OFFXP: Komunikat o błędzie po zainstalowaniu pakietu Office XP: Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error!

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 307817 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
OSTRZEŻENIE: Podane tu informacje mają charakter wstępny i nie zostały potwierdzone ani sprawdzone przez firmę Microsoft. Do użytku na własne ryzyko.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po zainstalowaniu pakietu Microsoft Office XP lub jednego z programów pakietu Office XP może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Program:.. C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSDMN.EXE abnormal program termination
lub
Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Program:.. C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE abnormal program termination

Przyczyna

Takie zachowanie pojawia się wtedy, gdy istnieje konflikt programu z plikami Mosdmn.exe i Mosearch.exe.

Pliki Mosdmn.exe i Mosearch.exe są częścią funkcji „Obsługa wyszukiwania szybkiego” w pakiecie Office XP. Jest to funkcja podobna do programu Find Fast w pakiecie Microsoft Office 2000. Funkcja wyszukiwania szybkiego korzysta z usługi indeksowania pakietu Office XP przy tworzeniu wykazu plików pakietu Office na dysku twardym komputera.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj następujących metod w podanej kolejności:

Metoda 1: Czysty rozruch tylko z programem MoSearch

Uruchamiane z menu Autostart programy Mosearch.exe (Microsoft Office Search Service) i Mosdmn.exe (Microsoft Office 10 Search Filter Daemon) mogą powodować konflikty z innym programem lub programami działającymi w tle. Można spróbować czystego rozruchu komputera z pozostawionym w menu Autostart tylko programem MoSearch, aby stwierdzić, czy ten właśnie program jest źródłem konfliktu. Aby to zrobić wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie msconfig.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchomienie selektywne.
 4. Na karcie Autostart wyczyść wszystkie pola wyboru oprócz odpowiadającego programowi MoSearch.

  UWAGA: W systemie Microsoft Windows Millennium Edition (Me) pozostaw również zaznaczenie w polu wyboru programu *StateMgr.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera.
 6. Jeśli po dokonaniu tych zmian komunikat o błędzie nadal się pojawia, to powtórz powyższe kroki, przy czym w kroku 3 wyczyść również pola wyboru Przetwarzaj plik System.ini i Przetwarzaj plik Win.ini.
Jeśli po wykonaniu tych czynności błąd przestanie się pojawiać, to znaczy, że program MoSearch powoduje konflikt z innym programem lub programami działającymi w tle. Wykonaj następujące kroki, aby zidentyfikować ten program lub programy:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie msconfig.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Na karcie Autostart zaznacz jedno z pól wyboru.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera.
 5. Jeśli po wykonaniu tych czynności komunikat o błędzie zacznie się pojawiać, to znaczy, że ostatni element startowy dodany do menu Autostart jest programem wchodzącym w konflikt. Jeśli komunikat o błędzie nie pojawia się, to powtarzaj powyższe kroki aż do zaznaczenia wszystkich pól wyboru odpowiadających elementom menu Autostart.
 6. Jeśli wszystkie pola wyboru elementów startowych menu Autostart są zaznaczone, a komunikat o błędzie się nie pojawia, to uruchom ponownie program Msconfig i zaznacz pola wyboru Przetwarzaj plik System.ini i Przetwarzaj plik Win.ini.
Jeśli opisane kroki nie zapewniły rozwiązania problemu, spróbuj użyć następującej metody.

Metoda 2: Dezinstalacja funkcji „Obsługa wyszukiwania szybkiego”

Aby odinstalować funkcję „Obsługa wyszukiwania szybkiego” dla wszystkich składników pakietu Office XP zainstalowanych na komputerze, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.UWAGA: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.

 4. Na karcie Instalowanie/Odinstalowywanie kliknij pozycję Microsoft produkt Office XP, gdzie produkt Office XP jest nazwą używanego produktu pakietu Office. Jeśli używasz autonomicznej wersji jednego z programów pakietu Office, zaznacz ten program na liście.
 5. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
 6. W oknie dialogowym Opcje trybu obsługi zaznacz opcję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij znak (+) obok pozycji Narzędzia Office, rozwiń menu dla pozycji Obsługa wyszukiwania szybkiego i kliknij polecenie Niedostępne.
 8. Kliknij przycisk Aktualizuj.
 9. Powtarzaj kroki od 2 do 8 dla innych składników pakietu Office XP zainstalowanych na komputerze.
 10. Uruchom ponownie komputer.
UWAGA: Po wykonaniu tej procedury spróbuj wyszukać pliki Mosearch.exe i Mosdmn.exe. Nie powinny one zostać znalezione. Jeśli je znajdziesz, możesz je bezpiecznie usunąć.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje o usłudze indeksowania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282107 OFFXP: Overview of the New Search Feature in Office XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 307817 - Ostatnia weryfikacja: 18 października 2007 - Weryfikacja: 3.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office XP (Instalator) na następujących platformach
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbresolve kberrmsg kbprb KB307817
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com