Artikkel-ID: 306531 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

INNLEDNING

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter og bruker komprimerte (eller zippede) mapper i Windows XP. Komprimering av filer, mapper og programmer reduserer størrelsen deres og reduserer plassen de bruker på stasjonene eller på eksterne lagringsenheter.

Denne artikkelen omhandler også hvordan du legger til og fjerner elementer fra en komprimert mappe, og hvordan du beskytter mappen med et passord.

Denne artikkelen er beregnet på nybegynnere og middels erfarne brukere. Det kan være enklere å følge trinnene hvis du skriver ut artikkelen først.

Mer informasjon

Opprette en komprimert mappe

Hvis du vil opprette en komprimert mappe i en annen mappe, går du til Metode 1. Hvis du vil opprette en komprimert mappe på skrivebordet, går du til metode 2.

Metode 1: Bruk Min datamaskin til å opprette den komprimerte mappen

Bruk denne fremgangsmåten for å opprette en komprimert mappe ved bruk av Min datamaskin:
 1. Dobbeltklikk Min datamaskin på skrivebordet, og åpne mappen hvor du vil opprette den komprimerte mappen. Hvis du for eksempel vil opprette en komprimert mappe i rotmappen på stasjon C, dobbeltklikker du Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du stasjon C for å åpne rotmappen.

  Obs! Hvis du ikke ser Min datamaskin-ikonet på skrivebordet, klikker du Start og deretter Min datamaskin.
 2. Velg NyFil-menyen, og klikk deretter Komprimert (zippet) mappe.
 3. Skriv inn et navn for den komprimerte mappen, og trykk deretter ENTER. Den nye komprimerte mappen vises som et mappeikon med en glidelås. Avhengig av hvilke mappealternativer som du har angitt, vises også filtypen .zip.

Metode 2: Opprette en komprimert mappe på skrivebordet eller i en mappe

 1. Høyreklikk et tomt område i en på skrivebordet eller i en åpen mappe, eller pek på Ny og klikk deretter Komprimert (zippet) mappe.
 2. Skriv inn et navn for den komprimerte mappen, og trykk deretter ENTER. Den nye komprimerte mappen vises som et mappeikon med en glidelås. Avhengig av dine innstillinger, vises også filtypen .zip.

Flytte filer og mapper til og fra en komprimert mappe

Filer og mapper flyttes til og fra komprimerte mapper på samme måte som de flyttes til og fra mapper som ikke er komprimerte. Du kan for eksempel dra filer eller mapper til den komprimerte mappen. Når du flytter en fil eller en mappe til en komprimert mappe, komprimeres filen automatisk. En fil som flyttes fra en komprimert mappe, dekomprimeres automatisk.

Pakke ut filer fra en komprimert mappe

Henting av filer eller mapper fra en komprimert mappe, kalles å pakke dem ut. Du kan pakke ut én fil eller mappe om gangen, eller du kan pakke ut flere filer eller mapper. Hvis du vil pakke ut en enkelt fil eller mappe, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Dobbeltklikk den komprimerte filen for å åpne den.
 2. Deretter drar du filen eller mappen fra den komprimerte mappen til en ny plassering.
Obs! De opprinnelige komprimerte filene forblir i den komprimerte mappen.

Bruk utpakkingsveiviseren for å pakke ut alle filer og mapper fra en komprimert mappe. Hvis du vil bruke utpakkingsveiviseren, bruker du følgende fremgangsmåte:
 1. Dobbeltklikk den komprimerte filen for å åpne den. Kommandoen Pakk ut alle filer vises i Mappeoppgaver-listen.
 2. Klikk Pakk ut alle filer for å starte utpakkingsveiviseren, og klikk Neste for å starte utpakkingen.
 3. Når du blir bedt om å velge en plassering for de utpakkede filene, velger du en plassering og klikker Neste. Som standard er Vis utpakkede filer valgt.
 4. Klikk Fullfør for å vise de utpakkede filene.
Obs! De opprinnelige komprimerte filene forblir i den komprimerte mappen blir liggende i den komprimerte mappen etter at du har kjørt utpakkingsveiviseren.

Beskytte en komprimert mappe ved å be om et passord

Du kan begrense tilgangen til filene og mappene i komprimerte mapper ved å be om et passord.

Viktig Passordet for en beskyttet, komprimert fil, kan ikke gjenopprettes. Hvis du mister passordet, får du ikke tilgang til filen.

Obs! Du kan ikke beskytte en tom komprimert mappe med et passord.

Bruk følgende fremgangsmåte for å beskytte innholdet i en komprimert mappe:
 1. Dobbeltklikk den komprimerte mappen som du vil beskytte med et passord.
 2. Klikk Legg til et passordFil-menyen.
 3. I boksen Passord skriver du inn passordet du vil bruke. Skriv inn det samme passordet i boksen Bekreft passord, og klikk deretter OK.
Obs! Når du prøver å flytte eller åpne en passordbeskyttet fil, vises dialogboksen Passord kreves. Skriv inn riktig passord i boksen Passord, og klikk deretter OK.
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.

Egenskaper

Artikkel-ID: 306531 - Forrige gjennomgang: 26. februar 2014 - Gjennomgang: 1.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Nøkkelord: 
kbhowtomaster kbui KB306531

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com