วิธีการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน โดยการใช้บริการเทอร์มินัลที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306622 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน โดยใช้บริการเทอร์มินัลที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์

ภาพรวม

คุณต้องเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานก่อนที่คุณสามารถออกใบอนุญาตไปยังไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล เมื่อคุณเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน Microsoft ให้เซิร์ฟเวอร์กับใบรับรองดิจิทัลที่ validates ความเป็นเจ้าของและข้อมูลเฉพาะตัวของเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ใบรับรองนี้ เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานสามารถทำให้ธุรกรรมที่ตามมากับ Microsoft และได้รับสิทธิ์การใช้งานไคลเอนต์สำหรับเซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลของคุณ บทความนี้อธิบายวิธีการเรียกใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บริการเทอร์มินัลใน Windows 2000 Server หรือ Windows 2000 Advanced เซิร์ฟเวอร์ คอมโพเนนต์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บริการเทอร์มินัลต้องติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว

คุณสามารถเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน โดยใช้วิธีที่แตกต่างกันสี่ใด ๆ:
 • มีอินเทอร์เน็ต
 • มีเวิลด์ไวด์เว็บ
 • เกี่ยวกับโทรสาร
 • ด้วยการโทรศัพท์
แต่ละวิธีการเหล่านี้ต้องเริ่มการทำงานของคอนโซลในหน้าต่างการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บริการเทอร์มินัล เมื่อต้องการเริ่มการทำงานคอนโซล คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบชี้ไปที่รายการบริการเทอร์มินัลแล้ว คลิกบริการเทอร์มินัลที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์.

หากคุณไม่สามารถค้นหาเครื่องมือการจัดการ โดยใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้ ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อค้นหาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บริการเทอร์มินัลใน'แผงควบคุม':
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกเครื่องมือการดูแลระบบ.
 3. คลิกสินค้าที่ให้บริการเทอร์มินัล.
 4. คลิกสองครั้งบริการเทอร์มินัลที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์.

การเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานทางอินเทอร์เน็ต

 1. เปิดหน้าต่างบริการเทอร์มินัลที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 2. ในคอนโซลทรี คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่คุณต้อง การเปิดใช้งาน แล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 3. ในวิธีการเชื่อมต่อคลิกInternetแล้ว คลิกถัดไป.
 4. ในโปรแกรมที่อนุญาตคลิกโปรแกรมที่คุณได้ซื้อสิทธิ์การใช้งานภายใต้ และจากนั้น คลิกถัดไป.
 5. บนเพจการหลายถัดไป ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ Microsoft เพื่อส่งการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ PIN แล้ว คลิกถัดไป. ข้อมูลการเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณถูกส่งไปยัง Microsoft หลังจากที่มีการประมวลผลการร้องขอของคุณ Microsoft ส่งข้อความอีเมล์ที่ประกอบด้วยการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของคุณ PIN
 6. ในการดำเนินการดำเนินการเลือกว่า คุณต้องการให้เสร็จสมบูรณ์กระบวนการในทันที เลื่อนออกไปเสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะมาถึง PIN ของคุณ หรือเริ่มกระบวนการเปิดใช้งาน และคลิกถัดไป.
 7. ในการเปิดใช้งาน PINพิมพ์ PIN ที่คุณได้รับจาก Microsoft และจากนั้น คลิกถัดไป. มีการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ โดยใช้ใบรับรองการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้::
  • เมื่อต้องการติดตั้งไคลเอนต์สิทธิ์การใช้งานคีย์ pack สำหรับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณในขณะนี้ คลิกถัดไป.
  • การติดตั้งชุดคีย์ในภายหลัง ยกเลิกเลือกนั้นการติดตั้งสิทธิ์การใช้งานในขณะนี้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.

การเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานกับเวิลด์ไวด์เว็บ

 1. เริ่มต้นเทอร์มินัลบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 2. ในคอนโซลทรี คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่คุณต้อง การเปิดใช้งาน แล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 3. ในวิธีการเชื่อมต่อคลิกเวิลด์ไวด์เว็บแล้ว คลิกถัดไป.
 4. เชื่อมต่อกับเทอร์มินัลบริการเว็บไซต์ที่จะแสดง คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังไซต์นี้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หลังจากที่คุณให้ข้อมูลที่จำเป็น คุณได้รับรหัสของเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ
 5. ในการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานพิมพ์ ID ของเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานในตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม และจากนั้น คลิกถัดไป. มีการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้::
  • เมื่อต้องการติดตั้งไคลเอนต์สิทธิ์การใช้งานคีย์ pack สำหรับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณในขณะนี้ คลิกถัดไป.
  • การติดตั้งชุดคีย์ในภายหลัง ยกเลิกเลือกนั้นการติดตั้งสิทธิ์การใช้งานในขณะนี้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.

การเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานกับโทรสาร

 1. เริ่มต้นเทอร์มินัลบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 2. ในคอนโซลทรี คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่คุณต้อง การเปิดใช้งาน แล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 3. ในวิธีการเชื่อมต่อคลิกโทรสาร:แล้ว คลิกถัดไป.
 4. ในเลือกประเทศ/ภูมิภาคคลิประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และถัดไป.
 5. บนหน้าสองสามถัดมา พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ คุณมีตัวเลือกการติดตั้งไคลเอนต์สิทธิ์การใช้งานคีย์ pack สำหรับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณในเวลาเดียวกันที่คุณเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์
 6. คลิกการพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์แบบฟอร์มการร้องขอการเปิดใช้งานเสร็จสมบูรณ์ และส่งโทรสารไปยัง Microsoft โดยใช้หมายเลขโทรสารที่แสดงบนแบบฟอร์ม Microsoft จะส่งคุณโทรสารที่ประกอบด้วยรหัสของเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์กระบวนการ
 7. พิมพ์หมายเลขของเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานในพื้นที่ที่อยู่ในหน้าจอ "เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน" และจากนั้น คลิกถัดไป. มีการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ

การเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน ด้วยการโทรศัพท์

 1. เริ่มต้นเทอร์มินัลบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 2. ในคอนโซลทรี คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่คุณต้อง การเปิดใช้งาน แล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 3. ในวิธีการเชื่อมต่อคลิกโทรศัพท์:แล้ว คลิกถัดไป.
 4. ในเลือกประเทศ/ภูมิภาคคลิประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และถัดไปแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อเรียกใช้
 5. โทรถึงลูกค้า Support Center (CSC) และกำหนดหมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ของคุณตามที่แสดงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานการตั้งค่าการแทน คุณจะยังจะต้องใส่ชื่อของคุณ ชื่อขององค์กรของคุณ และชนิดของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ CSC การประมวลผลการร้องขอของคุณเพื่อที่เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน และสร้างรหัสเฉพาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ
 6. พิมพ์รหัสเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ โดยพนักงานในช่องว่าง ที่ให้มา แล้ว คลิกถัดไป. มีการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้::
  • เมื่อต้องการติดตั้งไคลเอนต์สิทธิ์การใช้งานคีย์ pack สำหรับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณในขณะนี้ คลิกถัดไป.
  • การติดตั้งชุดคีย์ในภายหลัง ยกเลิกเลือกนั้นการติดตั้งสิทธิ์การใช้งานในขณะนี้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.

การแก้ไขปัญหา

 • หลังจากที่มีการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน มันมีตัวลงทะเบียนสำหรับใบอนุญาตของไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล ในขณะที่คุณกำลังรอดำเนินการขั้นตอนการเปิดใช้งาน เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานคุณสามารถออกสิทธิ์การใช้งานชั่วคราวสำหรับเครื่องไคลเอนต์ที่อนุญาตให้ใช้เซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลสำหรับเกิน 90 วัน
 • ตรวจสอบว่า ที่อยู่อีเมลของคุณให้ถูกต้อง
 • คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวช่วยสร้างการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เช่นวิธีและบริษัทข้อมูลการเชื่อมต่อที่คุณตั้งค่าในระหว่างกระบวนการเปิดใช้งาน ในภายหลังข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306566วิธีการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล โดยการใช้ในไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลใน Windows 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน และการติดตั้งไคลเอนต์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
237811วิธีการเปิดใช้งานเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริการและการติดตั้ง cal น้อยเกินไปยังอินเทอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์การรักษาความปลอดภัย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306561วิธีการรักษาความปลอดภัยการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์กับบริการเทอร์มินัล
306573วิธีการเชื่อมต่อไคลเอนต์กับเทอร์มินัลบริการโดยใช้ตัวจัดการการเชื่อมต่อไคลเอนต์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งาน หรือเปิดการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใหม่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306578วิธีการปิดเรียกใช้ หรือบริการเทอร์มินัลที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่เปิดใช้งานใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306622 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB306622 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306622

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com