JAK: Instalowanie i konfigurowanie rozpoznawania mowy w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 306537 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306537
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W przypadku niedawnego zakupu nowego komputera, rozpoznawanie mowy firmy Microsoft najprawdopodobniej zostało już zainstalowane przez producenta komputera. Dodatkowe instalowanie nie jest już wymagane. Jeśli został zainstalowany pakiet Microsoft Office XP lub jeśli został zakupiony nowy komputer z zainstalowanym pakietem Office XP, rozpoznawanie mowy jest dołączone, ale może być niezainstalowane.

W tym artykule krok po kroku opisano, jak zainstalować i skonfigurować rozpoznawanie mowy.

Prawidłowa praca systemów mowy oraz optymalne ich działanie zależy od poprawnej instalacji składników. Systemy rozpoznawania mowy zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający ich pełne wykorzystanie przy użyciu domyślnych ustawień systemowych; podczas instalacji potrzebna jest więc minimalna ingerencja użytkownika. Wymagane jest tylko podłączenie głośników i mikrofonu, wszystkie inne czynności zostaną wykonane automatycznie. Ponadto, niektóre systemy mają wbudowane urządzenia tego typu; wtedy żadna konfiguracja nie jest konieczna.

Aby zapewnić poprawną instalację lub sprawdzić obecną instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wymienionymi w tym artykule. Jeśli system nie działa poprawnie, przejrzyj odpowiednią sekcję Rozwiązywanie problemów.

For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
278927 WD2002: Część 1: Rozpoznawanie mowy i pisma ręcznego — często zadawane pytania
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym, jak używać rozpoznawania mowy firmy Microsoft, kliknij przycisk Pomoc na pasku Język.

Aby uzyskać aktualne informacje dotyczące najnowszych prac z zakresu rozpoznawania mowy w firmie Microsoft, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/speech/

Wymagania dotyczące rozpoznawania mowy

Do korzystania z rozpoznawania mowy niezbędny jest następujący sprzęt i oprogramowanie:
 • Wysokiej jakości mikrofon dyskretny (zestaw słuchawkowy). Zalecany jest mikrofon USB (Universal Serial Bus).
 • Komputer z procesorem 400 MHz lub szybszy z 128 MB pamięci.
 • Program Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszy.
 • Musi być zainstalowany aparat rozpoznawania mowy. Aparat jest dostępny w systemie Office XP, ale mógł nie zostać zainstalowany. UWAGA: Aparaty rozpoznawania mowy są zależne od języka. Dostępne są pierwsze trzy aparaty rozpoznawania mowy: Chiński uproszczony, Angielski (Stany Zjednoczone) oraz Japoński. Aparaty dla innych języków będą dostępne wkrótce.

Instalowanie sprzętu

W tej sekcji opisano sposób instalowania sprzętu.

Instalowanie mikrofonu

Mikrofony różnią się kształtem i przeznaczeniem. Pojawiają się nowe, bardziej wyspecjalizowane modele. Więcej informacji dotyczących sprzętu i oprogramowania można znaleźć w dokumentacji mikrofonu, ale większość modeli jest instalowana w podobny sposób.
 1. Odszukaj gniazda dźwiękowe i podłącz wtyczkę mikrofonu do komputera. Większość komputerów używa wewnętrznej karty dźwiękowej, a gniazda znajdują się z tyłu obudowy komputera.

  Zazwyczaj występuje kilka zgrupowanych obok siebie gniazd o tym samym rozmiarze i średnicy odpowiadającej wtyczce mikrofonu. Jedno z gniazd jest gniazdem mikrofonu i jest oznaczone małą ikoną przypominającą mikrofon lub odpowiednią etykietą.
 2. Włóż wtyczkę mikrofonu do tego gniazda.
 3. Aby przetestować połączenie:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
  2. Kliknij kartę Rozpoznawanie mowy.
  3. Powiedz coś bezpośrednio do mikrofonu. Poziom sygnału dźwiękowego powinien zostać odzwierciedlony na wskaźniku Poziom mikrofonu.
  Jeśli po podłączeniu mikrofonu dźwięk nie jest odzwierciedlany, zobacz sekcję „Możliwe problemy z rozpoznawaniem mowy” i przeczytaj procedury rozwiązywania problemów.

Instalowanie głośników

Głośniki różnią się kształtem i przeznaczeniem. Pojawiają się nowe, bardziej wyspecjalizowane modele. Więcej informacji dotyczących sprzętu i oprogramowania można znaleźć w dokumentacji głośników, ale większość modeli jest instalowana w podobny sposób.

Aby zainstalować głośniki, wykonaj następujące kroki:
 1. Odszukaj gniazda dźwiękowe i podłącz wtyczkę głośnika do komputera. Większość komputerów używa wewnętrznej karty dźwiękowej, a gniazda znajdują się z tyłu obudowy komputera. Zazwyczaj występuje kilka zgrupowanych obok siebie gniazd o tym samym rozmiarze i średnicy odpowiadającej wtyczce głośnika. W wielu przypadkach można znaleźć dwa gniazda wyjścia dźwięku:
  • Jedno z gniazd jest oznaczone jako gniazdo wyjścia liniowego. Z tego gniazda korzysta większość głośników wymagających oddzielnego zasilania (na przykład zasilacza lub baterii). To gniazdo jest również używane do wyprowadzania wzmocnionego sygnału dźwiękowego do urządzeń nagrywających, takich jak nagrywarki dysków CD lub magnetofony kasetowe.
  • Drugie gniazdo jest przeznaczone dla głośników niezasilanych. Ponieważ sygnał jest wzmacniany przez komputer, podłączenie głośników zasilanych może spowodować, że zostaną uszkodzones.
 2. Włącz wtyk głośnika do odpowiedniego gniazda.
 3. Aby przetestować połączenie:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
  2. Kliknij kartę Tekst na mowę, a następnie kliknij polecenie Podgląd głosu, aby usłyszeć aktualnie wybrany głos; tekst jest odczytywany, w trakcie odczytywania słowa są podświetlane. Jeśli głośniki działają poprawnie, słychać głos odczytujący tekst.
  Jeśli po podłączeniu głośników nie słychać dźwięku, zobacz sekcję „Możliwe problemy z zamianą tekstu na mowę” i przeczytaj procedury rozwiązywania problemów.

Konfigurowanie mikrofonu

Uzyskanie najlepszej jakości dźwięku z mikrofonu zależy od wielu czynników, w tym odległości ust od mikrofonu oraz poprawnego umieszczenia mikrofonu. Każdy z producentów przedstawia specjalne wymagania.

Aby skonfigurować mikrofon, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Kliknij kartę Rozpoznawanie mowy, a następnie kliknij pozycję Konfiguruj mikrofon; zostanie uruchomiony Kreator konfigurowania mikrofonu. Od producenta aparatu zależy, które funkcje są obsługiwane.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora. UWAGA: Opcja Konfiguruj mikrofon jest dostępna tylko wtedy, gdy aktualny aparat obsługuje szkolenie mikrofonu.

Ustawianie opcji urządzenia wejściowego audio

Aby ustawić opcje mikrofonu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Kliknij kartę Rozpoznawanie mowy, kliknij opcję Wejście audio, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. Kliknij jedną z następujących opcji:
  • Użyj automatycznie wybranego wejścia liniowego: Kliknięcie tej opcji spowoduje automatyczne ustawienie wejścia liniowego na wartość domyślną, ustaloną przez system rozpoznawania mowy. Ponieważ jednak sterowniki, możliwości i języki różnią się w zależności od systemu, zaznaczone opcje mogą być różne. Zaznaczona wartość domyślna może nie działać z wszystkimi opcjami. Jeśli wejście liniowe urządzenia nie działa poprawnie, należy ręcznie wybrać nowe wejście liniowe. W tym celu należy kliknąć opcję Użyj tego wejścia liniowego audio.
  • Użyj tego wejścia liniowego audio: Kliknięcie tej opcji umożliwi wybranie innego wejścia liniowego dla wejścia audio. Dostępne są wszystkie wejścia liniowe audio w systemie. Nie wszystkie jednak wejścia są obsługiwane przez aparat rozpoznawania mowy.

Wybieranie urządzenia wejściowego audio

Aby wybrać urządzenie wejściowe audio, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Kliknij kartę Rozpoznawanie mowy, a następnie kliknij opcję Wejście audio.
 3. Kliknij jedną z następujących opcji:
  • Użyj preferowanego urządzenia wejściowego audio: Kliknięcie tej opcji spowoduje ustawienie urządzenia wejściowego w systemie na wartość domyślną. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz, aby programy rozpoznawania mowy używały tego samego urządzenia wejściowego, jak w przypadku innych urządzeń w systemie. Komputery często mają tylko jedno urządzenie wejściowe, takie jak mikrofon w zestawie słuchawkowym. To urządzenie jest urządzeniem domyślnym określonym we właściwościach mowy. Urządzenie domyślne jest określone w odpowiednich właściwościach dźwięku i multimediów w Panelu sterowania każdego systemu operacyjnego. Dodatkowe informacje dotyczące określonego panelu są dostępne w odpowiednich plikach Pomocy.
  • Użyj tego urządzenia wejściowego audio: Kliknięcie tej opcji umożliwi wybranie innego urządzenia przeznaczonego tylko do programów rozpoznawania mowy. Kliknij tę opcję, aby zmienić na inne urządzenie wejściowe. Pole listy rozwijanej staje się aktywne tylko wtedy, gdy dostępne są inne urządzenia. Wybierz żądane urządzenie z listy rozwijanej. Po dokonaniu zmiany w tym miejscu, urządzenie domyślne nie zostanie zmienione dla innych programów audio. Na przykład może powstać potrzeba korzystania przez urządzenia wejściowe mowy z mikrofonu w zestawie słuchawkowym zamiast mikrofonu kierunkowego.

Sprawdzanie poziomu sygnału wejściowego dźwięku

Aby sprawdzić poziom sygnału wejściowego dźwięku, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Kliknij kartę Rozpoznawanie mowy. W polu Mikrofon zostanie wyświetlona reprezentacja dźwięków wejściowych. Jeśli mikrofon odbiera sygnały wejściowe, wyświetlany jest pasek odzwierciedlający poziom sygnału dźwięku. Zwykła mowa powinna być odzwierciedlana przez wypełnienie wskaźnika do połowy. Jeśli żaden dźwięk nie zostanie zarejestrowany, należy upewnić się, że mikrofon jest włączony; niektóre modele mają przełącznik wyciszenia. Należy również sprawdzić połączenie z komputerem. W niektórych systemach jest kilka miejsc, do których można podłączyć mikrofon.

Zmienianie poziomu sygnału wejściowego dźwięku

Aby zmienić poziom sygnału wejściowego dźwięku dla rozpoznawania mowy, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Kliknij kartę Rozpoznawanie mowy, kliknij opcję Wejście audio, a następnie kliknij przycisk Głośność.
 3. Zostanie wyświetlony mikser regulacji głośności. Dostosuj poziom wybranego urządzenia. UWAGA: Nie wszystkie urządzenia obsługują tę opcję w identyczny sposób. Niektóre urządzenia nie obsługują regulacji głośności i przycisk Głośność jest niedostępny. Inne aparaty mogą wyświetlać własne opcje. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub opisanymi osobno w dokumentacji aparatu.

Wybieranie urządzenia wyjściowego audio

Aby wybrać urządzenie wyjściowe audio, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Kliknij kartę Tekst na mowę, a następnie kliknij opcję Wejście audio.
 3. Kliknij jedną z następujących opcji:
  • Użyj preferowanego urządzenia wyjściowego audio: Kliknięcie tej opcji spowoduje ustawienie urządzenia wyjściowego w systemie na wartość domyślną. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz, aby podczas rozpoznawania mowy było używane to samo urządzenie wyjściowe co w przypadku innych urządzeń w systemie. Ta opcja jest domyślna dla właściwości mowy. Komputery często mają tylko jedno urządzenie wyjściowe, takie jak para głośników. Urządzenie domyślne jest określone w odpowiednich właściwościach dźwięku i multimediów w Panelu sterowania każdego systemu operacyjnego. Dodatkowe informacje dotyczące określonego panelu są dostępne w odpowiednich plikach Pomocy.
  • Użyj tego urządzenia wyjściowego audio: Kliknięcie tej opcji umożliwi wybranie innego urządzenia przeznaczonego tylko do programów rozpoznawania mowy. Pole listy rozwijanej jest aktywne tylko wtedy, gdy dostępne są inne urządzenia. Wybierz żądane urządzenie z listy rozwijanej. Gdy to nastąpi, domyślne urządzenie dla innych programów audio nie ulegnie zmianie. Na przykład można skierować wyjście mowy na zestaw nagłowny zamiast na głośniki.

Ustawianie opcji urządzenia wyjściowego audio

Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Inne aparaty mowy mogą zawierać funkcje zaawansowane opcji wyjścia liniowego dźwięku. Wtedy opcja Wyjście audio staje się dostępna. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub opisanymi w dokumentacji dla określonego aparatu.

Aby ustawić opcje urządzenia wyjściowego audio, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Kliknij kartę Tekst na mowę, a następnie kliknij opcję Wyjście audio.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalowanie rozpoznawania mowy

W tej sekcji opisano, jak zainstalować rozpoznawanie mowy.

Określanie, czy jest zainstalowany aparat rozpoznawania mowy

Aby ustalić, czy rozpoznawanie mowy jest zainstalowane na komputerze, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Sprawdź, czy obecna jest karta Rozpoznawanie mowy. Jeśli karta Rozpoznawanie mowy jest obecna w oknie Właściwości mowy, rozpoznawanie mowy jest zainstalowane. Jeśli karta nie jest obecna, aparat nie jest zainstalowany.

Instalowanie rozpoznawania mowy za pomocą programu Microsoft Word 2002

 1. Uruchom program Microsoft Word.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Mowa. Rozpoznawanie mowy jest już dostępne we wszystkich programach pakietu Office oraz innych programach, które z niego korzystają, jak Microsoft Internet Explorer.

Instalowanie rozpoznawania mowy za pomocą apletu Dodaj/Usuń programy

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie polecenie Dodaj lub usuń programy.
 2. Kliknij ikonę Zmień lub usuń programy, kliknij pozycję Microsoft Office XP, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 3. Kliknij opcję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. W oknie Funkcje do zainstalowania, kliknij dwukrotnie pozycję Funkcje wspólne pakietu Office.
 5. Kliknij dwukrotnie pozycję Alternatywny typ wprowadzania danych przez użytkownika, kliknij pozycję Mowa, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij polecenie Uruchom z mojego komputera.
 6. Kliknij przycisk Aktualizuj. Rozpoznawanie mowy jest już dostępne we wszystkich programach pakietu Office oraz innych programach, które z niego korzystają, jak Internet Explorer.

Dodawanie rozpoznawania mowy jako usługi tekstowej

Rozpoznawanie mowy jako usługa tekstowa jest zwykle dodawane automatycznie podczas instalacji. Poniższej procedury należy użyć jedynie w przypadku, gdy rozpoznawanie mowy w postaci usługi tekstowej zostało usunięte i chce się je dodać.

Aby dodać rozpoznawanie mowy jako usługę tekstową, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie polecenie Opcje regionalne i językowe.
 2. Na karcie Języki w polu Usługi tekstowe i języki kliknij przycisk Szczegóły.
 3. W polu Zainstalowane usługi kliknij przycisk Dodaj.
 4. Na liście Język kliknij język.
 5. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Mowa, a następnie kliknij opcję na liście.

Usuwanie rozpoznawania mowy

Aby usunąć rozpoznawanie mowy jako usługę tekstową, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie polecenie Opcje regionalne i językowe.
 2. Na karcie Języki w polu Usługi tekstowe i języki kliknij przycisk Szczegóły.
 3. W polu Zainstalowane usługi w sekcji dotyczącej wybranego języka, kliknij opcję Rozpoznawanie mowy, a następnie kliknij przycisk Usuń. UWAGA: Jeśli rozpoznawanie mowy zostanie usunięte z systemu, nie zostanie usunięte z komputera. Po jego usunięciu z systemu, rozpoznawanie mowy nie jest dostępne jako usługa tekstowa i nie jest ładowane do pamięci. Można je dodać ponownie w dowolnej chwili.
Aby całkowicie usunąć aparat rozpoznawania mowy z dysku twardego, wykonaj odpowiednie instrukcje w programie, z którym został zainstalowany lub użyj apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

Aparaty rozpoznawania mowy

W tej sekcji opisano aparaty rozpoznawania mowy.

Określanie wybranego aparatu rozpoznawania mowy

Aby ustalić, który aparat rozpoznawania mowy jest wybrany, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Kliknij kartę Rozpoznawanie mowy. Nazwa wyświetlona w polu Język określa aktywny aparat. UWAGA: Wyświetlana nazwa aparatu może nie wskazywać jednoznacznie na język obsługiwany przez ten aparat. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące aparatu, należy zapoznać się z instrukcją użytkownika. Dotyczy to nie tylko obsługiwanego języka, lecz także zastosowań leksykonu. Zastosowania leksykonu wskazują, czy jest to słownik ogólny, czy słownik żargonu specyficznego dla pewnej dziedziny, takiej jak prawo lub medycyna.

Zmienianie aparatów rozpoznawania mowy

Aby zmienić aparaty rozpoznawania mowy, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Kliknij kartę Rozpoznawanie mowy. Nazwa wyświetlana w polu Język oznacza aktywny aparat.
 3. Kliknij nazwę aktywnego aparatu w polu Język albo użyj strzałki, aby wyświetlić listę dostępnych aparatów.
 4. Kliknij nowy aparat, aby go wybrać.
 5. Kliknij przycisk OK albo przycisk Zastosuj, aby zaakceptować nowy aparat.
 6. Zatrzymaj wszystkie programy korzystające z mowy i uruchom ponownie program, który ma zostać użyty do uruchomienia innego aparatu mowy. UWAGA: Wyświetlana nazwa aparatu mowy może nie wskazywać jednoznacznie na język obsługiwany przez ten aparat. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące aparatu mowy, należy zapoznać się z instrukcją użytkownika. Dotyczy to nie tylko obsługiwanego języka, lecz także zastosowań leksykonu. Zastosowania leksykonu wskazują, czy jest to słownik ogólny, czy słownik żargonu specyficznego dla pewnej dziedziny, takiej jak prawo lub medycyna.

Zmienianie ustawień aparatu mowy

Niektóre aparaty mowy zapewniają funkcje dodatkowe i funkcje specjalne. Funkcje specjalne nie są jednak wymagane i nie wszystkie aparaty je obsługują. Jeśli aktualnie wybrany aparat mowy nie obsługuje funkcji niestandardowych, przycisk Ustawienia w obszarze Język będzie niedostępny. Jeśli ten przycisk jest dostępny, można zastosować następujące procedury:

Aby zmienić ustawienia aparatu mowy, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Na karcie Rozpoznawanie mowy kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się w sekcji Język, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym lub instrukcjami dostarczonymi przez producenta aparatu. Funkcje specjalne zależą od producenta aparatu i są opisane w oddzielnej dokumentacji.

Szkolenie aparatu rozpoznawania mowy

Aby szkolić aparat rozpoznawania mowy, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Kliknij kartę Rozpoznawanie mowy, a następnie w polu Język kliknij aparat rozpoznawania mowy, którego chcesz użyć.
 3. W grupie Profil rozpoznawania kliknij żądany profil. Szkolenie jest specyficzne dla aparatu i profilu, toteż przeszkolenie jednego zestawu aparatów lub profili nie ma wpływu na żadne inne zestawy aparatów lub profili.
 4. Kliknij przycisk Testuj profil, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami Kreatora szkolenia głosu. Nie wszystkie aparaty obsługują szkolenie. Jeśli dany aparat nie obsługuje szkolenia, przycisk Testuj profil będzie niedostępny. UWAGA: Zalecane jest szkolenie komputera przez co najmniej 15 minut. Im dłuższe jest szkolenie, tym większa będzie dokładność rozpoznawania.

Korzystanie z właściwości mowy

Do inicjalizacji i dostosowania programów obsługujących funkcje mowy można użyć albo karty Rozpoznawanie mowy albo karty Tekst-na-mowę w oknie Właściwości mowy. Te ustawienia sterują ogólnymi cechami, takimi jak urządzenia wejściowe i wyjściowe, używany język, a także odtwarzany głos i dokładność rozpoznawania wyrazów. Poszczególne programy mogą różnie implementować funkcje mowy i dlatego szczegółowych informacji należy szukać w odpowiedniej instrukcji użytkownika. Tym niemniej niektóre cechy są wspólne dla aparatów lub systemów rozpoznawania mowy w różnych programach. Te wspólne funkcje są ustawiane w oknie Właściwości mowy.

Można wybierać spośród kilku preferowanych ustawień opcji i dostosowywać profil mowy odpowiednio do swych potrzeb. Wiele opcji to jednak opcje własnościowe i mogą się one różnić w różnych systemach komputerowych. Dlatego też niektóre z przycisków i ekranów mogą nie działać tak samo we wszystkich okolicznościach. Należy się zapoznać z instrukcją obsługi komputera, oprogramowania funkcji mowy lub urządzenia sprzętowego.

Oprócz wybierania wstępnie określonych opcji, można utworzyć nowy profil lub zestaw profili, aby dostosować system do konkretnego sposobu wymowy. Nowy profil rozpoznawania należy utworzyć, jeśli użytkownik zmienia biura, nieustannie zmienia się poziom hałasu lub często są obecne dodatkowe osoby. W tym celu należy kliknąć polecenie Nowy w panelu rozpoznawania mowy. Profile urządzenia rozpoznającego umożliwiają korzystanie z jednego komputera różnym użytkownikom bez potrzeby ingerowania w konfigurację funkcji mowy.

Szkolenie umożliwia adaptację urządzenia rozpoznającego mowę do brzmienia głosu, wymowy wyrazów, akcentowania, sposobu mówienia, a nawet do wyrazów nowych lub idiomatycznych. Aby osiągnąć wyniki, podczas szkolenia używa się Kreatora szkolenia głosu. Zaledwie dziesięciominutowe szkolenie może spowodować znaczną poprawę rozpoznawania mowy. System adaptuje się także nieustannie do wymowy użytkownika i jakość rozpoznawania mowy będzie się zwiększać w miarę upływu czasu.

Konfigurowanie rozpoznawania mowy

Opcje opisane w tej sekcji sterują metodami używanymi przez aparat rozpoznawania mowy do przetwarzania danych wejściowych mowy.

Aby zmienić opcje rozpoznawania mowy, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Na karcie Rozpoznawanie mowy kliknij przycisk Ustawienia w sekcji Profile rozpoznawania.
 3. Kliknij dowolną z następujących opcji:
  • Czułość wymowy: Klikając tę opcję można ustawić poziom pewności, wymagany przez system do odpowiedzi na wydawane polecenia. Ustawienie Wysoka czułość wskazuje, że system ma odrzucać wszelkie wydane polecenia, co do których znaczenia nie ma pewności. To znaczy, że system będzie robić mniej błędów rozpoznawania, lecz także będzie częściej odrzucać wypowiedziane polecenia. W konsekwencji może to wymagać wolniejszej i wyraźniejszej wymowy. Ustawienie Niska czułość wskazuje, że system ma reagować na polecenia, gdy ma choć trochę pewności, że wypowiedziane polecenie zostało poprawnie rozpoznane. To znaczy, że system może robić więcej błędów podczas rozpoznawania poleceń, lecz także będzie rzadziej odrzucać wypowiedziane polecenia. Ta opcja ma wpływ tylko na programy obsługujące polecenia i sterowanie.
  • Dokładność a czas reakcji rozpoznawania: Za pomocą tej opcji można ustawić zależności między dokładnością rozpoznawania mowy a czasem przetwarzania przez komputer, niezbędnym do wygenerowania rozpoznanej mowy. Ustawienie Mała/Szybko wskazuje, że system wykonuje ograniczone przetwarzanie. W konsekwencji rozpoznany tekst będzie wyświetlany na ekranie szybko, lecz z małą dokładnością. Ustawienie Duża/Wolno wskazuje, że system wykonuje znacznie więcej obliczeń, aby osiągnąć najlepszą możliwą dokładność, lecz kosztem znacznie wolniejszego wytwarzania dyktowanego tekstu. Ta opcja ma wpływ zarówno na programy obsługujące polecenia i sterowanie, jak i na programy obsługujące dyktowanie.
  • Adaptacja w tle: Klikając tę opcję można wybrać, czy system będzie przystosowywać się do głosu i sposobu mówienia użytkownika. Gdy ta opcja jest wybrana, system uczy się brzmienia głosu użytkownika (w konkretnym środowisku). Te informacje są przechowywane w profilu użytkownika i przyczyniają się do zwiększenia dokładności rozpoznawania. Zaznaczenie tego pola wyboru jest usilnie zalecane.
 4. Aby zaakceptować nową opcję, kliknij przycisk OK. Aby zignorować wszelkie zmiany dokonane w oknie dialogowym i przywrócić bieżące opcje, kliknij przycisk Anuluj. Kliknięcie przycisku Przywróć domyślne spowoduje zastąpienie wszystkich zmian i przywrócenie wartości domyślnych opcji. UWAGA: Opisane tu funkcje są unikatowe dla aparatów rozpoznawania mowy firmy Microsoft. Niektóre aparaty mowy zapewniają funkcje dodatkowe i funkcje specjalne. Funkcje specjalne nie są jednak wymagane i nie wszystkie aparaty mowy je obsługują. Jeśli aktualnie wybrany aparat mowy nie obsługuje funkcji niestandardowych, opcje w obszarze Profile rozpoznawania są niedostępne.

Rozwiązywanie problemów

W tej sekcji opisano, jak rozwiązywać problemy związane z rozpoznawaniem mowy.

Rozwiązywanie problemów z rozpoznawaniem mowy

Aby ustalić, czy rozpoznawanie mowy działa poprawnie, wykonaj następujący test:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Powiedz coś do mikrofonu. Jeśli mikrofon działa, poziom głośności wejściowej jest wyświetlany w obszarze okna. Ten poziom zwiększy się lub zmniejszy zgodnie ze zmianami głośności mówienia. Jeśli poziom głośności wejściowej nie jest wyświetlany, zobacz sekcję „Możliwe problemy z rozpoznawaniem mowy”, aby znaleźć tam rozwiązania problemów.

Możliwe problemy z rozpoznawaniem mowy

Jeśli po przetestowaniu systemu, dźwięk nadal nie jest wykrywany (zobacz „Rozwiązywanie problemów z rozpoznawaniem mowy”), może zachodzić jedna z następujących możliwości:
 • Mikrofon jest wyciszony. Niektóre mikrofony są wyposażone w zewnętrzny przełącznik wyciszania. Należy się upewnić, że wyciszenie jest wyłączone.
 • Ustawiono zbyt niski poziom sygnału wejściowego mikrofonu. Aby zmienić to ustawienie, kliknij kartę Rozpoznawanie mowy, kliknij przycisk Konfiguruj mikrofon, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora mikrofonu, aby ustawić poziom wejściowy.
 • Mikrofon być może nie jest wybrany jako bieżące urządzenie wejściowe. Aby zmienić to ustawienie, kliknij kartę Rozpoznawanie mowy, a następnie kliknij opcję Wejście audio i upewnij się, że zaznaczony jest mikrofon.
 • Mikrofon może być niedokładnie podłączony. Sprawdź, czy przewody mikrofonu są nieuszkodzone. Połączenia z komputerem mogą być luźne; odłącz przewody i podłącz je ponownie, sprawdzając, czy dobrze kontaktują. Dodatkowe informacje dotyczące podłączania można znaleźć w temacie „Konfigurowanie mikrofonu”.
 • Sprawdź w dokumentacji mikrofonu informacje specyficzne dla producenta sprzętu. Wśród tych informacji znajdują się instrukcje dotyczące poprawnego podłączania i instalowania mikrofonu oraz instalowania poprawnych sterowników.
 • Aparat rozpoznawania mowy może być uszkodzony. Aby sprawdzić, czy jest uszkodzony, przełącz się na inny aparat mowy, jeśli jest dostępny. Zobacz temat „Zmienianie aparatu rozpoznawania mowy”. Jeśli inny aparat działa poprawnie, to należy zainstalować ponownie dany aparat z oryginalnego źródła. Jeśli żaden aparat nie działa poprawnie, to należy zainstalować ponownie aparat rozpoznawania mowy z oryginalnego źródła lub dysku CD.

Rozwiązywanie problemów z zamianą tekstu na mowę

Aby ustalić, czy zamiana tekstu na mowę działa poprawnie, wykonaj następujący test:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Kliknij kartę Tekst na mowę, a następnie kliknij opcję Podgląd głosu. Tekst odtwarzany w oknie Podgląd głosu powinien być wymawiany słyszalnie, przy czym każdy kolejny wyraz powinien być wyróżniany na ekranie. Jeśli tak jest, to system zamiany tekstu na mowę i głośniki działają.

  Jeśli nie słychać podglądu głosu i na ekranie nie są wyróżniane wymawiane wyrazy, zobacz temat „Możliwe problemy z zamianą tekstu na mowę”, aby znaleźć tam rozwiązania problemów.

Możliwe problemy z zamianą tekstu na mowę

Jeśli po przetestowaniu systemu nie słychać mowy, może zachodzić jedna z następujących możliwości:
 • Głośność głośników jest zbyt mała lub głośniki są wyciszone. Niektóre głośniki są wyposażone w zewnętrzny regulator głośności i przełącznik wyciszania. Upewnij się, czy głośność jest wystarczająca, a przełącznik wyciszania jest wyłączony.
 • Głośniki być może nie są wybrane jako bieżące urządzenie wyjściowe. Aby zmienić to ustawienie, kliknij kartę Tekst na mowę, a następnie kliknij opcję Wyjście audio i upewnij się, że zaznaczone są głośniki.
 • Głośniki mogą być niepoprawnie podłączone. Sprawdź, czy w dokumentacji głośników są dodatkowe informacje. Sprawdź, czy karta dźwiękowa jest poprawnie umieszczona w komputerze, czy jest zainstalowana i czy są dostępne prawidłowe sterowniki. Dodatkowe informacje dotyczące podłączania można znaleźć w temacie „Konfigurowanie głośników”.
 • Aparat tekst-na-mowę może być uszkodzony. Aby sprawdzić, czy jest uszkodzony, przełącz się na inny aparat. Zobacz temat „Zmienianie aparatu rozpoznawania mowy”. Jeśli inny aparat mowy działa poprawnie, to należy zainstalować ponownie dany aparat mowy z oryginalnego źródła. Jeśli żaden aparat nie działa poprawnie, to należy zainstalować ponownie aparat rozpoznawania mowy z oryginalnego źródła lub dysku CD.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zamiany tekstu na mowę w systemie Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306902 How to Use Text-to-Speech in Windows XP

Dodatkowe metody rozwiązywania problemów

Po zainstalowaniu rozpoznawania mowy, wydajność komputera może ulec zmniejszeniu.

Rozpoznawanie mowy korzysta z pamięci komputera i może zmniejszyć wydajność komputera. W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z następujących metod:
 • Jeśli nie korzystasz z rozpoznawania mowy działającego jako usługa tekstowa, tymczasowo usuń je. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak usunąć rozpoznawanie mowy działające jako usługa tekstowa, zobacz temat „Usuwanie rozpoznawania mowy”.

  UWAGA: Jeśli rozpoznawanie mowy (działające jako usługa tekstowa) zostanie usunięte z systemu, nie zostanie usunięte z komputera. Po jego usunięciu z systemu, rozpoznawanie mowy nie jest dostępne jako usługa tekstowa i nie jest ładowane do pamięci. Można je dodać ponownie w dowolnej chwili.
 • Uaktualnij procesor komputera.
 • Dodaj więcej pamięci RAM do komputera.


Właściwości

Numer ID artykułu: 306537 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv KB306537

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com