รายละเอียด: ASPภาพรวมการตั้งค่าคอนฟิกสุทธิ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307626 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้อ้างถึงเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้โปรดเรียกคลาส Namespace ของไลบรารี:
 • System.Configuration
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงบทนำสู่การ ASPหน้าสุทธิ กรอบ

หาเพิ่มเติมสุทธิภาพรวม การอ้างอิงดังต่อไปนี้ บทความฐานความรู้ของ Microsoft:
305140 รายละเอียด: ASPแผนการทำงานสุทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่าคอนฟิกเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างจากการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ เช่นเมื่อต้องการรายละเอียดความปลอดภัยและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ควรจัดการข้อผิดพลาด แฟ้มการกำหนดค่าให้ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ ข้อมูล เฉพาะตัวของคอมพิวเตอร์ และแอพลิเคชันเฉพาะที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีการคอมไพล์ใหม่รหัส

บทความนี้ระบุถึงหัวข้อการตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้:

ตั้งค่าคอนฟิก: มีอะไรใหม่

เปรียบเทียบกับการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ Active Server Pages (ASP) ที่อยู่ เก็บไว้ใน Microsoft Internet Information Services Metabase (IIS) ASPตั้งค่าคอนฟิกสุทธิจะถูกเก็บไว้ใน Extensible Markup แฟ้มภาษา (XML) มีข้อดีดังต่อไปนี้เมื่อคุณต้องการ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก และการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์:
 • ASPแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกสุทธิถูกเก็บไว้ในที่เดียวกัน ไดเรกทอรีเป็นเนื้อหาของไซต์ ในขณะที่ใช้งาน เพียงแต่คุณต้องคัดลอก ไดเรกทอรีเนื้อหาเพื่อขอรับทั้งเนื้อหาและโปรแกรมประยุกต์ การกำหนดค่า
 • คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขข้อความมาตรฐานเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิก แฟ้ม ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกทั้งภายใน และ จากระยะไกล
 • แฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกจะสามารถเพิ่มความสามารถ ดังนั้น คุณ สามารถเพิ่มการตั้งค่าการกำหนดค่าแบบกำหนดเองของคุณเอง
 • ระบบตรวจพบการเปลี่ยนแปลง ASP โดยอัตโนมัติสุทธิ แฟ้มการกำหนดค่า คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานของ IIS หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ สำหรับการตั้งค่าที่มีผลบังคับใช้

รูปแบบแฟ้มและการตั้งค่าคอนฟิกการลำดับชั้น

มีอยู่สองชนิดของแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกที่คุณควร มีความกังวลสำหรับ ASPโปรแกรมประยุกต์สุทธิ: Machine.config และ Web.config ทั้งสองอย่าง แฟ้มจะใช้ XML และประกอบด้วยส่วนกำหนดค่าที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม ใน แฟ้ม Machine.config ที่ประกอบด้วยข้อมูลการกำหนดค่าเกี่ยวกับทั้งหมดสุทธิ โปรแกรมประยุกต์สำหรับกรอบ รุ่นใดรุ่นหนึ่งขณะ Web.config แฟ้มที่ประกอบด้วยการตั้งค่าคอนฟิกแอดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASP ที่เฉพาะเจาะจงสุทธิ โปรแกรมประยุกต์ มีข้อความใน Machine.config และ Web.config เทียบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ ASPสุทธิ แฟ้มการกำหนดค่า การอ้างอิงไปยังหัวข้อต่อไปนี้ในการการจัดการและส่ง เอกสารประกอบของซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK):
รูปแบบของ ASPแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกสุทธิ
ขอบ http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ackhksh7 (vs.71)
เมื่อการร้องขอสำหรับเพจที่มีขอบจะดำเนินการ แฟ้มการกำหนดค่า จะถูกคอมไพล์ในลักษณะที่เป็นการตั้งค่าการกำหนดค่าในแฟ้ม Web.config ที่เก็บอยู่ในไดเรกทอรีย่อยแทนที่การตั้งค่าใน Web.config มีแฟ้มในตัว ไดเรกทอรีแอพลิเคชัน ซึ่งแทนที่การตั้งค่าในระดับของเว็บไซต์ และ การตั้งค่าในแฟ้ม Machine.config หลังจากที่มีการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิก คอมไพล์ เหล่านั้นจะถูกเก็บไว้สำหรับคำร้องขอในอนาคตจนกว่าจะมีการกำหนดค่าหนึ่ง ปรับเปลี่ยนแฟ้ม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวอย่างการตั้งค่าคอนฟิก ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มสำหรับการ http://myserver/myapplication/mydir/mypage.aspx URL:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระดับเส้นทาง
การตั้งค่าคอนฟิกสำหรับรุ่นนี้สุทธิ กรอบWinnt\Microsoft.net\Framework\vรุ่น\Config\Machine.config
การตั้งค่าเว็บไซต์Inetpub\Wwwroot\Web.config
แอพลิเคชัน การตั้งค่าInetpub\Wwwroot\Myapplication\Web.config
ไดเรกทอรีย่อย การตั้งค่าInetpub\Wwwroot\Myapplication\Mydir\Web.config

แฟ้ม Web.config ในระดับใด ๆ หรือไม่ก็ได้ แต่เป็น จำเป็นต้องมีแฟ้ม Machine.config

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลำดับชั้นการตั้งค่าคอนฟิก อ้างอิงถึงหัวข้อต่อไปนี้ในการNET Framework SDK เอกสารประกอบ:
สถาปัตยกรรมของการตั้งค่าคอนฟิกแบบลำดับชั้น
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa720128 (v=vs.71)
เมื่อต้องใช้การตั้งค่าคอนฟิกทรัพยากรเฉพาะ ใช้เป็น<location></location>แท็กที่ มีแอตทริบิวต์ของเส้นทางที่เหมาะสม คุณสามารถใช้เส้นทาง แอตทริบิวต์ที่ระบุมีเฉพาะแฟ้มหรือลูก directory ที่ไม่ซ้ำกัน ตั้งค่าคอนฟิกให้นำไปใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ<location></location>แท็ก การอ้างอิงถึงหัวข้อต่อไปนี้ในการNET Framework SDK เอกสารประกอบ:
การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าของ<Location>
</Location>ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6hbkh9s7 (v=vs.71)

ASPส่วนการตั้งค่าคอนฟิกสุทธิ

ASPการตั้งค่าคอนฟิกสุทธิส่วนที่มีอยู่ใน<system.web></system.web>ส่วน ซึ่งมีอยู่ใน<configuration></configuration>แท็ก:
  <configuration>
   <appSettings></appSettings>
   <system.web>
     ...
     <webServices></webServices>
   </system.web>
  </configuration>
				
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการทั้งหมดไปการตั้งค่าคอนฟิกสุทธิ ส่วน:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ส่วนคำอธิบาย
<appSettings></appSettings>ในการกำหนดค่า การตั้งค่าแบบกำหนดเองสำหรับโปรแกรมประยุกต์ การตั้งค่าในส่วนนี้อาจเป็น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรของแอพลิเคชัน
<authentication></authentication>ในการกำหนดค่า โหมดการรับรองความถูกต้องเพื่อกำหนดชนิดของการรับรองความถูกต้องเมื่อต้องใช้
<authorization></authorization>ในการกำหนดค่า การอนุญาตสนับสนุน และควบคุมไคลเอนต์การเข้าถึงทรัพยากรของ URL
<browserCaps></browserCaps>ในการกำหนดค่า การตั้งค่าคอมโพเนนต์ความสามารถของเบราว์เซอร์
<compilation></compilation>ในการกำหนดค่า ตั้งค่าทั้งหมดของการคอมไพล์ ASP นั้นการใช้สุทธิ
<customErrors></customErrors>แสดง ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองสำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP.NETแอพลิเคชันสุทธิ
<globalization></globalization>ในการกำหนดค่า ตั้งค่าความสำหรับแอพลิเคชัน
<httpHandlers></httpHandlers>แผนที่ ขณะ URL เพื่อคลาIHttpHandler
<httpModules></httpModules>เพิ่ม เอาออก หรือล้างโมดูล HTTP ภายในโปรแกรมประยุกต์
<httpRuntime></httpRuntime>ในการกำหนดค่า ASPการตั้งค่าการรันไทม์ของ HTTP สุทธิ
<identity></identity>ตัวควบคุม ตัวระบุโปรแกรมประยุกต์ของแอพลิเคชันเว็บ
<machineKey></machineKey>ในการกำหนดค่า คีย์ที่ใช้สำหรับการเข้ารหัสลับและการถอดรหัสลับของข้อมูลคุกกี้การรับรองความถูกต้องของฟอร์ม ส่วนนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าคีย์การตรวจสอบที่ทำให้ข้อความ รับรองความถูกต้องตรวจสอบบนข้อมูลองค์ประกอบของมุมมอง และฟอร์มตั๋วการรับรองความถูกต้อง
<pages></pages>ระบุ การตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกเฉพาะหน้า
<processModel></processModel>ในการกำหนดค่า ASPตั้งค่ารูปแบบกระบวนการสุทธิบน IIS Web server ระบบ โปรดสังเกตว่าคุณสามารถ ใช้แท็กนี้ในแฟ้ม Machine.config เท่า นั้น
<securityPolicy></securityPolicy>กำหนด การแมปที่ถูกต้องของระดับการรักษาความปลอดภัยที่มีชื่อแฟ้มนโยบาย
<sessionState></sessionState>ในการกำหนดค่า โมดูสถานะเซสชันนั้น
<trace></trace>ในการกำหนดค่า ASPการบริการติดตามสุทธิ
<trust></trust>ในการกำหนดค่า ชุดของสิทธิ์ด้านความปลอดภัยของการเข้ารหัสที่ใช้ในการทำงานเฉพาะ แอพลิเคชัน
<webServices></webServices>ตัวควบคุม การตั้งค่าของ ASPบริการเว็บ Asp.net

กำลังเรียกข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก

คุณสามารถดึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการกำหนดค่า แฟ้ม แต่วิธีการแตกต่างกันสำหรับการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกที่แตกต่างกัน ตั้งค่าบางอย่างคุณจะมองเห็นเป็นคุณสมบัติของ วัตถุอินทรินสิ และตั้งค่าอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจาก การตั้งค่าภายในกับ ASPการเปลี่ยนแปลง

ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ต่อไปนี้ รหัสการเข้าถึง<browserCaps></browserCaps>ตั้งค่าผ่านทางวัตถุRequest.Browser :

Microsoft Visual Basicสุทธิ
Response.Write(Request.Browser.VBScript.ToString())
				
Microsoft Visual C#สุทธิ
Response.Write(Request.Browser.VBScript.ToString());
				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกคืนการตั้งค่าคอนฟิก อ้างอิงถึงหัวข้อต่อไปนี้ในการเอกสารประกอบ NET Framework SDK:
การเข้าถึงการตั้งค่าคอนฟิก
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/4c2kcht0.aspx

ขยายส่วนการกำหนดค่า

การฟังก์ชันการตั้งค่าคอนฟิกการจัดการและส่งได้ ยืดอายุได้ มีสองวิธีที่คุณสามารถขยายการกำหนดค่า:
 • สร้าง ตัวจัดการส่วนกำหนดค่าแบบกำหนดเอง

  สำหรับการเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง ASP ที่กำหนดเองตัวจัดการส่วนกำหนดค่าสุทธิ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในความรู้ของ Microsoft ฐาน:
  309045 วิธีการ: สร้าง ASP แบบกำหนดเองสุทธิตั้งค่าคอนฟิกส่วนจัดการใน Visual C#สุทธิ
 • ใช้<appSettings></appSettings>ส่วนการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ไวยากรณ์ของการ<appSettings></appSettings>ส่วน การอ้างอิงถึงหัวข้อต่อไปนี้ในการNET Framework SDK เอกสารประกอบ:
  ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa903313 (v=vs.71)
  เมื่อต้องดึงค่าจากการ<appSettings></appSettings>ส่วน ใช้รหัสต่อไปนี้ในแฟ้ม.config:
      <appSettings>
  		<add key="MySetting" value="Valuable Information" />
      </appSettings>
  						
  จากนั้น ให้ใช้รหัสต่อไปนี้เพื่อเรียกคืนค่า:

  หมายเหตุ: คุณต้องมี namespace System.ConfigurationถึงappSettings

  Visual Basic .สุทธิ
    Label1.Text = ConfigurationSettings.AppSettings.Item("MySetting")
  					
  Visual C#สุทธิ
    Label1.Text = ConfigurationSettings.AppSettings["MySetting"];
  					

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307626 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
Keywords: 
kbproductlink kbarttyperoadmap kbconfig kbinfo kbweb kbmt KB307626 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:307626

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com