Kaip sukurti naudojant Visual Studio .NET s?rankos paketas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 307353 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame nuosekliame straipsnyje ai?kinama, kaip sukurti ?diegimo paket? Visual Studio .NET programavimo aplinkos. ?iame straipsnyje taip pat ai?kinama ?vairi? r??i? diegimo projektus ir kaip ?traukti failus ir priklausomybi? savo nustatymuose.

Diegimo projektai

Yra penki? tip? projektams: sulieti modulio projektas, ?diegimo projektui, interneto ?diegimo projektui ir kabinos projekto. S?rankos vedlys pateikiamas d?ti jums per diegimo projekt? k?rimo proceso metu. Toliau pateikiami nurodymai, kaip pasirinkti tinkam? tipo darbui projekte savo projekt?.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Projekto tipasTikslas
Sulieti modulio projektas (.msm)Pakuot?s komponentai, kurie gali b?ti bendra kelias programas
?diegimo projektui (.msi)Stato montuotojas Windows pagrindu taikyti
Interneto ?diegimo projektui (.msi)Stato montuotojo ?iniatinklio programos
Kabinos projekto (.cab)Sukuria failo reikia atsisi?sti, norint palikimas ?iniatinklio nar?ykl?je
S?rankos vedlys (.msi)Padeda automatizuoti vienas i? diegimo projekt? pamin?ta anks?iau, ?ios lentel?s suk?rimas

Suliejimo modulis projektai leid?ia jums paketo failams arba sud?tini? dali? ? vien? modul?, palengvinantis naudojim?. D?l .msm failus gali b?ti ?traukti ? bet kur? kit? diegimo projekt?, ta?iau negali b?ti naudojami savo.

Skirtumas tarp nustatymo ir tinklo s?ranka projektai yra susij?s su vieta, kurioje bus dislokuotos montuotojas:
 • S?rankos projektui, diegimo programa ?diegia failus ? Program Files katalog? paskirties kompiuteryje.
 • Puslapio s?rankos projektui, montuotojas ?diegia failus ? virtual? kataloge Voratinklio serveryje.
Kabinos projektai suteikia galimyb? kurti .cab fail?, kur? norite paket? ActiveX komponentai, kad galima atsisi?sti i? interneto serverio ? ?iniatinklio nar?ykl?.

Kaip sukurti s?rankos paketas

 1. Prad?ti nauj? projekt? atlikdami vien? i? ?i? veiksm?:
  • D?l to Failas meniu, ta?kas ? Naujas, tada spustel?kite Projekto.

   - ar -
  • Jei turite atidaryti kad norite sukurti s?rankos paketas d?l projekto, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Tirpalas MyProject (kai j?s? projekto pavadinimas yra MyProject) tirpale Explorer, nukreipkite ?ymikl? ? Prid?ti, tada spustel?kite Naujas projektas.
 2. ? ? Naujas projektas dialogo lange, pasirinkite S?rank? ir diegimo projektai Projekto tipo srit?, o tada pasirinkite tipas, kurie jums ?ablon? srityje.

  Projektas yra papildomas tirpale Explorer, tada ? Fail? sistemos rengykl? atidaro.
 3. ? ? Ypatyb?s dialogo lange, pasirinkite ? ProductName nekilnojamojo turto, ir tada ?veskite vard? i? savo produkt?.

Kaip prid?ti failus s?rankos paketas

 1. ? ? Fail? sistemos rengykl?, pasirinkite ? Programos kataloge mazgas.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ? Taikymas aplank?, o tada ? Veiksm? meniu, spustel?kite Prid?ti, Failas. ? ? Prid?ti failus dialogo lange nar?yti ir pasirinkti failus, kuri? jums reikia ?traukti ? j?s? pra?ym?.

  PASTABA: Jei parai?k? projektui jau turite savo sprendim?, galite ?traukti ? projekto rezultat? pasirinkdami Projekto rezultatai vietoj to Failas.
 3. Nor?dami prid?ti esam? susijungti modulis j?s? s?rankos paketas (tai n?ra ?manoma kabina projektui), de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite pavadinim?, j?s? s?rankos paketas tirpale Explorer. Spustel?kite Prid?ti, tada spustel?kite Sulieti modulis. ? ? Prid?ti moduliai dialogo lange nar?yti ir pasirinkite bet suliejimo moduli?, kuriuos reikia ?traukti ? j?s? pra?ym?.

Nuorodos

Prid?ti nuorod? ? savo projekt?, eikite ? ?? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
307358 Kaip sukurti nuorodas .NET diegimo projektui
Siekiant u?tikrinti, kad j?s? failai registruojami tinkamai ?montuotos, eikite ? ?? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
307367 Kaip u?registruoti COM objekt? Visual Studio .NET

Savyb?s

Straipsnio ID: 307353 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
Rakta?od?iai: 
kbdeployment kbhowtomaster kbinfo kbmt KB307353 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 307353

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com