Straipsnio ID: 306759 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite toliau gauti sistemos ?Windows? saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos rasite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip pakeisti nuotolinio darbalaukio klausom? prievad?.

Pastaba: Mac skirtas nuotolinio darbalaukio ry?io klientas palaiko tik 3389 prievad?. 3389 yra numatytasis prievadas.

DAUGIAU INFORMACIJOS


Nuotolinio darbalaukio priemon? galite naudoti Microsoft Windows XP Professional sistemoje, kai norite prie savo kompiuterio prisijungti i? kito nuotolinio kompiuterio.

?sp?jimas: nuotolin?s pagalbos priemon? Microsoft Windows XP sistemoje gali veikti netinkamai, jei pakeisite klausymosi prievad?.

Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
307711 Nuotolin?s pagalbos kvie?iamojoje rinkmenoje n?ra teisingo prievado numerio


Jei norite, kad nuotolinio darbalaukio klausom? prievad? pakeistume u? jus, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50595


Pastabos
 • Paketo diegimo metu ?veskite nauj?j? prievado numer? (sveik?j? skai?i?) nuo 1025 iki 65535. ?sitikinkite, ar naujojo prievado numerio nenaudoja kita taikomoji programa.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Jei norite pakeisti nuotolinio darbalaukio klausom? prievad?, atlikite ?iuos veiksmus.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
 1. Paleiskite registro rengykl?.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? antrin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
 3. Meniu Redaguoti spustel?kite Modifikuoti, tada spustel?kite De?imtainis.
 4. ?veskite nauj? prievado numer? ir spustel?kite Gerai.
 5. Baikite darb? su registro rengykle.
 6. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Pastaba: kai bandote jungtis prie ?io kompiuterio naudodami nuotolinio darbalaukio ry??, turite ?vesti nauj? prievad?. Galb?t nustat?te taip, kad u?karda leist? nauj?j? prievado numer? prie? jungiantis prie ?io kompiuterio naudojant nuotolinio darbalaukio ry??.
304304 Kaip konfig?ruoti nuotolinio darbalaukio klient?, kad naudodami Windows XP gal?tum?te jungtis prie tam tikro prievado

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 306759 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 26 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Remote Desktop Connection, skirtas Macintosh
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
Rakta?od?iai: 
kbregistry kbsyssettings kbenv kbhowto kbnetwork kbfixme kbmsifixme KB306759

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com