Για να ξεκινήσετε την Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter), κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter).
  • Ελέγχετε τακτικά τον σκληρό δίσκο για σφάλματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ελέγχου σφαλμάτων, για να ελέγξετε για σφάλματα συστήματος αρχείων και κατεστραμμένους τομείς στον σκληρό σας δίσκο:
   1. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στον τοπικό δίσκο που θέλετε να ελέγξετε.
   2. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
   3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος (Check Now) στην ενότητα Έλεγχος σφαλμάτων (Error-checking).
   4. Στην ενότητα Επιλογές της εξέτασης δίσκων (Check disk options), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ανίχνευση και ανάκτηση κατεστραμμένων τομέων δίσκου (Scan for and attempt recovery of bad sectors), για να το ενεργοποιήσετε.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο για τα αρχεία που θέλετε να εγγράψετε σε CD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup), για να ελευθερώσετε χώρο στον σκληρό σας δίσκο. Για να ανοίξετε την Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup), κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup).
  • Πριν να ξεκινήσετε τη διεργασία εγγραφής, κλείστε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα (όπως προγράμματα προφύλαξης οθόνης και λογισμικό αντιμετώπισης ιών) και αποφύγετε την εκκίνηση προγραμμάτων που ενδεχομένως να διακόψουν τη διεργασία εγγραφής.
Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 306524 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2004 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbhowtomaster kbbackup KB306524

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com