หมายเหตุของรุ่นสำหรับการติดตั้ง Windows XP 64-บิต Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306856 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

หมายเหตุของรุ่นสำหรับโปรแกรมติดตั้ง
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition

(c) 2001 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์

เมื่อต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเลือกต่าง ๆ ใน Windows XP Setup Wizard รวมกับเอกสารนี้ จะแนะนำคุณผ่านทางเลือกของคุณ และแสดงวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่าย
สิ่งสำคัญ:ก่อนที่คุณเริ่มต้น อ่านแฟ้ม Read1st.txt บนซีดี Windows XP 64-บิต Edition แฟ้มนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการแบ่งล่าช้าที่ไม่ใช้งานในเวลาของการเผยแพร่ การรวมถึงหมายเหตุ preinstallation สำคัญเพื่อความสำเร็จของการติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows XP 64-บิต Edition อ่านส่วนนี้เพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่ำสุด และคุณมีข้อมูลที่คุณจะต้องใช้ในระหว่างการติดตั้ง

ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์

ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำดังต่อไปนี้:
733 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) กิกะไบต์ microprocessor1 ที่ใช้ Itanium ของ Intel (GB) ของ RAM (ต่ำสุด) 6 กิของเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ (ต่ำสุด) สำหรับจอภาพ SetupVGA หรือ betterKeyboardMouse หรือไดรฟ์ deviceCD รอมชี้ที่เข้ากันได้
สำหรับการติดตั้งเครือข่าย:

windows XP เข้ากันได้กับเครือข่ายการ์ดเชื่อมต่อการ์ดและ cableAccess การแชร์เครือข่ายที่ประกอบด้วยแฟ้มการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ความที่เข้ากันได้

ติดตั้ง windows XP ตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และรายงานข้อขัดแย้งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณควรพิจารณาว่า ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ไม่เข้ากันได้กับ Windows XP 64-บิต Edition ก่อนที่คุณเริ่มการติดตั้ง นี่คือสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้การ์ดแสดงผล high-end สำหรับสีกราฟิกสามมิติ หรือถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่ไม่ใช่ ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำที่ระบุไว้ในส่วนก่อนหน้า

คุณสามารถดูฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการ (HCL) ที่เว็บไซต์ของ Microsoft:http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
สิ่งสำคัญ:windows XP 64-บิต Edition สนับสนุนอุปกรณ์การใช้งานเหล่านั้นอยู่ในรายชื่อ HCL เท่านั้น หากฮาร์ดแวร์ของคุณไม่ได้อยู่ในรายการนี้ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ และสอบถามถ้า ไม่มีไดรเวอร์ของ Windows XP 64-บิต Edition สำหรับคอมโพเนนต์
ในระหว่างการเซ็ตอัพ คุณสามารถใช้การปรับปรุงแบบไดนามิกเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้รับแฟ้มการติดตั้งล่าสุดสำหรับ Windows XP 64-บิต Edition

การขอรับข้อมูลเครือข่าย

ขั้นแรกคือการ ตัดสินใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณจะเข้าร่วมโดเมนหรือ workgroup ถ้าคุณไม่ทราบว่าตัวเลือกใดให้เลือก หรือถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย เลือกตัวเลือกของเวิร์กกรุ๊ป (คุณสามารถเข้าร่วมโดเมนหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP)

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย กำลังร้องขอข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนที่คุณเริ่มต้นกระบวนการเซ็ตอัพ: ชื่อของคุณ computerName ของในเวิร์กกรุ๊ปหรือ domainTCP/ที่ อยู่ IP (ถ้าเครือข่ายของคุณไม่มีเซิร์ฟเวอร์แบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP)) ไปยังการเชื่อมต่อเครือข่ายในระหว่างการติดตั้ง คุณต้องมีฮาร์ดแวร์ที่ถูกต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะต้องเชื่อมต่อ ด้วยสายเคเบิลเครือข่าย

ดิสก์ที่ต้องการแบ่งพาร์ติชันสำหรับของที่ใช้ Itanium

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ itanium มีความต้องการแบ่งพาร์ติชันเฉพาะ พาร์ติชันที่สองถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP เป็นครั้งแรกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
พาร์ติชันแรกคือ พาร์ทิชัน FAT ของ Megabytes(MB) ประมาณ 100 Called the EFI System Partition, this partition is used to store programs and information files that the Extensible Firmware Interface (EFI) uses to automatically start Windows XP.The Microsoft Reserved (MSR) partition is a 32 MB partition that allows the operating system to perform operations that require dedicated disk space, such as changing a disk from basic to dynamic.
The EFI system partition is the first partition on your hard disk and the MSR partition is the second partition. If you are using multiple hard disks, the MSR partition is the first partition on your second hard disk and all subsequent hard disks. Only one EFI system partition is necessary for a computer, and it must be on your boot drive.

For information about EFI utilities, see the documentation supplied by your computer vendor.
สิ่งสำคัญ:The recommended minimum partition size for installing Windows XP 64-Bit Edition is 6 GB.

Installing Windows XP 64-Bit Edition

Setup for Windows XP 64-Bit Edition is divided into two phases. The first phase is text-mode Setup. During this phase, Setup copies files to the computer, checks your hardware, and configures your installation. You can also choose to create multiple partitions during this phase. Your computer will restart at the end of this phase.

The second phase is GUI-mode Setup. During this phase, Setup gathers information such as regional settings, user name and password, and network information. Your computer restarts again when Setup is complete.

Installing for the First Time

Setup creates the EFI system partition and the MSR partition automatically. It is recommended that you create a single data partition of no less than 6 GB for installing the operating system.

To install Windows XP on a clean machine:
 1. Ensure that the hardware for your Itanium-based computer is set up properly and that everything is attached as it should be.
 2. Turn on your computer.
 3. Insert the Windows XP 64-Bit Edition CD into the CD-ROM drive.
 4. When prompted in the EFI Boot Manager, boot to the CD-ROM drive.

  When you see "Press any key to boot from CD-ROM...", press a key and Windows XP text-mode Setup begins.

  If the CD does not start automatically, boot to the EFI shell, select the CD-ROM drive, and type:

  setupldr

  จากนั้น กด ENTER

  หมายเหตุ::Setup can create the EFI system partition and the MSR partition automatically. If you want, you can choose to create the EFI system partition yourself, but it is recommended that you let Setup create this partition.
 5. When prompted to install Windows, determine the size of your data partition. The recommended minimum size for installing Windows XP 64-Bit Edition is 6 GB.
 6. Follow the directions that appear. Once GUI-mode setup is complete, the computer restarts automatically.

Installing an Updated Version

Installing a newer version of Windows XP 64-Bit Edition over a previous version is simple. Setup detects and installs the appropriate drivers, or it creates a report on devices that could not be upgraded, so that you can be sure your hardware and software are compatible with Windows XP 64-Bit Edition.

To update from the CD:

 1. Turn on your computer, and start Windows XP 64-Bit Edition.
 2. Insert the Windows XP 64-bit Edition update CD into your CD-ROM drive.

  If Windows automatically detects the CD, the Windows XP CD dialog box appears. Click Install Windows to start your upgrade.

  Otherwise, click Start, and then click Run. Type the following command, replacing "d", if necessary, with the letter assigned to your CD-ROM drive:

  d:\ia64\winnt32.exe
 3. กด ENTER
 4. Select Upgrade, and then click Next.
 5. Follow the instructions that appear on your screen.

Collecting User and Computer Information

Windows XP Setup helps you gather information about you and your computer. Although much of this installation process is automatic, you might need to provide information or select settings on the following pages, depending on the configuration of your computer:

Licensing Agreement. If you agree with the terms and want to continue the setup process, select the option labeled "I accept this agreement."Select Special Options. Customize the Windows XP installation, language, and accessibility settings for new installations. You can set up Windows XP to use multiple languages and regional settings.Regional Settings. Change the system and user locale settings for different regions and languages.Personalize Your Software. Type the full name of the person to whom this copy of Windows XP is licensed and, optionally, the organization.Computer Name and Administrative Password. Type a unique computer name that differs from other computer, workgroup, or domain names on your network. Windows XP Setup suggests a computer name, but you can change the name.

การตั้งค่าสร้างบัญชีผู้ดูแลในระหว่างการติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้นี้ คุณมีสิทธิ์แบบเต็มบนการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ และสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP ให้ใช้สิทธิ์ผู้ดูแลที่คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ และจัดการคอมพิวเตอร์ของคุณ ระบุรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ดูแล เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณเสมอควรกำหนดรหัสผ่านบัญชีผู้ดูแล ภายใต้ดำเนินดูแลการจำ และป้องกัน password.Date และการตั้งค่าเวลาของคุณ ตรวจสอบวันและเวลาสำหรับการเลือกภูมิภาคของคุณในโซนเวลาที่เหมาะสม และเลือกว่าคุณต้องการให้ Windows XP เพื่อปรับปรุงโดยอัตโนมัติสำหรับ daylight บันทึกการตั้งค่าการ time.Networking นอกจากว่าคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูง เลือกการตั้งค่าปกติสำหรับการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ เมื่อต้องการกำหนดไคลเอนต์เครือข่าย บริการ และโพรโทคอลด้วยตนเอง เลือก settings.Workgroup แบบกำหนดเองหรือโดเมนคอมพิวเตอร์ ในระหว่างกระบวนการเซ็ตอัพ คุณต้องร่วม workgroup หรือโดเมน สำหรับรายละเอียดในทั้งสองตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดูที่มีระบบเครือข่าย "ข้อมูล" ในส่วน 2.5 ในตัวช่วยสร้างการระบุนี้ document.Network ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย ตัวช่วยสร้างนี้พร้อมท์ให้คุณสามารถระบุผู้ใช้จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ละบุคคลที่ มีบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน

การนำเสนอข้อมูลระบบเครือข่าย

ระหว่าง หรือหลัง จากกระบวนการเซ็ตอัพ คุณจำเป็นต้องเข้าร่วม workgroup หรือโดเมน ถ้าคุณจะไม่สามารถทำบนเครือข่าย เลือกตัวเลือกการเข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ป

เข้าร่วมใน Workgroup

workgroup คือ หนึ่ง หรือหลายคอมพิวเตอร์ที่ มีชื่อ workgroup เดียวกัน (ตัวอย่างเช่น เพียร์ระหว่างเครือ) ผู้ใช้ใด ๆ สามารถเข้าร่วม workgroup โดยเพียงแค่พิมพ์ชื่อ workgroup--คุณไม่ต้องการให้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ป คุณต้องใส่ชื่อ workgroup ใหม่ หรือที่มีอยู่ หรือคุณสามารถใช้ชื่อ workgroup ที่แนะนำการติดตั้ง Windows XP

เข้าร่วมโดเมน

บัญชีคอมพิวเตอร์ระบุคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังโดเมน ในขณะที่แอคเคาท์ผู้ใช้ที่ระบุตัวคุณต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

โดเมนคือ ชุดของคอมพิวเตอร์ที่กำหนด โดยผู้ดูแลระบบเครือข่าย ต้องแตกต่างจากการเข้าร่วม workgroup ซึ่งคุณสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเอง เข้าร่วมโดเมนใช้สิทธิ์จากผู้ดูแลระบบเครือข่าย

เข้าร่วมโดเมนในระหว่างกระบวนการเซ็ตอัพ คุณต้องอยู่มีบัญชีคอมพิวเตอร์มีอยู่ในโดเมนที่คุณต้องการเข้าร่วม หรือมีสิทธิ์ในการสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณได้รับการพร้อมท์ให้พิมพ์ชื่อบัญชีของคอมพิวเตอร์ใหม่ ก่อนที่คุณเรียกใช้การติดตั้ง Windows XP ถามผู้ดูแลเครือข่ายของคุณในการสร้างบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือ ถ้าคุณมีสิทธิ์เหมาะสม คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง และการเข้าร่วมโดเมน เข้าร่วมโดเมน คุณจำเป็นต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

หมายเหตุ::If you have difficulty joining a domain during the setup process, join a workgroup instead, and then join the domain after you finish installing Windows XP.

การสร้างบัญชีผู้ใช้

Your user account identifies your user name and password, the groups you are a member of, which network resources you have access to, and your personal files and settings. Each person who regularly uses the computer should have a user account. The user account is identified by a user name and a password, both of which the user types when logging on to the computer. You can create individual user accounts after logging on to the computer by using an account with Administrator rights.

To create a user account:

 1. Log on to the computer as a user with Administrator rights.
 2. Click Start, click Control Panel, and then click User Accounts.
 3. If your computer is on a domain, click Add and then follow the instructions that appear.

  If your computer is not on a domain, under Pick a task, click Create a new account, and then follow the instructions that Appear on your screen.

ตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูง

This section provides more detailed information and can help you make decisions about how you install Windows XP.

ระบบแฟ้ม

Before you install Windows XP 64-Bit Edition, you should decide which file system you will use. A file system is the method by which information is stored on a hard disk.

Windows XP supports the NTFS file system or one of the file allocation table file systems (FAT or FAT32). To set up a dual-boot configuration, you should select one file system for all your partitions: FAT32 or NTFS.

หมายเหตุ::The 102 MB EFI system partition will automatically use the FAT file system. You should not change this, because using another file system will cause problems.

NTFS

The NTFS file system is the recommended file system for use with Windows XP. It has all of the basic capabilities of FAT, and it provides the following advantages over the FAT and FAT32 file systems:
Better file securityBetter disk compressionSupport for large hard disks, up to 2 terabytes (TB). (The maximum drive size for NTFS is much greater than for drives formatted as FAT, and as drive size increases, performance with NTFS doesn't degrade as it does with FAT.)

FAT และ FAT32

FAT32 is an enhanced version of the FAT file system that can be used on drives ranging from 512 MB to 32 GB. FAT and FAT32 offer compatibility with operating systems other than Windows XP.

พาร์ติชันของดิสก์

Disk partitioning is a way of dividing your hard disk so that each section functions as a separate unit. You can create a partition to provide a place to back up data, or to dual-boot with another operating system. When you create partitions on a disk, you divide the disk into one or more areas that can be formatted for use by a file system, such as FAT32 or NTFS.

During text-mode Setup, you can create and delete partitions. Follow these guidelines for partitioning:

A minimum of 6 GB is recommended for installing Windows XP 64-Bit Edition. A partition of this size provides flexibility for adding future updates, operating system tools, or other files.During Setup, you should create and size only the partition on which you want to install Windows XP. After Windows XP is installed, you can use Disk Management to further partition the unallocated space. For more information about Disk Management, open Help and Support Center from the Start menu in Windows XP Help.

การปรับเปลี่ยนตัวจัดการการเริ่มระบบแบบ EFI

The EFI Boot Manager enables you to boot to the shell, to Windows XP or another operating system, or to the CD-ROM drive. Your computer will attempt to boot to each of the listed options, starting with the first option, until it finds a valid bootable entry. You can change the order of items on the boot menu. For example, if you want to boot to the shell first, you can make Shell the first item on your boot menu. If you install more than one operating system, you can choose which is listed first.

You can also make other changes to the Boot Manager menu, such as renaming a boot option or exporting the boot options to a floppy disk.

To make changes to your boot options:

 1. Boot to the EFI shell.
 2. Switch to the hard disk. Your hard disk is normally located at fs0 or fs1. ตัวอย่างเช่น พิมพ์:

  fs0:

  จากนั้น กด ENTER
 3. Change to the Msutil folder. ประเภท::

  cd msutil

  จากนั้น กด ENTER If there is no Msutil folder, you are not in the correct place.

  Try a different fs option.
 4. Use the nvrboot.efi program to modify EFI Boot Manager options.
  To start it, type

  nvrboot

  จากนั้น กด ENTER
 5. Make the changes to your boot options. For example, to rename a boot option, type M to Modify, and then follow the directions that appear on your screen. To move a boot option to the top of the boot option menu, use the Push command. To save a copy of your boot options to a floppy disk, use the Export command.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
286647Windows XP Read1st.txt File Contents

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306856 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB306856 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306856

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com