Numer ID artykułu: 306531 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306531
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak w systemie Windows XP utworzyć foldery skompresowane (spakowane) i korzystać z nich. Foldery skompresowane służą do przechowywania plików w formacie skompresowanym, który wymaga mniej miejsca niż zwykły oraz w razie potrzeby pozwalają chronić pliki hasłem.

Jak utworzyć folder skompresowany

Aby utworzyć folder skompresowany, skorzystaj z jednej z następujących metod:
 • Otwórz okno Mój komputer:
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie otwórz folder, w którym chcesz utworzyć folder skompresowany. Na przykład jeśli chcesz utworzyć folder skompresowany w folderze głównym na dysku C, kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie dysk C, aby otworzyć folder główny.
  2. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder skompresowany (zip).
  3. Wpisz nazwę nowego folderu skompresowanego, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Nowy folder skompresowany pojawi się w postaci ikony folderu z suwakiem.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pulpicie lub w folderze:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w otwartym folderze lub na pulpicie, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder skompresowany (zip).
  2. Wpisz nazwę nowego folderu skompresowanego, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Nowy folder skompresowany pojawi się w postaci ikony folderu z suwakiem.

Jak dodać elementy do folderu skompresowanego lub usunąć je z niego

 • Przenoszenie plików i folderów: Przenoszenie plików i folderów do lub z folderów skompresowanych działa tak samo, jak w przypadku zwykłych folderów nieskompresowanych. Na przykład można przeciągać pliki lub foldery do folderu skompresowanego. Po umieszczeniu pliku w folderze skompresowanym dany element jest automatycznie kompresowany. Plik przeniesiony z folderu skompresowanego automatycznie staje się nieskompresowany.
 • Wyodrębnianie wszystkich plików: Po otwarciu folderu skompresowanego na liście Zadania folderów pojawia się polecenie Wyodrębnij wszystkie pliki. Kliknięcie polecenia Wyodrębnij wszystkie pliki powoduje uruchomienie Kreatora wyodrębniania. Pojawia się monit o wybranie lokalizacji dla wyodrębnianych plików, a następnie są one wyodrębniane.

  UWAGA: Oryginalne pliki skompresowane pozostają w folderze skompresowanym.

Jak używać ochrony hasłem

Pliki i foldery w folderach skompresowanych mogą być chronione hasłem. Aby ochronić hasłem zawartość folderu skompresowanego:
 1. Kliknij dwukrotnie folder skompresowany, który chcesz ochronić hasłem.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj hasło.
 3. W polu Hasło wpisz hasło, którego chcesz używać. Wpisz to samo hasło w polu Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
Zauważ, że próba przeniesienia lub otwarcia pliku chronionego hasłem powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wymagane hasło. W polu Hasło wpisz prawidłowe hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
Rozwiązywanie problemów

Nie można odzyskać hasła skompresowanego pliku chronionego hasłem. W przypadku utraty hasła nie będzie można uzyskać dostępu do danego pliku.Właściwości

Numer ID artykułu: 306531 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbui KB306531

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com