Klávesové zkratky aplikace Internet Explorer

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 306832 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

V tomto článku jsou uvedeny klávesové zkratky pro aplikaci Internet Explorer 5.5.

Další informace

Klávesové zkratky se používají k zobrazení a prohlížení webových stránek, náhledu stránek před tiskem, práci s polem Adresa, práci s Oblíbenými položkami a k úpravě textu.

Zobrazení a prohlížení webových stránek s použitím klávesových zkratek

Zobrazení a prohlížení webových stránek pomocí klávesových zkratek:
Prováděná akce            Klávesová zkratka
----------------------------------------------------------------------
Zobrazit nápovědu aplikace Internet   F1
Explorer nebo zobrazit kontextovou 
nápovědu o položce v dialogovém okně

Přepnout mezi celou obrazovkou a jinými   F11
pohledy prohlížeče

Pohyb vpřed přes položky na    TAB 
webové stránce, pole adresy, nebo 
pole odkazů

Pohyb přes položky na webové stránce,   SHIFT+TAB
pole adres nebo pole odkazů

Jít na domovskou stránku            ALT+HOME

Jít na další stránku            ALT+ŠIPKA VPRAVO

Jít na předchozí stránku          ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Zobrazit nabídku zkratek pro odkazy   SHIFT+F10

Pohyb vpřed mezi rámci             CTRL+TAB nebo F6

Pohyb zpět mezi rámci             SHIFT+CTRL+TAB

Posun směrem k začátku             ŠIPKA NAHORU
dokumentu 

Posun směrem ke konci dokumentu        ŠIPKA DOLŮ

Posun k začátku                PAGE UP
dokumentu po větších krocích

Posun ke konci dokumentu           PAGE DOWN
po větších krocích

Skok na začátek dokumentu          HOME

Skok na konec dokumentu          END

Vyhledat na této stránce       CTRL+F

Obnovit aktuální webovou stránku      F5 nebo CTRL+R

Obnovit aktuální stránku, i když         CTRL+F5
je časové razítko pro webovou a 
lokální verzi stejné 

Zastavit stahování stránky          ESC

Jít na novou adresu            CTRL+O nebo CTRL+L

Otevřít nové okno               CTRL+N

Zavřít aktuální okno             CTRL+W

Uložit aktuální stránku           CTRL+S

Tisk aktuální stránky nebo aktivního rámce CTRL+P

Aktivuje vybraný odkaz         ENTER

Otevřít panel Hledat             CTRL+E

Otevřít panel Oblíbené položky     CTRL+I

Otevřít panel Historie           CTRL+H

V panelech Historie nebo Oblíbené   CTRL+klepnout
otevřít více adresářů
					

Zobrazení náhledu tisku pomocí klávesových zkratek

Chcete-li zobrazit náhled tisku webové stránky pomocí klávesových zkratek:
Prováděná akce            Klávesová zkratka
----------------------------------------------------------
Nastavení možností tisku a tisku stránky ALT+P

Změnit papír, záhlaví a zápatí,         ALT+U
orientaci a okraje stránky

Zobrazení první stránky k tisku        ALT+HOME

Zobrazení předchozí stránky k tisku       ALT+ŠIPKA VLEVO

Napište číslo stránky, které           ALT+A
chcete zobrazit

Zobrazit další stránku k tisku         ALT+ŠIPKA VPRAVO

Zobrazit poslední stránku k tisku        ALT+END

Oddálit                   ALT+MINUS

Přiblížit                  ALT+PLUS

Zobrazit seznam zvětšení v procentech  ALT+Z

Zavřít náhled tisku             ALT+C

					

Ovládání pole adresy pomocí klávesových zkratek

Chcete-li ovládat pole Adresa pomocí klávesových zkratek:
Prováděná akce           Klávesová zkratka
-----------------------------------------------------------
Vybrat text v poli Adresa          ALT+D

Zobrazit seznam adres, které byly     F4
zadány

Pokud v poli adresy posunete kurzor      CTRL+ŠIPKA VLEVO
doleva k další logické mezeře v 
adrese (tečka nebo lomítko)

Pokud v poli adresy posunete kurzor      CTRL+ŠIPKA VPRAVO
doprava k další logické mezeře v 
adrese (tečka nebo lomítko)

Přidat "www." na začátek a ".com"     CTRL+ENTER
na konec zadaného textu 
v poli Adresa

Pohyb vpřed skrze seznam         ŠIPKA NAHORU
odpovídajících položek funkce automatického dokončování

Pohyb zpět skrze seznam         ŠIPKA DOLŮ
odpovídajících položek funkce automatického dokončování
					

Práce s Oblíbenými položkami pomocí klávesových zkratek

Chcete-li pracovat s Oblíbenými položkami pomocí klávesových zkratek:
Prováděná akce            Klávesová zkratka
---------------------------------------------------------
Přidat aktuální stránku k Oblíbeným    CTRL+D

Otevřít dialogové okno Uspořádat oblíbené položky  CTRL+B 

Pohyb nahoru vybranými položkami v    ALT+ŠIPKA NAHORU
seznamu Oblíbených v dialogovém okně 
Uspořádat oblíbené

Pohyb dolů vybranými položkami      ALT+ŠIPKA DOLŮ
v seznamu Oblíbených v dialogovém okně 
Uspořádat oblíbené
					

Úprava textu pomocí klávesových zkratek

Chcete-li upravit text pomocí klávesových zkratek:
Prováděná akce            Klávesová zkratka
--------------------------------------------------------
Odebrat vybrané položky a kopírovat je        CTRL+X
do schránky

Kopírovat vybrané položky do schránky    CTRL+C

Vložit obsah schránky na            CTRL+V
vybrané místo

Vybrat všechny položky na aktuální webové stránce CTRL+A
					

Vlastnosti

ID článku: 306832 - Poslední aktualizace: 10. dubna 2007 - Revize: 2.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
Klíčová slova: 
kbenv kbinfo KB306832
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com