כיצד: כיצד להשתמש בסרגל השפה ב-Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 306993 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר את אופן השימוש בסרגל השפה במערכת Windows XP. סרגל השפה הוא סרגל כלים צף המופיע באופן אוטומטי בשולחן העבודה כאשר אתה מוסיף זיהוי כתב יד, זיהוי דיבור או עורך שיטות קלט כשיטה להכנסת טקסט.

באפשרותך להשתמש בסרגל השפה כדי לעבור באופן פשוט בין משימות ולבצע משימות הקשורות להזנת טקסט. לדוגמה, כאשר אתה מזין טקסט עם התקן לקלט כתב יד, השתמש בלחצנים שבסרגל השפה כדי לפתוח את החלון 'לוח הכתיבה', שממנו יש באפשרותך להכניס במסמך שלך טקסט כתוב בכתב יד.

האפשרויות והלחצנים המוצגים בסרגל השפה תלויים בשירותי הטקסט שהתקנת ובתוכנית הפעילה הנוכחית. לדוגמה, Microsoft Word 2002 תומכת בזיהוי דיבור, אך לא פנקס הרשימות. כאשר שתי התוכניות פועלות, לחצני הדיבור מוצגים כאשר התוכנית Word פעילה, אולם הם נעלמים כאשר אתה הופך את פנקס הרשימות לתוכנית הפעילה. אם אתה מוסיף שפה או פריסת לוח מקשים נוספת, באפשרותך להציג את סרגל השפה משורת המשימות.

באפשרותך להעביר את סרגל השפה לכל מקום במסך, למזער אותו לשורת המשימות או להפוך אותו לכמעט שקוף. אם אינך משתמש בו, באפשרותך לסגור אותו. טוב להסיר שירותי טקסט שאינך משתמש בהם, מאחר שהם צורכים זיכרון מחשב ועלולים להשפיע על הביצועים.

כדי להציג את סרגל השפה

כדי להציג את סרגל השפה (באמצעות 'תצוגה קלאסית' בלוח הבקרה):
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על אפשרויות אזור ושפה.
 2. בכרטיסייה שפות, תחת שירותי טקסט ושפות קלט, לחץ על פרטים.
 3. תחת העדפות, לחץ על סרגל השפה.
 4. סמן את התיבה הצג את סרגל השפה על שולחן העבודה.
הערות:
 • סרגל השפה מוצג באופן אוטומטי כאשר אתה מתקין שירות טקסט, כגון כתב יד, דיבור או עורך שיטות קלט (IME). עם זאת, כאשר אתה סוגר את סרגל השפה, באפשרותך להשתמש בנוהל זה כדי להציג אותו מחדש.
 • אם מזערת את סרגל השפה לשורת המשימות, לחץ על הסמל שפה בשורת המשימות ולאחר מכן על הצג את סרגל השפה.
 • לאחר הצגת סרגל השפה, באפשרותך ללחוץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני כדי להציג תפריט קיצורי דרך. השתמש בתפריט זה כדי לשנות את ההגדרות עבור סרגל השפה, כגון הצמדתו לשורת המשימות או הוספת תוויות טקסט.

כדי להסתיר את סרגל השפה

כדי להסתיר את סרגל השפה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסרגל שפה ולאחר מכן היעזר באחת מהשיטות הבאות:
 • לחץ על מזער כדי להקטין את סרגל השפה לסמל בשורת המשימות. אפשרות זו מסירה את סרגל השפה משולחן העבודה אך משאירה אותו פעיל וזמין.
 • לחץ על סגור את סרגל השפה כדי לבטל את סרגל השפה ולהסירו משולחן העבודה.
הערות:
 • כדי לבצע פונקציות של סרגל השפה מבלי שהוא יימצא בשולחן העבודה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל השפה ולאחר מכן לחץ על סמלים נוספים בשורת המשימות. לאחר מכן יש באפשרותך למזער את סרגל השפה וללחוץ על הסמלים של שירותי הטקסט בסרגל השפה כדי לבצע פעולות.
 • סגירת סרגל השפה אינה גורמת להסרת אף שירות טקסט. כאשר אינך משתמש בשירות כלשהו, כגון זיהוי כתב יד או זיהוי דיבור, כדאי להסיר אותו. שירותי טקסט צורכים משאבי זיכרון במחשב ועלולים להשפיע על הביצועים.
 • באפשרותך למזער את סרגל השפה גם על-ידי לחיצה על מזערבסרגל שפה.
 • אין באפשרותך לסגור את סרגל השפה אם התקנת 'עורך שיטות קלט' (IME).

כדי להפעיל או לבטל את שירותי הטקסט

כדי להפעיל או להשבית שירותי טקסט (באמצעות 'תצוגה קלאסית' בלוח הבקרה)
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על אפשרויות אזור ושפה.
 2. בכרטיסייה שפות, תחת שירותי טקסט ושפות קלט, לחץ על פרטים.
 3. תחת העדפות, לחץ על סרגל השפה.
 4. כדי לבטל את שירותי הטקסט, סמן את התיבה בטל שירותי טקסט מתקדמים.
 5. כדי להפעיל את שירותי הטקסט, בטל את הסימון בתיבה.
 6. לחץ על כן כאשר תתבקש לאשר את הבחירה.
הערות:
 • השתמש בנוהל זה כדי לבטל באופן זמני זיהוי כתב יד, זיהוי דיבור וכמה תכונות נגישות. שירותים אלה עלולים להשפיע על הביצועים ולכן, אם אינך משתמש בהם עם התוכנית הנוכחית, באפשרותך לבטל אותם באופן זמני.
 • אם אינך משתמש כלל בשירות טקסט, עליך להסיר אותו.
 • ביטול שירותי טקסט אינה משפיעה על שפות מרובות או על מקלדות מרובות שהוספת תחת שירותים מותקנים בתיבת הדו-שיח שירותי טקסט ושפות קלט.מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על השימוש בדיבור ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306537 כיצד להתקין ולהגדיר תצורת זיהוי דיבור במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
278927 WD2002: חלק 1: תיאור אופני זיהוי דיבור וזיהוי כתב יד ב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת פרטים נוספים על השימוש בזיהוי דיבור של Microsoft, לחץ על עזרה בסרגל השפה.

לקבלת המידע העדכני ביותר על ההתפתחויות בתחום זיהוי דיבור ב-Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/speech/

מאפיינים

Article ID: 306993 - Last Review: יום חמישי 10 מאי 2007 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbhowtomaster KB306993

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com