ID článku: 307654 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Odporúčame používať nástroj Konzola na obnovenie len v prípade, že problémy nemožno odstrániť pomocou núdzového režimu ani ďalších možností spustenia. Použitie nástroja Konzola na obnovenie sa odporúča len skúseným používateľom, ktorí vedia používať základné príkazy umožňujúce identifikovať a vyhľadať chybné ovládače a súbory. Používatelia nástroja Konzola na obnovenie musia mať okrem toho aj oprávnenia správcu.

Nástroj Konzola na obnovenie je možné spustiť dvomi spôsobmi:
 • Ak nie je možné spustiť systém Windows a nástroj Konzola na obnovenie ešte nie je v počítači nainštalovaný, môžete nástroj Konzola na obnovenie spustiť z inštalačného disku.
  Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí na prepojenie Používanie nástroja Konzola na obnovenie.
 • Nástroj Konzola na obnovenie môžete tiež nainštalovať do počítača a sprístupniť ho tak pre prípad, že nebude možné reštartovať systém Windows. Pri spustení počítača potom budete môcť vybrať možnosť Konzola na obnovenie v zozname dostupných operačných systémov.
  Podrobnejšie informácie získate po kliknutí na prepojenie Inštalácia nástroja Konzola na obnovenie.


Ďalšie informácie

Inštalácia nástroja Konzola na obnovenie

Nástroj Konzola na obnovenie môžete nainštalovať do počítača, a sprístupniť ho tak pre prípad, že nebude možné reštartovať systém Windows. Pri spustení počítača potom budete môcť vybrať možnosť Konzola na obnovenie v zozname dostupných operačných systémov. Odporúča sa, aby bol nástroj Konzola na obnovenie nainštalovaný na dôležitých serveroch a na pracovných staniciach IT personálu. Tento článok popisuje inštaláciu nástroja Konzola na obnovenie v počítači so systémom Windows XP. Ak chcete tento nástroj nainštalovať, musíte byť prihlásení ako správca.

Hoci nástroj Konzola na obnovenie môžete spustiť priamo z disku CD so systémom Windows XP, obyčajne je pohodlnejšie nastaviť ho ako jednu z možností v ponuke po spustení. Ak chcete nástroj Konzola na obnovenie spustiť priamo z disku CD, podrobnejšie informácie nájdete v časti Používanie nástroja Konzola na obnovenie.

Pri inštalácii nástroja Konzola na obnovenie postupujte nasledovne:
 1. Vložte disk CD so systémom Windows XP do jednotky CD.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 3. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz d:\i386\winnt32.exe /cmdcons, kde d je písmeno označujúce jednotku CD. V systéme Microsoft Windows XP Professional x64 Edition zadajte cestu d:\amd64\winnt32.exe /cmdcons, kde d je písmeno označujúce jednotku CD.
 4. Zobrazí sa dialógové okno Inštalácia systému Windows. V tomto dialógovom okne je popísaná možnosť použitia nástroja Konzola na obnovenie. Kliknutím na tlačidlo Áno spustite proces inštalácie. (Nižšie sa nachádza snímka obrazovky k tomuto kroku.)
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 5. Reštartujte počítač. Pri ďalšom spustení počítača sa v ponuke po spustení zobrazí položka Microsoft Windows Recovery Console. (Nižšie sa nachádza snímka obrazovky k tomuto kroku.)
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
Ďalšou možnosťou je inštalácia nástroja Konzola na obnovenie zo zdieľaného miesta v sieti pomocou konvencie UNC (Universal Naming Convention).

Poznámka Môže sa zobraziť chybové hlásenie podobné nasledovnému:
Inštalácia nemôže pokračovať, pretože verzia systému Windows v počítači je novšia než verzia na disku CD.
Ak sa tento problém vyskytne, prečítajte si ďalšie informácie v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
898594 Pri pokuse o inštaláciu nástroja Konzola na obnovenie v počítači so systémom Microsoft Windows XP Service Pack 2 sa zobrazuje chybové hlásenie

Používanie nástroja Konzola na obnovenie

Konzola na obnovenie umožňuje zapnúť alebo vypnúť služby, formátovať jednotky, čítať údaje na lokálnej jednotke a zapisovať ich na ňu (rovnako ako na jednotky formátované pomocou systému súborov NTSF) a vykonávať množstvo ďalších úloh správy. Nástroj Konzola na obnovenie je veľmi užitočný, ak chcete počítač opraviť skopírovaním súboru z diskety alebo disku CD-ROM na pevný disk alebo ak chcete zmeniť konfiguráciu služby, ktorá zabraňuje správnemu spusteniu počítača.

Ak nie je možné spustiť systém Windows, môžete nástroj Konzola na obnovenie spustiť zo spúšťacích diskiet systému Windows XP alebo z disku CD-ROM so systémom Windows XP.

Po nainštalovaní systému Windows XP spustite počítač a použite nástroj Konzola na obnovenie. Vyžaduje sa spúšťacia disketa systému Windows XP alebo disk CD-ROM so systémom Windows XP.

Ďalšie informácie o vytváraní spúšťacích diskiet pre systém Windows XP (tieto diskety sa so systémom Windows XP nedodávajú) získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
310994 Získanie zavádzacích inštalačných diskiet systému Windows XP
Poznámka: Ak chcete počítač spustiť z disku CD-ROM so systémom Windows XP, v systéme BIOS (Basic Input/Output System) počítača musíte nakonfigurovať spustenie z jednotky CD-ROM.

Ak chcete nástroj Konzola na obnovenie spustiť zo spúšťacích diskiet systému Windows XP alebo z disku CD-ROM so systémom Windows XP, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 1. Do disketovej mechaniky vložte spúšťaciu disketu systému Windows XP alebo do jednotky CD-ROM vložte disk CD so systémom Windows XP a potom reštartujte počítač.

  Ak sa zobrazí výzva, kliknutím vyberte všetky možnosti potrebné na spustenie počítača z jednotky CD.
 2. Po zobrazení okna Víta vás inštalátor spustite stlačením klávesu R nástroj Konzola na obnovenie.
 3. Ak používate počítač s možnosťou spustenia dvoch alebo viacerých operačných systémov, vyberte inštaláciu, ku ktorej chcete získať prístup pomocou nástroja Konzola na obnovenie.
 4. Po zobrazení výzvy zadajte heslo správcu. Ak heslo správcu nie je definované, ponechajte pole prázdne a stlačte kláves ENTER.
 5. Do príkazového riadka zadajte príslušné príkazy, ktoré umožnia diagnostikovať a opraviť inštaláciu systému Windows XP.

  Ak chcete zobraziť zoznam príkazov, ktoré sú v nástroji Konzola na obnovenie dostupné, zadajte do príkazového riadka text recovery console commands alebo help a stlačte kláves ENTER.

  Ak chcete získať informácie o konkrétnom príkaze, do príkazového riadka zadajte text help názov_príkazu a stlačte kláves ENTER.
 6. Ak chcete ukončiť nástroj Konzola na obnovenie a reštartovať počítač, do príkazového riadka zadajte príkaz exit a stlačte kláves ENTER.

Používanie príkazového riadka nástroja Konzola na obnovenie

Počas používania nástroja Konzola na obnovenie sa pracuje v špeciálnom príkazovom riadku, a nie v bežnom príkazovom riadku systému Windows. Nástroj Konzola na obnovenie používa vlastný prekladač príkazov. Na získanie prístupu k tomuto prekladaču príkazov je potrebné po zobrazení výzvy nástroja Konzola na obnovenie zadať heslo miestneho správcu.

Ak je na získanie prístupu k pevnému disku potrebné použiť ovládač SCSI alebo RAID od iného výrobcu, môžete po spustení nástroja Konzola na obnovenie daný ovládač nainštalovať stlačením klávesu F6. Tento príkaz pracuje rovnako ako pri inštalácii operačného systému.

Spustenie nástroja Konzola na obnovenie trvá niekoľko sekúnd. Po zobrazení ponuky nástroja Konzola na obnovenie sa zobrazí očíslovaný zoznam inštalácií systému Windows v počítači (zvyčajne existuje len jedna položka C:\Windows). Pred stlačením klávesu ENTER stlačte kláves s príslušným číslom, a to aj v prípade, že sa zobrazuje len jedna položka. Ak kláves ENTER stlačíte bez výberu čísla, počítač sa reštartuje a celý proces sa spustí odznova. (Nižšie sa nachádza snímka obrazovky k tomuto kroku.)
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Snímka obrazovky k tomuto kroku

Po zobrazení výzvy pre priečinok %SystemRoot% (zvyčajne C:\Windows) môžete začať používať príkazy dostupné pre nástroj Konzola na obnovenie.

Akcie príkazov

 
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
V nasledujúcom zozname sú popísané príkazy dostupné pre nástroj Konzola na obnovenie.
 • Attrib Zmení atribúty jedného súboru alebo podadresára.
 • Batch Vykoná príkazy zadané v textovom súbore, Inputfile. Parameter Outputfile slúži na zadanie súboru pre výstup príkazov. Ak parameter Outputfile vynecháte, výstup sa zobrazí na obrazovke.
 • Bootcfg Používa sa na úpravu súboru Boot.ini pri konfigurácii spustenia a obnovenia.
 • CD (Chdir) Funguje len v systémových adresároch aktuálnej inštalácie systému Windows, vymeniteľných médiách, hlavnom adresári ľubovoľnej oblasti pevného disku alebo prostriedkoch lokálnej inštalácie.
 • Chkdsk Prepínač /p spustí príkaz Chkdsk aj v prípade, že jednotka nie je označená ako chybná. Prepínač /r vyhľadá poškodené sektory a obnoví informácie, ktoré možno prečítať. Tento prepínač zahŕňa funkciu prepínača /p. Príkaz Chkdsk vyžaduje súbor Autochk. Príkaz Chkdsk automaticky vyhľadá súbor Autochk.exe v priečinku Po spustení. Ak ho v tomto priečinku nenájde, vyhľadá inštalačný disk CD-ROM so systémom Windows 2000. Ak tento disk CD-ROM nenájde, zobrazí výzvu na zadanie umiestnenia súboru Autochk.exe.
 • Cls Vymaže obsah obrazovky.
 • Copy Skopíruje jeden súbor na cieľové umiestnenie. V predvolenom nastavení nemožno ako cieľové umiestnenie zadať vymeniteľné médium ani používať zástupné znaky. Pri kopírovaní komprimovaného súboru z inštalačného disku CD-ROM so systémom Windows 2000 sa daný súbor automaticky dekomprimuje.
 • Del (Delete) Odstráni jeden súbor. Tento príkaz funguje len v systémových adresároch aktuálnej inštalácie systému Windows, vymeniteľných médiách, hlavnom adresári ľubovoľnej oblasti pevného disku alebo prostriedkoch lokálnej inštalácie. V predvolenom nastavení nie je možné používať zástupné znaky.
 • Dir Zobrazí zoznam všetkých súborov vrátane skrytých a systémových súborov.
 • Disable Vypne službu alebo ovládač systému Windows. Premenná služba_alebo_ovládač predstavuje názov služby alebo ovládača, ktorý chcete vypnúť. Ak tento príkaz použijete na vypnutie služby, zobrazí sa pred zmenou typu spustenia služby na hodnotu SERVICE_DISABLED pôvodný typ spustenia služby. Pôvodný stav spustenia by ste si mali poznamenať, aby ste na opätovné spustenie služby mohli použiť príkaz enable.
 • Diskpart Používa sa na správu oblastí zväzkov pevného disku. Pomocou parametra /add môžete vytvoriť novú oblasť. Pomocou parametra /delete možno odstrániť existujúcu oblasť. Premenná zariadenie predstavuje názov zariadenia pre nový oddiel (napríklad \device\harddisk0). Premenná jednotka predstavuje písmeno označujúce jednotku a oblasť, ktorú odstraňujete (napríklad D). Oblasť je názov oblasti, ktorú odstraňujete (napríklad \device\harddisk0\partition1), a je možné ho použiť namiesto premennej jednotka. Premenná veľkosť predstavuje veľkosť novej oblasti v megabajtoch.
 • Enable Zapne službu alebo ovládač systému Windows. Premenná služba_alebo_ovládač predstavuje názov služby alebo ovládača, ktorý chcete vypnúť, premenná typ_spustenia predstavuje typ spustenia zapnutej služby. Typ spustenia je potrebné zadať v jednom z nasledovných formátov:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit Ukončí nástroj Konzola na obnovenie a reštartuje počítač.
 • Expand Rozbalí komprimovaný súbor. Premenná zdroj predstavuje súbor, ktorý chcete rozbaliť. V predvolenom nastavení nie je možné používať zástupné znaky. Premenná umiestnenie označuje adresár umiestnenie nového súboru. V predvolenom nastavení nemožno ako umiestnenie zadať vymeniteľné médium a dané umiestnenie nesmie byť určené iba na čítanie. Na odstránenie atribútu určujúceho, že cieľový adresár je určený iba na čítanie, môžete použiť príkaz attrib. Parameter /f:filespec sa požaduje, ak zdroj obsahuje viac než jeden súbor. V tomto parametri je možné používať zástupné znaky. Parameter /y vypne výzvu na potvrdenie prepísania. Prepínač /d určuje, že súbory sa nerozbalia, a zobrazí adresár so súbormi v zdrojovom umiestnení.
 • Fixboot Vytvorí nový spúšťací sektov v systémovej oblasti.
 • Fixmbr Opraví hlavný kód spúšťania v zavádzacej oblasti. Premenná zariadenie predstavuje voliteľný názov označujúci zariadenie, ktoré vyžaduje nový hlavný zavádzací záznam. Túto premennú nepoužívajte, ak je cieľovým umiestnením spúšťacie zariadenie.
 • Format Formátuje disk. Prepínač /q vykoná rýchle formátovanie. Prepínač /fs určuje systém súborov.
 • Help Ak pri zadaní tohto príkazu nepoužijete premennú príkazu, príkaz help zobrazí všetky príkazy, ktoré nástroj Konzola na obnovenie podporuje.
 • Listsvc Zobrazí všetky dostupné služby a ovládače v počítači.
 • Logon Zobrazí nájdené inštalácie systému Windows a pre dané inštalácie vyžaduje zadanie hesla miestneho správcu. Tento príkaz sa používa na prechod do inej inštalácie alebo podadresára.
 • Map Zobrazí mapovania zariadení, ktoré sú práve aktívne. Ak chcete použiť cesty ARC (Advanced RISC Computing), teda formát pre súbor Boot.ini, namiesto ciest k zariadeniam systému Windows, použite parameter arc.
 • MD (Mkdir) Funguje len v systémových adresároch aktuálnej inštalácie systému Windows, vymeniteľných médiách, hlavnom adresári ľubovoľnej oblasti pevného disku alebo prostriedkoch lokálnej inštalácie.
 • More/Type Zobrazí zadaný textový súbor na obrazovke.
 • Rd (Rmdir) Funguje len v systémových adresároch aktuálnej inštalácie systému Windows, vymeniteľných médiách, hlavnom adresári ľubovoľnej oblasti pevného disku alebo prostriedkoch lokálnej inštalácie.
 • Ren (Rename) Funguje len v systémových adresároch aktuálnej inštalácie systému Windows, vymeniteľných médiách, hlavnom adresári ľubovoľnej oblasti pevného disku alebo prostriedkoch lokálnej inštalácie. Ako cieľ nemožno zadať novú jednotku alebo cestu.
 • Set Zobrazí a nastaví premenné prostredia nástroja Konzola na obnovenie.
 • Systemroot Ako aktuálny adresár nastaví %SystemRoot%.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Pravidlá nástroja Konzola na obnovenie

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Pri práci v nástroji Konzola na obnovenie platia niektoré pravidlá prostredia. Zadaním príkazu set zobrazíte aktuálne prostredie. V predvolenom nastavení platia nasledovné pravidlá:
 • AllowAllPaths = FALSE Zabraňuje v prístupe do adresárov a podadresárov mimo inštaláciu systému vybranú pri spustení nástroja Konzola na obnovenie.
 • AllowRemovableMedia = FALSE Zabraňuje v prístupe k vymeniteľným médiám ako k cieľu pre skopírované súbory.
 • AllowWildCards = FALSE Vypína podporu zástupných znakov pre niektoré príkazy, napríklad copy a del.
 • NoCopyPrompt = FALSE Zabezpečuje, že nástroj Konzola na obnovenie zobrazí výzvu na potvrdenie prepísania existujúceho súboru.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Odstránenie nástroja Konzola na obnovenie

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak chcete odstrániť nástroj Konzola na obnovenie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Reštartujte počítač, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Tento počítač a potom dvakrát kliknite na pevný disk, na ktorom je nainštalovaný nástroj Konzola na obnovenie.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka a potom kliknite na kartu Zobraziť.
 3. Kliknite na prepínač Zobraziť skryté súbory a priečinky, zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. V hlavnom priečinku odstráňte priečinok Cmdcons a súbor Cmldr.
 5. V hlavnom priečinku kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Boot.ini a potom kliknite na príkaz Vlastnosti.
 6. Zrušte začiarknutie políčka Iba na čítanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Upozornenie: Nesprávna úprava súboru Boot.ini môže spôsobiť, že počítač nebude možné reštartovať. Postupujte opatrne, aby ste odstránili len položku nástroja Konzola na obnovenie. Po dokončení tohto procesu zmeňte atribút súboru Boot.ini späť na hodnotu Iba na čítanie. Otvorte súbor Boot.ini v programe Poznámkový blok systému Microsoft Windows a odstráňte položku nástroja Konzola na obnovenie. Táto položka je podobná nasledovnému záznamu:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 7. Uložte súbor a zatvorte ho.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Inštalácia nástroja Konzola na obnovenie počas automatickej inštalácie

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak chcete nástroj Konzola na obnovenie nainštalovať počas automatickej inštalácie systému Windows, musíte použiť časť [GuiRunOnce] súboru unattend.txt.
Command1="path\winnt32 /cmdcons /unattend"
Ďalšie informácie o používaní súboru Unattend.txt nájdete v príručke Deployment Planning Guide súpravy Windows 2000 Server Resource Kit.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Odkazy

Pomocou skupinovej politiky môžete zmeniť pravidlá a rozšíriť možnosti práce v nástroji Konzola na obnovenie.

Ďalšie informácie o postupe získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
310497 Rozšírenie možností práce v nástroji Konzola na obnovenie pomocou skupinových politík

Ďalšie informácie o nástroji Konzola na obnovenie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
314058 Popis nástroja Konzola na obnovenie v systéme Windows XP pre pokročilých používateľov

Vlastnosti

ID článku: 307654 - Posledná kontrola: 25. marca 2014 - Revízia: 10.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbcip KB307654

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com