ID članka: 307654 - Pregledajte proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Proširi sve | Sažmi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Preporučujemo vam korištenje konzole za oporavak samo ako siguran način rada i ostale mogućnosti pokretanja ne funkcioniraju. Konzola za oporavak preporučuje se samo ako ste napredni korisnik koji može koristiti osnovne naredbe za otkrivanje i pronalaženje problematičnih upravljačkih programa i datoteka. Uz to, morate biti administrator da biste koristili konzolu za oporavak.

Na raspolaganju su vam dva načina pokretanja konzole za oporavak:
 • Ako ne možete pokrenuti sustav Windows, a konzola za oporavak još nije instalirana, možete je pokrenuti pomoću CD-a za pokretanja.
  Da biste doznali više, kliknite "Kako koristiti konzolu za oporavak".
 • Konzolu za oporavak možete i instalirati na računalo da bi bila dostupna ako ne možete ponovno pokrenuti sustav Windows. U tom slučaju tijekom pokretanja na popisu dostupnih operacijskih sustava odaberite mogućnost Recovery Console (Konzola za oporavak).
  Da biste doznali više, kliknite "Kako instalirati konzolu za oporavak".


Dodatne informacije

Kako instalirati konzolu za oporavak

Konzolu za oporavak možete instalirati na računalo da bi bila dostupna ako ne možete ponovno pokrenuti sustav Windows. U tom slučaju tijekom pokretanja na popisu dostupnih operacijskih sustava odaberite mogućnost Recovery Consol (Konzola za oporavak). Instalacija konzole za oporavak preporučuje se na važnim poslužiteljima i radnim stanicama IT osoblja. U ovom se članku opisuje instalacija konzole za oporavak na računalo sa sustavom Windows XP. Da biste instalirali konzolu za oporavak, morate biti prijavljeni kao administrator.

Iako konzolu za oporavak možete pokrenuti pokretanjem izravno s CD-a sustava Windows XP, prikladnije je postaviti je kao mogućnost pokretanja na izborniku za pokretanje. Da biste konzolu za oporavak pokrenuli izravno s CD-a, pogledajte odjeljak "Kako koristiti konzolu za oporavak".

Da biste instalirali konzolu za oporavak, slijedite ove korake:
 1. U CD pogon umetnite CD za sustav Windows XP.
 2. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 3. U okvir Open (Otvori) upišite d:\i386\winnt32.exe /cmdcons. d označava slovo pogona za CD pogon. Za 64-bitno izdanje sustava Microsoft Windows XP Professional upišite d:\amd64\winnt32.exe /cmdcons. d označava slovo pogona za CD pogon.
 4. Prikazat će se dijaloški okvir Windows Setup (Program za postavljanje sustava Windows). Dijaloški okvir Windows Setup (Program za postavljanje sustava Windows) opisuje mogućnost Recovery Console (Konzola za oporavak). Da biste potvrdili instalaciju, kliknite Yes (Da). (Snimka zaslona za ovaj korak nalazi se u nastavku.)
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak
 5. Ponovno pokrenite računalo. Sljedeći put kada pokrenete računalo, na izborniku za pokretanje prikazat će se "Microsoft Windows Recovery Console" (Konzola za oporavak sustava Microsoft Windows). (Snimka zaslona za ovaj korak nalazi se u nastavku.)
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak
Možete koristiti i Universal Naming Convention (UNC) vezu za instalaciju konzole za oporavak sa zajedničke mrežne točke.

Napomena Možete primiti poruku o pogrešci sličnu nekoj od sljedećih:
Setup cannot continue because the version of Windows on your computer is newer than the version on the CD. (Postavljanje nije moguće nastaviti jer je verzija sustava Windows na računalu novija od verzije na CD-u.)
Ako se pojavi taj problem, dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
898594 Prikazuje se poruka o pogrešci kada na računalo sa sustavom Microsoft Windows XP i servisnim paketom Service Pack 2 pokušate instalirati konzolu za oporavak

Korištenje konzole za oporavak

Možete omogućiti i onemogućiti servise, formatirati pogone, čitati podatke s lokalnog diska i zapisivati ih na njega (što obuhvaća i pogone koji se formatiraju pomoću NTFS datotečnog sustava) te izvoditi mnoge druge administratorske zadatke. Konzola za oporavak vrlo je korisna ako morate popraviti računalo kopiranjem datoteke s diska ili CD-ROM-a na tvrdi disk ili ako morate ponovno konfigurirati servis koji sprječava pravilno pokretanje računala.

Ako ne možete pokrenuti računalo, konzolu za oporavak možete pokrenuti s diskova za pokretanje sustava Windows XP ili CD-ROM-a.

Nakon instalacije sustava XP na računalo, pokrenite računalo i koristite konzolu za oporavak. Potrebne su diskete za pokretanje sustava Windows XP ili CD-ROM.

Dodatne informacije o stvaranju disketa za pokretanje za Windows XP (nisu dio sustava Windows XP) potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
310994 Nabava instalacijskih disketa sustava Windows XP za pokretanje instalacije s diskete
Napomena Da biste računalo pokrenuli pomoću CD-ROM-a sustava Windows XP, morate konfigurirati osnovni ulazni/izlazni sustav (BIOS) računala. 

Da biste pokrenuli konzolu za oporavak s disketa za pokretanje sustava Windows XP ili s CD-ROM-a, slijedite ove korake:
 1. Umetnite disketu za pokretanje sustava Windows XP u disketni pogon ili CD-ROM sustava Windows XP u CD pogon, a zatim ponovno pokrenite računalo.

  Kada se to od vas zatraži, kliknite da biste odabrali sve mogućnosti potrebne za pokretanje računala iz CD pogona.
 2. Kada se prikaže zaslon „Welcome to Setup“ (Dobro došli u instalacijski program), pritisnite R da biste pokrenuli konzolu za oporavak.
 3. Ako imate računalo s dva ili više operacijskih sustava, odaberite instalaciju kojoj morate pristupiti putem konzole za oporavak.
 4. Kada se od vas to zatraži, upišite administratorsku lozinku. Ako administratorske lozinke nema, pritisnite tipku ENTER.
 5. U naredbeni redak upišite odgovarajuće naredbe da biste dijagnosticirali i popravili instalaciju sustava Windows XP.

  Da biste vidjeli popis naredbi dostupnih u konzoli za oporavak, u naredbeni redak upišite recovery console commands (naredbe konzole za oporavak) ili help (pomoć), a zatim pritisnite tipku ENTER.

  U naredbeni redak upišite help commandname (pomoć naziv naredbe), a zatim pritisnite tipku ENTER da biste doznali informacije o određenoj naredbi.
 6. Da biste zatvorili konzolu za oporavak i ponovno pokrenuli računalo, u naredbeni redak upišite exit, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Korištenje naredbenog retka konzole za oporavak

Kada koristite konzolu za oporavak, koristite poseban naredbeni redak, a ne uobičajeni naredbeni redak sustava Windows. Konzola za oporavak ima vlastiti tumač naredbi. Da biste unijeli taj tumač naredbi, od vas konzola za oporavak traži unos lokalne administrativne lozinke.

Kada se konzola za oporavak pokrene, pritisnite tipku F6 da biste instalirali SCSI ili RAID upravljački program treće strane, ako vam zatreba takav upravljački program ili pristup tvrdom disku. Taj upit funkcionira kao i tijekom instalacije operacijskog sustava.

Konzoli za oporavak treba nekoliko sekundi da se pokrene. Kada se pojavi izbornik konzole za oporavak, na računalu će se prikazati obrojčani popis instalacija sustava Windows (općenito postoji samo c:\Windows). Pritisnite broj prije nego pritisnete tipku ENTER, čak i ako je prikazan samo jedan unos. Ako pritisnete tipku ENTER bez broja, računalo će se ponovno pokrenuti i ponovno pokrenuti proces. (Snimka zaslona za ovaj korak nalazi se u nastavku.)
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
Snimka zaslona za ovaj korak

Kada ugledate upit za %SystemRoot% (općenito C:\Windows), možete početi koristiti dostupne naredbe za konzolu za oporavak.

Radnje naredbi

 
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
U nastavku su opisane dostupne naredbe za konzolu za oporavak
 • Attrib mijenja atribute u jednoj datoteci ili poddirektoriju.
 • Batch izvršava naredbe koje navedete u tekstnoj datoteci, Inputfile. Outputfile čuva rezultate naredbi. Ako izostavite parametar Outputfile, na zaslonu će se pojaviti rezultat.
 • Bootcfg mijenja datoteku Boot.ini za konfiguraciju i oporavak pokretanja.
 • CD (Chdir) funkcionira samo u sistemskim direktorijima trenutne instalacije sustava Windows, izmjenjivim medijima, korijenskom direktoriju bilo koje particije tvrdog diska ili lokalnim instalacijskim izvorima.
 • Chkdsk Parametar /p pokreće Chkdsk čak i ako pogon nije označen kao onečišćen. Parametar /r pronalazi neispravne sektore i oporavlja informacije koje je moguće čitati. Taj parametar implicira /p. Za Chkdsk potreban je Autochk. Chkdsk automatski traži Autochk.exe u mapi za pokretanje. Ako Chkdsk ne može pronaći datoteku u mapi za pokretanje, traži CD-ROM za postavljanje sustava Windows 2000. Ako Chkdsk ne može pronaći instalacijski CD-ROM, Chkdsk od korisnika traži mjesto datoteke Autochk.exe.
 • Cls briše zaslon.
 • Copy kopira jednu datoteku na ciljno mjesto. Cilj po zadanim postavkama ne može biti izmjenjivi medij i ne možete koristiti zamjenske znakove. Kopiranje komprimirane datoteke s CD-ROM-a za postavljanje sustava Windows 2000 automatski dekomprimira datoteku.
 • Del (Delete) briše jednu datoteku. Funkcionira unutar sistemskih direktorija trenutne instalacije sustava Windows, izmjenjivih medija, korijenskog direktorija bilo koje particije tvrdog diska ili lokalnih instalacijskih izvora. Po zadanim postavkama ne možete koristiti zamjenske znakove.
 • Dir prikazuje popis svih datoteka, uključujući sakrivene i sistemske datoteke.
 • Disable onemogućuje sistemski servis ili upravljački program sustava Windows. Varijabla service_or_driver naziv je servisa ili upravljačkog programa koji želite onemogućiti. Kada koristite naredbu za onemogućivanje servisa, naredba prikazuje izvornu vrstu pokretanja servisa prije nego što vrstu promijeni u SERVICE_DISABLED. Zabilježite izvornu vrstu pokretanja da biste mogli koristiti naredbu enable za ponovno pokretanje uređaja.
 • Diskpart upravlja particijama na jedinicama tvrdog diska. Mogućnost /add stvara novu particiju. Mogućnost /delete briše postojeću particiju. Varijabilni uređaj naziv je uređaja za novu particiju (kao što je \device\harddisk0). Varijabilni pogon slovo je pogona za particiju koju brišete (na primjer, D). Particija je naziv particije koju brišete (na primjer : \device\harddisk0\partition1), a moguće ju je koristiti umjesto varijable pogona. Varijabilna veličina predstavlja veličinu nove particije u MB.
 • Enable omogućuje sistemski servis ili upravljački program sustava Windows. Varijabla service_or_driver naziv je servisa ili upravljačkog programa koji želite omogućiti, a start_type vrsta je pokretanja za omogućeni servis. Vrsta pokretanja koristi jedan od sljedećih oblika:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit zatvara konzolu za oporavak i ponovno pokreće računalo.
 • Expand proširuje komprimiranu datoteku. Varijabilni je izvor datoteka koju želite proširiti. Po zadanim postavkama ne možete koristiti zamjenske znakove. Varijabilno je odredište direktorij za novu datoteku. Odredište po zadanim postavkama ne može biti izmjenjivi medij i ne može biti namijenjen samo čitanju. Da biste uklonili atribut "samo za čitanje" iz odredišnog direktorija, možete koristiti naredbu attrib. Mogućnost /f:filespec obavezna je ako izvor sadrži više od jedne datoteke. Ova mogućnost dopušta zamjenske znakove. Parametar /y onemogućuje upit za potvrdu prebrisivanja. Parametar /d određuje da datoteke neće biti proširene i prikazuje direktorij datoteka u izvoru.
 • Fixboot zapisuje novi sektor pokretanja na sistemsku particiju.
 • Fixmbr popravlja glavni kod za učitavanje sistemske particije. Varijabilni uređaj dodatni je naziv koji navodi uređaj kojemu je potreban glavni kod za učitavanje. Izostavite ovu varijablu kada je cilj uređaj za pokretanje.
 • Format formatira disk. Parametar /q izvršava brzo formatiranje. Parametar /fs navodi datotečni sustav.
 • Help Ako ne koristite naredbenu varijablu za navođenje naredbe, help navodi sve naredbe koje konzola za oporavak podržava.
 • Listsvc prikazuje sve dostupne servise i upravljačke programe na računalu.
 • Logon prikazuje otkrivene instalacije sustava Windows i traži lokalnu administratorsku lozinku za te instalacije. Tu naredbu koristite za premještanje u drugu instalaciju ili poddirektorij.
 • Map prikazuje trenutno aktivna mapiranja uređaja. Obuhvaća mogućnost arc za navođenje korištenja staza Advanced RISC Computing (ARC) (oblik za Boot.ini), a ne staza uređaja sustava Windows.
 • MD (Mkdir) funkcionira samo unutar sistemskih direktorija trenutne instalacije sustava Windows, izmjenjivih medija, korijenskog direktorija bilo koje particije tvrdog diska ili lokalnih instalacijskih izvora.
 • More/Type prikazuje navedenu tekstnu datoteku na zaslonu.
 • Rd (Rmdir) funkcionira samo unutar sistemskih direktorija trenutne instalacije sustava Windows, izmjenjivih medija, korijenskog direktorija bilo koje particije tvrdog diska ili lokalnih instalacijskih izvora.
 • Ren (Rename) funkcionira samo unutar sistemskih direktorija trenutne instalacije sustava Windows, izmjenjivih medija, korijenskog direktorija bilo koje particije tvrdog diska ili lokalnih instalacijskih izvora. Ne možete navesti novi pogon ili novu stazu kao cilj.
 • Set prikazuje i postavlja varijable okruženja konzole za oporavak.
 • Systemroot postavlja trenutni direktorij na %SystemRoot%.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Pravila konzole za oporavak

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Nekoliko je pravila okruženja na snazi dok radite u konzoli za oporavak. Upišite set da biste vidjeli trenutno okruženje. Ta su pravila po zadanim postavkama sljedeća:
 • AllowAllPaths = FALSE sprječava pristup direktorijima i poddirektorijima izvan instalacije sustava koju ste odabrali prilikom unosa konzole za oporavak.
 • AllowRemovableMedia = FALSE sprječava pristup izmjenjivim medijima kao cilj za kopirane datoteke.
 • AllowWildCards = FALSE sprječava zamjensku podršku za naredbe, kao što su copy i del.
 • NoCopyPrompt = FALSE znači da je konzola za oporavak od vas zatražila potvrdu prilikom prebrisavanja postojeće datoteke.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Kako izbrisati konzolu za oporavak

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Brisanje konzole za oporavak:
 1. Ponovno pokrenite računalo, kliknite Start, zatim My Computer (Moje računalo), a potom dvokliknite tvrdi disk na koji ste instalirali konzolu za oporavak.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Folder Options (Mogućnosti mape), a zatim karticu View (Prikaz).
 3. Kliknite Show hidden files and folders (Prikaz skrivenih datoteka i mapa), zatim poništite okvir Hide protected operating system files (Sakrij zaštićene datoteke operacijskog sustava) te kliknite OK (U redu).
 4. U korijenskoj mapi izbrišite mapu Cmdcons i datoteku Cmldr.
 5. U korijenskoj mapu dvokliknite datoteku Boot.ini, a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 6. Kliknite da biste poništili okvir Read-only (Samo za čitanje), a zatim kliknite OK (U redu).

  Upozorenje: Neispravna izmjena datoteke Boot.ini može spriječiti ponovno pokretanje računala. Provjerite brišete li samo unos za konzolu za oporavak. Promijenite i atribut za datoteku Boot.ini tako da bude samo za čitanje po dovršetku postupka. U programu Blok za pisanje sustava Microsoft Windows otvorite datoteku Boot.ini i uklonite unos za konzolu za oporavak. Nalik je sljedećem primjeru:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 7. Spremite datoteku i zatvorite je.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Instaliranje konzole za oporavak tijekom nenadzirane instalacije

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste instalirali konzolu za oporavak tijekom nenadzirane instalacije sustava Windows, morate koristiti odjeljak [GuiRunOnce] datoteke unattend.txt.
Command1="path\winnt32 /cmdcons /unattend"
Dodatne informacije o načinu korištenja datoteke Unattend.txt potražite u Vodiču za planiranje implementacije u paketu resursa Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Reference

Možete koristiti Pravilnik grupe da biste promijenili pravila i proširili napredne značajke koje vam konzola za oporavak nudi.

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
310497 Kako koristiti Pravilnik grupe radi dodavanja više naprednih značajki u konzolu za oporavak

Dodatne informacije o konzoli za oporavak u sustavu Windows XP potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojevima
314058 Opis konzole za oporavak u sustavu Windows XP za napredne korisnike

Svojstva

ID članka: 307654 - Posljednja izmjena: 8. siječnja 2014. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ključne riječi: 
kbhowto kbcip KB307654

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com