Article ID: 306531 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר, שלב אחר שלב, כיצד ליצור תיקיות דחוסות (מכווצות) ב-Windows XP וכיצד להשתמש בהן. באפשרותך להשתמש בתיקיות דחוסות כדי לאחסן קבצים במבנה דחוס אשר משתמש בשטח קטן יותר מהרגיל, ובמידת הצורך ניתן להגן על קבצים אלה באמצעות סיסמה.

כיצד ליצור תיקיה דחוסה

ליצירת תיקיה דחוסה, השתמש באחת מהשיטות הבאות.
 • פתח את 'המחשב שלי':
  1. לחץ פעמיים על המחשב שלי ולאחר מכן פתח את התיקייה אשר בה ברצונך ליצור את התיקייה הדחוסה. לדוגמה, אם ברצונך ליצור תיקייה דחוסה בתיקיית הבסיס של כונן C, לחץ פעמיים על המחשב שלי ואז לחץ פעמיים על הכונן C לפתיחת תיקיית הבסיס.
  2. בתפריט קובץ, הצבע על חדש, ולאחר מכן לחץ על תיקייה דחוסה (מכווצת).
  3. הקלד שם עבור התיקייה הדחוסה החדשה והקש ENTER. התיקייה הדחוסה החדשה תופיע כסמל של תיקייה עם רוכסן.
 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור פנוי בשולחן העבודה או בתוך תיקייה:
  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני באזור פנוי בתיקייה פתוחה או בשולחן העבודה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על תיקייה דחוסה (מכווצת).
  2. הקלד שם עבור התיקייה הדחוסה החדשה והקש ENTER. התיקייה הדחוסה החדשה תופיע כסמל של תיקייה עם רוכסן.

כיצד להוסיף פריטים לתיקיה דחוסה או להסיר פריטים ממנה

 • העברת קבצים ותיקיות: העברת קבצים ותיקיות אל תיקיות דחוסות ומהן פועלת באופן דומה לזה של תיקיות רגילות אשר אינן דחוסות. לדוגמה, באפשרותך לגרור קבצים או תיקיות אל התיקייה הדחוסה. בעת העברת קובץ לתיקייה דחוסה, הקובץ נדחס באופן אוטומטי. קובץ המועבר מתיקייה דחוסה עובר פריסה (ביטול דחיסה) באופן אוטומטי.
 • חילוץ כל הקבצים: בעת פתיחת תיקייה דחוסה, הפקודה חילוץ כל הקבצים מופיעה ברשימה משימות תיקיות. אשף החילוץ יופעל כאשר תלחץ על חילוץ כל הקבצים. תתבקש לבחור מיקום עבור הקבצים המחולצים, ולאחר מכן יחולצו הקבצים.

  שים לב: הקבצים הדחוסים המקוריים יישארו בתיקייה הדחוסה.

כיצד להשתמש בהגנת סיסמה

ניתן להגן על קבצים ותיקיות בתוך תיקיות דחוסות באמצעות סיסמה. כדי להגן על התוכן של תיקייה דחוסה באמצעות סיסמה:
 1. לחץ פעמיים על התיקייה הדחוסה שעליה ברצונך להגן באמצעות סיסמה.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על הוספת סיסמה.
 3. בתיבה סיסמה הקלד את הסיסמה שבה ברצונך להשתמש. הקלד את אותה סיסמה בתיבה אשר סיסמה, ולאחר מכן לחץ על אישור.
שים לב שכאשר תנסה להעביר או לפתוח קובץ המוגן בסיסמה, תופיע תיבת הדו-שיח 'נדרשת סיסמה'. הקלד את הסיסמה הנכונה בתיבה אשר סיסמה, ולאחר מכן לחץ על אישור.
פתרון בעיות

לא ניתן לשחזר את הסיסמה עבור קובץ דחוס המוגן באמצעות סיסמה. אם תאבד את הסיסמה, לא יהיה באפשרותך לגשת לאותו הקובץ.
מאפיינים

Article ID: 306531 - Last Review: יום חמישי 14 ספטמבר 2006 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbhowtomaster kbui KB306531

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com