ID articol: 307654 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

INTRODUCERE

Recomandăm utilizarea Consolei de recuperare numai dacă Modul protejat ?i alte op?iuni de pornire nu dau rezultate. Consola de recuperare se recomandă numai utilizatorilor avansa?i care pot utiliza comenzile de bază pentru identificarea ?i localizarea fi?ierelor ?i driverelor cu probleme. În plus, pentru a utiliza Consola de recuperare, trebuie să fi?i administrator.

Există două moduri de a porni Consola de recuperare:
 • Dacă nu ave?i posibilitatea să porni?i Windows ?i Consola de recuperare nu a fost instalată pe computer, executa?i Consola de recuperare de pe CD-ul de instalare.
  Face?i clic pe „Cum se utilizează Consola de recuperare” pentru informa?ii detaliate.
 • Ca alternativă, ave?i posibilitatea să instala?i Consola de recuperare pe computer pentru a fi disponibilă în cazul în care Windows nu poate fi repornit. Apoi ave?i posibilitatea să selecta?i op?iunea Consolă de recuperare la pornire, din lista cu sisteme de operare disponibile.
  Face?i clic pe „Cum se instalează Consola de recuperare” pentru informa?ii detaliate.


Informații suplimentare

Cum se instalează Consola de recuperare

Consola de recuperare poate fi instalată pe computer pentru a fi disponibilă în cazul în care Windows nu poate fi repornit. Ave?i posibilitatea să selecta?i op?iunea Consolă de recuperare în timpul pornirii, din lista sistemelor de operare disponibile. Se recomandă instalarea Consolei de recuperare pe serverele importante ?i pe sta?iile de lucru ale personalului IT. Acest articol descrie modul în care se instalează Consola de recuperare pe computerul Windows XP. Pentru a instala Consola de recuperare, trebuie să face?i Log on ca administrator.

De?i Consola de recuperare se poate executa pornind direct de pe CD-ul Windows XP, de obicei este mai convenabil să o configura?i ca op?iune de pornire în meniul de pornire. Pentru a executa Consolei de recuperare direct de pe CD, consulta?i sec?iunea „Cum se utilizează Consola de recuperare”.

Pentru a instala Consola de recuperare, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Introduce?i CD-ul Windows XP în unitatea CD.
 2. Face?i clic pe Start, apoi pe Executare.
 3. În caseta Deschidere, tasta?i d:\i386\winnt32.exe /cmdcons, unde d este litera de unitate a unită?ii CD. Pentru Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, tasta?i d:\amd64\winnt32.exe /cmdcons, unde d este litera de unitate pentru unitatea de CD.
 4. Apare caseta de dialog Windows Setup. Caseta de dialog Windows Setup descrie op?iunea Consolă de recuperare. Pentru a confirma instalarea, face?i clic pe Da. (Fotografia de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos).
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Fotografia de ecran pentru acest pas
 5. Reporni?i computerul. La următoarea pornire a computerului, în meniul de pornire se afi?eaz㠄Microsoft Windows Recovery Console”. (Fotografia de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos).
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Fotografia de ecran pentru acest pas
Ca alternativă, se poate utiliza o conexiune UNC (Conven?ie universală de denumire) pentru a instala Consola de recuperare dintr-un punct de partajare din re?ea.

Notă Este posibil să primi?i un mesaj de eroare similar cu următorul:
Setup cannot continue because the version of Windows on your computer is newer than the version on the CD.
Dacă se produce această problemă, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
898594 Primi?i un mesaj de eroare dacă încerca?i să instala?i Consola de recuperare pe un computer Microsoft Windows XP Service Pack 2

Cum se utilizează Consola de recuperare

Ave?i posibilitatea să activa?i ?i să dezactiva?i servicii, să formata?i unită?i, să citi?i ?i să scrie?i date de pe/pe o unitate locală (inclusiv unită?ile formatate pentru a utiliza sistemul de fi?iere NTFS) ?i să efectua?i multe alte activită?i administrative. Consola de recuperare este foarte utilă dacă trebuie să repara?i computerul prin copierea unui fi?ier de pe o dischetă sau un CD-ROM pe hard disk sau dacă trebuie să reconfigura?i un serviciu care împiedică pornirea corectă a computerului.

Dacă nu ave?i posibilitatea să porni?i Windows, Consola de recuperare se poate executa de pe dischetele de pornire Windows XP sau de pe CD-ROM-ul Windows XP.

După ce s-a instalat Windows XP pe computer, pentru a porni computerul ?i a utiliza Consola de recuperare. Dischetele Windows XP sau CD-ROM-ul Windows XP sunt necesare.

Pentru informa?ii suplimentare despre crearea dischetelor de pornire pentru un computer Windows XP (nu sunt incluse în Windows XP), face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
310994 Ob?inerea dischetelor de încărcare pentru instalarea Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)
Notă Pentru a porni computerul de pe CD-ROM-ul Windows XP, sistemul de intrare-ie?ire primar (BIOS) al computerului trebuie configurat pentru pornirea de pe CD-ROM.

Pentru a executa Consola de recuperare de pe dischetele de pornire Windows XP sau CD-ROM-ul Windows XP, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Introduce?i discheta de pornire Windows XP în unitatea de dischetă sau introduce?i CD-ROM-ul Windows XP în unitatea CD, apoi reporni?i computerul.

  Dacă vi se solicită, face?i clic pentru a selecta op?iunile necesare pornirii computerului de pe unitatea CD.
 2. Când este afi?at ecranul „Welcome to Setup”, apăsa?i R pentru a porni Consola de recuperare.
 3. Dacă ave?i un computer care încarcă două sau mai multe sisteme de operare, selecta?i în Consola de recuperare instalarea Windows pe care dori?i să o accesa?i.
 4. Când vi se solicită, tasta?i parola de administrator. Dacă nu există o parolă de administrator, apăsa?i ENTER.
 5. La promptul de comandă, tasta?i comenzile corespunzătoare pentru a diagnostica ?i repara instalarea Windows XP.

  Pentru lista de comenzi disponibile în Consola de recuperare, tasta?i recovery console commands sau help la promptul de comandă, apoi apăsa?i ENTER.

  Pentru informa?ii despre o anumită comandă, tasta?i help numele comenzii la promptul de comandă, apoi apăsa?i ENTER.
 6. Pentru a ie?i din Consola de recuperare ?i a reporni computerul, tasta?i exit la promptul de comandă, apoi apăsa?i ENTER.

Cum se utilizează promptul de comandă al Consolei de recuperare

Când utiliza?i Consola de recuperare, lucra?i la un prompt de comandă special, nu la promptul de comandă obi?nuit Windows. Consola de recuperare are un interpretor propriu de comenzi. Pentru a intra în acest interpretor de comenzi, Consola de recuperare vă cere să tasta?i parola de administrator local.

La pornirea Consolei de recuperare, ave?i posibilitatea să apăsa?i pe F6 pentru a instala un driver SCSI sau RAID ter?, în cazul în care un astfel de driver este necesar pentru accesarea hard diskului. Acest prompt func?ionează în acela?i mod în care o face pe parcursul instalării sistemului de operare.

Pornirea Consolei de recuperare necesită câteva secunde. La apari?ia meniului Consolă de recuperare, se afi?ează o listă numerotată a instalărilor Windows de pe computer. (În general, există numai c:\Windows.) Apăsa?i pe un număr înainte să apăsa?i pe ENTER, chiar atunci când apare o singură intrare. Dacă apăsa?i pe ENTER fără a selecta un număr, computerul reporne?te ?i reia tot procesul. (Fotografia de ecran pentru acest pas este prezentată mai jos).
Reduceți imagineaMăriți imaginea
Fotografia de ecran pentru acest pas

Când vede?i solicitarea pentru %SystemRoot% (în general C:\Windows), pute?i începe să utiliza?i comenzile disponibile pentru consola de recuperare.

Ac?iunile comenzilor

 
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding start collapsed
Lista următoare descrie comenzile disponibile pentru consola de recuperare
 • Attrib modifică atributele unui fi?ier sau subdirector.
 • Batch execută comenzile pe care le specifica?i în fi?ierul text de intrare, Inputfile. Fi?ierul de ie?ire, Outputfile, con?ine datele de ie?ire ale comenzilor. Dacă omite?i parametrul Outputfile, datele de ie?ire apar pe ecran.
 • Bootcfg modifică fi?ierul Boot.ini file pentru configurarea încărcării ?i recuperare.
 • CD (Chdir) func?ionează doar în directoarele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, directorul rădăcină al oricărei parti?ii hard disk sau în sursele de instalare locale.
 • Chkdsk Argumentul /p execută Chkdsk chiar dacă unitatea nu este semnalizată ca murdară. Argumentul /r localizează sectoarele deteriorate ?i recuperează informa?iile lizibile. Acest argument implică /p. Chkdsk necesită Autochk. Chkdsk caută automat Autochk.exe în folderul de pornire. Dacă Chkdsk nu găse?te fi?ierul în folderul de pornire, el caută CD-ROM-ul de instalare Windows 2000. Dacă Chkdsk nu găse?te CD-ROM-ul de instalare, Chkdsk solicită utilizatorului loca?ia Autochk.exe.
 • Cls ?terge ecranul.
 • Copy copiază un fi?ier într-o loca?ie ?intă. În mod implicit, ?inta nu poate fi un suport amovibil ?i nu se pot utiliza metacaractere. Copierea unui fi?ier comprimat din CD-ROM-ul de instalare Windows 2000 efectuează automat decompresia fi?ierului.
 • Del (Delete) ?terge un fi?ier. Func?ionează în directoarele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, directorul rădăcină al oricărei parti?ii hard disk sau în sursele de instalare locale. În mod implicit, utilizarea metacaracterelor nu este posibilă.
 • Dir listează toate fi?ierele, inclusiv fi?ierele ascunse ?i cele de sistem.
 • Disable dezactivează un serviciu de sistem sau un driver Windows. Variabila service_or_driver este numele serviciului sau driverului pe care dori?i să îl dezactiva?i. Când utiliza?i această comandă pentru a dezactiva un serviciu, comanda afi?ează tipul original de pornire al serviciului înainte de a-l modifica în SERVICE_DISABLED. Nota?i tipul original de pornire, astfel încât să ave?i posibilitatea să utiliza?i comanda enable pentru a reporni serviciul respectiv.
 • Diskpart gestionează parti?iile de pe volumele de hard disk. Op?iunea /add creează o parti?ie nouă. Op?iunea /delete ?terge o parti?ie existentă. Variabila device reprezintă numele de dispozitiv pentru o parti?ie nouă (cum ar fi \device\harddisk0). Variabila drive este litera de unitate pentru o parti?ie pe care o ?terge?i (de exemplu, D). Variabila partition este numele parti?iei pentru o parti?ie pe care o ?terge?i (de exemplu: \device\harddisk0\partition1) ?i poate fi utilizat în locul variabilei drive. Variabila size este dimensiunea, în megaocte?i, a noii parti?ii.
 • Enable activează un serviciu de sistem sau un driver Windows. Variabila service_or_driver este numele serviciului sau al driverului pe care dori?i să îl activa?i, iar start_type este tipul de pornire al unui serviciu activat. Tipul de pornire utilizează unul din următoarele formate:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit părăse?te Consola de recuperare, apoi reporne?te computerul.
 • Expand extinde un fi?ier comprimat. Variabila source este fi?ierul pe care dori?i să îl extinde?i. În mod implicit, utilizarea metacaracterelor nu este posibilă. Variabila destination este directorul destina?ie pentru noul fi?ier. În mod implicit, destina?ia nu poate fi un suport amovibil ?i nu poate fi doar în citire. Ave?i posibilitatea să utiliza?i comanda attrib pentru a elimina atributul doar în citire din directorul de destina?ie. Op?iunea /f:filespec este necesară dacă sursa con?ine mai mult de un fi?ier. Această op?iune admite metacaractere. Argumentul /y dezactivează promptul de confirmare a suprascrierii. Argumentul /d specifică faptul că fi?ierele nu vor fi extinse ?i afi?ează un director al fi?ierelor din sursă.
 • Fixboot scrie un sector nou de pornire în parti?ia de sistem.
 • Fixmbr repară codul principal de încărcare (MBR) al parti?iei de pornire. Variabila device este nume un op?ional care specifică dispozitivul care necesită un nou MBR. Omite?i această variabilă dacă ?inta este dispozitivul de pornire.
 • Format formatează un disc. Argumentul /q efectuează o formatare rapidă. Argumentul /fs specifică sistemul de fi?iere.
 • Help Dacă nu utiliza?i variabila de comandă pentru a specifica o comandă, Help enumeră toate comenzile pe care le acceptă Consola de recuperare.
 • Listsvc afi?ează toate serviciile ?i driverele disponibile pe computer.
 • Logon afi?ează instalările Windows detectate ?i solicită parola de administrator local pentru acele instalări. Utiliza?i această comandă pentru a vă deplasa la altă instalare sau subdirector.
 • Map afi?ează mapările dispozitivului activ în mod curent. Include?i op?iunea arc pentru a specifica utilizarea căilor ARC (Advanced RISC Computing) (formatul pentru Boot.ini) în locul căilor de dispozitiv Windows.
 • MD (Mkdir) func?ionează doar în directoarele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, directorul rădăcină al oricărei parti?ii hard disk sau în sursele de instalare locale.
 • More/Type afi?ează fi?ierul text specificat pe ecran.
 • Rd (Rmdir) func?ionează doar în directoarele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, directorul rădăcină al oricărei parti?ii hard disk sau în sursele de instalare locale.
 • Ren (Rename) func?ionează doar în directoarele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, directorul rădăcină al oricărei parti?ii hard disk sau în sursele de instalare locale. Nu pot fi specificate ca ?intă o unitate sau o cale nouă.
 • Set afi?ează ?i setează variabilele de mediu ale Consolei de recuperare.
 • Systemroot setează directorul curent la %SystemRoot%.
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding end collapsed

Regulile consolei de recuperare

Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding start collapsed
Când lucra?i în consola de recuperare se aplică mai multe reguli de mediu. Tasta?i set pentru a vedea mediul curent. În mod implicit, aceste reguli sunt:
 • AllowAllPaths = FALSE împiedică accesul la directoarele ?i subdirectoarele din afara instalării de sistem selectate când a?i accesat Consola de recuperare.
 • AllowRemovableMedia = FALSE împiedică accesul la suporturile amovibile ca ?inte pentru fi?ierele copiate.
 • AllowWildCards = FALSE împiedică acceptarea metacaracterelor pentru comenzi cum ar fi copy ?i del.
 • NoCopyPrompt = FALSE înseamnă că vi se solicită, de către Consola de recuperare, să confirma?i suprascrierea unui fi?ier existent.
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding end collapsed

Cum se ?terge consola de recuperare

Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding start collapsed
Pentru a ?terge consola de recuperare:
 1. Reporni?i computerul, face?i clic pe Start, pe Computerul meu, apoi face?i dublu clic pe hard diskul pe care a?i instalat Consola de recuperare.
 2. În meniul Instrumente, face?i clic pe Op?iuni folder, apoi face?i clic pe fila Vizualizare.
 3. Face?i clic pe Se afi?ează fi?ierele ?i folderele ascunse, face?i clic pentru a debifa caseta Se ascund fi?ierele protejate ale sistemului de operare, apoi face?i clic pe OK.
 4. În folderul rădăcină, ?terge?i folderul Cmdcons ?i fi?ierul Cmldr.
 5. În folderul rădăcină, face?i clic cu butonul din dreapta pe fi?ierul Boot.ini, apoi face?i clic pe Proprietă?i.
 6. Face?i clic pentru a debifa caseta de selectare Doar în citire, apoi face?i clic pe OK.

  Avertisment: Modificarea incorectă a fi?ierului Boot.ini poate împiedica repornirea computerului. Asigura?i-vă că ?terge?i numai intrarea pentru Consola de recuperare. De asemenea, după efectuarea acestei proceduri, modifica?i atributul fi?ierului Boot.ini înapoi la starea doar în citire. Deschide?i fi?ierul Boot.ini în Microsoft Windows Notepad ?i elimina?i intrarea pentru Consola de recuperare. Arată similar cu:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 7. Salva?i fi?ierul ?i închide?i-l.
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding end collapsed

Cum se instalează Consola de recuperare în timpul unei instalări nesupravegheate

Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding start collapsed
Pentru a instala Consola de recuperare în timpul unei instalări nesupravegheate de Windows, trebuie să utiliza?i sec?iunea [GuiRunOnce] din fi?ierul unattend.txt.
Command1="cale\winnt32 /cmdcons /unattend"
Pentru mai multe informa?ii despre modul de utilizare a fi?ierului Unattend.txt, vede?i Deployment Planning Guide din Windows 2000 Server Resource Kit.
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding end collapsed

Referințe

Ave?i posibilitatea să utiliza?i Politica de grup pentru a modifica regulile ?i a extinde posibilită?ile Consolei de recuperare.

Pentru informa?ii suplimentare privind acestea, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
310497 Cum utilizează Politicile de grup pentru a spori puterea Consolei de recuperare

Pentru informa?ii suplimentare despre Consola de recuperare Windows XP, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
314058 Descrierea Consolei de recuperare Windows XP pentru utilizatori avansa?i

Proprietă?i

ID articol: 307654 - Ultima examinare: 25 martie 2014 - Revizie: 12.0
Se aplică la:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Cuvinte cheie: 
kbhowto kbcip KB307654

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com