Skróty klawiaturowe programu Internet Explorer

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 306832 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Artykuł zawiera listę klawiszy skrótów klawiaturowych programu Internet Explorer 5.5.

Więcej informacji

Klawiszy skrótów można używać do wyświetlania i eksplorowania stron sieci Web, wyświetlania podglądu stron przed ich wydrukowaniem, używania pola Adres, pracy z ulubionymi oraz edycji.

Jak wyświetlać i eksplorować strony sieci Web za pomocą klawiszy skrótów

Wyświetlanie i eksplorowanie stron sieci Web za pomocą klawiszy skrótów:
Czynność                      Klawisze
------------------------------------------------------------------------------------
Wyświetlenie Pomocy programu Internet Explorer   F1
lub wyświetlenie zawartości Pomocy dotyczącej 
elementu w oknie dialogowym

Przełączenie między trybem pełnoekranowym      F11
a innym widokiem w przeglądarce

Przejście do przodu między elementami        TAB 
na stronie sieci Web, w polu Adres 
lub w polu Łącza

Przejście między elementami na stronie sieci Web,  SHIFT+TAB
w polu Adres lub w polu Łącza

Przejście na stronę główną             ALT+HOME
 
Przejście na następną stronę            ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przejście na poprzednią stronę           ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Wyświetlenie menu skrótów dla łącza         SHIFT+F10

Przejście do przodu między ramkami         CTRL+TAB lub F6

Przejście do tyłu między ramkami          SHIFT+CTRL+TAB

Przewinięcie w kierunku początku          STRZAŁKA W GÓRĘ
dokumentu 

Przewinięcie w kierunku końca dokumentu       STRZAŁKA W DÓŁ

Przewinięcie w kierunku początku          PAGE UP
dokumentu o całą stronę

Przewinięcie w kierunku końca dokumentu       PAGE DOWN
o całą stronę

Przejście na początek dokumentu           HOME

Przejście na koniec dokumentu            END

Znajdowanie tekstu na danej stronie         CTRL+F

Odświeżenie bieżącej strony sieci Web        F5 lub CTRL+R

Odświeżenie bieżącej strony sieci Web, nawet jeśli CTRL+F5
znaczniki czasu dla wersji w sieci Web 
i wersji przechowywanej lokalnie są takie same 

Zatrzymanie pobierania strony            ESC

Przejście do nowej lokalizacji           CTRL+O lub CTRL+L

Otwarcie nowego okna                CTRL+N

Zamknięcie bieżącego okna              CTRL+W

Zapisanie bieżącej strony              CTRL+S

Wydrukowanie bieżącej strony lub aktywnej ramki   CTRL+P

Uaktywnienie zaznaczonego łącza           ENTER

Otwarcie pola Wyszukaj               CTRL+E

Otwarcie pola Ulubione               CTRL+I

Otwarcie pola Historia               CTRL+H

W polu Historia lub Ulubione:            CTRL+kliknięcie
otwarcie wielu folderów
					

Jak wydrukować podgląd za pomocą klawiszy skrótów

Drukowanie podglądu stron sieci Web za pomocą klawiszy skrótów:
Czynność                        Klawisze
----------------------------------------------------------------------------
Ustawienie opcji drukowania i wydrukowanie strony    ALT+P

Zmiana papieru, nagłówków i stopek,           ALT+U
orientacji oraz marginesów danej strony

Wyświetlenie pierwszej strony do wydrukowania      ALT+HOME

Wyświetlenie poprzedniej strony do wydrukowania     ALT+STRZAŁKA W LEWO

Wpisanie numeru strony, która ma zostać         ALT+A
wyświetlona

Wyświetlenie następnej strony do wydrukowania      ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Wyświetlenie ostatniej strony do wydrukowania      ALT+END

Pomniejszenie                      ALT+MINUS

Powiększenie                      ALT+PLUS

Wyświetlenie listy procentów powiększenia        ALT+Z

Zamknięcie podglądu wydruku               ALT+C

					

Jak używać pola Adres za pomocą klawiszy skrótów

Używanie pola Adres za pomocą klawiszy skrótów:
Czynność                        Klawisze
----------------------------------------------------------------------------
Zaznaczenie tekstu w polu Adres            ALT+D

Wyświetlenie listy adresów               F4
wpisanych przez użytkownika

W polu Adres: przeniesienie kursora          CTRL+STRZAŁKA W LEWO
w lewo do następnego logicznego podziału 
w adresie (kropki lub ukośnika)

W polu Adres: przeniesienie kursora          CTRL+STRZAŁKA W PRAWO
w prawo do następnego logicznego podziału 
w adresie (kropki lub ukośnika)

Dodanie „www.” na początku i „.com”          CTRL+ENTER
na końcu tekstu wpisywanego 
w polu Adres

Przejście do przodu na liście             STRZAŁKA W GÓRĘ
dopasowań Autouzupełniania

Przejście do tyłu na liście              STRZAŁKA W DÓŁ
dopasowań Autouzupełniania
					

Jak pracować z ulubionymi za pomocą klawiszy skrótów

Praca z ulubionymi za pomocą klawiszy skrótów:
Czynność                        Klawisze
----------------------------------------------------------------------------
Dodanie bieżącej strony do ulubionych         CTRL+D

Otwarcie okna dialogowego Organizowanie ulubionych   CTRL+B

Przeniesienie zaznaczonego elementu w górę na liście  ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ
ulubionych w oknie dialogowym 
Organizowanie ulubionych

Przeniesienie zaznaczonego elementu w dół na liście  ALT+STRZAŁKA W DÓŁ
ulubionych w oknie dialogowym 
Organizowanie ulubionych
					

Jak edytować za pomocą klawiszy skrótów

Edycja za pomocą klawiszy skrótów:
Czynność                        Klawisze
----------------------------------------------------------------------------
Usunięcie zaznaczonych elementów i ich skopiowanie   CTRL+X
do Schowka

Skopiowanie zaznaczonych elementów do Schowka     CTRL+C

Wstawienie zawartości Schowka             CTRL+V
w wybranej lokalizacji

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej      CTRL+A
stronie sieci Web
					

Właściwości

Numer ID artykułu: 306832 - Ostatnia weryfikacja: 22 maja 2006 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
Słowa kluczowe: 
kbenv kbinfo KB306832
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com