วิธีการ: ใช้แถบภาษาใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306993 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้แถบภาษาใน Windows XP แถบภาษาเป็นแถบเครื่องมือที่จะลอยตัวบนเดสก์ท็อปของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มการรู้จำลายมือ การรู้จำเสียง หรือ Input Method Editor (IME) เป็นวิธีการป้อนข้อความ

คุณสามารถใช้แถบภาษาเพื่อสลับระหว่างงานและทำงานที่เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อความได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังป้อนข้อความด้วยอุปกรณ์ป้อนข้อความโดยการเขียนด้วยลายมือ ให้ใช้ปุ่มบนแถบภาษานี้เพื่อเปิดหน้าต่างแผ่นกระดานสำหรับเขียน ซึ่งคุณสามารถแทรกข้อความที่เขียนด้วยลายมือลงในเอกสารของคุณได้

ปุ่มและตัวเลือกที่จะแสดงขึ้นบนแถบภาษาจะขึ้นอยู่กับบริการป้อนข้อความที่คุณได้ติดตั้งไว้ และขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้ ตัวอย่างเช่น Microsoft Word 2002 จะสนับสนุนการรู้จำเสียง แต่ Notepad ไม่สนับสนุน ถ้าทั้งสองโปรแกรมกำลังทำงาน ปุ่มคำพูดเหล่านี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อ Word เปิดใช้งาน แต่จะหายไปเมื่อคุณกำหนดให้ Notepad เป็นโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ ถ้าคุณเพิ่มภาษาที่สองหรือเค้าโครงแป้นพิมพ์แบบที่สอง คุณจะสามารถแสดงแถบภาษาได้จากแถบงาน

คุณสามารถย้ายแถบภาษาไปยังที่ใดก็ได้บนหน้าจอของคุณ ย่อแถบภาษานั้นให้เล็กสุดในแถบงาน หรือทำให้แถบภาษานั้นเกือบโปร่งใส ถ้าคุณไม่ได้งาน คุณสามารถปิดแถบนี้ได้ คุณควรนำบริการข้อความที่คุณไม่ได้ใช้งานออก เนื่องจากบริการเหล่านั้นต้องใช้หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานได้

เมื่อต้องแสดงแถบภาษา

หากต้องการแสดงแถบ (โดยใช้มุมมองแบบคลาสสิคในแผงควบคุม):
 1. คลิกเริ่มคลิกControl Panelและจากนั้น คลิกสองครั้งภูมิภาคและตัวเลือกภาษา
 2. บนแท็บภาษาภายใต้บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่าคลิกรายละเอียด
 3. ภายใต้การกำหนดลักษณะคลิกแถบภาษา
 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแถบภาษาบนเดสก์ท็อป
หมายเหตุ:
 • แถบภาษาจะแสดงโดยอัตโนมัติถ้าคุณติดตั้งบริการข้อความ เช่น การเขียนด้วยลายมือ คำพูด หรือ Input Method Editor (IME) อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปิดแถบภาษานี้ คุณจะสามารถใช้ขั้นตอนนี้ในการแสดงผลแถบภาษาดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้งได้
 • ถ้าคุณได้ย่อแถบภาษาเข้ากับแถบงาน คลิกไอคอนบนแถบภาษาแล้ว คลิ กแสดงแถบภาษา
 • หลังจากที่แสดงแถบภาษาขึ้นมาแล้ว คุณจะสามารถคลิกขวาเพื่อแสดงเมนูทางลัดได้ ใช้เมนูนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแถบภาษา เช่น การจัดเทียบแถบภาษาบนแถบงาน หรือการเพิ่มป้ายชื่อข้อความ

เมื่อต้องการซ่อนแถบภาษา

เมื่อต้องการซ่อนแถบภาษา ให้คลิกขวา แถบภาษา และจากนั้นใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • คลิก ย่อเล็กสุด เพื่อลดขนาดแถบภาษาให้เป็นไอคอนบนแถบงาน ตัวเลือกนี้จะนำแถบภาษาออกจากเดสก์ท็อปของคุณ แต่ยังคงทำให้แถบภาษานั้นใช้งานอยู่และพร้อมใช้งาน
 • คลิก ปิดแถบภาษา เพื่อปิดแถบภาษา และเอาออกจากเดสก์ท็อปของคุณ
หมายเหตุ:
 • หากต้องการดำเนินการฟังก์ชันแถบภาษาโดยไม่ต้องมีแถบภาษาบนเดสก์ท็อปของคุณ ให้คลิกขวาที่แถบภาษานั้น แล้วคลิกที่ ไอคอนเพิ่มเติม ในแถบงาน จากนั้นคุณจะสามารถย่อแถบภาษาให้เล็กสุด และคลิกไอคอนบริการข้อความบนแถบงานเพื่อดำเนินการได้
 • การปิดแถบภาษาจะไม่นำบริการด้านข้อความใดๆ ออก ถ้าคุณไม่ได้ใช้บริการอย่างเช่นการรู้จำลายมือหรือคำพูด คุณควรนำบริการดังกล่าวออก บริการด้านข้อความจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานได้
 • คุณยังสามารถย่อแถบภาษาให้เล็กสุดได้ด้วยการคลิก ย่อเล็กสุด บน แถบภาษา อีกด้วย
 • คุณจะไม่สามารถปิดแถบภาษาได้ถ้าคุณได้ติดตั้ง Input Method Editor (IME) ไว้

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดบริการด้านข้อความ

หากต้องการเปิดหรือปิดบริการด้านข้อความ (โดยใช้มุมมองแบบคลาสสิคในแผงควบคุม):
 1. คลิกเริ่มคลิกControl Panelและจากนั้น คลิกสองครั้งภูมิภาคและตัวเลือกภาษา
 2. บนแท็บภาษาภายใต้บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่าคลิกรายละเอียด
 3. ภายใต้การกำหนดลักษณะคลิกแถบภาษา
 4. หากต้องการปิดบริการด้านข้อความ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปิดบริการด้านข้อความขั้นสูง
 5. เมื่อต้องการเปิดบริการด้านข้อความ ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้
 6. คลิก ใช่ หากคุณได้รับพร้อมท์เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
หมายเหตุ:
 • ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อปิดใช้งานการรู้จำลายมือ การรู้จำเสียงพูด และคุณลักษณะการเข้าถึงบางประการเป็นการชั่วคราว บริการเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน และถ้าคุณไม่ได้ใช้ได้งานบริการเหล่านี้กับโปรแกรมปัจจุบันของคุณ คุณสามารถปิดบริการเหล่านั้นไว้ชั่วคราวได้
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้บริการด้านข้อความทั้งหมด คุณควรนำบริการเหล่านั้นออก
 • การปิดบริการด้านข้อความไม่มีผลต่อหลายภาษาหรือหลายแป้นพิมพ์ที่คุณได้เพิ่มเข้าไปภายใต้ บริการที่ติดตั้ง ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาในการป้อนข้อมูลข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เสียงพูดใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306537 วิธีการติดตั้งและกำหนดค่าการรู้จำเสียงพูดใน Windows XP
278927 WD2002: ส่วนที่ 1: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรู้จำคำพูดและลายมือ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การรู้จำเสียงพูดของ Microsoft ให้คลิก วิธีใช้ บนแถบภาษา


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306993 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2557 - Revision: 15.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB306993 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306993

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com