ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อทรัพยากรชื่อเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307336 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ผู้ดูแลของคลัสเตอร์แสดงวิธีการเปลี่ยนชื่อทรัพยากรคลัสเตอร์ การทำเช่นนี้ คลิกขวาทรัพยากรในคลัสเตอร์ Administrator แล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อ.

อย่างไรก็ตาม เปลี่ยนชื่อ SQL Server ที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน หรือ คลัสเตอร์ไม่ได้สนับสนุนจาก Microsoft SQL Server รุ่นปัจจุบัน ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อทรัพยากรชื่อเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ SQL ต่าง ๆ ของปัญหาอาจเกิดขึ้น ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือว่า อินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์เสมือน SQL Server อาจไม่มาแบบออนไลน์ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น รายละเอียดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
ข้อผิดพลาด MSSQLSERVER (3) 17052 BOPDEV1 n/a checkODBCConnectError [sqsrvres: sqlstate = 08001 ข้อผิดพลาดท้องถิ่น = 11 ข้อความ = [Microsoft] โปรแกรม [ODBC SQL Server ควบคุม] [DBNETLIB SQL Server ไม่มีอยู่ หรือปฏิเสธการเข้าถึง
ข้อผิดพลาด MSSQLSERVER (3) 17052 BOPDEV1 n/a sqldriverconnect [sqsrvres] ODBC ไม่สำเร็จ

การแก้ไข

วิธีต้องการเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือน SQL Server 2000 คลัสเตอร์ที่มี การเอาออกแล้ว ติดตั้ง SQL Server 2000 โดยใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือนใหม่ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

หมายเหตุ:ก่อนที่คุณเอา SQL Server 2000 ตรวจสอบว่า คุณได้สำรองฐานข้อมูล รวมทั้งวางแผนหลักdatabase. คุณสามารถคืนค่าฐานข้อมูลแล้วหลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server

นอกจากนี้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ \Data โฟลเดอร์ฐานข้อมูลหลักของคุณที่มีอยู่ไปยังชื่อที่เหมือนกับ \DataSave โฟลเดอร์นี้มักจะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
%Drive%\Program Server\MSSQL\Data SQL Files\Microsoft
เมื่อต้องการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เริ่มโปรแกรมจัดการไซต์องค์กรเซิร์ฟเวอร์ SQL
  2. คลิกขวาที่อินสแตนซ์ของ SQL Server ที่คุณต้อง การเอาออก แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. คลิกการทั่วไปแท็บ
  4. คลิกพารามิเตอร์การเริ่มต้น.

    สถานที่เก็บข้อมูลพื้นฐานที่อยู่ในรายการจากรายการ –d (ตัวอย่าง: -dC:\Program Files\Microsoft Server\MSSQL\Data\master.mdf SQL)
นอกเหนือจากการเปลี่ยนชื่อไดเรกทอรี \Data คุณสามารถทำสำเนาแยกต่างหากของโฟลเดอร์นี้ และวางในตำแหน่งอื่นบนไดรฟ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
224071การย้ายฐานข้อมูล SQL Server ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ด้วย Detach/สิ่ง ที่แนบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307336 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
Keywords: 
kbhowto kbclustering kbinfo kbmt KB307336 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:307336

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com