คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Compile error in hidden module" เมื่อเริ่มต้นโปรแกรม Word หรือ Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307410 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อเริ่มต้นโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่แสดงในส่วน "Applies to" คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดคล้ายข้อความต่อไปนี้:
Compile error in hidden module: AutoExec
Compile error in hidden module: AutoExecNew
Compile error in hidden module: DistMon
นอกจากนี้ ใน Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition (Me) คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Excel เกิดข้อผิดพลาดในโมดูล excel.exe และจะถูกปิด
นอกจากนี้ ใน Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows NT คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Application name has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
เมื่อต้องการดูรายละเอียดของข้อมูลความผิดพลาด คลิกลิงค์ To see what data this error report contains, click here ในกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาด ลายเซ็นของข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏ:

ชื่อ App     รุ่นของ App ชื่อโมดูล     รุ่นของโมดูล    ออฟเซ็ต
------------------------------------------------------------------
<App.exe>  9.0.0.5302  Vbe6.dll   6.0.89.67    0000d799
				
หมายเหตุ ในลายเซ็นข้อผิดพลาดนี้ App.exe คือชื่อแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรมที่เกิดข้อผิดพลาดนี้ ตัวอย่างเช่น App.exe อาจปรากฏเป็น "Winword.exe"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296493 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมหรือทำงานกับเอกสารใน Word 2003 หรือ Word 2002 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • โฟลเดอร์ Microsoft Office Startup หรือโฟลเดอร์ Microsoft Excel Startup มีแฟ้มเทมเพลทโปรแกรมเสริม Acrobat PDFMaker ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง:
  Pdfmaker.dot
  Pdfmaker.xla
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์ Norton AntiVirus ไว้แล้ว

การแก้ไข

วิธีที่ 1: ดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของโปรแกรมเสริมสำหรับ Adobe Acrobat 5.0

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและปรับปรุงโปรแกรมเสริมสำหรับ Adobe Acrobat 5.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Adobe:
http://www.adobe.com/products/acrobat/update.html
หมายเหตุ Microsoft ไม่ได้สนับสนุนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเสริมจากไซต์ของ Adobe หากต้องการความช่วยเหลือ คุณต้องติดต่อความสนับสนุนทางเทคนิคจาก Adobe

วิธีที่ 2: ย้ายแฟ้ม

ย้ายแฟ้ม Pdfmaker.dot และแฟ้ม Pdfmaker.xla จากโฟลเดอร์ Office หรือ Excel Startup ไปยังโฟลเดอร์อื่นๆ ในฮาร์ดดิสก์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถย้ายแฟ้มต่างๆ ไปยังโฟลเดอร์ My Documents

ถ้าต้องการให้เราย้ายแฟ้มเหล่านี้แก่คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน “ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง”

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

ถ้าต้องการเอาแฟ้มเหล่านี้ออกโดยอัตโนมัติ ให้คลิกการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ คลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50303


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

หมายเหตุ เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายเวอร์ชัน ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างไปสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ

ถ้าต้องการเอาแฟ้มเหล่านี้ออกด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกStart เลือกที่Searchแล้วคลิกFor Files or Folders
 2. ในช่อง Search for file or folders named พิมพ์ pdfmaker.dot pdfmaker.xla.
 3. ในช่อง Look In คลิกไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows ไว้ เช่น C: แล้วคลิก Search Now

  แฟ้ม Pdfmaker.dot อยู่ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้:
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup (Word 2000)
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup (Word 2002)
  • C:\Documents and Settings\User Name\Application Data\Microsoft\Word\Startup
  แฟ้ม Pdfmaker.xla อยู่ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้:
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart (Excel 2000)
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart (Excel 2002)
  • C:\Documents and Settings\User Name\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
 4. ในวินโดว์ Search Results คลิกขวาที่แฟ้มสำหรับแต่ละแฟ้มที่พบ แล้วคลิก Cut
 5. ในเดสก์ทอป คลิกขวาที่โฟลเดอร์ My Documents แล้วคลิก Paste

วิธีที่ 3: แวะไปที่เว็บไซต์ Symantec สำหรับข้อมูลของ Norton Antivirus และโปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Symantec เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์:
http://www.symantec.com/support/index.jsp

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอื่นๆ ของโปรแกรมเสริม Pdfmaker.dot โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
276001 ปุ่มของ Adobe Acrobat หายไป หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากอัปเกรด Word (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
235326 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Compile error in hidden module: RegistrationDB" เมื่อพยายามเริ่มต้น Excel 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
291214 "Compile error in hidden module: RegistrationDB" เมื่อคุณเริ่มต้นหรือปิด Excel 2002 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307410 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2554 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbstartprogram kberrmsg kbprb KB307410

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com