CACH THC: Tt Bong chu thich trong Khu vc Thng bao trong Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 307729 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Quan trong Bai vit nay cha thng tin v cach sa i s ng ky. Trc khi ban sa i s ng ky, bao am sao lu s ng ky va bao am rng ban nm ro cach khi phuc s ng ky nu co s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, khi phuc, va sa i s ng ky, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256986 M ta v S ng ky cua Microsoft Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

TM T?T

Bai vit nay giai thich cach tt bong chu thich trong Khu vc Thng bao.


Tt Bong chu thich trong Khu vc Thng bao

Canh bao Nu ban s dung Registry Editor khng ung cach, ban co th gy ra cac s c nghim trong khin ban phai cai t lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am rng ban co th giai quyt vn do s dung Registry Editor khng ung cach gy ra. Ban t chiu rui ro khi s dung Registry Editor .
 1. Bm Khi ng, bm Chay, go regedit, va sau o bm ENTER.
 2. Dn hng ti khoa con sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
 3. Bm chut phai vao ngn bn phai, tao gia tri DWORD mi, ri t tn la EnableBalloonTips.
 4. Bm up muc mi nay, ri cho no mt gia tri s h 16 cua 0.
 5. Thoat khoi Registry Editor. ng xut khoi Windows, ri ng nhp lai.
Cac bc nay se v hiu hoa tt ca bong chu thich trong Khu vc Thng bao danh cho ngi dung. Khng co cach nao v hiu hoa bong chu thich chi danh cho nhng chng trinh cu th.THAM KH?O

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
282962 Cng cu Tr nng chng trinh Tng thut vin Khng oc c Bong Chu thich (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 307729 - L?n xem xt sau cng: 25 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? kha:
kbhowtomaster KB307729

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com