Article ID: 306759 - View products that this article applies to.

כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה עבור Windows, ודא שבמחשב שלך פועלת מערכת Windows XP עם Service Pack 3 ?(SP3). לקבלת מידע נוסף, בקר בדף אינטרנט זה של Microsoft: התמיכה מסתיימת עבור חלק מהגירסאות של Windows

הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לשנות את היציאה דרכה מאזין שולחן העבודה המרוחק.

הערה יישום הלקוח של חיבור שולחן העבודה המרוחק עבור Mac תומך רק ביציאה 3389, שהיא יציאת ברירת המחדל.

מידע נוסף


באפשרותך להשתמש בתכונה 'שולחן העבודה המרוחק' במערכת Microsoft Windows XP Professional כדי להתחבר למחשב שלך ממחשב מרוחק אחר.

אזהרה התכונה 'סיוע מרחוק' במערכת Microsoft Windows XP עלולה שלא לפעול כהלכה לאחר שינוי יציאת ההאזנה.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307711 קובץ ההזמנה של התכונה 'סיוע מרחוק' אינו מכיל את מספר היציאה הנכון


כדי שאנו נשנה עבורך את היציאה לה מאזין שולחן העבודה המרוחק, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.


תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50595


הערות
 • הקלד מספר יציאה שלם חדש בין 1025 ל- 65535 במהלך ההתקנה של החבילה. ודא שמספר היציאה החדש אינו בשימוש של יישום אחר.
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי לשנות את היציאה דרכה מאזין שולחן העבודה המרוחק, בצע את הפעולות הבאות.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
 1. הפעל את עורך הרישום.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
 3. בתפריט עריכה, לחץ על שנה ולאחר מכן לחץ על עשרוני.
 4. הקלד את מספר היציאה החדש, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. צא מעורך הרישום.
 6. הפעל מחדש את המחשב.
הערה בעת ניסיון להתחבר למחשב זה באמצעות החיבור לשולחן העבודה המרוחק, עליך להקליד את מספר היציאה החדש. ייתכן שיהיה עליך להגדיר את חומת האש לאפשר את מספר היציאה החדש לפני שתתחבר למחשב זה באמצעות חיבור שולחן העבודה המרוחק.
304304 כיצד להגדיר את יישום הלקוח 'שולחן עבודה מרוחק' כך שיתחבר ליציאה מסוימת בעת שימוש במערכת Windows XP

האם הפתרון פתר את הבעיה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.

מאפיינים

Article ID: 306759 - Last Review: יום שני 26 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Remote Desktop Connection for Macintosh
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
מילות מפתח 
kbregistry kbsyssettings kbenv kbhowto kbnetwork kbfixme kbmsifixme KB306759

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com