Windows XP'de konuşma tanımayı yükleme ve yapılandırma

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 306537 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

GİRİŞ

Bu makalede nasıl yüklenir ve Windows XP'de Konuşma tanımayı Yapılandır. Konuşma tanıma altyapısı olarak bilinen bir sürücü söylenen sözcükleri tanır ve bunları metne dönüştürür. Konuşma tanıma tüm Office programlarını ve bunun, Microsoft Internet Explorer gibi etkinleştirildiği diğer programlarda kullanabilirsiniz.

Not Konuşma tanıma özelliğini Microsoft Office 2003'te ve Windows XP'de 2002 programlarını kullanabilirsiniz. Konuşma tanıma Office 2002'den önceki Microsoft Office programlarının sürümlerini desteklemez. Windows XP 2007'de Konuşma tanıma özelliğini desteklemeyen Microsoft Office programları.

Konuşma sistemlerinin düzgün çalışması ve en iyi sonuçlar sağlamak bileşenleri doğru ayarlamanız gerekir. Konuşma yetenekleri, sistem varsayılan ayarları ile çalışır. Hoparlörler ve mikrofonlar fiziksel bağlantısı dışında diğer tüm bileşenler otomatik olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bazı bilgisayarlarda yerleşik hoparlörler ve mikrofonlar ile donatılır. Bu gibi durumlarda, bir şey yapılandırmanız gerekmez.

Motoru doğru yüklendiğinden emin olmak için bu makalede anlatılan kurulum yönergelerini izleyin. Motoru yükleme ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız veya ses sorunları varsa, "Sorun giderme" bölümüne gidin.

Daha fazla bilgi

Gereksinimler

Konuşma tanımayı kullanmak için aşağıdaki donanım ve yazılım bileşenlerine sahip olmalısınız:
 • Konuşma tanıma motoru. Office XP ile kullanılabilir, ancak yüklenmemiş olabilir.

  Konuşma tanıma programı bilgisayarınızda yüklü olup olmadığını belirlemek için şu adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Control mmsys.cpl sounds kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi görüntülenir.
  3. Konuşma penceresinde ses efekti, konuşma ve ses aygıtları'nı tıklatın.

   NotSesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi yoktur, ancak bunun yerine bir Ses Efekti ve ses aygıtları penceresi vardır, ayrı bir pencerede bir konuşma bileşeni olabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımları izleyin:
   1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
   2. Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
   3. Konuşmaçift tıklatın.
  4. Konuşma tanıma sekmesini arayın. Konuşma tanıma sekmesini Konuşma özellikleri' nde kullanılabilir durumdaysa, konuşma tanıma altyapısı yüklenir. Kullanılabilir durumda değilse, motor yüklenmemiştir.
 • Yüksek kalitede yakın konuşma (kulaklıklı) mikrofonu. USB mikrofon öneririz.
 • 400-Megahertz (MHz) veya 128 megabayt (mb) bellek olan daha hızlı bir bilgisayar.
 • Microsoft Internet Explorer sürüm 5.0 veya sonraki Internet Explorer sürümleri.
Konuşma tanıma altyapısını zaten yüklüyse, ", donanımı kurma" bölümüne gidin. Engine yüklü değilse, "konuşma tanıma motorunu yükleme" bölümüne gidin.

Konuşma tanıma nasıl yüklenir

Son zamanlarda yeni bir bilgisayar satın aldıysanız, Microsoft konuşma tanıma altyapısı zaten yüklü. Bu durumda, yeniden yüklemeniz gerekmez. Eski bir bilgisayara Office XP yüklediyseniz veya Office XP yüklü yeni bir bilgisayar satın aldıysanız, konuşma tanıma altyapısı bulunmaktadır. Bununla birlikte, motor yüklenmemiş olabilir.

Bu bölümde konuşma tanıma altyapısını açıklar. "Program Ekle / Kaldır'ı kullanarak konuşma tanıma'yı yükleyin." ilk bölümü ile Başlat Daha sonra "Microsoft Office 2003 ve 2002'de Konuşma tanıma özelliğini" bölümüne gidin. Konuşma tanımayı bir metin hizmeti olarak kaldırdıysanız ve yeniden eklemek istiyorsanız, "Konuşma tanımayı bir metin hizmeti olarak ekleme" bölümüne gidin.

Program Ekle veya Kaldır'ı kullanarak konuşma tanımayı yükleme

Program Ekle veya Kaldır'ıkullanarak konuşma tanımayı yüklemek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. Türü Yeni Donanım Ekle control appwiz.cpl kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Program Ekle veya Kaldır penceresi görüntülenir.
 3. Microsoft Office XP' yi tıklatın ve sonra Değiştir' i tıklatın.
 4. Özellik Ekle veya Kaldır'ıtıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.
 5. Yüklenecek özellikleraltında Office Paylaşılan Özellikleri' ni çift tıklatın.
 6. Alternatif Kullanıcı girişiçift tıklatın, Konuşma' yı tıklatın, aşağı oku tıklatın ve sonra Bilgisayarım'dan Çalıştır' ı tıklatın.
 7. Güncelleştir' i tıklatın. Konuşma tanıma tüm Office programlarını ve onu, Internet Explorer gibi etkinleştirildiği diğer programlarda kullanılabilir.
Konuşma Tanıma'yı yüklediğinizde bir hata iletisi alırsanız veya yükleyemezsiniz, "Sonraki adımlar" bölümüne gidin.

Konuşma tanıma programını yükledikten sonra mikrofon Sihirbazı'nı otomatik olarak başlayabilir. Otomatik olarak başlarsa, yükleyin ve hemen donan?m?n?n. Veya sihirbazdan çıkmak ve başka bir donanım ayarlamak zaman ", donanımı kurma" bölümüne kullanarak.

Konuşma tanıma özelliğini Microsoft Office 2003 ve 2002 programlarında açın

Konuşma tanıma altyapısı yüklendikten sonra Konuşma Tanıma'da kullanmak istediğiniz Microsoft Office programında açın.

Microsoft Office 2003 ve 2002 programlarında konuşma tanıma özelliğini etkinleştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Microsoft Office 2003'ü veya konuşma tanımayı kullanmak istediğiniz 2002 programını başlatın.
 2. Araçlar menüsünde Konuşma' yı tıklatın.
Konuşma tanıma özelliğini yüklenmiş ve etkinleştirilmiş sonra birçok şey yapabilirsiniz:
 • Konuşma tanıma altyapısını veya seçili olan altyapı özel ayarları değiştirmek için "konuşma tanıma altyapılarını yapılandırma" bölümüne gidin.
 • Konuşma altyapısı ayarlarınızla memnunsanız, konuşma tanımayı kullanmak için donanım ayarlama ", donanımı kurma" bölümüne gidin.
 • Donanımınızın yüklü ise, "konuşma tanıma Eğitimi" bölümüne gidin. En iyi sonuçlar için ortamınızın ve sesinizi sesi için konuşma tanıma eğitimi en az 15 dakika harcamak tavsiye ederiz.

Konuşma tanımayı bir metin hizmeti olarak Ekle

Genellikle, yüklendiği zaman Konuşma tanımayı bir metin hizmeti olarak otomatik olarak eklenir. Konuşma tanımayı bir metin hizmeti olarak kaldırdıysanız, bu adımları izleyin ve yeniden eklemek istiyorsanız.

Konuşma tanımayı bir metin hizmeti olarak eklemek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. Türü Control intl.cpl kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Bölge ve dil seçenekleri penceresi görüntülenir.
 3. Diller sekmesini tıklatın ve Metin Hizmetleri ve giriş dillerialtında Ayrıntılar ' ı tıklatın.
 4. Yüklü hizmetleraltında Ekle'yitıklatın.
 5. Giriş dili listesinde, bir dili tıklatın.
 6. Konuşma onay kutusunu seçin ve listede bir seçeneği tıklatın.

Konuşma tanıma altyapılarını yapılandırma hakkında

Bu bölümde, konuşma tanıma altyapılarını konfigüre etme yöntemi açıklanmıştır. Microsoft konuşma tanıma motorları dile özgüdür ve Basitleştirilmiş Çince, ABD İngilizcesi ve Japonca için kullanılabilir. Diğer dillere özgü motorlar zaman içinde kullanılabilir olacak.

Konuşma tanıma altyapısını değiştirme

Bir konuşma tanıma altyapısını değiştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. Türü Control mmsys.cpl sounds kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi görüntülenir.
 3. Konuşma penceresinde ses efekti, konuşma ve Ses Aygıtları'nı tıklatın.

  NotSesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi yoktur, ancak bunun yerine bir Ses Efekti ve ses aygıtları penceresi vardır, ayrı bir pencerede bir konuşma bileşeni olabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
  3. Konuşmaçift tıklatın.
 4. Konuşma tanıma sekmesini tıklatın. Dil kutusunda görüntülenen ad etkin motorudur.
 5. Etkin altyapıyı tıklatın veya kullanılabilir alt yapılarının listesini görüntülemek için oku kullanın.
 6. Yeni alt yapısı'nı tıklatın ve sonra yeni bir altyapıyı kabul etmek için Tamam ' ı veya Uygula ' yı tıklatın.
 7. Konuşma kullanan tüm programları durdurun ve sonra farklı konuşma altyapısını başlatmak için kullanmak istediğiniz programı başlatın.

  Not Motor adıyla altyapının desteklediği dili belirleyemiyor olabilir. Motor alt yapısı hakkında ayrıntılı bilgi için belgelerine bakın. Bu bilgiler desteklenen dil ve özel sözlük amacını da içerir. Özel sözlük amacını dil genel dilbilgisi veya terimler özgü olup olmadığını gösteren yasal meslek veya tıbbi meslek gibi bir meslek için.

Konuşma motoru ayarlarını değiştirme

Bazı konuşma altyapıları ek ve özel özellikleri vardır. Ancak, özel özellikleri gerekli değildir ve tüm altyapılar onları desteklemez. Konuşma motoru ayarlarını değiştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. Türü Control mmsys.cpl sounds kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi görüntülenir.
 3. Konuşma penceresinde ses efekti, konuşma ve Ses Aygıtları'nı tıklatın.

  NotSesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi yoktur, ancak bunun yerine bir Ses Efekti ve ses aygıtları penceresi vardır, ayrı bir pencerede bir konuşma bileşeni olabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
  3. Konuşmaçift tıklatın.
 4. Konuşma tanıma sekmesindeki kısmında yer alan Dilayarları ' nı tıklatın ve sonra iletişim kutusundaki yönergeleri veya altyapı belgelerindeki yönergeleri izleyin. Özel özellikler altyapı üreticisine bağlı olarak değişir.

  Not Seçilen konuşma altyapısı özel işlevleri desteklemiyorsa Dil bölümündeki Ayarlar seçeneği kullanılamaz.
Donanımınız için konuşma tanıma özelliğini ayarlamak için sonraki bölüme geçin. Donanım zaten ayarlanmış, konuşma tanımayı kullanmak hazırlamak için "konuşma tanıma Eğitimi" bölümüne gidin.

Nasıl, donanımı kurma

Bu bölümde, mikrofon ve diğer giriş aygıtları kurmak nasıl açıklar. Bu da, hoparlörleri ve diğer çıkış aygıtları kurmak açıklamaktadır.

Nasıl giriş donanımı kurma

Bu bölümde, bir mikrofon konuşma tanıma nasıl yüklenir ve birkaç ek ses seçeneklerinin nasıl ayarlanacağını açıklar. Mikrofonu yapılandırma, ses düzeylerini ayarlamak, mikrofon için alternatif satırları seçme ve birden fazla mikrofonunuz varsa, konuşma tanıma özelliğini kullanmak için mikrofonu belirlenmesi bunlar. Mikrofonunuzu ayarlama ile başlatın ve gerektiğinde diğer adımlara devam edin.
Mikrofonu ayarlama
Mikrofonların tasarım ve amaç açısından büyük ölçüde değişir. Donanım ve yazılım özellikleri, mikrofon el kitabına bakın. Ancak, çoğu modellerin benzer biçimde yüklenir.
 1. Ses bağlantılarının yerini bulun ve sonra mikrofon fişini bilgisayara takın. Çoğu bilgisayarda dahili bir ses kartı kullanın ve genellikle bilgisayarın arkasında bağlantılardır.

  Aynı boyutta ve çapta Mikrofon jakı olan birkaç bağlantı vardır. Mikrofon girişi bulun. Bağlantı küçük mikrofon simgesi ya da açıklayıcı bir etiket atanır.
 2. Mikrofon mikrofon bağlantı yerine takın.
 3. Mikrofon bağlantıyı sınamak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Control mmsys.cpl sounds kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi görüntülenir.
  3. Konuşma penceresinde ses efekti, konuşma ve ses aygıtları'nı tıklatın.

   NotSesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi yoktur, ancak bunun yerine bir Ses Efekti ve ses aygıtları penceresi vardır, ayrı bir pencerede bir konuşma bileşeni olabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımları izleyin:
   • Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
   • Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
   • Konuşmaçift tıklatın.
  4. Konuşma tanıma sekmesini tıklatın.
  5. Doğrudan mikrofona doğru konuşun. Ses düzeyi Mikrofon düzeyi göstergesinde görünmelidir.
  Mikrofon kutusu girilen seslerin doğrusal bir kaydı görüntüler. Mikrofon giriş kabul ediyorsa, ses düzeyini belirten bir çubuk görüntülenir. Normal konuşma grafik üzerinde biraz daha az yarı yarıya kaydedebilirsiniz. Herhangi bir ses algılanmıyorsa, mikrofonunuzun açık olduğundan emin olun. Bazı modelleri bir ses kapatma düğmesi bulunur. Ayrıca, bilgisayara bağlantılarını kontrol edin. Bazı bilgisayarlarda içinde mikrofon takmak için çeşitli konumlar vardır
  • Ses kayıtları, bu seçenek, varsa mikrofonunuzu yapılandırmak için sonraki bölüme geçin. Bu seçeneği için kullanılamaz, ancak Mikrofon çalışıyor, hoparlörler doğru yüklediğinizden emin olmak için "Donanım nasıl kurulacağı çıktı" bölümüne gidin.
  • Birden fazla mikrofon varsa ve bir mikrofon konuşma tanıma ve başka bir mikrofon giriş tüm ses için kullanmak istediğiniz "bir ses giriş aygıtı seçin" bölümüne gidin.
  • Mikrofonu bağladıktan sonra herhangi bir ses algılanmıyorsa, deneyebileceğiniz birkaç şey vardır:
   • İlk olarak, bu sorunu gideren ayarlamalar yapabilirsiniz olup olmadığını görmek için "Mikrofon yapılandırma" bölümüne gidin.
   • Ses hala kaydedilmiyorsa, works kullanarak bir satır olup farklı görmek için "ses giriş aygıtını satırı Seç" bölümüne gidin ve gerekirse satır için ses düzeyi ayarlamaları yapmak için "giriş ses düzeylerini değiştirme" bölümüne gidin.
   • Bu hala sorunu gidermezse, sorun giderme yordamları için "konuşma tanıma sorunlarını giderme" bölümüne gidin.
Mikrofon Yapılandır
Mikrofon performans birçok etmene bağlıdır. Bu aranızdaki uzaklık mikrofon ve doğru mikrofonun yerleşim içerir. Her üretici belirli gereksinimlere sahiptir.

Mikrofonu yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. Türü Control mmsys.cpl sounds kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi görüntülenir.
 3. Konuşma penceresinde ses efekti, konuşma ve ses aygıtları'nı tıklatın.

  NotSesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi yoktur, ancak bunun yerine bir Ses Efekti ve ses aygıtları penceresi vardır, ayrı bir pencerede bir konuşma bileşeni olabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
  3. Konuşmaçift tıklatın.
 4. Konuşma tanıma sekmesini tıklatın ve sonra mikrofon Sihirbazı'nı başlatmak için Mikrofon Yapılandır ' ı tıklatın. Desteklenen özellikler altyapı üreticisine bağlıdır.

  NotMikrofon Yapılandır seçeneği, yalnızca geçerli altyapı mikrofon ayarını destekliyorsa kullanılabilir.
 5. Ekranınızda görüntülenen yönergeleri izleyin.
Ses giriş aygıtı satırını seçin
Mikrofonu takın içine girdi satırı seçmek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. Türü Control mmsys.cpl sounds kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi görüntülenir.
 3. Konuşma penceresinde ses efekti, konuşma ve ses aygıtları'nı tıklatın.

  NotSesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi yoktur, ancak bunun yerine bir Ses Efekti ve ses aygıtları penceresi vardır, ayrı bir pencerede bir konuşma bileşeni olabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
  3. Konuşmaçift tıklatın.
 4. Konuşma tanıma sekmesini tıklatın, Ses girişitıklatın ve sonra Özellikler' i tıklatın.
 5. Aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın:
  • Otomatik olarak seçilen hattı kullan: Bu seçeneği tıklattığınızda, giriş hattı konuşma sistemi tarafından belirlenen varsayılan ayarlanır. Farklılıkları sürücüler, yetenekleri ve kullanılan diller, seçili seçeneği'deki olabilir.

   Varsayılan değer tüm seçeneklerde çalışmayabilir. Varsayılan satır düzgün çalışmazsa, el ile yeni bir satır seçin. Bunu yapmak için Bu ses giriş hattını kullan' ı tıklatın.
  • Bu ses giriş hattını kullan: Bu seçeneği tıklattığınızda ses girişi için farklı bir satır seçebilirsiniz. Ses giriş hatlarının tümü bilgisayar için seçenekler içerir. Ancak, ses giriş hatlarının tümü için konuşma desteklenmektedir unutmayın.
Bir ses giriş aygıtı seçin
Bir ses giriş aygıtını seçmek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. Türü Control mmsys.cpl sounds kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi görüntülenir.
 3. Konuşma penceresinde ses efekti, konuşma ve ses aygıtları'nı tıklatın.

  NotSesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi yoktur, ancak bunun yerine bir Ses Efekti ve ses aygıtları penceresi vardır, ayrı bir pencerede bir konuşma bileşeni olabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
  3. Konuşmaçift tıklatın.
 4. Konuşma tanıma sekmesini tıklatın ve sonra Ses giriş' i tıklatın.
 5. Aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın:
  • Tercih edilen ses giriş aygıtını kullan: Bu seçeneği tıklattığınızda, giriş aygıtı varsayılan aygıt bilgisayar için ayarlanır. Konuşma programlarınızı diğer ses aygıtlarının bilgisayarın aynı giriş aygıtını kullanmasını istiyorsanız bu seçeneği tıklatın. Sık sık, bilgisayarların kulaklıklı mikrofon gibi tek bir giriş aygıtı bulunur. Konuşma özelliklerinde varsayılan aygıt aygıtıdır. Varsayılan aygıt sesler veya Denetim Masası'ndaki Çoklu ortam özellikleri her işletim sistemi için tasarlanır.
  • Bu ses giriş aygıtını kullan: Bu seçeneği tıklattığınızda, yalnızca konuşma programları için farklı bir aygıt seçin. Başka bir giriş aygıtı kullanmak için bu seçeneği tıklatın. Aşağı açılan liste, yalnızca diğer aygıtlar kullanılabiliyorsa kullanılabilir. Aşağı açılan listesinde, kullanmak istediğiniz aygıtı tıklatın. Burada bir seçim yaparsanız, diğer ses programları için varsayılan aygıt değişmez. Örneğin, bir her tarafa yönlendirilebilen mikrofon kulaklık mikrofonu kullanmak için tüm konuşma isteyebilirsiniz.
Giriş ses düzeylerini değiştirme
Konuşma tanıma ses giriş düzeylerini değiştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. Türü Control mmsys.cpl sounds kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi görüntülenir.
 3. Konuşma penceresinde ses efekti, konuşma ve ses aygıtları'nı tıklatın.

  NotSesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi yoktur, ancak bunun yerine bir Ses Efekti ve ses aygıtları penceresi vardır, ayrı bir pencerede bir konuşma bileşeni olabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
  3. Konuşmaçift tıklatın.
 4. Konuşma tanıma sekmesini tıklatın, Ses girişitıklatın ve Birim' i tıklatın.
 5. Ses denetim Karıştırıcısı görüntülenir. Sesi istediğiniz düzeye ayarlayın.

  Not Tüm aygıtlar aynı şekilde bu seçeneği desteklemez. Bazı aygıtlar ses denetimini desteklemez ve Ses seçeneği kullanılamaz. Diğer altyapıları kendi arabirimini kullanabilir. Bu gibi durumlarda, ekranda görüntülenen veya ayrı ayrı alt yapısı ile belgelenen yönergeleri izleyin.
Hoparlör veya başka bir çıkış aygıtı ayarlamak istiyorsanız, "Donanım nasıl kurulacağı çıktı" bölümüyle devam edin. Bir çıkış aygıtı ayarlamak yoksa, konuşma tanımayı kullanmak hazırlamak için "konuşma tanıma Eğitimi" bölümüne gidin.

Nasıl çıktı donanımı kurma

Hoparlörleri ayarlama
Hoparlör tasarım ve amaç açısından büyük ölçüde değişir. Donanım ve yazılım özellikleri, hoparlör el kitabına bakın. Ancak, çoğu modellerin benzer biçimde yüklenir.

Hoparlörleri ayarlama hakkında bilgi için şu adımları izleyin:
 1. Ses bağlantılarının yerini bulun ve hoparlör fişini bilgisayara takın. Çoğu bilgisayarda dahili bir ses kartı kullandığından, bağlantıları bilgisayar sık sık yer almaktadır. Aynı boyutta ve çapta hoparlör jakı olan birkaç bağlantı vardır. Genellikle, iki ses çıkışı bağlantısı vardır:
  • Tek bir bağlantıda bir hat çıkışı bağlantı olarak etiketlenir. Ayrı güç kaynağı (örneğin, bir elektrik Adaptörü veya pil) gerektiren çoğu hoparlör bu bağlantıyı kullanın. Bu bağlantıyı ve teyp Kaset sistemleri gibi kaydedilebilir CD'lere kayıt aygıtları için yükseltilmiş ses vermek için de kullanılır.
  • Diğer bağlantı güç bağlantısı olmayan hoparlörler içindir. Sinyal bilgisayar artırır çünkü burada bağlıysanız, güç kaynağı kullanan hoparlörler bozuk olabilir.
 2. Hoparlör doğru bağlantı yerine takın.
 3. Hoparlör bağlantıyı sınamak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
  3. Konuşmaçift tıklatın.
  4. Metinden konuşmaya sekmesini tıklatın ve sonra seçili sesi dinlemek için Ses Önizleme ' yi tıklatın. Metin konuşulan ve olan sözcükler vurgulanır. Hoparlörler düzgün çalışıyorsanız, söylenen sözcükleri duyarsınız.
  • Ses, konuşma tanımayı kullanmak hazırlamak için "konuşma tanıma Eğitimi yükleme" bölümüne gidin veya Gelişmiş ses çıkış seçeneklerini ayarlamak için "ses çıkış aygıtı seçeneklerini belirleme" bölümüne gidin.
  • Birden fazla çıkış aygıtı varsa ve konuşma tanıma için kullanın ve çıktı tüm diğer ses elde etmek için başka bir aygıt kullanmak istiyor, "ses çıkış aygıtı seçin" bölümüne gidin.
  • Hoparlörleri bağladıktan sonra ses duymuyorsanız "metin okuma sorunları nasıl giderilir" bölümüne gidin.
Ses çıkış aygıtı seçin
Ses çıkış aygıtı seçmek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. Türü Control mmsys.cpl sounds kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi görüntülenir.
 3. Konuşma penceresinde ses efekti, konuşma ve ses aygıtları'nı tıklatın.

  NotSesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi yoktur, ancak bunun yerine bir Ses Efekti ve ses aygıtları penceresi vardır, ayrı bir pencerede bir konuşma bileşeni olabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
  3. Konuşmaçift tıklatın.
 4. Metinden konuşmaya sekmesini tıklatın ve sonra Ses çıkış' ı tıklatın.
 5. Aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın:
  • Tercih edilen ses aygıtını kullan: Bu seçeneği tıklattığınızda, çıktı aygıtının bilgisayarın varsayılan aygıt olarak ayarlanır. Konuşma diğer ses sistemi için olduğu gibi aynı çıkış aygıtını kullanmak istiyorsanız, bu seçeneği tıklatın. Konuşma özellikleri için varsayılan seçenek de öyledir. Sık sık, bilgisayarların bir çift hoparlör gibi tek bir çıkış aygıtı bulunur. Varsayılan aygıt sesler veya Denetim Masası'ndaki Çoklu ortam özellikleri her işletim sistemi için tasarlanır.
  • Bu ses çıkış aygıtını kullan: Bu seçeneği tıklattığınızda, yalnızca konuşma programları için farklı bir aygıt seçin. Aşağı açılan liste, yalnızca diğer aygıtlar kullanılabiliyorsa kullanılabilir. Aşağı açılan listesinde, kullanmak istediğiniz aygıtı tıklatın. Bunu yaptığınızda, diğer ses programları için varsayılan aygıt değiştirilmez. Örneğin, tüm konuşma hoparlörler kulaklığınızdan kullanmayı düşünebilirsiniz.
Ses çıkış aygıtı seçeneklerini belirleme
Ses çıkış aygıtı seçeneklerini belirleme seçeneği varsayılan olarak devre dışıdır. Ancak, başka konuşma işlevi altyapılarında ses çıkışı seçenekleri için gelişmiş özellikler içerebilir. Bu gibi durumlarda, Ses çıkışı var. Altyapı belgelerine veya ekranda görünen yönergeleri izleyin.

Ses çıkış aygıtı seçeneklerini ayarlamak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. Türü Control mmsys.cpl sounds kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi görüntülenir.
 3. Konuşma penceresinde ses efekti, konuşma ve Ses Aygıtları'nı tıklatın.

  NotSesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi yoktur, ancak bunun yerine bir Ses Efekti ve ses aygıtları penceresi vardır, ayrı bir pencerede bir konuşma bileşeni olabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
  3. Konuşmaçift tıklatın.
 4. Metinden konuşmaya sekmesini tıklatın ve sonra Ses çıkış' ı tıklatın.
 5. Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.
Ses, Kurulum tamamlandıktan sonra Konuşma Tanıma'yı kullanmaya hazırlamak için "konuşma tanıma Eğitimi" bölümüne geçin.

Konuşma tanıma eğitimi nasıl

Sistem yeniden yüklenir ve doğru çalışıyor, ortamınız ve konuşma şekliniz için altyapı alıştırma. Bilgisayar eğitim en az 15 dakika ayırmanız önerilir. Daha çok alıştırma yaparsanız, tanıma doğruluğunu daha iyi olur. Motor konuşma şeklinize uyum sağlar ve vurgular, değişen Söyleyiş ve hatta deyimler karşılar. Motoru bir vantilatör, klima ve diğer ofis sesleri gibi arka plan sesleri tanımak için de eğitimli. Altyapısını eğitmek için bu bölümdeki bilgileri kullanın. Bu bölüm ayrıca bazı ek ayarlar ve bilgisayarınızdaki programların konuşma özelliği özelleştirmek için kullanabileceğiniz özellikler içerir.

Not Tüm konuşma tanıma altyapılarını eğitimi desteklemez.

Konuşma tanıma altyapısını eğitme

Konuşma tanıma eğitimi destekleyip desteklemediğini belirlemek ve eğitim destek eğitim başlatmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. Türü Control mmsys.cpl sounds kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi görüntülenir.
 3. Konuşma penceresinde ses efekti, konuşma ve Ses Aygıtları'nı tıklatın.

  Not Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi yoktur, ancak bunun yerine bir ses efekti ve ses aygıtları penceresi vardır, ayrı bir pencerede bir konuşma bileşeni olabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
  3. Konuşmaçift tıklatın.
 4. Konuşma tanıma sekmesini tıklatın ve ardından Dil kutusunda kullanmak istediğiniz konuşma tanıma altyapısını tıklatın.
 5. Tanıma Profili grubundan istediğiniz profili tıklatın. Eğitim, bir altyapı ve bir profile özgüdür. Bir altyapı veya profil eğitim, bu nedenle, bu eğitim herhangi bir altyapı veya profil etkilemez.
 6. Profil Eğitimi'nitıklatın ve sonra Ses Alıştırması Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin. Profil Eğitimi eğitim altyapınız desteklemiyorsa, kullanılabilir değil.Windows XP'de Konuşma tanıma özelliğini kullanma hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  306901 Windows XP'de Konuşma tanıma nasıl kullanılır

Konuşma tanıma seçeneklerini ayarlama

Eğitim sırasında sizin için en iyi yapılandırmayı bulmak için farklı seçeneklerle denemeler yapabilirsiniz. Konuşma tanıma seçeneklerini ayarlamak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. Türü Control mmsys.cpl sounds kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN. Sesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi görüntülenir.
 3. Konuşma penceresinde ses efekti, konuşma ve ses aygıtları'nı tıklatın.

  NotSesler, konuşma ve ses aygıtları penceresi yoktur, ancak bunun yerine bir ses efekti ve ses aygıtları penceresi vardır, ayrı bir pencerede bir konuşma bileşeni olabilir. Bu durumda, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  2. Türü Denetim kutusuna ve sonra ENTER tuşuna BASIN.
  3. Konuşmaçift tıklatın.
 4. Konuşma tanıma sekmesinde, Tanıma profilleri bölümündeki Ayarlar ' ı tıklatın.
 5. Aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın:
  • Telaffuza duyarlılık: Bu seçeneği tıklattığınızda, bilgisayarın yanıt gerekli olan güvenirlik düzeyini ayarlayabilirsiniz. Bilgisayarın söylediklerinizi kendinizi güvende değilse, herhangi bir komut reddetmek istediğiniz yüksek hassasiyet ayarını gösterir. Bu ayarı kullandığınızda, bilgisayar hata yapar, ancak daha sık, komutlarını reddeder. Bu nedenle, daha yavaş ve anlaşılır enunciate gerekebilir. Düşük duyarlılık ayarı, bilgisayar, onu doğru söylediğiniz sözcükleri hemen hemen hiç anladığı komutunuza yanıt verecek istediğinizi belirtir. Bu ayarı kullandığınızda, bilgisayar daha az komutları tanır, ancak nadiren bir komut reddeder. Bu seçenek yalnızca komut ve denetim programları etkiler.
  • Tanıma yanıt süresi ve doğruluk: Bu seçeneği tıklattığınızda, konuşma tanıma doğruluğu ve bilgisayarın tanınan bu Konuşmayı oluşturması için gerekli işlem süresi minizle ayarlayabilirsiniz. Yavaş/hızlı ayar, bilgisayar işlemek için harcadığınız süreyi sınırlar. Tanınan metni hızla ancak düşük doğruluk ekranda görünür. Yüksek/düşük ayarıyla, bilgisayarınızı daha iyi Doğruluk için işler ancak dikte edilmiş metni daha yavaş üretir. Bu seçenek, komut ve denetim programları ve dikte etme programları etkiler.
  • Arka plan uyumu: Bu seçeneği tıklattığınızda, bilgisayarın sesinizi ve konuşma bir şekilde uyum sağlar mı, ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek, bilgisayar ne, sesli Benzer okunuşlar (belli bir ortamda içinde) öğrenir. Bu bilgiler, profilinizde depolanan ve bir gelişme tanıma doğruluğu katkıda bulunur. Bu seçeneği seçmek için iyi bir uygulamadır.
 6. Yeni bir seçeneği kabul etmek için Tamam' ı tıklatın. İletişim kutusunda yapılan değişikliklerin yoksayılması ve geçerli seçenekler korumak için İptal' i tıklatın. Varsayılanları Geri Yükle' yi tıklatırsanız, tüm değişiklikler geçersiz kılınır ve seçenekleri varsayılan değerlere ayarlanır.

  Not Bu özellikler Microsoft konuşma tanıma altyapısına özgüdür. Bazı konuşma altyapıları ek ve özel özellikleri vardır. Ancak, özel özellikleri gerekli değildir ve tüm konuşma altyapıları onları desteklemek. Seçilen konuşma altyapısı özel işlevleri desteklemiyorsa Tanıma profilleri grubundaki seçenekleri kullanılamaz.
Eğitimi tamamladıktan sonra konuşma özellikli programları özelleştirmek için "konuşma tanıma özelliklerini ayarlama" bölümüne geçin. Ya da, konuşma tanımayı kullanmak için diğer kaynakları "Ek bilgi" bölümüne gidebilirsiniz.

Konuşma tanıma eğitimi çalışırken hatalarla karşılaşıyorsanız veya konuşma tanıma özelliklerini ayarlamak çalıştığınızda başka sorunlarla karşılaşıyorsanız, "Sonraki adımlar" bölümüne gidin.

Konuşma tanıma özelliklerini ayarlama

Kurup programları konuşma özelliği özelleştirmek için Konuşma Özellikleri'nde Konuşma tanıma sekmesini veya Metinden-konuşmaya sekmesini kullanabilirsiniz. Bu ayarlar, giriş ve çıkış aygıtları, kullanılan dil, kayıttan ses ve sözcük tanıma doğruluğu gibi genel öznitelikleri denetler. Bağımsız programlar farklı konuşma uygulayabilir. Daha fazla bilgi için belgelerine bakın. Ancak, bazı öznitelikler konuşma altyapıları veya bilgisayarlar tarafından farklı yazılım programları tarafından paylaşılır. Bu ortak özellikler konuşma özellikleri ayarlanır.Windows XP'de metin okuma nasıl kullanılır hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
306902 Windows XP'de metin okuma kullanmak için nasıl
Birkaç isteğe bağlı ayarları seçin ve konuşma profili gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Ancak, birçok seçenek özeldir ve bilgisayar sistemleri arasında değişebilir. Bu nedenle, bazı düğmeler ve ekranlar her koşulda aynı çalışabilir değil. Bilgisayarınızın, konuşma yazılım veya aygıt donanım yönergelerine bakın.

Ayrıca yeni bir profil oluşturmak veya bir profili konuşma stilinize uyacak şekilde ayarlayın. Ofisler, gürültü düzeyi tamamen değişirse değiştirirseniz ya da daha fazla kişiyi sık varsa yeni bir tanıyıcı profil oluşturmak iyi bir uygulamadır. Bunu yapmak için Konuşma tanıma bölmesinde Yeni'yi tıklatın. Tanıyıcı profiller ile farklı kullanıcıların aynı bilgisayarı diğer konuşma yapılandırmalarına engel olmadan paylaşabilirsiniz.Konuşma tanıma profilleri hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
306899 Windows XP'de Konuşma tanıma profilleri nasıl kullanılır

Sorun giderme

Bu bölümde anlatılmaktadır nasıl konuşma tanıma ile oluşabilecek sorunları giderme.

Konuşma tanıma sorunlarını giderme

Ses sistemi sınadıktan sonra algılanırsa, aşağıdaki koşullardan biri doğru olabilir:
 • Mikrofon kapalı olabilir. Bazı mikrofonlarda sesi kapatmak için harici bir denetiminiz yoktur. Ses kapatma devre dışı olduğundan emin olun.
 • Mikrofon ses girişi düzeyi çok düşük ayarlanır. Bu ayarı değiştirmek için Konuşma tanıma sekmesini tıklatın, Mikrofon Yapılandır'ıtıklatın ve sonra giriş düzeyini ayarlamak için mikrofon Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.
 • Mikrofon geçerli giriş aygıtı olarak seçilmemiş. Bu ayarı değiştirmek için Konuşma tanıma sekmesini tıklatın ve mikrofonun seçili olduğundan emin olmak için Ses girişi ' ni tıklatın.
 • Mikrofon bağlantıları güvenli değil. Mikrofon kablolarının sağlam olduğundan emin olun. Kabloları çıkarın ve sonra bunlar sıkıca uyduğundan emin olmak için yeniden. Ek bağlantı bilgilerini "mikrofonu ayarlama" bölümüne gidin.
 • Üreticiye özgü bilgiler için mikrofonun donanım belgelerine bakın. Bu bilgiler, bilgisayar için ses kartı oturmadığına ve doğru yüklendiğinden ve doğru sürücüleri kullanılabilir olduğundan emin olmak için yönergeler içerebilir.
 • Konuşma tanıma altyapısı bozuk olabilir. Test etmek için varsa farklı konuşma altyapısı için geçiş yapın. Daha fazla bilgi için "konuşma tanıma altyapısını değiştirme" bölümüne gidin. Diğer altyapı düzgün çalışıyorsa, hatalı olan altyapıyı özgün kaynağından yeniden yükleyin. Hiçbir altyapı düzgün çalışıyorsa, özgün kaynak veya CD konuşma tanıma altyapısını yeniden yükleyin.

Metinden konuşmaya ile ilgili sorunları giderme hakkında

Bilgisayar sınadıktan sonra konuşma duyamıyorsanız, aşağıdaki koşullardan biri doğru olabilir:
 • Hoparlör sesi iyice açılmamış veya kapalı. Bazı hoparlörlerde sesi ayarlamak ve dış denetimler bulunur. Birim yeterince açıldığından veya ses kapatma devre dışı olduğundan emin olun.
 • Hoparlörler geçerli çıkış aygıtı olarak seçilmemiş. Bu ayarı değiştirmek için Metinden konuşmaya sekmesini tıklatın ve sonra hoparlörlerin seçili olduğundan emin olmak için Ses çıkışı ' nı tıklayın.
 • Hoparlörler düzgün bağlanmamış olabilir. Daha fazla bilgi için hoparlör donanım belgelerine bakın. Bilgisayarın ses kartının oturmadığına ve doğru yüklendiğinden ve doğru sürücüleri kullanılabilir olduğundan emin olun. Ek bağlantı bilgilerini "hoparlörleri ayarlama" bölümüne gidin.
 • Metin okuma altyapısı bozuk olabilir. Sınamak için başka bir altyapıya geçin. Daha fazla bilgi için "konuşma tanıma altyapısını değiştirme" bölümüne gidin. Başka bir konuşma altyapısının düzgün çalışıp çalışmadığını belirli konuşma altyapıyı özgün kaynağından yeniden yükleyin. Hiçbir altyapı düzgün çalışıyorsa, özgün kaynak veya CD konuşma tanıma altyapısını yeniden yükleyin.

Konuşma tanıma özelliği yüklendikten sonra karşılaşırsanız bilgisayar performans düşüyor

Konuşma tanıma özelliği yüklendikten sonra bilgisayarınızın performansı azalabilir. Konuşma tanıma bilgisayar belleğine gereksinim duyar ve bilgisayarınızın performansını etkileyebilir. Bu soruna geçici bir çözüm için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 • Geçici olarak, kullandığınız değil Konuşma tanımayı bir metin hizmeti olarak kaldırılır. Konuşma tanımayı bir metin hizmeti olarak kaldırma hakkında daha fazla bilgi için "Konuşma tanımayı kaldırmak nasıl" bölümüne gidin.

  Not Konuşma tanımayı bir metin hizmeti olarak kaldırma, artık kullanılabilir bir metin hizmeti değildir ve belleğe yüklenmesini engelledi. Ancak, bilgisayarınızdan silinmez ve daha sonra yeniden ekleyebilirsiniz.
 • Bilgisayar işlemcisini yükseltin.
 • RAM ekleyin.

Konuşma tanıma nasıl kullanılır

Microsoft konuşma tanımayı kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için Dil çubuğunda Yardım ' ı tıklatın.

Microsoft konuşma tanıma geliştirme çalışmalarıyla ilgili en güncel bilgiler için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://www.microsoft.com/speech/
Windows XP'de konuşma kullanma hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
306901 Windows XP'de Konuşma tanıma nasıl kullanılır
306899 Windows XP'de Konuşma tanıma profilleri nasıl kullanılır
306902 Windows XP'de metin okuma nasıl kullanılır
306993 Windows XP'de Dil çubuğunu kullanma
Ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
278927 WD2002: Bölüm 1: sık sorulan sorular konuşma ve el yazısı tanıma

Konuşma tanımayı kaldırma

Konuşma Tanıma'yı kaldırırsanız, bilgisayarınızdan silinmez. Bunun yerine, konuşma tanımayı bir metin hizmeti olarak kullanılamaz ve belleğe yüklenmesini engelledi. Daha sonra yeniden ekleyebilirsiniz.

Not Konuşma tanıma motorunu sabit diskten kaldırmak için birlikte yüklendiği programdaki yönergeleri izleyin veya Program Ekle veya Kaldır aracını kullanın.

Konuşma tanımayı bir metin hizmeti olarak kaldırmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. kutusuna Control intl.cpl yazın ve ENTER tuşuna basın. Bölge ve Dil Seçenekleri penceresi görüntülenir.
 3. Diller sekmesinde, Metin Hizmetleri ve giriş dillerialtında Ayrıntılar ' ı tıklatın.
 4. Yüklü hizmetleraltında kullanmakta olduğunuz dil altında Konuşma tanıma ' yı tıklatın ve sonra Kaldır' ı tıklatın.

SONRAKİ ADIMLAR

Bu yöntemler, konuşma tanımayı yüklemek yardımcı olmadıysa, birinden yardım istemeniz isteyebilirsiniz. Başka çözümler bulmak için Microsoft Müşteri Destek Hizmetleri Web sitesini de kullanabilirsiniz. Microsoft Müşteri Destek Hizmetleri Web sitesinin sağladığı bazı hizmetler şunlardır:
 • Aranabilir Bilgi Bankası:: Microsoft ürünleri hakkında teknik destek bilgileri ve kendi başınıza yardım alabileceğiniz araçları arayın.
 • Çözüm Merkezleri: Ürünlere özel sık sorulan sorulan soruları ve önemli destekleri görüntüleyin
 • Diğer Destek Seçenekleri: Bir soru sormak, Microsoft Müşteri Destek Hizmetleri'ne başvurmak veya görüş bildirmek için Web'i kullanın.
Bu Microsoft Web sitelerini kullandıktan sonra hala sorularınız varsa veya Microsoft Destek Hizmetleri Web sitesinde bir çözüm bulamazsanız, Destek Hizmetleri'ne başvurmak üzere aşağıdaki bağlantıyı tıklatın:
http://support.microsoft.com/contactus

Özellikler

Makale numarası: 306537 - Last Review: 9 Şubat 2014 Pazar - Gözden geçirme: 10.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB306537 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 306537

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com