כיצד להתקין ולהגדיר תצורת זיהוי כתב יד במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 306906 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מסביר, שלב אחר שלב, כיצד להתקין ולהגדיר תצורת זיהוי כתב יד במערכת Windows XP. ניתן להשתמש בזיהוי כתב יד לשם הזנת טקסט באמצעות כתיבה במקום באמצעות הקלדה. על מנת להשתמש בתכונה זו, יש להתקין את מנוע זיהוי כתב יד של Microsoft.

זיהוי כתב יד - סקירה

באמצעות תכונת זיהוי כתב יד באפשרותך להשתמש בכתב היד שלך במקום בלוח המקשים על מנת להזין טקסט. באפשרותך לכתוב באמצעות אמצעי קלט כתב יד, כגון עט או חרט דיגיטלי, או באמצעות הזזת סמן העכבר. המחשב ממיר את המילים בכתב ידך לתווים מוקלדים ואז מכניס את הטקסט בדיוק במקום הרצוי לך.

תוכניות אשר תומכות בזיהוי כתב יד במערכת Windows XP כוללות:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 ואילך.

  כתב יד נתמך בתיבות טקסט אשר מוצגות בדפי אינטרנט, אולם לא בשורת הכתובת.
 • Microsoft Outlook Express 6.0 ואילך.
 • כל תוכניות Microsoft Office XP.
 • תוכניות אחרות אשר יכולות להשתמש במנוע זיהוי כתב יד של Microsoft.
מנוע זיהוי כתב היד הוא ספציפי לשפה. המנוע זמין כיום עבור השפות הבאות: סינית פשוטה, סינית מסורתית, אנגלית, יפנית וקוריאנית. מנועים עבור שפות אחרות יהיו זמינים בעתיד.

זיהוי כתב יד - דרישות

כדי להשתמש בזיהוי כתב יד, נחוץ:
 • כלי כתיבה. הדרישה המינימלית עבור כלי כתיבה היא עכבר. לכתיבה באמצעות העכבר, לחץ והחזק את הכפתור הראשי בעכבר, ואז הזז את סמן העכבר ליצירת אותיות. הכלי המומלץ הינו אמצעי קלט כתב יד, כגון עט חרט ולוח, המחובר למחשב באמצעות יציאה טורית או יציאת USB. כמו כן ניתן להשתמש בלוחות גרפיים המשמשים לתוכנות תיב"מ (CAD) או שרטוט תלת-מימדי.
 • מנוע זיהוי כתב יד של Microsoft אשר מותקן במחשב מבוסס Windows XP.

כיצד להתקין זיהוי כתב יד

אם רכשת לאחרונה מחשב חדש, ייתכן כי מנוע זיהוי כתב יד הותקן כבר על ידי יצרן המחשב. אם כך הוא הדבר, לא נדרשת כל התקנה נוספת. אם התקנת את Microsoft Office XP, או אם רכשת מחשב חדש עליו מותקן Microsoft Office XP, אזי מנוע זיהוי כתב יד נכלל, אולם ייתכן כי לא הותקן.

לאחר התקנת מנוע זיהוי כתב יד, יתווסף זיהוי כתב יד כשרות טקסט והסרגל שפה יוצג בשולחן העבודה.

כיצד לקבוע האם מנוע זיהוי כתב יד מותקן

על מנת לקבוע האם מנוע זיהוי כתב יד מותקן במחשב, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזור, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אזור ושפה.
 2. לחץ על הכרטיסייה שפות.
 3. תחת שירותי טקסט ושפות קלט, לחץ על פרטים.
 4. תחת שירותים מותקנים, לחץ על הוסף.

  אם זיהוי כתב יד מופיע כאפשרות ברשימה בתיבת הדו-שיח הוסף שפת קלט, מנוע זיהוי כתב יד מותקן. אם הוא אינו מופיע ברשימה, המנוע אינו מותקן.

כיצד להתקין זיהוי כתב יד אם Microsoft Office XP מותקן

 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.
 2. לחץ על שינוי או הסרה של תוכניות, לחץ על Microsoft Office XP ולאחר מכן לחץ על שינוי.
 3. לחץ על הוספה או הסרה של תכונות ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. ברשימה תכונות להתקנה, הרחב את תכונות משותפות של Office.
 5. הרחב את קלט משתמש חלופי.
 6. לחץ על התיבה שמשמאל לכתב יד ולאחר מכן לחץ על הפעל מהמחשב שלי.
 7. לחץ על עדכן.
 8. כאשר תתבקש, הכנס את תקליטור Office XP לכונן התקליטורים או לכונן DVD-ROM של המחשב, או לחץ על עיין לאיתור קובצי ההתקנה של Office XP ולאחר מכן לחץ על אישור.

  מנוע זיהוי כתב היד הותקן.

כיצד להוסיף זיהוי כתב יד כשירות טקסט

כאשר זיהוי כתב יד הותקן, הוא בדרך כלל נוסף אוטומטית כשירות טקסט. בצע את השלבים הבאים להוספת זיהוי כתב יד רק אם הסרת אותו כשירות טקסט וברצונך להוסיף אותו שוב.

להוספת זיהוי כתב יד כשירות טקסט, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזור ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אזור ושפה.
 2. לחץ על הכרטיסייה שפות.
 3. תחת שירותי טקסט ושפות קלט, לחץ פרטים.
 4. תחת שירותים מותקנים, לחץ הוסף.
 5. ברשימה שפות קלט, לחץ על השפה שעבורה ברצונך להוסיף זיהוי כתב יד.
 6. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון זיהוי כתב יד.
 7. בחר בתוכנית זיהוי כתב יד שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אם ברצונך להוסיף תוכניות זיהוי כתב יד נוספות, לחץ על הוסף, לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון זיהוי כתב יד, לחץ על תוכנית זיהוי כתב יד הרצויה ואז לחץ על אישור.

  לחץ על אישור פעמיים נוספות.

  זיהוי כתב יד נוסף כשירות טקסט עבור השפה שהגדרת.

כיצד להסיר זיהוי כתב יד כשירות טקסט

להסרת זיהוי כתב יד כשירות טקסט, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזור, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אזור ושפה.
 2. לחץ על הכרטיסייה שפות.
 3. תחת שירותי טקסט ושפות קלט, לחץ על פרטים.
 4. תחת שירותים מותקנים, לחץ על זיהוי כתב יד תחת השפה שממנה ברצונך להסיר זאת, לחץ על הסר, ואז לחץ על אישור פעמיים

  זיהוי כתב יד הוסר עבור השפה שהגדרת.

  הערה: אם תסיר את זיהוי כתב יד, הוא לא יימחק מהדיסק הקשיח שלך. הוא מוסר כשירות טקסט ואינו נטען עוד לזיכרון. באפשרותך להוסיף (ולהסיר) את זיהוי כתב יד שוב בכל עת. להסרה מלאה של מנוע זיהוי כתב יד מהדיסק הקשיח, עיין בתיעוד של התוכנית שבו הוא הותקן, או השתמש בתכונה 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה.

פתרון בעיות

 • אם השפות המזרח-אסיאתיות אינן מוצגות ברשימה שפות קלט בעת לחיצה על הוסף תחת שירותי טקסט ושפות קלט (לחץ על התחל, לחץ על לוח בקרה, לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזור, לחץ על אפשרויות אזור ושפה ולאחר מכן לחץ על פרטים בכרטיסייה שפות), ייתכן כי הגופנים עבור שפות אלו אינם מותקנים.

  על מנת לפתור בעיה זו, התקן את קובצי השפה עבור שפות מזרח-אסיה.

  למידע נוסף אודות התקנת קובצי השפה עבור שפות מזרח אסיה במערכת Windows XP, לחץ על התחל, לחץ על עזרה ותמיכה, הקלד install east Asian language files, ואז הקש ENTER להצגת הנושא.
 • לאחר התקנת זיהוי כתב יד, ייתכן כי תגלה שחלה ירידה בביצועי המחשב.

  זיהוי כתב יד דורש זכרון מחשב ועלול להשפיע על ביצועי המחשב. על מנת לעקוף התנהגות זו, הסר באופן זמני את זיהוי כתב יד כשירות טקסט כאשר אינך משתמש בו. עיין במקטע "כיצד להסיר את זיהוי כתב יד כשירות טקסט" במאמר זה לקבלת מידע נוסף אודות אופן הביצוע של פעולה זו.

  הערה: אם תסיר את זיהוי כתב יד, הוא לא יימחק מהדיסק הקשיח שלך. הוא מוסר כשירות טקסט ואינו נטען עוד לזיכרון. באפשרותך להוסיף (ולהסיר) את זיהוי כתב יד שוב בכל עת.מידע נוסף

למידע נוסף אודות התכונה זיהוי כתב יד במערכת Windows XP, בצע אחת מהאפשרויות הבאות לגישה לקובצי עזרה בנושא זיהוי כתב יד:
 • לחץ על התחל, לחץ על עזרה ותמיכה, הקלד handwriting recognition, ואז הקש ENTER להצגת הנושאים שהוחזרו.
 • לחץ על עזרה בסרגל שפה, לחץ על הכרטיסייה תוכן, הרחב את סרגל השפה, ואז לחץ פעמיים על שימוש בכתב יד.
לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בסרגל השפה ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306993 כיצד להשתמש בסרגל השפה ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על התכונה 'זיהוי דיבור' ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306537 כיצד להתקין ולהגדיר תצורת זיהוי דיבור במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306901 כיצד להשתמש בזיהוי דיבור ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306899 כיצד להשתמש בפרופילים של זיהוי דיבור ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306902 כיצד להגדיר תצורת המרת טקסט לדיבור ולהשתמש בה במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על התכונות 'זיהוי דיבור וזיהוי כתב יד' ב-Microsoft Word 2002, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
278927 תיאור אופני זיהוי דיבור וזיהוי כתב יד ב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
283160 שאלות נפוצות אודות תכונת זיהוי כתב יד של Word 2003 ושל Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


מאפיינים

Article ID: 306906 - Last Review: יום חמישי 12 אוקטובר 2006 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbhowtomaster kbinfo KB306906

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com