ID článku: 306550 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek obsahuje podrobné pokyny popisující, jak povolit a nakonfigurovat službu Fax v systému Microsoft Windows XP. Služba Fax zajišťuje kompletní funkce faxování v systému Windows XP. Pomocí služby Fax můžete odesílat, přijímat a sledovat faxy.

Požadavky

 • Počítač se systémem Windows, ve kterém je nainstalován modem, aby bylo možné součást Fax používat.

Instalace součásti Fax

Ve výchozím nastavení se součást Fax neinstaluje při instalaci systému Windows. Chcete-li součást Fax nainstalovat, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a potom v části Vyberte kategorii úkolů poklepejte na položku Předat nebo odebrat programy.
 2. Klepnutím na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows spusťte Průvodce součástmi systému Windows.
 3. V seznamu Součásti klepnutím zaškrtněte políčko Služba Fax a potom klepněte na tlačítko Další. Instalační program nainstaluje službu Fax. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM se systémem Microsoft Windows XP. Potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte na tlačítko Dokončit a potom na tlačítko Zavřít.

Konfigurace služby Fax

Chcete-li nakonfigurovat funkce faxování v systému Windows XP, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položky Příslušenství, Komunikace a Fax. Potom klepněte na příkaz Konzola služby Fax.

  Spustí se Průvodce konfigurací služby Fax.
 2. Klepněte na tlačítko Další, zadejte informace, které chcete, aby se zobrazily na titulních stránkách faxových zpráv, a potom klepněte na tlačítko Další.
 3. V seznamu Vyberte faxové zařízení klepněte na modem, který chcete používat.
 4. Pokud chcete zakázat odesílání faxů z tohoto počítače, zrušte klepnutím zaškrtnutí políčka Povolit odesílání.

  Poznámka: Políčko Povolit odesílání je ve výchozím nastavení zaškrtnuto.
 5. Pokud chcete nastavit, aby bylo možné v počítači přijímat faxové zprávy, zaškrtněte políčko Povolit přijímání.

  Poznámka: Jestliže je toto políčko zaškrtnuto, můžete v případě, že nechcete, aby počítač faxy přijímal automaticky, zvolit přepínač Přijmout ručně. Ve výchozím nastavení je povolen automatický příjem.
 6. Klepněte na tlačítko Další.
 7. Do pole ID volající stanice (TSID) zadejte ID volající stanice, které chcete používat.

  Poznámka: ID volající stanice je v některých oblastech povinné. Tyto identifikační informace se obvykle zobrazují v oblasti záhlaví faxové zprávy, která vám bude doručena. Pomáhají identifikovat faxový přístroj, ze kterého byla faxová zpráva odeslána. Součástí těchto informací je obvykle číslo faxu odesílatele a název společnosti.
 8. Klepněte na tlačítko Další.
 9. Do pole ID volané stanice (CSID) zadejte požadované ID volané stanice.

  Poznámka: ID volané stanice, které sem zadáte, se zobrazí ve faxovém zařízení, odkud byla faxová zpráva odeslána. Toto číslo umožňuje ověřit, zda faxovou zprávu odesíláte správnému příjemci.
 10. Klepněte na tlačítko Další.
 11. Pokud chcete, aby byly všechny přijaté faxy automaticky vytištěny, zaškrtněte políčko Vytisknout zde. Jestliže toto políčko zaškrtnete, můžete vybrat konkrétní tiskárnu, na které bude možné tisknout přijímané faxové zprávy.
 12. Pokud chcete nastavit, aby se vytvářely archivované kopie faxových zpráv, zaškrtněte klepnutím políčko Uložit kopii do složky. Po zaškrtnutí tohoto políčka můžete zadat umístění pro ukládání kopií faxových zpráv.
 13. Klepněte na tlačítko Další.
 14. Potvrďte nastavení konfigurace v seznamu Souhrn konfigurace a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce konfigurací služby Fax je ukončen a otevře se okno Konzola služby Fax. Počítač je nyní nakonfigurován na odesílání a příjem faxů.

Změna konfigurace služby Fax

Z okna Konzola služby Fax lze spustit Průvodce konfigurací služby Fax. Chcete-li spustit Průvodce konfigurací služby Fax, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a na položky Příslušenství, Komunikace a Fax a potom klepněte na položku Konzola služby Fax.
 2. V Konzole služby Fax klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Konfigurovat službu Fax. Tím spustíte Průvodce konfigurací služby Fax.

Odkazy

Další informace o tom, jak přijímat faxy, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306662 Jak přijímat faxy v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o tom, jak faxem odesílat dokumenty nebo obrázky naskenované do počítače, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306663 Jak faxem odesílat naskenované dokumenty nebo obrázky v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 306550 - Poslední aktualizace: 6. června 2013 - Revize: 4.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbhowtomaster KB306550

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com