วิธีการ: ใช้ ClearType เพื่อปรับปรุงแบบอักษรบนหน้าจอใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306527 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการอธิบายทีละขั้นตอนนี้จะอธิบายวิธีเปิดใช้งาน ClearType เพื่อทำให้แบบอักษรบนจอแสดงผล Windows XP ของคุณคมชัดยิ่งขึ้น ClearType ปรับปรุงการแสดงผลของคุณโดยการปรับขอบของแบบอักษรบนหน้าจอให้เรียบ ClearType จะทำงานได้ดีเป็นพิเศษบนอุปกรณ์จอภาพผลึกเหลว (LCD) รวมทั้งจอแสดงผลแบบหน้าจอแบน และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

วิธีเปิดใช้งาน ClearType

เมื่อต้องการใช้ ClearType สำหรับแบบอักษรบนหน้าจอ ให้ทำดังนี้
  1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและชุดรูปแบบ แล้วคลิก แสดง
  2. บนแท็บ ลักษณะที่ปรากฏ คลิก ลักษณะพิเศษ
  3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้วิธีต่อไปนี้ในการปรับขอบแบบอักษรบนหน้าจอให้เรียบ แล้วคลิก ClearType ในรายการ

วิธีการกำหนด ClearType เอง

คุณสามารถปรับการตั้งค่าความคมชัดของ ClearType ตามความชอบของคุณได้ แม้ว่าจะไม่มีเครื่องมือหรือการตั้งค่าใน Windows XP สำหรับดำเนินการดังกล่าว เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft มีเครื่องมือในการเปิดหรือปิดใช้งาน ClearType และปรับความคมชัดของแบบอักษร:
http://www.microsoft.com/typography/cleartype/cleartypeactivate.htmการแก้ไขปัญหา

การแสดงผลไม่ชัดเจน

ClearType ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการแสดงผลบนจอ LCD ClearType อาจแสดงผลออกมาพร่ามัวเล็กน้อยบนจอภาพเดสก์ท็อปมาตรฐาน และบนจอแสดงผล LCD บางชนิด คุณอาจแก้ไขปัญหานี้ให้ดีขึ้นได้โดยการกำหนด ClearType เองตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "วิธีการกำหนด ClearType เอง" ของบทความนี้

ในบางกรณีซึ่งพบน้อยมาก ความพร่ามัวที่เห็นมีสาเหตุมาจากความผิดปกติด้านการผลิตบนจอแสดงผล LCD ซึ่งลายเส้นปกติสีแดง-เขียว-น้ำเงิน เกิดสลับเป็นสีน้ำเงิน-เขียว-แดง ปัจจุบันยังไม่มีบริการสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับ ClearType ของ Windows XP ที่จะช่วยแก้ไขความผิดปกติดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้จะเป็นปัญหาหากไม่มีการตั้งค่าความคมชัดของ ClearType ใดๆ ที่เหมาะสมบนจอแสดงผล LCD แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ในกรณีเหล่านั้น การปิดใช้งาน ClearType อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด

การตั้งค่าสีต้องสนับสนุน ClearType

เมื่อต้องการใช้ ClearType คุณต้องมีการ์ดแสดงผลและจอภาพที่สนับสนุนการตั้งค่าสีอย่างน้อย 256 สี หากมีการสนับสนุนด้วยจอภาพที่มีความละเอียดสูง (24 บิต) หรือความละเอียดสูงสุด (32 บิต) จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณภาพสี ให้ทำดังนี้
  1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและชุดรูปแบบ แล้วคลิก แสดง
  2. บนแท็บ การตั้งค่า ในรายการ คุณภาพสี คลิกการตั้งค่าสีแบบต่างๆข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft ClearType โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/typography/cleartype/default.htm


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306527 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 มีนาคม 2551 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbui KB306527

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com