מתקבלת הודעת שגיאה "Compile error in hidden module" בעת האתחול של Word או של Excel

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 307410 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר מפעילים את אחת התוכניות המופיעות בסעיף "חל על", עלולה להתקבל הודעת שגיאה בנוסח דומה לאחד מהבאים:
Compile error in hidden module: AutoExec
Compile error in hidden module: AutoExecNew
Compile error in hidden module: DistMon
בנוסף, ב-Microsoft Windows 98?, Microsoft Windows 95, או Microsoft Windows Millennium Edition (Me)?, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
Excel has performed an error in module excel.exe and will be closed.
בנוסף, ב-Microsoft Windows 2000?, Microsoft Windows XP, או Microsoft Windows NT, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
שם יישוםנתקל בבעיה ועליו להיסגר. אנו מתנצלים על אי-הנוחות.
על מנת להציג את פרטי חתימת השגיאה, לחץ על הקישור To see what data this error report contains, click here, בתיבת הדו-שיח של השגיאה. מוצגת חתימת השגיאה הבאה:

שם יישום  גירסת יישום  שם מודול  גירסת מודול  היסט
------------------------------------------------------------------
<App.exe>  9.0.0.5302  Vbe6.dll   6.0.89.67    0000d799
				
הערה בחתימת שגיאה זו, App.exe הוא שם קובץ ההפעלה של התוכנית בה התרחשה שגיאה זו. לדוגמה, App.exe עשוי להופיע כ-"Winword.exe".

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
296493 מתקבלת הודעת שגיאה בעת הפעלת התוכנית או בעת עבודה עם מסמך ב-Word 2003 או Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

סיבה

הבעיה עשויה להתעורר כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
 • תיקיית האתחול של Microsoft Office או תיקיית האתחול של Microsoft Excel מכילה את אחד מקבצי התבנית הבאים של התוספת עבור Adobe Acrobat PDFMaker או את שניהם:
  Pdfmaker.dot
  Pdfmaker.xla
 • תוכנת Norton AntiVirus מותקנת.

פתרון הבעיה

שיטה 1: הורד את הגירסה העדכנית ביותר של התוסף עבור Adobe Acrobat 5.0

כדי לקבל תוסף מעודכן עבור Adobe Acrobat 5.0, בקר באתר האינטרנט הבא של Adobe:
http://www.adobe.com/products/acrobat/update.html
הערה Microsoft אינה תומכת בהורדה ובהתקנה של תוספים מאתר האינטרנט של Adobe. אם אתה זקוק לעזרה, עליך לפנות לתמיכה הטכנית של Adobe.

שיטה 2: העבר את הקבצים

העבר את הקובץ Pdfmaker.dot וגם את הקובץ Pdfmaker.xla, אם הוא נמצא, מתיקיית האתחול של Office או של Excel לתיקייה אחרת בדיסק הקשיח. לדוגמה, באפשרותך להעביר את הקבצים אל התיקייה 'המסמכים שלי'.

כדי שנעביר עבורך את הקבצים, עבור אל הסעיף "תקן עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

כדי להסיר קבצים אלה באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.

תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50303


הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

הערה הואיל וקיימות כמה גירסאות של Microsoft Windows, ייתכן שהפעולות הנדרשות במחשב שלך יהיו שונות במקצת. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת פעולות אלה.

כדי להסיר בעצמך קבצים אלה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על חיפוש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
 2. בתיבה חפש קבצים או תיקיות בשם, הקלד pdfmaker.dot pdfmaker.xla.
 3. בתיבה חפש ב:, לחץ על כונן הדיסק בו מותקנת מערכת Windows, לדוגמה, C:? ולאחר מכן לחץ על חפש כעת.

  הקובץ Pdfmaker.dot ממוקם באחת מהתיקיות הבאות:
  • ?C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup (Word 2000)?
  • ?C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup (Word 2002)?
  • C:\Documents and Settings\User Name\Application Data\Microsoft\Word\Startup
  הקובץ Pdfmaker.xla ממוקם באחת מהתיקיות הבאות:
  • ?C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart (Excel 2000)?
  • ?C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart (Excel 2002)?
  • C:\Documents and Settings\User Name\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
 4. בחלון 'תוצאות החיפוש', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ עבור כל קובץ שנמצא ולאחר מכן לחץ על גזור.
 5. בשולחן העבודה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקייה המסמכים שלי, ולאחר מכן לחץ על הדבק.

שיטה 3: בקר באתר האינטרנט של Symantec למציאת מידע ועדכוני מוצר עבור Norton Antivirus

כדי לפתור התנהגות זו, בקר באתר האינטרנט הבא של Symantec לקבלת מידע נוסף ועדכוני מוצר:
http://www.symantec.com/support/index.jsp

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות אחרות בתוספת של Pdfmaker.dot, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
276001 לחצני Adobe Acrobat חסרים או שמופיעה הודעת שגיאה אחרי שמשדרגים ל-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
235326 מתקבלת הודעת שגיאה "Compile error in hidden module: RegistrationDB" בעת האתחול של Excel 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
291214 הודעת שגיאה "Compile error in hidden module: RegistrationDB" בעת הפעלת Excel 2002 או יציאה מתוכנית זו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 307410 - Last Review: יום שני 19 ספטמבר 2011 - Revision: 8.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbfixme kbmsifixme kbstartprogram kberrmsg kbprb KB307410

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com