Jak skopiować informacje na dysk CD w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 306524 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Jeśli komputer jest wyposażony w nagrywarkę dysków CD, można wykonać kopię zapasową plików lub folderów na dysku CD-R lub CD-RW. W tym artykule opisano, jak wykonać kopię zapasową plików lub folderów na dysku CD-R lub CD-RW.


Kopiowanie plików i folderów na dysk CD

Aby skopiować pliki i foldery na dysk CD:
 1. Włóż czysty zapisywalny dysk CD do nagrywarki CD.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie kliknij pliki lub foldery, które chcesz skopiować na dysk CD. Aby zaznaczyć więcej niż jeden plik, podczas klikania żądanych plików naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL.
 3. Kliknij dowolną z następujących opcji:
  • Kopiuj ten plik
  • Kopiuj ten folder
  • Kopiuj zaznaczone elementy
 4. W oknie dialogowym Kopiowanie elementów kliknij stację nagrywarki CD, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.
 5. W oknie Mój komputer kliknij dwukrotnie ikonę stacji nagrywarki CD-ROM.

  System Windows wyświetli tymczasową lokalizację, w której pliki będą przechowywane przed ich skopiowaniem na dysk CD. Sprawdź, czy w obszarze Pliki gotowe do zapisania na dysku CD są wyświetlane pliki, które mają być skopiowane na dysk CD.
 6. W obszarze Zapisywanie na dysku CD kliknij przycisk Zapisz na dysku CD.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora zapisywania na dysku CD.
 8. Po zakończeniu procesu w kreatorze zostanie wyświetlone pole wyboru, które umożliwia utworzenie kolejnego dysku CD takiego samego, jak właśnie nagrany. Jeśli chcesz utworzyć wiele kopii tego samego dysku CD, kliknij opcję Tak, zapisz te pliki na innym dysku CD i włóż inny czysty, zapisywalny dysk CD do nagrywarki CD. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora. Uwaga: Po skopiowaniu plików lub folderów na dysk CD, warto obejrzeć jego zawartość, aby się upewnić, że pliki zostały skopiowane.

Usuwanie tymczasowych plików nagrywarki CD

Aby usunąć pliki i foldery z obszaru magazynu tymczasowego nagrywarki CD:
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie stację nagrywarki CD.

  Zostanie wyświetlony obszar magazynu tymczasowego, w którym są przechowywane pliki przed skopiowaniem na dysk CD. Pliki lub foldery znajdujące się w tym obszarze magazynu tymczasowego są wymienione w obszarze Pliki gotowe do zapisania na dysku CD.
 2. W obszarze Zapisywanie na dysku CD kliknij przycisk Usuń pliki tymczasowe.

  System Windows usunie pliki i foldery z obszaru magazynu tymczasowego i przeniesie je do kosza. Uwaga: Usunięcie zawartości obszaru magazynu tymczasowego udostępnia ten obszar dla innego zestawu plików i folderów kopiowanych na dysk CD. Pliki nie są usuwane z oryginalnej lokalizacji na komputerze lub dysku CD.

Rozwiązywanie problemów

 • Starsze nagrywarki CD mogą nie obsługiwać tworzenia („wypalania”) dysków CD-RW. Aby rozwiązać ten problem, na tych nagrywarkach CD należy wykonywać kopie zapasowe informacji na dyskach CD-R.
 • Dyski CD-RW można wymazywać i używać ich ponownie, jednak inne urządzenia mogą nie odtwarzać tych dysków. Aby rozwiązać ten problem, na nagrywarkach CD należy wykonywać kopie zapasowe informacji na dyskach CD-R. Takie dyski można zapisywać tylko raz, ale odtwarza je większość odtwarzaczy CD i stacji CD-ROM.
 • Nagrywanie dysków CD może czasami kończyć się niepowodzeniem. Aby rozwiązać ten problem, zastosuj dowolną z następujących metod.
  • Regularnie defragmentuj dysk twardy. Aby uruchomić Defragmentatora dysków, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Defragmentator dysków.
  • Regularnie sprawdzaj, czy na dysku twardym nie ma błędów. Narzędzie do wyszukiwania błędów umożliwia sprawdzenie, czy na dysku twardym nie ma błędów systemu plików i złych sektorów:
   1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie kliknij prawym dysk lokalny, który chcesz sprawdzić.
   2. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.
   3. Kliknij kartę Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Sprawdź w sekcji Sprawdzanie błędów.
   4. W sekcji Opcje sprawdzania dysku kliknij pole wyboru Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory, aby je zaznaczyć.
  • Pamiętaj, aby zwolnić wystarczająco dużo miejsca na dysku twardym na pliki, które chcesz zapisać na dysku CD. Do zwolnienia miejsca na dysku twardym możesz użyć narzędzia Oczyszczanie dysku. Aby otworzyć narzędzie Oczyszczanie dysku, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Oczyszczanie dysku.
  • Przed rozpoczęciem procesu nagrywania pozamykaj wszystkie inne programy (jak wygaszacze ekranu i programy antywirusowe) i staraj się nie uruchamiać programów, które mogłyby zakłócić proces nagrywania.
Właściwości

Numer ID artykułu: 306524 - Ostatnia weryfikacja: 15 maja 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster kbhowto kbtshoot kbbackup KB306524

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com