Opis Doradcy uaktualnienia systemu Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 307726 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano narzędzie Doradca uaktualnienia systemu Windows XP.

Uwaga: Instalator systemu Windows XP automatycznie uruchamia narzędzie Doradca uaktualnienia w przypadku uaktualniania starszej wersji systemu operacyjnego Windows do systemu Windows XP. Narzędzie Doradca uaktualnienia można także uruchomić ręcznie, klikając pozycję Sprawdź zgodność systemu na stronie System Microsoft Windows XP — Zapraszamy!, która jest wyświetlana po włożeniu dysku CD-ROM systemu Windows XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM. Narzędzie Doradca uaktualnienia można także pobrać z witryny firmy Microsoft określonej w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule.

Więcej informacji

Doradca uaktualnienia systemu Windows XP zawiera informacje dotyczące potencjalnych problemów, które mogą wystąpić na danym komputerze w przypadku uaktualnienia do systemu Windows XP. Doradca uaktualnienia systemu Windows XP sprawdza urządzenia peryferyjne i programy w systemie, a następnie generuje listę elementów, które mogą funkcjonować niepoprawnie w systemie Windows XP.

W raporcie Doradcy uaktualnienia systemu Windows XP wykryte problemy zgodności są wyświetlane w dwóch głównych kategoriach:

Problemy z blokowaniem

Problemy z blokowaniem uniemożliwiają lub blokują wykonanie uaktualnienia do systemu Windows XP.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia informują o sprzęcie i oprogramowaniu, które może działać niepoprawnie po uaktualnieniu do systemu Windows XP. Jednak w przeciwieństwie do problemów z blokowaniem można nadal pomyślnie wykonać uaktualnienie do systemu Windows XP.

Doradca uaktualnienia systemu Windows XP to narzędzie dynamiczne. W trybie online Doradca uaktualnienia systemu Windows XP sprawdza dostępność nowych sterowników dla składników i urządzeń peryferyjnych oraz dostępność programów w witrynie Microsoft Windows Update w sieci Web. Doradca uaktualnienia systemu Windows XP dostarcza także dane w postaci pliku, który można zapisać i przechowywać na dysku twardym.

Doradca uaktualnienia systemu Windows XP jest dostępny w następujących witrynach firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/windowsxp/home/upgrading/advisor.mspx
http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/upgrading/advisor.mspx
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgodności z systemem Windows XP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
286575 Lista kontrolna zgodności programów dla systemu Windows XP
295322 How to determine if hardware or software is compatible with Windows XP
292607 Ścieżki uaktualnień obsługiwane w systemie Windows XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 307726 - Ostatnia weryfikacja: 1 lutego 2006 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbinfo kbsetup KB307726

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com