Kako koristiti ?arobnjaka za pospremanje radne povr?ine (Desktop Cleanup Wizard) u Windowsu XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 306542 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kori??enje ?arobnjaka za pospremanje radne povr?ine (Desktop Cleanup Wizard) u cilju uklanjanja ne?eljenih pre?ica sa radne povr?ine Microsoft Windows XP.

Kori??enje ?arobnjaka za pospremanje radne povr?ine

Da biste pokrenuli ?arobnjak za pospremanje radne povr?ine:
 1. Kliknite na Start, a onda kliknite na Control Panel.
 2. U kontrolnoj tabli (Control Panel), kliknite na Appearance and Themes ispod Pick a category.
 3. Ispod or pick a Control Panel icon, kliknite na Display.

  Pojavljuje se Display Properties prozor.
 4. U prozoru Display Properties, kliknite na karticu Desktop, a onda kliknite naCustomize Desktop.

  Pojavljuje se Desktop Items prozor.
 5. Ispod Desktop cleanup, isklju?ite opciju Run Desktop Cleanup Wizard every 60 days ako ne ?elite da se ?arobnjak za pospremanje radne povr?ine automatski pokre?e na svakih 60 dana.
 6. Kliknite na Clean Desktop Now.

  ?arobnjak za pospremanje radne povr?ine se pokre?e.

Uklonite ne?eljene pre?ice

Da biste uklonili ne?eljene pre?ice:
 1. U okviru Welcome to the Desktop Cleanup Wizard, kliknite na Next.
 2. U oknu Shortcuts, pojavi?e se spisak pre?ica na Shortcut to Clean Up listi. Pre?ice koje izaberete bi?e uklonjene sa radne povr?ine i sme?tene u Unused Desktop Shortcuts fascikli na radnoj povr?ini. Ako ne ?elite da uklonite pre?icu sa radne povr?ine, poni?tite izbor u polju ispred pre?ice, a kada ste zavr?ili kliknite na Next.
 3. U prozoru Completing the Desktop Cleanup Wizard, pregledajte stavke u Shortcuts oknu da podvrdite izbor, a onda kliknite na Finish.

  ?arobnjak za pospremanje radne povr?ine preme?ta izabrane pre?ice u Unused Desktop Shortcuts fasciklu, a onda se gasi.Vra?anje pre?ica

Ako je ?eljena pre?ica uklonjena, partite slede?e uputstvo da biste vratili pre?ice
 1. Na radnoj povr?ini, dva puta kliknite na Unused Desktop Shortcuts fasciklu. Otvara se prozor Unused Desktop Shortcuts.

  NAPOMENA: Ako je Unused Desktop Shortcuts prozor uve?an, kliknite na Restore Down (pojavi?e se sa leve strane pored crvenog dugmeta Close)..
 2. Prevucite ?eljenu pre?icu na Windows desktop.
 3. Zatvorite prozor Unused Desktop Shortcuts .

Svojstva

Identifikator ?lanka: 306542 - Poslednji pregled: 15. jul 2006. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster KB306542

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com