OFFXP: Omówienie aktualizacji aktywacji pakietu Office XP z 4 października 2001

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 307741 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL307741
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację pakietu Microsoft Office XP. Aktualizacja ta obejmuje najnowsze udoskonalenia w rozpoznawaniu sprzętu, na którym jest zainstalowana używana wersja pakietu Office XP, i pozwala uniknąć niepotrzebnej ponownej aktywacji kopii tego produktu. Aktualizacja ta jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule opisano sposób pobierania i instalowania aktualizacji aktywacji pakietu Office XP z 4 października 2001 r.

UWAGA: Ta publiczna aktualizacja wchodzi w skład dodatku Service Pack 1 (SP-1) do pakietu Microsoft Office XP, ale dla wygody użytkowników jest także dostępne oddzielnie, zgodnie z opisem w części „Więcej informacji” w tym artykule. Jeśli dodatek SP-1 do pakietu Office XP został już zainstalowany, nie ma potrzeby stosowania tej publicznej aktualizacji. For additional informationabout the latest service pack for Microsoft Office XP, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP

Więcej informacji

Sposób pobrania i instalacji aktualizacji

Aktualizacja klienta

Jeśli pakiet Office XP został zainstalowany z dysku CD-ROM, dostępne są dwie możliwości:
 • Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack oraz publicznych aktualizacji.
  lub
 • Zainstalowanie tylko publicznej aktualizacji w wyniku wykonania kroków opisanych w dalszej części artykułu.
W obu przypadkach w trakcie instalacji potrzebny będzie dysk CD-ROM produktu Office XP.

Aktualizacje produktów pakietu Office

Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web sprawdziła, które aktualizacje muszą zostać zainstalowane na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://office.microsoft.com/poland/ProductUpdates/default.aspx
Po zakończeniu sprawdzania wyświetlona zostanie lista zalecanych aktualizacji do zatwierdzenia. Kliknij łącze Rozpocznij instalację, aby zakończyć proces.

Instalowanie tylko aktualizacji aktywacji pakietu Office XP

Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację kliencką:
 1. W przeglądarce sieci Web przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
  Kliknij tutaj, aby pobrać aktualizację kliencką
 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz, kliknij opcję Zapisać ten program na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Oxp1001.exe w wybranym folderze.
 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Oxp1001.exe.
 5. Jeżeli pojawi się monit o instalację aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 7. Gdy pojawi się odpowiedni monit, włóż dysk CD-ROM pakietu Office XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM komputera, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Po wyświetleniu komunikatu informującego o pomyślnym zainstalowaniu aktualizacji kliknij przycisk OK.
UWAGA: Po zainstalowaniu publicznej aktualizacji nie można jej odinstalować.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawki klienckiej, kliknij poniższe łącze w celu wyświetlenia artykułu z witryny Narzędzia w sieci Web.
http://office.microsoft.com/poland/downloads/2002/oxp1001.aspx

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli pakiet Office XP został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować go w lokalizacji na serwerze przy użyciu publicznej aktualizacji administracyjnej, a następnie rozmieścić ją na komputerze użytkownika.

Jeżeli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Po kliknięciu poniższego łącza wyświetlone zostanie okno dialogowe Pobieranie pliku. Kliknij przycisk Zapisz, aby pobrać plik aktualizacji do komputera:
  Kliknij tutaj, aby pobrać aktualizację administracyjną
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Oxp1001a.exe.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 4. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz C:\Oxp1001a, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 6. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka administracyjna\plik MSI /p C:\Oxp1001a\shared_admin.msp SHORTFILENAMES=1
  gdzie ścieżka administracyjna to ścieżka do miejsca instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), a plik MSI to pakiet bazy danych MSI dla produktu Office XP (na przykład ProPlus.msi).
 7. Aby rozmieścić aktualizację na stacjach roboczych klientów, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka administracyjna\plik MSI REINSTALL=ProductFiles REINSTALLMODE=vomus
  gdzie ścieżka administracyjna to ścieżka do miejsca instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), a plik MSI to pakiet bazy danych MSI dla produktu Office XP (na przykład ProPlus.msi). UWAGA: We wszystkich informacjach wpisywanych po właściwości REINSTALL uwzględniana jest wielkość liter.
For additional informationabout how to update your administrative installation and deploy to client workstations, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalacji publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można także przejść do następującego artykułu w zestawie Microsoft Office XP Resource Kit:
http://www.microsoft.com/office/ork/xp/journ/auxp104.htm

Jak sprawdzić, czy publiczna aktualizacja została zainstalowana

Aktualizacja zastępuje plik Mso.dll. We właściwościach pliku Mso.dll zaktualizowano numer wersji, który jest teraz równy 10.0.3131.0. Rozmiar zaktualizowanego pliku Mso.dll wynosi 9 996 616 bajtów.

Problemy rozwiązywane przez aktualizację

Ta aktualizacja rozwiązuje problem opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base:

304226 OFFXP: Po uruchomieniu programu z wersji Enterprise pojawia się komunikat o konieczności ponownej aktywacji produktu
Ponadto rozwiązane zostały następujące problemy:

Język litewski: Porządek sortowania jest inny niż w programie Excel 2000:

Programy pakietu Office podczas sortowania tekstu w języku litewskim nieprawidłowo umieszczają literę "y" przed literą "z". W języku litewskim litera "y" występuje po literze "i", z wyjątkiem sytuacji, w której litera występująca po "y" powinna występować przed literą następującą po "i", kiedy to "y" poprzedza "i". Następująca lista jest posortowana poprawnie:
ia
ya
ie
yo
ip
Błąd w tabeli przestawnej, gdy używane są węgierskie ustawienia regionalne:

Po kliknięciu przycisku Zakończ w Kreatorze tabel przestawnych, jeśli wybrane są węgierskie ustawienia regionalne i domyślny porządek sortowania, następuje niespodziewane zamknięcie programu Microsoft Excel. Zachowanie to ma związek z węgierskim porządkiem sortowania znaków złożonych i akcentowanych.

Programy niezgodne z interfejsem ODMA próbują wywoływać okna dialogowe ODMA:

Mimo że niektóre programy pakietu Office XP nie są zgodne z interfejsem API Open Document Management (ODMA), przy próbach zapisywania plików na komputerze z zainstalowanym systemem zarządzania dokumentami programy te mogą używać okna dialogowego Zapisz jako systemu zarządzania dokumentami, a nie standardowego okna dialogowego Zapisz jako pakietu Office.

Właściwości

Numer ID artykułu: 307741 - Ostatnia weryfikacja: 24 lutego 2014 - Weryfikacja: 3.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office XP (Instalator)
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbinfo kbgrpmose kbdta kbofficexpsp1fix KB307741

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com