Номер статті: 307654 - Показ продуктів, яких стосується ця стаття.
Розгорнути все | Згорнути все

На цій сторінці

ВСТУП

Консоль відновлення рекомендовано використовувати лише в тому випадку, якщо проблеми не вдалось усунути за допомогою безпечного режиму або інших варіантів завантаження комп’ютера. Консоль відновлення рекомендовано використовувати тільки досвідченим користувачам, котрі вміють застосовувати базові команди для визначення й виявлення проблемних драйверів і файлів. Окрім цього, консоль відновлення можуть використовувати лише адміністратори системи.

Запустити консоль відновлення можна двома способами, описаними нижче.
 • Якщо не вдалося запустити операційну систему Windows, а консоль відновлення не було інстальовано заздалегідь, її можна запустити з інсталяційного компакт-диска.
  Клацніть Використання консолі відновлення, щоб отримати додаткові відомості.
 • Також консоль відновлення можна інсталювати на комп’ютері, щоб вона була доступна у випадках, коли не вдається перезапустити систему Windows. Після інсталяції консоль відновлення буде відображатись у списку доступних операційних систем під час завантаження комп’ютера.
  Клацніть Інсталяція консолі відновлення, щоб отримати додаткові відомості.


Додаткові відомості

Інсталяція консолі відновлення

Консоль відновлення можна інсталювати на комп’ютері, щоб вона була доступна у випадках, коли не вдається перезапустити систему Windows. Після інсталяції консоль відновлення буде відображатись у списку доступних операційних систем під час завантаження комп’ютера. Консоль рекомендована до інсталяції на важливих серверах і робочих станціях працівників служби підтримки. У цій статті описується процедура інсталяції консолі відновлення на комп’ютері під керуванням Windows XP. Щоб інсталювати консоль, у систему потрібно ввійти з обліковим записом адміністратора.

Хоча консоль відновлення можна запускати безпосередньо з інсталяційного компакт-диска Windows XP, зазвичай зручніше додати її до варіантів завантаження, що відображатимуться під час запуску комп’ютера. Відомості про те, як запустити консоль відновлення безпосередньо з компакт-диска, див. у розділі Використання консолі відновлення.

Щоб інсталювати консоль відновлення, зробіть ось що.
 1. Вставте компакт-диск Windows XP в дисковод.
 2. Натисніть кнопку Пуск, а потім – Виконати.
 3. У полі Відкрити введіть d:\i386\winnt32.exe /cmdcons, де d – буква дисковода компакт-дисків. Якщо використовується Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, введіть d:\amd64\winnt32.exe /cmdcons, де d – буква дисковода компакт-дисків. 
 4. Відобразиться діалогове вікно програми інсталяції Windows. У цьому вікні наведено загальні відомості про принципи роботи та використання консолі відновлення. Щоб підтвердити необхідність інсталяції, клацніть Так. (Знімок екрана для цього кроку подано нижче.)
  Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
  2988786
 5. Перезавантажте комп’ютер. Під час наступного запуску комп’ютера в меню завантаження відобразиться пункт "Консоль відновлення Microsoft Windows". (Знімок екрана для цього кроку подано нижче.)
  Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
  2988787
Консоль відновлення також можна інсталювати зі спільного мережевого ресурсу через UNC-підключення.

Примітка. Може відобразитися повідомлення про помилку, подібне до такого:
Програма інсталяції не може продовжити роботу, оскільки на комп’ютері використовується версія Windows, новіша за версію на компакт-диску.
У разі виникнення подібної проблеми клацніть номер цієї статті, щоб переглянути її в базі знань Microsoft:
898594 Під час спроби інсталювати консоль відновлення на комп’ютері під керуванням Microsoft Windows XP з пакетом оновлень 2 відображається повідомлення про помилку

Використання консолі відновлення

Вона дає змогу вмикати й вимикати служби, форматувати диски, зчитувати та записувати дані на локальних дисках (зокрема дисках, відформатованих для використання файлової системи NTFS) і виконувати багато інших адміністративних завдань. Консоль відновлення особливо корисна, якщо потрібно відновити комп’ютер, скопіювавши файл із диска чи компакт-диска на жорсткий диск, або змінити конфігурацію служби, яка заважає належному запуску комп’ютера.

Якщо не вдалося запустити систему Windows, консоль відновлення можна запустити із завантажувальних дисків або компакт-диска Windows XP.

Щоб запустити комп’ютер за допомогою консолі відновлення після того, як буде інстальовано Windows XP, необхідні завантажувальні диски або компакт-диск Windows XP.

Для отримання додаткових відомостей про створення завантажувальних дисків для Windows XP (не входять до комплекту Windows XP) клацніть цей номер статті й перегляньте її в базі знань Microsoft:
310994 Як отримати завантажувальні диски Windows XP
Примітка. Щоб запустити комп’ютер за допомогою компакт-диска Windows XP, базову систему вводу-виводу (BIOS) комп’ютера потрібно настроїти на запуск із компакт-диска.

Щоб запустити консоль відновлення із завантажувальних дисків або компакт-диска Windows XP, зробіть ось що.
 1. Вставте завантажувальний диск Windows XP в дисковод для дискет або компакт-диск Windows XP в дисковод для компакт-дисків і перезавантажте комп’ютер.

  Якщо відобразиться відповідний запит, виберіть параметри, необхідні для запуску комп’ютера з компакт-диска.
 2. Коли відобразиться повідомлення "Welcome to Setup" (Вас вітає програма інсталяції), натисніть клавішу R, щоб запустити консоль відновлення.
 3. Якщо на комп’ютері інстальовано кілька операційних систем, виберіть ту, до якої потрібен доступ із консолі відновлення.
 4. Коли відобразиться відповідний запит, введіть пароль адміністратора. Якщо пароль адміністратора не використовується, просто натисніть клавішу Enter.
 5. Введіть у командному рядку всі команди, які допоможуть продіагностувати та відновити роботу операційної системи Windows XP.

  Щоб переглянути список команд, доступних у консолі відновлення, введіть у командному рядку recovery console commands або help і натисніть клавішу Enter.

  Щоб отримати додаткові відомості про певну команду, введіть у командному рядку help ім’я_команди та натисніть клавішу Enter.
 6. Щоб вийти з консолі відновлення й перезавантажити комп’ютер, у командному рядку введіть exit і натисніть клавішу Enter.

Використання командного рядка консолі відновлення

У консолі відновлення використовується особливий командний рядок, відмінний від того, що пропонується в середовищі Windows. Консоль відновлення має власний інтерпретатор команд. Щоб увійти в цей інтерпретатор, користувачу потрібно буде ввести пароль адміністратора.

Якщо після запуску консолі відновлення потрібен доступ до жорсткого диска, можна натиснути клавішу F6, щоб інсталювати драйвер SCSI або RAID від сторонніх постачальників. Командний рядок працює за тим самим принципом, що й під час інсталяції операційної системи.

Для запуску консолі відновлення потрібно кілька секунд. Коли відобразиться меню консолі, користувачу буде представлено пронумерований список усіх операційних систем Windows, інстальованих на комп’ютері (зазвичай до списку входить лише пункт c:\Windows). Перш ніж натиснути клавішу Enter, натисніть потрібний номер, навіть якщо список складається лише з одного пункту. Якщо натиснути клавішу Enter, не вибравши номер, комп’ютер перезавантажиться й уся процедура розпочнеться знову. (Знімок екрана для цього кроку подано нижче.)
Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
2988788

Коли відобразиться командний рядок для кореневого каталогу системи (зазвичай це C:\Windows), можна використовувати доступні команди для консолі відновлення.

Команди

 
Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
assets folding start collapsed
Нижче наведено список команд, доступних для консолі відновлення.
 • Attrib: змінює атрибути для одного файлу або підкаталогу.
 • Batch: виконує команди, указані в текстовому файлі Inputfile. Результати виконання команд виводяться параметром Outputfile. Якщо цей параметр пропустити, результати виводяться на екран.
 • Bootcfg: вносить зміни до конфігурації завантаження та відновлення у файлі Boot.ini.
 • CD (Chdir): працює лише в системних каталогах поточної копії Windows, на знімних носіях, у кореневому каталозі будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції.
 • Chkdsk: параметр /p дозволяє виконати команду Chkdsk (перевірка диска), навіть якщо диск не позначено як "брудний". Параметр /r шукає пошкоджені сектори та відновлює інформацію, яка може бути прочитана. Цей параметр включає в себе функції параметра /p. Функція Chkdsk потребує виконання команди Autochk. Chkdsk автоматично шукає файл Autochk.exe в папці автозавантаження. Якщо цей файл не вдається знайти в папці автозавантаження, Chkdsk шукає його на інсталяційному компакт-диску Windows 2000. Якщо компакт-диск не вдається знайти, Chkdsk відображає вікно, у якому користувачу потрібно вказати розташування файлу Autochk.exe.
 • Cls: прибирає всі дані з екрану.
 • Copy: копіює один файл у вказане місце. За замовчуванням копіювання не можна виконувати на знімні носії, а для імені файлу не можна використовувати символи узагальнення. Якщо з інсталяційного компакт-диска Windows 2000 копіювати стиснутий файл, його буде автоматично розпаковано.
 • Del (Delete): видаляє один файл. Команда працює лише в системних каталогах поточної копії Windows, на знімних носіях, у кореневому каталозі будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції. За замовчуванням не можна використовувати символи узагальнення.
 • Dir: відображає список усіх файлів, включаючи приховані та системні.
 • Disable: вимикає системну службу або драйвер Windows. Змінна служба_або_драйвер відповідає імені служби або драйвера, які потрібно вимкнути. Коли ця команда застосовується для вимкнення служби, то відображає тип запуску, який мала служба до того, як він змінився на SERVICE_DISABLED. Зверніть на нього увагу, щоб пізніше службу можна було перезапустити за допомогою команди enable.
 • Diskpart: дозволяє керувати розділами на томах жорсткого диска. Параметр /add створює новий розділ. Параметр /delete видаляє наявний розділ. У цій команді змінна "пристрій" відповідає імені нового розділу (наприклад, \пристрій\диск0). Змінна "диск" відповідає букві диска для розділу, який видаляється (наприклад, D). Змінна "розділ" відповідає імені розділу, який видаляється (наприклад, \пристрій\диск0\розділ1), і може використовуватися замість змінної "диск". Змінна "розмір" відповідає розміру нового розділу в мегабайтах.
 • Enable: вмикає системну службу або драйвер Windows. Змінна служба_або_драйвер відповідає імені служби або драйвера, які потрібно ввімкнути, а змінна тип_запуску – типу запуску ввімкнутої служби. Типи запуску можуть мати такі формати:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit: закриває консоль відновлення та перезавантажує комп’ютер.
 • Expand: розпаковує стиснутий файл. Змінна "джерело" відповідає імені файлу, який потрібно розпакувати. За промовчанням не можна використовувати знаки підстановки, вказуючи ім’я файлу. Змінна "місце_призначення" відповідає імені каталогу для нового файлу. За замовчуванням місце призначення не може розташовуватися на знімному носії або бути доступним тільки для читання. Зняти атрибут "лише для читання" з такого каталогу можна за допомогою команди attrib. Якщо "джерело" містить кілька файлів, потрібно використовувати параметр /f:filespec. Цей параметр допускає використання символів узагальнення. Параметр /y вимикає виведення вікна, в якому користувач повинен підтвердити процедуру перезапису. Параметр /d вказує на те, що файли не розпаковуватимуться, і відображає каталог із файлами, зазначений у змінній "джерело".
 • Fixboot: записує новий завантажуваний сектор на системному розділі.
 • Fixmbr: відновлює головний завантажувальний код завантажуваного розділу. Змінна "пристрій" відповідає імені пристрою (вказувати не обов’язково), якому потрібен новий головний завантажувальний запис. Якщо таким пристроєм є завантажуваний пристрій, цю змінну вказувати не потрібно.
 • Format: форматує диск. Параметр /q виконує швидке форматування. Параметр /fs указує файлову систему.
 • Help: якщо не додається змінна "команда", команда help виводить список усіх команд, підтримуваних консоллю відновлення.
 • Listsvc: відображає список усіх служб і драйверів на комп’ютері.
 • Logon: відображає виявлені інстальовані копії Windows і запитує пароль локального адміністратора для цих них. Ця команда використовується для переходу до іншої інстальованої операційної системи або іншого підкаталогу.
 • Map: відображає активні зіставлення пристроїв. Якщо включити в команду параметр arc, замість шляхів до пристроїв Windows використовуватимуться шляхи ARC (формат для файлу Boot.ini).
 • MD (Mkdir): працює лише в системних каталогах поточної копії Windows, на знімних носіях, у кореневому каталозі будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції.
 • More/Type: відображає на екрані вказаний текстовий файл.
 • Rd (Rmdir) працює лише в системних каталогах поточної копії Windows, на знімних носіях, у кореневому каталозі будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції.
 • Ren (Rename): працює лише в системних каталогах поточної копії Windows, на знімних носіях, у кореневому каталозі будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції. Як цільовий об’єкт не можна вказувати новий диск або шлях.
 • Set: відображає та встановлює змінні середовища консолі відновлення.
 • Systemroot: перетворює поточний каталог на кореневий каталог системи.
Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
assets folding end collapsed

Правила консолі відновлення

Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
assets folding start collapsed
Під час роботи в консолі відновлення діють кілька правил середовища. Введіть set, щоб переглянути поточне середовище. За промовчанням діють наведені нижче правила.
 • AllowAllPaths = FALSE: блокує доступ до каталогів і підкаталогів, які не належать до копії системи, вибраної під час входу до консолі відновлення.
 • AllowRemovableMedia = FALSE: забороняє копіювання файлів на знімні носії.
 • AllowWildCards = FALSE: забороняє використання знаків підстановки для таких команд, як copy та del.
 • NoCopyPrompt = FALSE: означає, що в разі перезапису наявного файлу консоль відновлення відображатиме вікно із запитом підтвердження.
Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
assets folding end collapsed

Видалення консолі відновлення

Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
assets folding start collapsed
Щоб видалити консоль відновлення, виконайте наведені нижче дії.
 1. Перезавантажте комп’ютер, натисніть кнопку Пуск, клацніть пункт Мій комп’ютер, після чого двічі клацніть піктограму жорсткого диска, на якому інстальовано консоль відновлення.
 2. У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри папки та відкрийте вкладку Подання.
 3. Виберіть перемикач Відображати приховані файли, папки й диски, зніміть прапорець Приховувати захищені системні файли та натисніть кнопку OK.
 4. У кореневій папці видаліть папку Cmdcons і файл Cmldr.
 5. У кореневій папці клацніть правою кнопкою файл Boot.ini та виберіть пункт Властивості.
 6. Зніміть прапорець Лише для читання та натисніть кнопку OK.

  Увага! Неправильне змінення файлу Boot.ini може перешкоджати перезавантаженню комп’ютера. Переконайтеся, що видаляєте лише запис для консолі відновлення. Окрім цього, після завершення процедури знову ввімкніть для файлу Boot.ini атрибут "лише для читання". Відкрийте файл Boot.ini у Блокноті Microsoft Windows і видаліть запис для консолі відновлення. Цей запис має такий вигляд:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 7. Збережіть і закрийте файл.
Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
assets folding end collapsed

Інсталяція консолі відновлення під час автоматичної інсталяції операційної системи

Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
assets folding start collapsed
Щоб інсталювати консоль відновлення під час автоматичної інсталяції Windows, потрібно скористатися розділом [GuiRunOnce] файлу unattend.txt.
Command1="шлях\winnt32 /cmdcons /unattend"
Додаткові відомості про використання файлу Unattend.txt див. у посібнику з планування розгортання в пакеті Windows 2000 Server Resource Kit.
Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
assets folding end collapsed

Посилання

За допомогою групової політики можна змінити правила й розширити функціональні можливості консолі відновлення.

Для отримання додаткових відомостей про те, як це зробити, клацніть номер статті, щоб переглянути її в базі знань Microsoft:
310497 Використання групових політик для розширення функціональних можливостей консолі відновлення

Для отримання додаткових відомостей про консоль відновлення Windows XP клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Microsoft:
314058 Опис консолі відновлення Windows XP для досвідчених користувачів

Властивості

Номер статті: 307654 - Востаннє переглянуто: 29 липня 2014 р. - Редакція: 8.0
Застосовується до:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ключові слова: 
kbhowto kbcip KB307654

Надіслати відгук

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com