วิธีการคัดลอกข้อมูลไปยังซีดีใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306524 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ถ้ามีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครื่องบันทึกซีดี (CD) คุณสามารถสำรองแฟ้มหรือโฟลเดอร์แบบคอมแพคดิสก์แบบบันทึกได้ (CD-R) หรือแบบเขียนซ้ำคอมแพคดิสก์ (CD-RW) เพิ่มเติม บทความนี้อธิบายวิธีการสำรองข้อมูลแฟ้มหรือโฟลเดอร์ต่าง ๆ ลงในแผ่น CD-R หรือแบบ CD-RW


การคัดลอกแฟ้มและโฟลเดอร์ลงซีดี

เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มและโฟลเดอร์ลงซีดี:
 1. ใส่ซีดีเปล่าแบบเขียนได้ลงในเครื่องบันทึกซีดีที่
 2. คลิกสองครั้ง คอมพิวเตอร์ของฉันและจากนั้น คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดี เมื่อต้องเลือกแฟ้มมากกว่าหนึ่งแฟ้ม กดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแฟ้มคุณต้องการ
 3. คลิกที่ใดก็ได้ในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • คัดลอกแฟ้มนี้
  • คัดลอกโฟลเดอร์นี้
  • คัดลอกรายการที่เลือก
 4. ในการ คัดลอกรายการ กล่องโต้ตอบ คลิกไดรฟ์สำหรับบันทึกซีดี และ คัดลอก.
 5. ใน My Computer คลิกสองครั้งที่ไดรฟ์บันทึกซีดี

  Windows แสดงพื้นที่ชั่วคราวเป็นที่ที่จัดเก็บแฟ้มก่อนที่จะถูกคัดลอกไปยังซีดี กาเครื่องหมายที่แสดงภายใต้แฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดี แฟ้มที่พร้อมสำหรับการเขียนซีดี.
 6. ภายใต้ งานเกี่ยวกับการเขียนซีดีคลิก เขียนลงซีดี.
 7. หลังจากที่เริ่มต้นตัวช่วยสร้างการเขียนซีดี ให้ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง
 8. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ วิซาร์ดจะแสดงเป็นกล่องกาเครื่องหมายคุณสามารถเลือกที่จะสร้างซีดีอื่นเหมือนคุณเพิ่งสร้าง ถ้าคุณต้องการสร้างสำเนาหลาย ๆ ฉบับของซีดีเดียวกัน ใช่ เขียนแฟ้มเหล่านี้ไปยังซีดีอื่น และเมื่อคุณใส่ซีดีเปล่า เขียนอื่นลงในเครื่องบันทึกซีดีที่ ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง หมายเหตุ: หลังจากที่คุณคัดลอกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังซีดี จะมีประโยชน์เมื่อต้องดูซีดีเพื่อยืนยันว่า แฟ้มถูกคัดลอก

ลบแฟ้มชั่วคราวของเครื่องบันทึกซีดี

เมื่อต้องลบแฟ้มและโฟลเดอร์จากพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวเครื่องบันทึกซีดี:
 1. คลิกสองครั้ง คอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิกสองครั้งที่ไดรฟ์บันทึกซีดี

  Windows แสดงพื้นที่เก็บชั่วคราวที่จัดเก็บแฟ้มก่อนที่จะถูกคัดลอกไปยังซีดี แสดงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวภายใต้ แฟ้มที่พร้อมสำหรับการเขียนซีดี.
 2. ภายใต้ งานเกี่ยวกับการเขียนซีดีคลิก ลบแฟ้มชั่วคราว.

  Windows ลบแฟ้มและโฟลเดอร์จากพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราว และย้ายรายการเหล่านั้นไปยัง'ถังรีไซเคิล' หมายเหตุ: เมื่อคุณลบเนื้อหาของพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราว คุณทำให้พื้นที่นี้พร้อมใช้งานสำหรับชุดของแฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดีอื่น แฟ้มจะไม่ถูกลบ จากตำแหน่งที่ตั้งเดิมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ จากซีดี

การแก้ไขปัญหา

 • Recorders ซีดีรุ่นเก่าอาจสร้าง (หรือ "เขียน") ดิสก์ CD-RW เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้ที่เครื่องบันทึกซีดีเพื่อสำรองข้อมูลลงบนดิสก์แผ่น CD-R
 • คุณสามารถลบ และใช้ดิสก์ CD-RW อีกครั้ง แต่ดิสก์อาจไม่สามารถเล่นในอุปกรณ์อื่น ๆ (เช่นเครื่องเล่นซีดีเพลง) เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้ที่เครื่องบันทึกซีดีเพื่อสำรองข้อมูลบนดิสก์แผ่น CD-R ดิสก์เหล่านี้สามารถเขียนได้เพียงครั้งเดียว แต่พวกเขาเล่นในเครื่องเล่นซีดีและไดรฟ์ซีดีรอมส่วนใหญ่
 • บันทึกซีดีอาจล้มเหลวเป็นระยะ ๆ เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้ใดก็ได้ในวิธีต่อไปนี้:
  • จัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็นประจำ เมื่อต้องเริ่ม Disk Defragmenter คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่ เครื่องมือสำหรับระบบแล้ว คลิก เรียงข้อมูลบนดิสก์.
  • ตรวจสอบข้อผิดพลาดบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็นประจำหรือไม่ คุณสามารถใช้เครื่องมือการตรวจสอบข้อผิดพลาดการตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบแฟ้มและ bad sectors บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ:
   1. คลิกสองครั้ง คอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิกดิสก์ภายในเครื่องที่คุณต้องการตรวจสอบ
   2. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก คุณสมบัติ.
   3. คลิก เครื่องมือ แท็บ และคลิก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้ ในการ ตรวจสอบข้อผิดพลาด ส่วน
   4. ในการ ตรวจสอบตัวเลือกดิสก์ ส่วน คลิกเพื่อเลือกนั้น สแกน และพยายามกู้คืนเซกเตอร์ กล่องกาเครื่องหมาย
  • ต้องแน่ใจว่าเนื้อที่ว่างเพียงพอบนฮาร์ดดิสก์สำหรับแฟ้มคุณต้องการเขียนลงซีดี คุณสามารถใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ เมื่อต้องเปิดการล้างข้อมูลบนดิสก์ เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่ เครื่องมือสำหรับระบบแล้ว คลิก ล้างข้อมูลบนดิสก์.
  • ก่อนที่คุณเริ่มกระบวนการบันทึก ปิดโปรแกรมอื่น ๆ ทั้งหมด (เช่นโปรแกรมรักษาหน้าจอและซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส), และหลีกเลี่ยงการเริ่มการทำงานของโปรแกรมที่อาจขัดจังหวะกระบวนการบันทึก
คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306524 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbhowto kbtshoot kbbackup kbmt KB306524 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306524

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com