ไม่มีเปิด IDE ที่มองเห็นเมื่อเริ่มต้น หรือโปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถเริ่มต้นข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306905 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณดำเนินการนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเสริม เพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในการเริ่มต้นของบทความไม่มีข้อผิดพลาดต่าง ๆ แต่สภาพแวดล้อมการพัฒนารวม (IDE) ไม่ปรากฏเมื่อคุณเริ่ม Microsoft Visual Studio .NET ก่อน แทน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ขึ้น:
โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถเริ่มการทำงาน
หรือ
IDE อาจกะพริบสั้น ๆ และหายไป โดยไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดใด ๆ

สาเหตุ

เกิดข้อผิดพลาดการเริ่มต้นระบบ IDE ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • IDE ไม่สามารถโหลด Msxml3.dll
 • IDE ไม่สามารถโหลด Mso.dll
 • IDE ไม่สามารถโหลด DTE.olb
 • คีย์การอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับ Visual Studio .NET ไม่ได้ถูกสร้างในระหว่างการติดตั้ง
 • การบล็อกสคริปต์เปิดอยู่ และไม่อนุญาตให้ใช้รหัสการดำเนินการเขียนสคริปต์
 • ส่วนการติดตั้ง.NET Framework ของ Visual Studio .NET ล้มเหลวในการสร้างรูปดั้งเดิมที่ถูกต้องสำหรับ mscorlib.dll
 • ไวรัส Klez อยู่เรียบร้อยแล้ว
แรกคือ สถานการณ์ที่พบโดยทั่วไปมากขึ้น ได้ผลลัพธ์จากการทำงานที่ติดตั้งไม่อยู่เบื้องหลังในระหว่างการตั้งค่าสถานะคอมพิวเตอร์บางปัญหาที่ทราบ

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ไม่สามารถโหลด Msxml3.dll ide

2001 กรกฎาคมแสดงตัวอย่างเทคโนโลยี MSXML 4.0 รุ่น Beta ได้ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานะที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้ เมื่อต้องการซ่อมแซมการลงทะเบียน Msxml3.dll ดำเนินการดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ MSXML ดาวน์โหลดแฟ้มจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3f8d7811-7f60-43c9-9748-fab2a6d8ca30
 1. ถอนการลงทะเบียน Msxml4.dll เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regsvr32 /u c:\winnt\system32\msxml4.dllพรอมต์คำสั่ง แล้วคลิกตกลง.
 2. เรียกใช้การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
 3. ดาวน์โหลดคีย์รีจิสทรีจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft และจากนั้น ทำรวมค่า โดยการคลิกสองครั้ง Fixxml4.reg แฟ้ม:แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจ Fixxml.exeวันวางจำหน่าย: เดือน 18 มิถุนายน 2002

  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
  Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่สามารถโหลด Mso.dll ide

ใช้ใดหรือทั้งหมดต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา Mso.dll:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้เรียกใช้ Microsoft Office XP เบต้า
 • เรียกใช้การติดตั้งซ่อมแซมของ Office XP
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\7.0\Path] "MSO "=" Shared\Office10\MSO.DLL Files\Microsoft Files\Common C:\Program"

ไม่สามารถโหลด Dte.olb ide

ลงทะเบียน dte.olb กับคำสั่งที่ด้านล่าง:
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSEnv\DTE.OLB"

คีย์การอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับ Visual Studio .NET ไม่ได้สร้างขึ้นในระหว่างการติดตั้ง

หน้าจอสแปล Visual Studio .NET ไม่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดที่ติดตั้ง และหน้าจอสแปลไม่ประกอบด้วยผู้ใช้ที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ Visual Studio .NET ในโปรแกรมเพิ่ม/เอาออกสำหรับผู้ใช้ปัจจุบันไม่มีอยู่ วิธีการแก้ไขปัญหาที่แนะนำเป็นการ เอา Visual Studio .NET และติดตั้งใหม่ทั้งหมด

การบล็อกสคริปต์เปิดอยู่ และไม่อนุญาตให้ใช้รหัสการดำเนินการเขียนสคริปต์

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

แฟลช Visual Studio .NET IDE ไม่ปรากฏขึ้น และหายไปหากการบล็อคสคริปต์ของบริษัทอื่นเปิดอยู่ ซึ่งได้ถูกเห็นได้ ด้วย 2002 ป้องกันไวรัสของ Norton สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ Symantec เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://service4.symantec.com/SUPPORT/nav.nsf/b69c799adfa31ecc85256aa30052f4d0/049f1b2057b8d88085256a3900652a0e?OpenDocument
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ส่วนการตั้งค่ากรอบการทำงานของ.NET ของ Visual Studio .NET ล้มเหลวในการสร้างรูปดั้งเดิมที่ถูกต้องสำหรับ Mscorlib.dll

หน้าจอสแปล Visual Studio .NET จะแสดงเวลาสั้น ๆ และจากนั้น หายไปถ้าส่วน.NET Framework ของการติดตั้ง Visual Studio .NET ล้มเหลวในการสร้างรูปดั้งเดิมที่ถูกต้องสำหรับ Mscorlib.dll ในไดเรกทอรี \%windir%\assembly\NativeImages1_v1.0.3705\mscorlib วิธีการแก้ไขปัญหาที่แนะนำเป็นการ ถอนการติดตั้ง.NET Framework และติดตั้ง.NET Framework เพื่อสร้างซ้ำ Mscorlib.dll แบบใหม่ในไดเรกทอรี \%windir%\assembly\NativeImages1_v1.0.3705\mscorlib

ไวรัส Klez

สิ่งสำคัญขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ คำเตือน ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอย่างเช่นไวรัสได้ ขอแนะนำให้ใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งานตามที่ออกแบบมา หรือเพื่อใช้ความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมตามที่กำหนดไว้ ก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขั้นตอนนี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้กระบวนการนี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ ขอแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น

นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถ้าระบบของคุณมีการติดไวรัส โดยไวรัส Klez ขอแนะ นำให้ คุณได้รับการปรับปรุงล่าสุดกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ แล้ว เลือกทำอย่างเป็นระบบการสแกน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าการแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่สามารถแก้ปัญหา หรือนั้น arises ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน กรุณาประกาศข้อความที่รวมถึงชื่อเรื่องของบทความนี้เพื่อ microsoft.public.vsnet.setup กลุ่มข่าวสาร การเข้าถึงกลุ่มข่าวสารสาธารณะของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/newsgroups/
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306905 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbdownload kbpubtypekc kbide kbprb kbprod2web kbsetup kbmt KB306905 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306905

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com