קיצורי מקשים עבור Internet Explorer

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 306832 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור Internet Explorer 5.5.

מידע נוסף

באפשרותך להשתמש במקשי קיצור כדי להציג דפי אינטרנט, לסייר בדפי אינטרנט, להציג דפים לפני הדפסתם, להשתמש בתיבה 'כתובת', לעבוד עם המועדפים או לערוך.

כיצד להציג דפי אינטרנט ולסייר בהם בעזרת מקשי קיצור

כדי להציג דפי אינטרנט ולסייר בהם בעזרת מקשי קיצור:
כדי                       הקש על מקש
-----------------------------------------------------------
להציג את העזרה של Internet Explorer או כדי   F1
להציג עזרה תלוית הקשר על פריט
בתיבת דו-שיח

לעבור בין מסך מלא ובין תצוגות          F11
אחרות בדפדפן

לעבור קדימה בין פריטים בדף           TAB 
אינטרנט, בתיבה 'כתובת' או
בתיבה 'קישורים'

לעבור בין פריטים בדף אינטרנט,          SHIFT+TAB
בתיבה 'כתובת' או בתיבה 'קישורים'

לעבור לדף הבית                 ALT+HOME

לעבור לדף הבא                  ALT+חץ ימינה

לעבור לדף הקודם                 ALT+חץ שמאלה או BACKSPACE

להציג תפריט קיצור לקישור            SHIFT+F10

לעבור קדימה בין מסגרות             CTRL+TAB או F6

לעבור אחורה בין מסגרות             SHIFT+CTRL+TAB

לגלול לעבר התחלת                חץ למעלה
המסמך

לגלול לעבר סוף המסמך              חץ למטה

לגלול לעבר התחלת                PAGE UP
המסמך במרווחים גדולים יותר

לגלול לעבר סוף המסמך              PAGE DOWN
במרווחים גדולים יותר

לעבור להתחלת המסמך               HOME

לעבור לסוף המסמך                END

לבצע חיפוש בדף זה                CTRL+F

לרענן את דף האינטרנט הנוכחי           F5 או CTRL+R

לרענן את דף האינטרנט הנוכחי, אפילו אם      CTRL+F5
חותמת הזמן של גירסת האינטרנט
וחותמת הזמן של הגירסה המאוחסנת במחשבך זהות

לעצור את הורדת הדף               ESC

לעבור למיקום חדש                CTRL+O או CTRL+L

לפתוח חלון חדש                 CTRL+N

לסגור את החלון הנוכחי              CTRL+W

לשמור את הדף הנוכחי               CTRL+S

להדפיס את הדף הנוכחי או את המסגרת הפעילה    CTRL+P

להפעיל קישור שנבחר               ENTER

לפתוח את התיבה 'חיפוש'             CTRL+E

לפתוח את התיבה 'מועדפים'            CTRL+I

לפתוח את התיבה 'היסטוריה'            CTRL+H

בתיבות 'היסטוריה' או 'מועדפים',         CTRL+לחיצה
לפתוח ריבוי תיקיות
					

כיצד להציג לפני הדפסה בעזרת מקשי קיצור

כדי להציג לפני הדפסה בעזרת מקשי קיצור:
כדי                         הקש על מקש
---------------------------------------------------------------
להגדיר אפשרויות הדפסה ולהדפיס את הדף        ALT+P

לשנות את הנייר, הכותרות העליונות והתחתונות,     ALT+U
כיוון הדף ושולי הדף

להציג את הדף הראשון להדפסה             ALT+HOME

להציג את הדף הקודם להדפסה              ALT+חץ שמאלה

להקליד את מספר הדף שברצונך             ALT+A
להציג

להציג את הדף הבא להדפסה               ALT+חץ ימינה

להציג את הדף האחרון להדפסה             ALT+END

להקטין את התצוגה                  ALT+MINUS

להגדיל את התצוגה                  ALT+PLUS

להציג רשימה של אחוזי גודל תצוגה           ALT+Z

לסגור את התצוגה המקדימה להדפסה           ALT+C

					

כיצד להשתמש בתיבה 'כתובת' בעזרת מקשי קיצור

כדי להשתמש בתיבה כתובת בעזרת מקשי קיצור:
כדי                         הקש על מקש
---------------------------------------------------------------
לבחור את הטקסט בתיבה 'כתובת'            ALT+D

להציג רשימת כתובות                 F4
שהוקלדו 

כאשר נמצאים בתיבה 'כתובת', להעביר את הסמן      CTRL+חץ שמאלה
שמאלה, למעבר הלוגי הבא
בכתובת (נקודה או לוכסן)

כאשר נמצאים בתיבה 'כתובת', להעביר את הסמן      CTRL+חץ ימינה
ימינה, למעבר הלוגי הבא
בכתובת (נקודה או לוכסן)

להוסיף ?"www.?"? לתחילת הטקסט המוקלד ו-?"?.com"??     CTRL+ENTER
לסוף הטקסט המוקלד
בתיבה 'כתובת'

לעבור קדימה ברשימה של                חץ למעלה
התאמות ההשלמה האוטומטית

לעבור אחורה ברשימה של                חץ למטה
התאמות ההשלמה האוטומטית
					

כיצד לעבוד עם 'מועדפים' בעזרת מקשי קיצור

כדי לעבוד עם 'מועדפים' בעזרת מקשי קיצור:
כדי                         הקש על מקש
---------------------------------------------------------------
להוסיף את הדף הנוכחי לרשימת המועדפים שלך      CTRL+D

לפתוח את תיבת הדו-שיח 'סידור מועדפים'        CTRL+B

להעביר פריט שנבחר למעלה ברשימת           ALT+חץ למעלה
המועדפים בתיבת הדו-שיח
'סידור מועדפים'

להעביר פריט שנבחר למטה ברשימת            ALT+חץ למטה
המועדפים בתיבת הדו-שיח
'סידור מועדפים'
					

כיצד לערוך בעזרת מקשי קיצור

כדי לערוך בעזרת מקשי קיצור:
כדי                        הקש על מקש
--------------------------------------------------------------
להסיר את הפריטים שנבחרו ולהעתיק אותם        CTRL+X
ללוח

להעתיק את הפריטים שנבחרו ללוח           CTRL+C

להוסיף את תוכן הלוח                CTRL+V
במיקום שנבחר

לבחור את כל הפריטים בדף האינטרנט הנוכחי      CTRL+A
					

מאפיינים

Article ID: 306832 - Last Review: יום רביעי 06 דצמבר 2006 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
מילות מפתח 
kbenv kbinfo KB306832
כתב ויתור על תוכן מאמר שבוטל
מאמר זה נכתב על אודות מוצרים ש-Microsoft כבר אינה תומכת בהם. לפיכך, המאמר מוצע "כפי שהוא", ולא יעודכן עוד בעתיד.

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com