วิธีการกำหนดค่า และใช้ Text-to-Speech ใน Windows XP และ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306902 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ความสามารถ (TTS) text-to-Speech สำหรับคอมพิวเตอร์ที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นข้อความในเสียงที่พูด บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่า และใช้ text-to-speech ใน Windows XP และ Windows Vista

tts มีความสามารถในการระบบปฏิบัติการที่เล่นข้อความที่พิมพ์ออกมาเป็นคำพูด ขับสั่งภายใน เรียกว่าเป็นโปรแกรม TTS รับข้อความ และการใช้เสียง synthesized ที่เลือกจากหลาย ๆ เสียง pre-generated พูดข้อความมีการเขียน มีการติดตั้งโปรแกรมการ TTS กับระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีเอ็นจินเพิ่มเติม โดยผู้ผลิตรายอื่น เอ็นจินเหล่านี้มักจะใช้ค่าที่แน่นอน jargon หรือคำศัพท์ คำตัวอย่างเช่น คำศัพท์ specializing ในคำศัพท์แพทย์ หรือกฎหมาย พวกเขาสามารถจะใช้เสียงที่แตกต่างกันที่อนุญาตให้มีการเครื่องหมายเน้นเสียงภูมิภาคเช่นภาษาอังกฤษบริติช หรือพูดภาษาที่แตกต่างกันหมดเช่นเยอรมัน ฝรั่งเศส หรือรัสเซีย

กระบวนการtext-to-Speechแท็บในนั้นคำพูดเครื่องมือใน'แผงควบคุม'แสดงตัวเลือกสำหรับแต่ละโปรแกรม TTS ดูหัวข้อวิธีใช้แต่ละสำหรับวิธีใช้เฉพาะ นอกเหนือจากการตัวเลือกทั่วไป แต่ละโปรแกรมสามารถมีลักษณะการทำงานเฉพาะชุดอื่น ด้วยเหตุผลนั้น ไม่ทั้งหมดเป็นผลลัพธ์กล่องโต้ตอบจะมีลักษณะเดียวกัน เป็นไปได้ว่า ไม่มีคุณลักษณะพิเศษที่มีการรวม และคุณสมบัติปุ่มบางปุ่มจะไม่มีในกล่องโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของคุณ

หมายเหตุ:: บทความนี้อนุมานว่า คุณใช้มุมมองคลาสสิกใน'แผงควบคุม' เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงมุมมอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. ใน'แผงควบคุม' คลิกสลับไปยัง'คลาสสิค'มุมมองหรือสลับไปยังมุมมองประเภท.

ตั้งค่าลำโพง

ลำโพงแตกต่างกันได้อย่างมากในการออกแบบและวัตถุประสงค์ ดูคู่มือของลำโพงสำหรับ specifics ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม แบบจำลองส่วนใหญ่สามารถติดตั้งในลักษณะที่ต้องการ

การตั้งค่าลำโพง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ค้นหาการเชื่อมต่อเสียง และการเชื่อมต่อช่องต่อสัญญาณเสียงของลำโพงคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้การ์ดเสียงมีภายใน และมักจะเชื่อมต่อที่มีในด้านหลังของคอมพิวเตอร์ ต่อไปนี้คือชุดของการเชื่อมต่อ ขนาดและ diameter เป็นช่องต่อสัญญาณเสียงของลำโพงที่เหมือนกัน ในหลายกรณี มีเสียงออกจากการเชื่อมต่อที่สอง:
  • หนึ่งจะมีชื่อเป็นการเชื่อมต่อบรรทัดออก ลำโพงส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ไฟที่แยกจากกัน (เช่นกระแสข้อไฟฟ้า (สลับ) อะแด็ปเตอร์หรือแบตเตอรี) ควรใช้การเชื่อมต่อนี้ นอกจากนี้ซึ่งถูกใช้ในการส่งออก amplified เสียงกับอุปกรณ์การบันทึกซีดีแบบบันทึกได้และระบบ cassette เทป
  • การเชื่อมต่ออื่นอยู่สำหรับลำโพงไม่ได้ใช้พลังงาน เนื่องจากสัญญาณคือ boosted โดยคอมพิวเตอร์ ลำโพง powered อาจเสียหายถ้าการเชื่อมต่อ
 2. ต่อสายลำโพงที่เป็นการเชื่อมต่อที่เหมาะสม
 3. เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมต่อ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งคำพูด.
  2. ในการtext-to-Speechแท็บ คลิกตัวอย่างเสียงเมื่อต้องการได้ยินเสียงที่เลือกในปัจจุบัน ข้อความจะพูด และคำจะถูกเน้นในขณะที่กำลังพูด ถ้าลำโพงที่กำลังทำงานอย่างถูกต้อง คุณจะได้ยินคำพูด
  ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงหลังจากที่คุณเชื่อมต่อลำโพง ดูส่วน "ปัญหา Text-to-Speech คลื่น" ของบทความนี้สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

เลือกอุปกรณ์การออกเสียงข้อ

เมื่อต้องการเลือกมีอุปกรณ์เสียงออก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งคำพูด.
 2. ในการtext-to-Speechแท็บ คลิกการออกเสียง.
 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช้อุปกรณ์เสียงออกที่ต้องการหรือใช้อุปกรณ์เสียงออกนี้.
  • ใช้อุปกรณ์เสียงที่ต้องการตั้งค่าอุปกรณ์แสดงผลเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับระบบ เลือกอ็อพชันนี้ถ้าคุณต้องการใช้อุปกรณ์แสดงผลเดียวกันสำหรับคำพูดเป็นเสียงอื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับระบบ มีตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติคำพูด บ่อยครั้ง คอมพิวเตอร์จะมีเพียงหนึ่งอุปกรณ์แสดงผล เช่นคู่ของลำโพง อุปกรณ์เริ่มต้นถูกกำหนดในเสียงที่เหมาะสมหรือคุณสมบัติมัลติมีเดียใน'แผงควบคุม'สำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแผงที่เฉพาะเจาะจงได้ผ่านไฟล์วิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้อุปกรณ์เสียงออกนี้อนุญาตให้คุณสามารถเลือกอุปกรณ์อื่นสำหรับคำพูดโปรแกรมเท่านั้น รายการแบบหล่นลงจะทำงานหากมีอุปกรณ์อื่น ๆ ในรายการหล่นลงนี้ ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการ ไม่เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับโปรแกรมอื่น ๆ เสียงได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องพูดทั้งหมดที่แสดงผลเพื่อไปยัง headset ของคุณแทนที่ลำโพง

การตั้งค่าตัวเลือกอุปกรณ์การออกเสียง

โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้งาน However, other speech engines may include advanced properties for audio line out options. If so,Audio Outputwill be available. Follow instructions on the screen or those documented separately for the specific engine.

To set up audio output device options, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งคำพูด.
 2. ในการText-to-Speechแท็บ คลิกAudio Output.
 3. Follow the instructions presented on the screen.

Configure Text-to-Speech Options

Determine the Selected TTS Voice or Engine

To determine the selected Text-to-Speech voice, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งคำพูด.

  ในการText-to-Speechtab, the displayed name in theVoice selectiondrop-down list is the currently active voice.
 2. คลิกPreview Voiceto hear the active voice. The text is spoken and the words are highlighted as they are spoken.

Preview TTS Voice

To preview the Text-to-Speech voice, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งคำพูด.

  ในการText-to-Speechtab, the displayed name in theVoice selectiondrop-down list is the active voice.
 2. คลิกPreview Voiceto hear the currently selected voice. The text is spoken and the words are highlighted as they are spoken.
 3. During playback,Preview Voicewill change toSTOP:. คลิกSTOP:to interrupt the voice playback.
หมายเหตุ::You can change the text to be read by thePreview Voiceby highlighting the text and typing in new text. These changes are not permanent and when you reopenคำพูดproperties or select a different voice, the text will reset to the default.

Change the TTS Voice or Engine

To change the Text-to-Speech voice or engine, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งคำพูด.
 2. ในการtext-to-Speechแท็บ ชื่อแสดงอยู่ในนั้นการเลือกเสียงรายการหล่นลงมีเสียงที่ใช้งานอยู่
 3. คลิกเสียงที่ใช้งานอยู่ภายในรายการแบบหล่นลง หรือใช้ลูกศรเพื่อแสดงรายการของเสียงที่พร้อมใช้งาน
 4. คลิกเสียงใหม่เพื่อเลือก

  ข้อความในการพูดเสียงที่เลือกใหม่ตัวอย่างเสียงกล่อง
 5. คลิกตกลงหรือนำไปใช้เมื่อต้องการยอมรับเสียงใหม่
หมายเหตุ:
 • เสียง Text-to-Speech กขนาดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการพูดเฉพาะได้ คุณอาจไม่สามารถยกเลิกการเลือกจากภาษาใดเสียงจะใช้ชื่อที่แสดง หลังจากเลือก speech engine หรือเสียง ทดสอบเสียงและภาษา โดยการคลิกตัวอย่างเสียง.
 • ภาษาหรือเสียงที่ได้รับการสนับสนุน โดย speech engine ไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนจากชื่อที่แสดงของโปรแกรม ให้อ้างอิงถึงรายการแนะนำของผู้ใช้เฉพาะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการ ซึ่งรวมถึงไม่เฉพาะภาษาได้รับการสนับสนุน แต่ยังวัตถุประสงค์ของพจนานุกรม วัตถุประสงค์ของพจนานุกรมบ่งชี้ว่า มีไวยากรณ์ที่ทั่วไปหรือ jargon เฉพาะแบบ profession เช่นกฎหมาย หรือแพทย์
 • Microsoft ไม่มีเสียงเพิ่มเติม engines (เสียง), แต่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่สนับสนุนเสียง API ใหม่ของ Microsoft สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/speech/evaluation/thirdparty/engines.mspx

เปลี่ยนเสียง TTS อัตรา

เมื่อต้องการเปลี่ยนอัตราเสียง Text-to-Speech ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งคำพูด.
 2. เลือกการtext-to-Speechแท็บ
 3. ย้ายการความเร็วของเสียงแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนอัตราของเสียง Text-to-Speech โดยค่าเริ่มต้น จะถูกกำหนดเป็นNormal (ปกติ).
 4. คลิกตัวอย่างเสียงเมื่อต้องการได้ยินเสียงที่เลือกในปัจจุบันที่อัตราใหม่ ข้อความจะพูด และคำจะถูกเน้นในขณะที่กำลังพูด

เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับเสียงของ Text-to-Speech

เมื่อต้องการปรับระดับการแสดงผลของไดรฟ์ข้อมูล ทำตามขั้นตอนด้านล่าง โปรดสังเกตว่า อุปกรณ์ทั้งหมดที่ไม่สนับสนุนตัวเลือกนี้ในลักษณะเดียวกัน อุปกรณ์บางตัวจะไม่สนับสนุนตัวควบคุมระดับเสียง และการไดรฟ์ข้อมูลปุ่มจะไม่พร้อมใช้งาน อุปกรณ์อื่น ๆ อาจใช้การแสดงผลของตนเอง ในกรณีเหล่านั้น ทำตามคำแนะนำในการแสดงบนหน้าจอ หรือการรับการบันทึกไว้แยกจากกัน ด้วยโปรแกรมการ

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งคำพูด.
 2. ในการtext-to-Speechแท็บ คลิกการออกเสียงแล้ว คลิกไดรฟ์ข้อมูล.
 3. จะแสดงตัวผสมการควบคุมระดับเสียง ปรับอุปกรณ์ที่เหมาะสมไปยังระดับที่จำเป็น

การใช้ Text-to-Speech ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

'ผู้บรรยาย'เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ Text-to-Speech สำหรับผู้ใช้ที่ตาบอด หรือมีความบกพร่องทางด้านมองเห็น 'ผู้บรรยาย'อ่านสิ่งที่แสดงบนหน้าจอ: เนื้อหาของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ ตัวเลือกเมนู หรือข้อความที่คุณพิมพ์

'ผู้บรรยาย'ออกแบบมาเพื่อทำงานกับการ Notepad, WordPad โปรแกรม'แผงควบคุม' Microsoft Internet Explorer เดสก์ท็อปของ Windows และโปรแกรมติดตั้ง Windows 'ผู้บรรยาย'อาจไม่ได้อ่านคำออกเสียงได้อย่างถูกต้องในโปรแกรมอื่น ๆ

'ผู้บรรยาย'มีหมายเลขของตัวเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีมีอ่านองค์ประกอบของหน้าจอ
 • คุณสามารถให้หน้าต่างใหม่ เมนู หรือเมนูทางลัดอ่านออกเสียงเมื่อพวกเขาจะแสดง
 • คุณสามารถพิมพ์อักขระที่อ่านออกเสียง
 • คุณสามารถมีตัวชี้เมาส์ตามสินค้าที่ใช้งานอยู่บนหน้าจอ
 • คุณสามารถปรับความเร็ว ปริมาณ หรือระยะห่างของเสียง
เครื่องมือสำหรับการเข้าถึงที่มาพร้อมกับ Windows มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระดับที่ต่ำสุดของฟังก์ชันการทำงานกับความต้องการพิเศษสำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ส่วนใหญ่ มีในการจำเป็นต้องโปรแกรมอรรถประโยชน์กับฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานประจำวัน

'ผู้บรรยาย'ไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษาทั้งหมด และมีสนับสนุนเฉพาะใน Windows XP และ Windows Vista รุ่นภาษาอังกฤษ

เมื่อต้องการมี'ผู้บรรยาย'ประกาศเหตุการณ์บนหน้าจอ

 1. เริ่มโปรแกรมผู้บรรยาย โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่การเข้าใช้งานสำหรับผู้พิการ:แล้ว คลิก'ผู้บรรยาย'.

   หรือ
  • กด CTRL + ESC กด R พิมพ์'ผู้บรรยาย'แล้ว กด ENTER
 2. ในการ'ผู้บรรยาย'กล่องโต้ตอบ เลือกนั้นannounce เหตุการณ์บนหน้าจอกล่องกาเครื่องหมาย

เมื่อต้องการมี'ผู้บรรยาย'อ่านพิมพ์คีย์การออกเสียง

 1. กด CTRL + ESC กด R พิมพ์'ผู้บรรยาย'แล้ว กด ENTER
 2. เลือกการอ่านอักขระที่พิมพ์กล่องกาเครื่องหมาย

เมื่อต้องการมีเมาส์ ตัวชี้ย้ายไปยังรายการที่ใช้งานอยู่เมื่อคุณใช้'ผู้บรรยาย'

 1. กด CTRL + ESC กด R พิมพ์'ผู้บรรยาย'แล้ว กด ENTER
 2. เลือกการย้ายตัวชี้เมาส์ไปรายการที่ใช้งานอยู่กล่องกาเครื่องหมาย

การนำทางแป้นพิมพ์และ'ผู้บรรยาย'

ตัวเลือกในการอ่าน

 • เมื่อต้องการอ่านหน้าต่างทั้งหน้า คลิกหน้าต่าง และจากนั้น กด CTRL + SHIFT + SPACEBAR
 • เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าปัจจุบัน กด CTRL + SHIFT + ENTER
 • เมื่อต้องการดูคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า กด CTRL + SHIFT + INSERT
 • แถบชื่อเรื่องของหน้าต่างการอ่าน กด ALT + HOME
 • แถบสถานะของหน้าต่างการอ่าน กด ALT + END
 • เมื่อต้องการอ่านเนื้อหาของฟิลด์แก้ไข กด CTRL + SHIFT + ENTER หรือใช้แป้นลูกศร
 • เมื่อต้องการ silence เสียงใช้งาน กด CTRL

ตัวเลือกแป้นพิมพ์

 • เมื่อต้องการสลับไปยังโปรแกรมอื่น กด ALT + TAB
 • เมื่อต้องการสลับไปที่ปุ่มถัดไปหรือเครื่องมือ กด TAB เมื่อต้องการย้อนกลับ กด SHIFT + TAB
 • To select an item from a drop-down list, use the arrow keys.
 • To select a check box or option button, press SPACEBAR.
 • To open Utility Manager, press the Windows logo key+U.

To Set Narrator Voice Options

 1. Press CTRL+ESC, press R, typenarratorแล้ว กด ENTER คลิกเสียง.
 2. ในการVoice Settingsdialog box, select the voice options that you want to change:
  • To change the speed of the voice, click a number in theความเร็วกล่อง
  • To change the volume of the voice, click a number in theไดรฟ์ข้อมูลกล่อง
  • To change the pitch of the voice, click a number in thePitchกล่อง
  หมายเหตุ:: When you change voice settings, it may take from a few seconds to a minute before the new settings take effect.

To Start Narrator Minimized

You may find it useful to run Narrator minimized (after you have set the options in Narrator), because you do not need to see theNarratordialog box when Narrator is running.
 1. Press CTRL+ESC, press R, typenarratorแล้ว กด ENTER
 2. เลือกการStart Narrator minimizedกล่องกาเครื่องหมาย

การแก้ไขปัญหา

Troubleshooting Text-to-Speech

To determine if Text-to-Speech is working properly, use the following tests.
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งคำพูด.
 2. ในการtext-to-Speechแท็บ คลิกตัวอย่างเสียง. The text inตัวอย่างเสียงshould be spoken audibly with each word highlighted in turn. If so, TTS and the speakers are working. If you cannot hear the Preview Voice and see words highlighted as they are spoken, see "Possible Text-to-Speech Problems" section of this article for troubleshooting solutions.

Possible Text-to-Speech Problems

If you do not hear speech after testing the system, consider the following:
 1. The speaker volume is not turned up or is muted. Some speakers have external controls for volume and muting. Make sure the volume is turned up sufficiently or that muting is off.
 2. The speakers may not be selected as the current output device. ในการtext-to-Speechแท็บ คลิกการออกเสียงto make sure that the speakers are selected.
 3. The speakers might not be connected properly. Consult the speaker hardware documentation for additional information. Make certain that the sound card for the computer is also properly seated and installed, and that the correct drivers are available. See "Set Up Speakers" for additional connection information.
 4. เอ็นจินการ Text-to-Speech อาจเสียหาย เมื่อต้องการทดสอบสำหรับความเสียหาย สลับไปยังโปรแกรมอื่น ดูส่วน "เปลี่ยนเสียง TTS หรือโปรแกรม" ของบทความนี้ ถ้าโปรแกรมอื่นทำงานอย่างถูกต้อง ติดตั้งโปรแกรมเฉพาะจากแหล่งต้นฉบับ ถ้าโปรแกรมไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ติดตั้ง speech engine จากแหล่งต้นฉบับหรือซีดีข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เสียงใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306537วิธีการติดตั้ง และกำหนดค่าการรู้จำเสียงใน Windows
306901วิธีการใช้การรู้จำเสียงใน Windows XP
278927WD2002: ส่วนที่ 1: เสียงและการรู้จำลายมือเกี่ยวกับคำถามที่ถามบ่อย
คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306902 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มิถุนายน 2556 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB306902 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306902

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com